• نام و نام خانوادگی
  • سید جمال الدین محسنی زنوزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

                                                                                                                      https://orcid.org/0000-0002-5174-2149

                                                                                 https://scholar.google.com/citations?user=5w1sQBEAAAAJ&hl=en

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (36)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (34)
دروس تدریس شده (17)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید جمال الدین محسنی زنوزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
        بیوگرافی کوتاه

                                                                                                                      https://orcid.org/0000-0002-5174-2149

                                                                                 https://scholar.google.com/citations?user=5w1sQBEAAAAJ&hl=en

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی علوم اقتصادی، مرداد 1387،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد، اسفند 1379،دانشگاه امام صادق(ع).

3-دیپلم ریاضی فیزیک، خرداد ماه 1370،دبیرستان والفجر تبریز.
مقالات ژورنال (36)

1-صمد حکمتی فرید، زهرا ضرونی ، سید جمال الدین محسنی زنوزی، علی فقه مجیدی، اسفند 1401 ، بررسی عوامل موثر بر عضویت خوشه‌های حکمرانی خوب کشور‌های در حال توسعه با استفاده از الگوریتم خوشه‌ای،فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52 اسفند 1401 صفحه 165-200.

2-زهرا ضرونی، صمد حکمتی فرید، سید جمال الدین محسنی زنوزی، علی فقه مجیدی، پائیز 1401، بررسی تطبیقی همگرایی نهادی و درآمدی کشورهای در حال توسعه،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال۱۳ شماره ۴۷ صفحات ۲۶۵-۲۲۱ .

3-سوسن اعتمادی نیا و سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1401، تأثیر غیرخطی آستانهای صادرات با فناوری پیشرفته و متوسط بر بهره وری کل عوامل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی،فصلنامه رشد و توسعه پایدار، 22(4)، 171-202..

4-اکبر حسن زاده؛ حسن حیدری؛ کیومرث شهبازی؛ سید جمال الدین محسنی زنوزی، تابستان 1400، تحلیل چندبعدی از نرخ ارز و نااطمینانی آن در پویایی رشد اقتصادی ایران،مجله تحقيقات اقتصادي، 56(2)، 291-323.

5-دلنيا مختاري، يوسف محمدزاده و سيد جمال الدين محسني زنوزي، بهار 1400، تاثیر رشد نقدینگی بر روی رشد اقتصادی: نقش کیفیت نهادها (رویکرد PSTR)،مجله تحقيقات اقتصادي، 56(1)، 111-143.

6-سولماز صادق پور، حسن حيدري و سيد جمال الدين محسني زنوزي، بهار 1400، ش28، بررسي اثر شوكهای پولی و مالی در بخش واقعی اقتصاد ایران با لحاظ سپرده های قرض الحسنه بانکی درچارچوب یک مدل DSGE،نظريه هاي كاربردي اقتصاد، ج1، ص. 89-114..

7-مسعود اماني، كيومرث شهبازي و سيد جمال الدين محسني زنوزي، پاييز 1399، رويكرد رگرسيون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز كشورهاي منتخب عضو اوپك،فصلنامه مدلسازي اقتصادسنجي، سال5، ش3(19)، ص33-62.

8-فاطمه باقرزاده آذر، سید جمال الدین محسنی زنوزی و غلامرضا منصورفر، 1399، رابطه غیرخطی نااطمینانی سیاستهای اقتصادی دولت و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر توسعه بازارهای مالی در قالب مدل نوین GAS،فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 7(2)، 103-128.

9-احد سیفی کشکی، سید جمال الدین محسنی زنوزی و علی رضازاده، 1399، بررسی رابطه بین چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران،فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)، 20(3)، 1-22.

10-فروغ شجاعی، سید جمال الدین محسنی زنوزی و یوسف محمدزاده، 1398، اثرات پیری جمعیت بر هزینه مراقبت های بهداشتی،فصلنامه تامین اجتماعی، 14(2)،127-139.

11-مریم میرزایی، سید جمال الدین محسنی زنوزی و حسین اصغرپور، 1398، بررسی میزان موفقیت سیاست حذف صفر از پول ملی در کنترل تورم در کشورهای منتخب،پژوهش های اقتصاد پولی و مالی، 26(17)،43-71.

12-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، سولماز صادق پور و مرتضی دهقاندرست، سال19، ش.4، زمستان 1398، بررسي تأثير تمركز جغرافيايي صنايع و توزيع سطح تحصيلات شاغلان بر بهره وري نيروي كار، به تفكيك زير بخش هاي صنعت مواد غذايي و آشاميدني ،پژوهشهاي رشد و توسعه پايدار، ص. 159-184.

13-آرش رفاح کهریز، یوسف محمدزاده، سید جمال الدین محسنی زنوزی، نیر هاشمی برنج آبادی و نگار قاسم زاده، بهار 1398، دوره 7، ش.1، تأثير رقابت پذيري بر عملكرد اقتصادي در كشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه يافته،سياست هاي راهبردي و كلان، ص 87-107.

14-مددعلی رستمی ناوان، کیومرث شهبازی، سید جمال الدین محسنی زنوزی، حسن اسد پور ، سال26، ش.103، پاییز1397، بررسی روند تصادفی مشترک بین قیمت کنجاله، سویا و ذرت در ایران و کشورهای طرف عمده تجاری ،اقتصاد کشاورزی و توسعه، ص. 211-238.

15-سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1396، بررسی اهمیت کانال ترازنامه دیدگاه اعتبار در مکانیسم انتقال پولی اقتصاد ایران،پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، جلد ۱۷ شماره ۴ صفحات ۶۹-۹۷.

16-رعنا اصغری و سید جمال الدین محسنی زنوزی ، 1396، بررسی تاثیر آستانه ای مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس،مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۳ شماره ۵۲ صفحات ۶۱-۸۶.

17-سید جمال الدین محسنی زنوزی، سلیمان فیضی و اکرم موسوی، 1396، اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی در ایران،نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 14، صفحه 195-214.

18-سید جمال الدین محسنی زنوزی و بهزاد صادق وند، 1396، تاثیر شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران،اقتصاد اسلامی، دوره 17، شماره 67، صفحه 39-63 .

19-سید جمال الدین محسنی زنوزی، اکبر حسن زاده و بهروز جعفرزاده، 1395، نااطمینانی تورم و نرخ سود واقعی سپرده¬های بانکی در ایران،تحقیقات اقتصادی، دوره 51، شماره 4 - شماره پیاپی 117، صفحه 929-950.

20-نیره راثی و سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1395، بررسی مولفه های اقتصاد مقاومتی در نظام درآمدی دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران،سیاست های راهبردی و کلان.

21-سید جمال الدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی، 1395، مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی،فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی.

22-محمدعلی متفکر آزاد، سید جمال الدین محسنی زنوزی و امید محمد قلی پور تپه، 1395، بررسی تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران،اقتصاد پولی و مالی (دانش و توسعه سابق)، دوره 23 شماره 12، ص. 1-18..

23-سید جمال الدین محسنی زنوزی، صمد حکمتی فرید و سمیه طالب پور، 1395، تاثیر کنترل فساد و افزایش نقدینگی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه،اقتصاد و الگوسازی، دوره 7، شماره 28، صفحه 85-106 .

24-سید جمال الدین محسنی زنوزی، حسن حیدری و فرزانه طالبی، 1394، تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی ها و نااطمینانی آن در ایران،فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، ش. 14، ص. 107- 130 .

25-سید جمال الدین محسنی زنوزی، سولماز صادقپور و مرتضی دهقاندوست، 1394، نقش عدم رعایت اخلاق شغلی در عدم تحقق اهداف تسهیلات بانکی،فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ش. 10، ص. 7-26..

26-سید جمال الدین محسنی زنوزی، کیومرث شهبازی و روناک پرناک، 1393، مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک،سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی، دانشگاه الزهرا، دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، صفحه 117-156 .

27-رعنا اصغری و سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1393، نقش دولت در تحول نظام اداری کشور،مجله اقتصادی.

28-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، میثم اسماعیلی، 1393، بررسی تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری،سیاست های راهبردی و کلان.

29-جواد خلیل زاده، حسن حیدری، حمیدرضا فعالجو و سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1393، بررسی تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران (با رویکرد سریهای زمانی)،مجله اقتصاد وتوسعه منطقه ای.

30-رعنا اصغری و سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1392، بررسی تأثیر مالیاتها و مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی منتخب منطقه MENA،فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان.

31-سید جمال الدین محسنی زنوزی و پریسا جوهری سلماسی، 1391، تبیین الگوی مصرف در اسلام،راهبرد یاس، ش. 31، ص. 191-218..

32-حسن حیدری، رعنا اصغری و سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1391، رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر مخارج دولت بر گروههای سنی مختلف از جمعیت،فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، دوره1، شماره4..

33-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، امید محمد قلی پور، 1391، سیاست های پولی، مالی و تولید بخش کشاورزی،مجله اقتصادی - دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست های اقتصادی.

34-سیدجمال الدین محسنی زنوزی، 1390، رابطه بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی با تأکید بر مخارج دولت بر گروههای سنی مختلف از جمعیت،فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، ش.18..

35-سید جمال الدین محسنی زنوزی، پریسا جوهری سلماسی و علیرضا هلالی، 1390، بررسی همگرایی بلندمدت نرخ سود بانکی با بازدهی بازار سهام در ایران،معرفت اقتصاد اسلامی.

36-اسدالله فرزین وش و سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1388، نقش قیمت داراییها در مکانیسم انتقال پولی ایران،نامه (اقتصادی) مفید، ش. 72، ج. 5، ص. 3-32..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-فاطمه فرهادی، سید جمال الدین محسنی زنوزی، 26 آذرماه 1401، طراحی الگوی کارآفرینی روستایی با هدف کاهش مهاجرت روستایی به حاشیه کلان شهر،دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد، انجمن تعالی کسب و کار ایران، تهران..

2-احد مطلبی، یوسف محمد زاده، سید جمال الدین محسنی زنوزی، 19 اسفند 1400، بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر روی بهره وری نیروی کار در ایران،اولین کنفرانس بین المللی جهش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، موسسه آموزش عالی ادیب مازندران، ساری..

3-سید جمال الدین محسنی زنوزی، بهنام اصغرزاده، هادی جعفرزاده و هانیه جعفرزاده، 1396، بررسی نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی و نهادینه کردن و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی،اولین همایش چشم انداز تعلیم و تربیت و مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی.

4-زینب اسمعیل زاده مرنه، هدیه نوروزی قورمک و سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1396، مقایسه تاثیر استراتژی جایگزینی واردات و استراتژی توسعه درونزا بر توسعه پایدار منطقه ای (مطالعه موردی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، اردبیل، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی)،اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منتطقه ای: رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان.

5-سید جمال الدین محسنی زنوزی، زهرا حاجی و فاطمه حسنی، 1394، بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی: با رویکرد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی،همایش ملی اقتصاد مقاومتی: چاالشها، واقعیتها و راهکارها، دانشگاه رازی کرمانشاه.

6-صمد حکمتی فرید، سید جمال الدین محسنی زنوزی و فرخنده پروین شعار گنگجین، 1393، بررسی تاثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محیط زیست کشورهای عضو منا،اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر با همکاری اداره ارشاد اردبیل.

7-سید جمال الدین محسنی زنوزی، سولماز صادقپور و مرتضی دهقاندوست، 1393، نقش عدم رعايت اخلاق شغلي در عدم تحقق اهداف تسهيلات بانكي،اخلاق در اقتصاد اسلامي و اقتصاد ايران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ايران.

8-رضا بدیرخانی و سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1393، بررسي اثر تسهيلات اعطايي بانك ها بر نااطميناني تورم در ايران،ششمين كنفرانس بين المللي مديريت، كارآفريني و توسعه اقتصاد، قم،ايران.

9-سید جمال الدین محسنی زنوزی، ابراهیم رضایی و رضا محمدپور، 1393، بررسي عوامل مؤثر بر تسهيلات اعطايي شبكه بانكي ايران با تأكيد بر اطلاعات نامتقارن،بيست و چهارمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي، تهران،ايران.

10-سمیه جوادی بابره، سید جمال الدین محسنی زنوزی و محمد سخنور، 1393، تحليل و بررسي رابطه نظام ارزي و رشد اقتصادي در ايران،اولين كنفرانس اقتصاد و مديريت كاربردي با رويكرد ملي، بابلسر،ايران.

11-سید جمال الدین محسنی زنوزی، آرش اسوار و الهه مختاری، 1393، جايگاه بخش پولي و بانكي در اقتصاد مقاومتي،سومين همايش ملي پولي و بانكي صندوق هاي قرض الحسنه، بابل - دانشگاه صنعتي نوشيرواني،ايران.

12-سید جمال الدین محسنی زنوزی، حسن حیدری و موسی دلنواز، 1391، سيستم پولي اسلامي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران،چالش بازارهاي مالي ايران و ديدگاه اقتصاد اسلامي، اروميه،ايران.

13-سید جمال الدین محسنی زنوزی، سید سجاد جامعی، 1391، بررسي نقش بانكهاي استان در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي استان آذربايجان غربي،اولين كنفرانس ملي اقتصاد اروميه، اروميه،ايران.

14-سید جمال الدین محسنی زنوزی و آمینه نادری، 1391، تلاطم بازار دارايي هاي مالي و نقش بانك مركزي- ارائه بصورت پوستر،بيست وسومين همايش بانكداري اسلامي، تهران،ايران.

15-سید جمال الدین محسنی زنوزی و مهران کیانوند، 1390، بررسی راهکار کاربرد کارتهای اعتباری از دیدگاه شریعت اسلام،بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، ایران..

16-سید جمال الدین محسنی زنوزی، کیومرث شهبازی و مریم ایرجی، 1390، بهره وري نيروي كار و سياست ارزي مناسب پس از هدفمندسازي يارانه ها،21مين كنفرانس سياستهاي پولي و ارزي، تهران،ايران.

17-سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1389، نقش فرهنگ در فرآيند توسعه اسلامي ايران،دومين همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، مشهد،ايران.

18-سید جمال الدین محسنی زنوزی، 1388، بررسي سياستهاي مناسب پولي براي تثبيت اقتصادي در ايران با تاكيد بر قيمت داراييها،19 امين كنفرانس سياستهاي پولي وارزي، ايران،ايران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ترجمه کتاب "فهم تنوع نهادی"، 1384، الینور استرم،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 547 صفحه.
پایان نامه ها (34)

1-رضا محمدپور، 1393، تأثير اطلاعات نامتقارن بر رفتار اعتباري بانك ها و انعكاس آن در بخش واقعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حسين ارس زاده، 1393، تأثير نرخ برابري ارز بر ارزش افزوده ي بخش هاي كشاورزي،صنعت و معدن،خدمات و صادرات غير نفتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-روناك پرناك، 1393، بررسي تأثير درآمدهاي نفتي بر شاخص حكمراني خوب در كشورهاي منتخب عضو اوپك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-رقيه نجفي كيا، 1393، بررسي تاثير شاخص هاي كميته بال ( عضويت در كميته بال )در متغيرهاي كلان اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-جعفر رحمتي زاده خواجه پاشا، 1393، نگرشي بر عوامل گسترش دهنده استفاده از بانكداري اينترنتي در اقتصاد ايران (مورد مطالعه: بانك تجارت)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-بهمن نصري، 1393، بررسي تاثير صادرات نفتي و غيرنفتي بر رشد اقتصادي ايران و رشد بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-علي خواجه محمدلو، 1393، بررسي آثار رفاهي افزايش قيمت حاملهاي انرژي با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سميه قاسمي، 1393، اثر درآمدهاي نفتي و نوسانات آن بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-پريسا دين پژوه، 1393، بررسي تاثير پول دروني و پول بيروني بر مصرف و سرمايه گذاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ايرج نوري شيخ سرمست، 1393، اثر پذيري شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران از قيمت جهاني نفت و طلا با استفاده از روش BVAR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-طاهر جداري راستگو، 1393، بررسي ساختار بازار بيمه در ايران و بررسي درجه انحصار آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ثريا عابدي اوخچي، 1393، بررسي رابطه بين قيمت سهام، نرخ ارز و درآمدهي نفتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-ندا رحماني خالط آباد، 1393، تاثير درآمدهاي نفتي بر فساد دولتي در كشورهاي صادركننده نفت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سيدميثم اسماعيلي، 1392، تاثير نقش دولت در رقابت پذيري مبتني بر نرخ ارز موثر واقعي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-اكرم موسوي، 1392، اثر نرخ ارز و نا اطميناني نرخ ارز بر مصرف داخلي (مطالعه ي موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-ليلا زرشكي نوبر، 1392، بررسي عدم تقارن در تاثير سياست پولي بر سطح قيمتها (مطالعه موردي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-اختر قاسمي، 1392، رابطه ي بين درآمد نفتي و كارايي دولت در كشورهاي حوزه خليج فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-محمد اسدي، 1392، بررسي رابطه پايه پولي، عرضه پول و تورم در اقتصاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رعنا اصغري يالقوزآغاجي، 1392، تأثير اندازه دولت بر رشد اقتصادي دركشورهاي منتخب MENA در مقايسه با كشورهاي منتخب عضو OECD، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-نسيم احمدپور، 1392، تأثير درآمدهاي نفتي بر صادرات غير نفتي و واردات كشورهاي صادركننده نفت حاشيه خليج فارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-فرزانه طالبي، 1392، تاثير سياست مالي بر قيمت دارايي ها در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رقيه علي نژاد، 1392، تأثير فساد اداري بر رشد اقتصادي در كشورهاي عضو گروه8، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سيد سجاد جامعي، 1392، تاثير بانكهاي استان بر رشد بخشهاي مختلف اقتصادي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فرامرز شجاعت وكيل كندي، 1392، بررسي تاثير حجم تسهيلات بانكي بر رشد ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي ( كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن، بازرگاني)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-نسيم گلشيد، 1392، بررسي اثر تغييرات نرخ سود بانكي بر مطالبات بانك صادرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-محمدحسين جلالي زاده، 1392، تاثير توسعه ي بورس اوراق بهادار بر رشد اقتصادي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-موسي دلنواز، 1391، سيستم پولي اسلامي و بحرانهاي مالي جهاني: مطالعه موردي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-مهدي غلامپور، 1391، بررسي رابطه ي بين نابرابري درآمدي و سلامت دركشورهاي حوزه ي خليج فارس با استفاده از رهيافت داده هاي تابلويي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-محمدعلي منصور، 1391، واكنش بازار سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انتخابات رياست جمهوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-مريم ميرزايي، 1391، بررسي ميزان موفقيت سياست حذف صفر از پول ملي ايران در كنترل تورم با استفاده از تجربه كشورهاي مختلف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ليلا كريمي، 1391، اثرات نامتقارن شوك هاي مثبت و منفي عرضه پول بر توليد حقيقي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-حسين اسدالهي، 1391، بررسي تاثير مستقيم و غير مستقيم نا اطميناني نرخ ارز بر صادرات غير نفتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-فاطمه باقرزاده آذر، 1390، تنوع سازي پورتفوليوي بين المللي: شواهدي از كشورهاي توليد كننده نفت خام خاورميانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-فاطمه طايفه جباري، 1390، بررسي اثر شوكهاي سياست پولي و مالي بر توليد واقعي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (17)

1-اقتصاد خرد3، كارشناسي،از 1399.

2-اقتصاد پولي، كارشناسي ارشد،از 1399.

3-نظريه هاي پولی پیشرفته، دكتري،از 1393.

4-اقتصاد کلان پیشرفته ، دکتری،از 1396 .

5-اقتصاد کلان، کارشناسی ارشد،از 1390.

6-موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد،از 1387.

7-اقتصاد اسلامی، کارشناسی ارشد،از سال 1396.

8-احکام اقتصادی اسلام، کارشناسی ارشد،از 1396.

9-نظام اقتصادی اسلام، کارشناسی ارشد،از 1397.

10-اقتصاد کلان1، کارشناسی،از 1389.

11-پول و بانکداری، کارشناسی،از 1386.

12-اقتصاد بخش عمومی، کارشناسی،از 1386.

13-اقتصاد بخش عمومی1، از 1386 تا 1390، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.

14-برنامه ریزی اقتصادی، از 1386 تا 1395، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.

15-نظام اقتصادی صدر اسلام، از 1386 تا 1390، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.

16-مبانی فقهی اقتصاد اسلام، از 1386 تا 1390، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.

17-نظام های اقتصادی، از 1386 تا 1389، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.