• نام و نام خانوادگی
  • اکبر زواری رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل

گالری تصاویر


سیزدهمین همایش ملی حسابداری – ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – دانشگاه تهران

در معیت دکتر قائمی

سیزدهمین همایش ملی حسابداری – ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – دانشگاه تهران

سیزدهمین همایش ملی حسابداری – ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – دانشگاه تهران

سیزدهمین همایش ملی حسابداری – ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – دانشگاه تهران

دانشگاه آزاد سلماس


مراسم روز حسابدار دانشگاه آزاد

دانشجویان ارشد آزاد میاندوآب

2 3 4