• نام و نام خانوادگی
  • سعید
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل

به دلیل بروز خطا در سایت به این صفحه هدایت شده اید.

لطفا لینک سایت را بررسی نموده و در صورت عدم رفع مشکل با مدیر سایت تماس بگیرید.