• نام و نام خانوادگی
  • رحیم عابدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رحیم عابدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (4)

1-رحیم عابدی، 1392، تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجیگری توانمندسازی،فصلنامه توسعه کارآفرینی.

2-رحیم عابدی، 1392، مدل هماهنگی استراتژی تأمین مالی واستراتژی سرمایه در گردش با عملکرد سازمان،فصلنامه علمی و پژوهشی فراسوی مدیریت.

3-رحیم عابدی، 1390، رابطه هماهنگی بین استراتژی های مالی، سرمایه گذاری، تامین مالی، تقسیم سود و سرمایه در گردش با علمکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر،فصلنامه مدرس علوم انسانی.

4- 1389، رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان،فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- 1392, yyrtyrtyer,tyrtyrtyr, rtytrwyr,rtuyrtyrt.

2- 1393، بررسی تاثیر عناصر توزیع و ترفیع بر رضایت مشتریان شرکت ایران خودرو تبریز،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران،ایران.

3- 1393، بررسی تأثیر تولید به ‏هنگام (JIT) بر عملکرد شرکتهای تولیدی،ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم،ایران.

4- 1393، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،ایران.

5- 1393، بررسی تأثیر عوامل انگیزشی خدمات پس از فروش شرکت خودروسازی پارس خودرو بر رضایت مشتریان،اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،ایران.

6- 1393، بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین (SCM) بر عملکرد شرکت‏های تولیدی،اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت،ایران.

7- 1393، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی و وفاداری مشتریان،اولین همایش ملی بازاریابی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، مشهد،ایران.

8- 1393، بررسی رابطه ی سرمایه فکری با عملکرد مالی شرکت های غذایی و دارویی فعال در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم،ایران.

9- 1391، بررسی نظام پیمانکاری فرعی صنعتی، مشارکت و برون‌سپاری در صنایع استان آذربایجان غربی بر اساس روش یونیدو،اولین کنفرانس ملی اقتصاد استان آذربایجان غربی، ارومیه،ایران.

10- 1392، بررسی و اولویت‏بندی تأثیر و رابطه بین ابعاد محصول با وفاداری مشتریان جهت بهینه‌سازی مدیریت محصول (مطالعه موردی: شرکت سامسونگ در ارومیه)،اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری، نطنز،ایران.

11- 1392، رابطه تفکر کارآفرینی کارکنان با عملکرد شغلی،دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم،ایران.

12- 1392، رابطه توانمند سازی کارکنان با عملکرد شغلی،دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم،ایران.

13- 1389، کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک مالی،چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداران و مدیران مالی.

14- 1393، گونه شناسی استراتژیهای مالی بر مبنای ارزش بازار در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21، تهران،ایران.

15- 1393، مدل هماهنگی استراتژی تأمین مالی واستراتژی سرمایه در گردش با عملکرد مالی،اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،ایران.

16- 1389، مدل هماهنگی استراتژی مالی با عملکرد سازمان،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، تهران،ایران.

17- 1389، مدل هماهنگی استراتژی مالی با عملکرد سازمانی،پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد.

18- 1393، مدیریت کسب و کار در بازار با بررسی تأثیر و رابطه بین ابعاد محصول با وفاداری مشتریان شرکت سامسونگ در ارومیه،اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،ایران.

19- 1389، نقاط مرجع استراتژیک در اجرای استراتژیک مالی،هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.

20- 1389، نقاط مرجع استراتژیک در اجرای استراتژیک مالی،هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران،ایران.

21- 1393، نوآوری خدمات و تأثیر آن بر کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت بیمه،اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-رحیم عابدی،رحیم عابدی، 1390، آسیب شناسی استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در دستگاه‌های اجرایی استان آذربایجان غربی،شرکت داروسازی عماد.

2-رحیم عابدی،رحیم عابدی، 1390، پتانسیلیابی زمینه‌های توسعه پیمانکاری فرعی صنعتی در استان آذربایجان غربی،شرکت مهندسین مشاور یکم.

3-رحیم عابدی،رحیم عابدی، 1393، تاثیر میزان و چگونگی گذران اوقات فراغت بر اعتیاد به سیگار، قلیان، الکل و مواد مخدر در دانشجویان رشتة مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه- سال تحصیلی 89-90،شرکت شیر و پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی.
پایان نامه ها (5)

1-ميترا شمشيري، 1393، بررسي رابطه مالكيت شركتي و رفتار سرمايه گذاري بر بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رضوانه ميردريكوندي، 1393، بررسي تأثير اهرم مالي و استراتژي سرمايه در گردش بر عملكرد مالي شركت‌هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-فائزه مالك، 1393، بررسي رابطه سرمايه فكري و سرمايه در گردش با عملكرد مالي شركت‌هاي توليدي فعال در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سيده فاطمه فاضلي آمنداني، 1393، عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري در منطقه آزاد انزلي و اولويت‌بندي آنها با استفاده از تكنيك AHP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-امير سهرابي، 1393، بررسي تأثير استراتژي مالي و عملكرد مالي بر مبناي ارزش بازاري در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.