• نام و نام خانوادگی
  • حمیدرضا فعالجو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حمیدرضا فعالجو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1387، علوم اقتصادی،دانشگاه اصفهان.

2-کارشناسی ارشد، 1371، علوم اقتصادی،دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، بهمن 1367، اقتصاد بازرگانی،دانشگاه مازندران.
مقالات ژورنال (5)

1-حمیدرضا فعالجو، 1393، بررسی تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی ایران (با رویکرد سری های زمانی)،مجله اقتصاد و توسعه منطقه ای سال بیست و یکم.

2-حمیدرضا فعالجو، 1392، بررسی تجربی تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در چهارچوب رهیافت آزمون کرانه ها،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی(رویکرد اسلامی- ایرانی).

3-حمیدرضا فعالجو، 1389، تاثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول در ایران،پول و اقتصاد.

4- 0، بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ارزش بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهشنامه اقتصادی.

5- 0، ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایران در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه،پژوهشنامه اقتصادی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1390، بررسی رابطه علیت شاخص قیمت سهام و تقاضای پول در ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

2- 1391، بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایرانی اسلامی در تبدیل شدن به قدرت منطقه ای،اولین همایش ملی اقتصاد، تبریز،ایران.

3- 1391، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران با ارائه راه حل بر منطقه آزاد ماکو،اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-حمیدرضا فعالجو،دکتر حمیدرضا فعالجو، 1383، نظارت علمی و دقیق و کامل بر گزارشات ارائه شده در پروژه طرح آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی،اداره کل معادن و صنایع استان آذربایجانغربی.
پایان نامه ها (10)

1-ايرج نوري شيخ سرمست، 1393، اثر پذيري شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران از قيمت جهاني نفت و طلا با استفاده از روش BVAR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سارا عليزاده، 1392، تاثير مخارج دولت بر رشد بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فاطمه كرمي آغ اسمعيلي، 1389، بررسي اثر نا اطميناني نرخ ارز بر شاخص كل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-علمناز نظريان، 1392، سرمايه اجتماعي، سرمايه سلامت و رشد اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سيد سجاد جامعي، 1392، تاثير بانكهاي استان بر رشد بخشهاي مختلف اقتصادي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-فاطمه اقايي عباس آباد، 1390، بررسي رابطه بين رشد درآمد سرانه داخلي و سلامت در كشورهاي صادر كننده نفت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فرهاد اديب زاده، 1389، بررسي ارتباط بين شاخص قيمت سهام و تقاضاي پول در ايران: كاربرد رهيافت آزمون كرانه ها به همجمعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حسين ميزايي عيان، 1390، اثر مخارج سرمايه اي دولت بر شاخص بورس اوراق بهادار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-سپيده شعباني، 1391، بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در مناطق آزاد ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فرشاد شكري، 1391، نگرشي بر علل ساختاري بي ثباتي صادرات غير نفتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.