• نام و نام خانوادگی
  • فرزانه میکائیلی منیع
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه روانشناسی
 • ایمیل