• نام و نام خانوادگی
  • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (37)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (45)
دروس تدریس شده (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یوسف محمدزاده موسی کندی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1386، اقتصاد،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1388، اقتصاد،علامه طباطبایی.

3-دکتری، 1392، اقتصاد،دانشگاه تربیت مدرس.
مقالات ژورنال (37)

1-Yousef Mohammadzadeh، Aysan Sheikhmali، Jafar Yahyavi Dizaj، Ali Mohammad Mosadeghrad، Hasan Yusefzadeh، Arash Refah Kahriz، 2023، The impact of government subsidy programs on equity in health financing،Cost Effectiveness and Resource Allocation ، https://link.springer.com/article/10.1186/s12962-023-00460-w.

2-دلنیا مختاری؛ یوسف محمدزاده؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1400، تاثیر رشد نقدینگی بر روی رشد اقتصادی: نقش کیفیت نهادها (رویکرد PSTR)،تحقیقات اقتصادی .

3-وحید نیک پی پسیان؛ صمد حکمتی فرید؛ یوسف محمدزاده؛ فاطمه خیل کردی، 1402، بررسی تاثیر رانت نفتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران،سیاستها و تحقیقات اقتصادی.

4-جواد امامی سعید بکایی یوسف محمد زاده صمد لطف اله زاده، 1400، برآورد خسارات مستقيم كاهش توليد شير ناشي از تب برفكي در دامداري‌هاي سنتي آذربايجان غربي(ايران) در سال‌هاي 1396 و 1397،تحقیقات دامپزشکی و تحقیقات بیولوژیک.

5-توحید قاسم نژاد یوسف محمدزاده علی رضازاده ، 1399، تاثير اندازه دولت بر رابطه بين اقتصاد سايه و نابرابري درآمد در ايران رويكرد رگرسيون انتقال ملايم(STR)،تحقیقات اقتصادی .

6-صمد حکمتی فرید یوسف محمدزاده افسانه حسین زاده، 1399، بررسي اثر حكمراني خوب بر سلامت زنان در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا با رويكرد گشتاورهاي تعميم يافته،زن و جامعه سال یازدهم بهار 1399 شماره 1 (پیاپی 41).

7-فرهاد آذرنیوش، رامین بشیر خداپرستی، یوسف محمد زاده، 1398، بررسي رابطه علي كوتاه مدت و بلندمدت ميان شاخص قيمت سهام در صنعت بيمه، بخش بانك و بخش سرمايه گذاري،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی جلد ۷ شماره ۲۵ صفحات ۱۰۵-۱۲۸.

8-فروغ شجاعی سید جمال الدین محسنی زنوزی یوسف محمدزاده، 1398، اثرات پیری جمعیت بر هزینه مراقبت های بهداشتی در ایران،تامین اجتماعی دوره 14 بهار 1398 شماره 2 (پیاپی 51).

9-جعفر یحیوی دیزج ، مریم تاجور ، یوسف محمدزاده، 1398، رابطه وجود سالمند در خانوار با هزينه‌هاي سلامت خانوار‌هاي ايراني، با استفاده از داده هاي ملي هزينه -درآمد خانوار سال 1395،سالمند .

10-.

11-Yahyavi Dizaj، Jafar Anbari، Zohreh Kazemi Karyani، Ali and Mohammadzade، Yousef، 2019، Targeted subsidy plan and Kakwani index in Iran health system،Journal of Education and Health Promotion.

12-یحیوی دیزج، جعفر؛ نعمانی، فاروق؛ محمدزاده، یوسف و ایراندوست، کامران ، 1398، بررسی تأثیر سالمندی بر مخارج سلامت و تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب با مدل رگرسیونی گشتاورهای تعمیم یافته ،راهبردهای مدیریت در نظام سلامت.

13-محمدزاده، یوسف، مرادی، مسعود و خضریان، آرمان، 1398، بررسی رابطه بلند مدت مخارج سلامت و بهره وری نیروی کار در ایران،سلامت کار ایران.

14-وحید نیک پی پسیان؛ یوسف محمدزاده؛ فاطمه خیل کردی؛ رضا انصاری اردلی؛ مینا قاسملو، 1401، تحلیل اثر فضایی سرمایه گذاری صنعتی بر عملکرد اقتصادی در استان‌های ایران،سیاستها و تحقیقات اقتصادی.

15-محمدزاده، یوسف؛ قهرمانی، هادی و نظریان، علمناز، 1394، محيطزيست، سلامت و هزينه هاي بخش سلامت،مدیریت اطلاعات سلامت.

16-محمدزاده، یوسف و حسن زاده، خدیجه، 1395، تاثیر خصوصیات اقتصادی-اجتماعی خانوارها و توسعه منطقه ای بر روی هزینه های بهداشتی و کمرشکن سلامتی،دانش و تندرستی.

17-محمدزاده، یوسف و یحیوی، جعفر، 1396، تاثیر آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته،اقتصاد مقداری.

18-محمدزاده، یوسف، 1394، بررسی عدالت و سنجش نابرابریها در پرداختهای بیمه‌های بهداشتی و درمانی خانوارها در ایران،پژوهشنامه بیمه.

19-محمدزاده، یوسف؛ رهبر، فرهاد و قهرمانی، هادی، 1395، تاثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی،پژوهشنامه مدیریت راهبردی.

20-محمدزاده، یوسف، تقی زاده، نرگس و نظریان، علمناز، 1396، نابرابری درآمد، فقر و سلامت عمومی،پیاورد سلامت.

21-Hekmati، Samad Fahimeh، Fattahi and Mohammadzadeh، Yousef ، 2019، The effect of household head characteristics on poverty and its intensity in rural households of West Azerbaijan Province،Journal of Research and Rural Planning.

22-محمدزاده، یوسف، حکمتی، صمد و عبدالعلی زاد، سمیرا، 1395، بررسی تأثیر توسعه اجتماعی بر روی سلامت عمومی،برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي.

23-محمدزاده، یوسف، 1393، عوامل تعیین کننده هزینه های فقرزای سلامت در خانوارهای ایرانی،جستارهای اقتصادی ایران.

24-محمدزاده، یوسف، مختاری، الهه و اسوار، آرش، 1397، تاثیر رشد اقتصادی بر روی کیفیت محیط زیست و سلامت عمومی،دوفصلنامه پژوهشهای محیط زیست .

25-محمدزاده، یوسف و قهرمانی، هادی، 1396، نقش حکمرانی خوب و اندازه دولت بر روی عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان،محیط شناسی.

26-حیدری، حسن؛ محمدزاده، یوسف و رفاح، آرش، 1397، بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازدهی سهام صنعت دارو در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از رهیافت مارکف سویچینگ،مدیریت دارایی و تامین مالی.

27-حیدری، حسن؛ محمدزاده، یوسف و فرخ نهاد، پروانه، 1395، نقش تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب در بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب در حال توسعه،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

28-حکمتی، صمد؛ محمدزاده، یوسف و خزالی، دیمن، 1395، اثر بهبود فضای کسب و کار و رعایت حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

29-محمدی، الهام؛ محمدزاده، یوسف و رضازاده، علی، 1398، تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ،مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران.

30-الهام محمدی؛ یوسف محمدزاده؛ علی رضازاده، 1398، تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ،مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران.

31-محمدزاده، یوسف، حکمتی، صمد و شریفی، المیرا، 1396، تأثیر اندازه دولت بر روی حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

32-محمدزاده، یوسف، حکمتی، صمد و میرعلی اشرفی، کبری، 1395، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر توسعة کارآفرینی در کشورهای منتخب،توسعه کارآفرینی.

33-Heidari، Hasan Refah، Arash and mohammadzadeh yousef، 2019، Stock market behavior of pharmaceutical industry in Iran and macroeconomic factors،Economic Change and Restructuring.

34-حیدری، حسن؛ فعالجو، حمیدرضا؛ نظریان، علمناز و محمدزاد ، یوسف ، 1392، سرمایه اجتماعی، سرمایه سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه،پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.

35-آسیایی، محمد؛ مجیدی، یاسر و محمدزاده، یوسف ، 1392، ارزیابی اقتصادی جایگزینی پسماندهای شهری به‌جای سوخت‌های فسیلی جهت تولید برق (مطالعه موردی، لندفیل شهر شیراز)،مطالعات انرژی.

36-امامی میبدی، علی؛ محمدزاده، یوسف و مجیدی، یاسر، 1390، ارزیابی نقش سرمایه انسانی و کیفیت نهادها بر روی پدیده بلای منابع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)،فصلنامه اقتصاد انرژی ایران(فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی سابق).

37-محمدزاده، یوسف؛ دانش جعفری، داوود و مجیدی، یاسر، 1390، نقش کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در پدیده بلای منابع (مطالعه موردی کشورهای صادرکننده نفت)،پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2011, the importance of Health tourism in North-west of Irana development strategy for future,همايش بين المللي گردشگري سلامت, تبريز,ايران.

2- 1394، ارزيابي اهداف و عملكرد بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورهاي اسلامي،اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران، تهران،ايران.

3- 1393، اقتصاد مردمي بر پايه الگوي مردم¬سالاري ديني، گام نخست اقتصاد مقاومتي،اقتصاد مقاومتي:مباني،الزامات و الگوهاي عملي، تهران،ايران.

4- 1393، اهميت اشتغال زنان در توسعه پايدار روستايي،دومين همايش بين المللي توسعه روستايي، مشهد،ايران.

5- 1393، اهميت اقتصادي و زيست محيطي جايگزيني توليد برق از پسماندهاي شهري بجاي سوختهاي فسيلي،همايش ملي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنعت بازيافت، گرگان،ايران.

6- 1393، اهميت و راهبردهاي توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه،همايش ملي چشم انداز توسعه پايدار روستايي در برنامه ششم توسعه كشور، تهران،ايران.

7- 1394، بررسي عوامل موثر بر تقاضاي بيمه آتش سوزي در ايران،اولين همايش ملي اقتصاد صنعتي ايران، تبريز،ايراني.

8- 1391، بسترهاي تحقق توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني و تبيين استراتژي مناسب در جهت نيل به توسعه صادرات غير نفتي،توسعه صادرات غير نفتي، تبريز،ايران.

9- 1393، پتانسيل گردشگر روستايي در ايران؛موانع و راهكارها،اولين همايش ملي جغرافيا، گرشگري، منابع طبيعي و توسعه پايدار، تهران،ايران.

10- 1393، تاثير آلودگي محيط زيست بر روي هزينه هاي سلامت،كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالشها، تبريز،ايران.

11- 1394، تاثير نابرابري جنسيتي بر روي نرخ باروري و رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه منتخب،اولين همايش ملي نقش زنان در سلامت جامعه، تهران،ايران.

12- 1393، توريسم سلامت: فرصتها و تهديدهاي ايران،همايش ملي جغرافيا، گردشگري، منايع طبيعي و توسعه پايدار، تهران،ايران.

13- 1393، توسعه روستاها، تمركز زدايي و توسعه صادرات غير نفتي،دومين همايش بين المللي توسعه روستايي، مشهد،ايران.

14- 1393، گرشگري سلامت و پتانسيلهاي آن با تاكيد بر استان همدان،دومين همايش ملي گردشگري، جغرافيا و محيط زيست پايدار، همدان،ايران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-یوسف محمدزاده ، 1393، اقتصاد خرد.

2-یوسف محمدزاده موسی کندی، 1392، دروس تخصصی اقتصاد.
پایان نامه ها (45)

1-.

2-یاسر رسولی، 1399، بررسی همبستگی شرطی پویا میان قیمت نفت و شاخص صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران.

3-نجیب اسمعیل پوریان کاندستار، 1399، تاثیر درآمدهای نفتی و رشد پول بر روی اقتصاد سایه در ایران.

4-مرتضی ضیائی، 1399، تاثیر پیشرفت اجتماعی بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه.

5-عطا فرج الهی، 1399، تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی بهبود وضعیت اقتصادی در ایران.

6-سردار حاجی ابراهیم، 1399، تاثیر رانت نفتی بر شاخص رقابت پذیری جهانی در کشورهای نفت خیز.

7-الهام کریمی، 1399، تاثیر وفور منابع طبیعی، تجارت بین الملل، کیفیت نهادی و توسعه مالی بر روی توسعه اقتصادی.

8-اشکان محمودپور ملونه، 1399، تاثیر پیشرفت اجتماعی بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه.

9-احسان حمد صالح مراد، 1399، تاثیر درآمدهای نفتی و مخارج دولت بر روی نوآوری در کشورهای نفت¬خیز.

10-دلینا مختاری فر، 1397، بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رشد اقتصادی با رویکرد غیر خطی.

11-فاطمه رضا قره باغ، 1398، تاثیر شاخص فلاکت بر سلامت اجتماعی در ایران.

12-جاوید شبلویی، 1398، تاثیر آزاد سازی اقتصادی بر روی اقتصاد دانش بنیان.

13-امید قادری، 1398، عوامل موثر بر صنعتی شدن استانهای ایران رویکرد فضایی.

14-اسماعیل یوسف نژاد، 1398، رشد پول و تاثیر آن بر روی نابرابری درآمد در ایران.

15-احمد مطلبی، 1398، تاثیر نابرابری درآمد بر روی بهره وری نیروی کار در ایران.

16-روژین، عباسی، 1398، تاثیر آزادی تجارت بر نوآوری.

17-دلیر فرزانه، مریم، 1397، بررسی تاثیر رشد پول و اقتصاد سایه بر بهره وری در اقتصاد ایران.

18-عبدالهی، شادی، 1397، بررسی وجود منحنی کوزنتس سلامت در دو گروه از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته.

19-نوروزی، هدیه، 1397، بررسی اثر صنعتی سازی جایگزینی واردات بر رشد اقتصادی در ایران.

20-شجاعی، فروغ، 1397، اثر پیری جمعیت بر هزینه مراقبتهای بهداشتی در ایران.

21-مختاری فر،دلینا، 1397، بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رشد اقتصادی با رویکرد غیر خطی.

22-عبدی، مهدی، 1397، تاثیر توسعه بهداشت و درمان بر جذب گردشگران خارجی.

23-قاسم زاده، توحید، 1397، بررسی اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم.

24-فرجام نیا، وحید، 1396، اثر شاخص فلاکت بر سرمایه های اجتماعی در ایران.

25-بایزیدی، فرزین، 1396، بررسی شدت همگرایی انرژی در بین صنایع استانها ایران.

26-محمدی، الهام، 1396، بررسی تأثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی: رویکرد مارکف سویچینگ.

27-حسین زاده، افسانه، 1395، بررسی تاثیر کیفیت نهادها بر روی کیفیت محیط زیست.

28-شیرزاد، نیر، 1395، بررسی تاثیر جهانی شدن بر روی بهره وری در بخش کشاورزی و صنعت.

29-زینی وند، مریم، 1394، بررسی رابطه توسعه شاخصهای اقتصادی اجتماعی کیفیت زندگی و شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه.

30-کریمی، فاطمه، 1395، بررسی رابطه غیرخطی بین اندازه دولت و بهر وری عوامل تولید در کشورهای آسیایی منتخب.

31-شمسی، ربیعه، 1394، بررسی اثر تمرکزگرایی بر کیفیت محیط زیست و سلامت در منتخبی از کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته.

32-گلمحمدپور، کامران، 1394، مدلسازی بازدهی سهام صنعت داروسازی بر اساس مدلهای ARFIMA-FIGARCH و مقایسه آن با مدلهای رقیب.

33-قاسم زاده، نگار، 1394، تاثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب.

34-فتاحی، فهیمه، 1394، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فقر در خانوارهای شهری و روستایی کشور.

35-فرخ نهاد، پروانه، 1394، نقش سرریز هزینه های تحقیق و توسعه و ظرفیت جذب بر بهره وری کل در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه.

36-دل افروز، ریحانه، 1394، تاثیر نوسان قیمت نفت بر مصرف بخش خصوصی در ایران.

37-عبدالعلی زاده، مینا، 1394، بررسی تاثیر مخارج دولت بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه منتخب .

38-عبدالعلی زاد، سمیه، 1394، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر روی سلامت عمومی در کشورهای منتخب.

39-خواجه ای فائزه، 1393، مخارج بهداشتی، محیط زیست و رشد اقتصادی مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و OECD.

40-یعقوبی، حسین، 1394، تاثیر مسائل اقتصادی بر افزایش وقوع جرائم.

41-ترابی سرند، سمیه، 1394، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی بر ارزش افزوده کارگاههای صنعتی در ایران.

42-میرعلی اشرفی، کبری، 1394، بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی کارآأفرین در بین کشورهای منتخب.

43-شریفی، المیرا، 1394، بررسی تاثیر اندازه دولت بر روی حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب.

44-خزالی، دیمن، 1394، اثر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط به بالا.

45-ابراهیم زاده، طاهر ، 1394، بررسی تاثیر پیری جمعیت و هزینه های بخش سلامت بر روی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.
دروس تدریس شده (15)

1-توسعه اقتصادی، دکتری.

2-اقتصاد مقاومتی، کارشناسی.

3-.

4-اقتصاد سلامت، کارشناسی ارشد.

5-اقتصاد انرژی، کارشناسی ارشد.

6-اقتصاد توسعه، کارشناسی.

7-اقتصاد پول و بانکداری، کارشناسی.

8-عقاید اقتصادی، کارشناسی.

9-ریاضیات عمومی، کارشناسی.

10-روش تحقیق، کارشناسی.

11-اقتصاد کلان، کارشناسی ارشد.

12-اقتصاد کلان، کارشناسی.

13-برنامه ریزی اقتصادی، کارشناسی ارشد.

14-اقتصاد ایران، کارشناسی ارشد.

15-اقتصاد ایران، کارشناسی.