• نام و نام خانوادگی
  • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

1- مشخصات

نام و نام خانوادگی: کیومرث شهبازی

 ملیت: ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند

تاریخ تولد: 1354

E-mail: kiumars_shahbazi@yahoo.com ,   k.shahbazi@urmia.ac.ir

آدرس: ارومیه ، کيلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد. کدپستی: 5756151818، تلفن تماس: 31144015-044

2- سوابق علمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 3/4/1397.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 21/10/1392 الی 2/4/1397.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از اسفند ماه 1/12/1386 الی  20/10/1392.

مدرس پردیس بین ­المللی ارس دانشگاه تهران، از 1390 الی 1391.

دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه، از 2006 الی 2008.

3- سوابق اجرایی

مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزش دانشگاه ارومیه، از 21/9/1400 الی 16/03/1402

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/04/1397 الی 20/10/1400

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/7/1396 الی 30/04/1397.

رییس کمیسیون اقتصاد، هنر و علوم ورزشی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه،از 15/11/1395 الی 15/11/1397.

عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه، از 15/11/1395 الی 15/11/1397

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 15/5/1395 تا 30/7/1396.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه، از 15 مردادماه 1395 الی 20/10/1400

عضو کمیته تجارت خارجی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان غربی.

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 15/5/1395.

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 31/6/1396.

عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 30/7/1396.

استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه، 1392-1389.

عضو گروه بازدید کننده از مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان آذربایجان غربی، 1390-1387.

معاون آموزشی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، 1389-1387.

کارشناس اقتصاد، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، 1381-1378.

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (74)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (51)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کیومرث شهبازی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
        بیوگرافی کوتاه

1- مشخصات

نام و نام خانوادگی: کیومرث شهبازی

 ملیت: ایرانی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند

تاریخ تولد: 1354

E-mail: kiumars_shahbazi@yahoo.com ,   k.shahbazi@urmia.ac.ir

آدرس: ارومیه ، کيلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد. کدپستی: 5756151818، تلفن تماس: 31144015-044

2- سوابق علمی

استاد گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 3/4/1397.

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از 21/10/1392 الی 2/4/1397.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، از اسفند ماه 1/12/1386 الی  20/10/1392.

مدرس پردیس بین ­المللی ارس دانشگاه تهران، از 1390 الی 1391.

دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه، از 2006 الی 2008.

3- سوابق اجرایی

مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزش دانشگاه ارومیه، از 21/9/1400 الی 16/03/1402

معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/04/1397 الی 20/10/1400

معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 30/7/1396 الی 30/04/1397.

رییس کمیسیون اقتصاد، هنر و علوم ورزشی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه،از 15/11/1395 الی 15/11/1397.

عضو هیات ممیزه دانشگاه ارومیه، از 15/11/1395 الی 15/11/1397

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 15/5/1395 تا 30/7/1396.

عضو شورای پژوهشی دانشگاه ارومیه، از 15 مردادماه 1395 الی 20/10/1400

عضو کمیته تجارت خارجی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان آذربایجان غربی.

معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 15/5/1395.

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 31/6/1396.

عضو شورای آموزشی و پژوهشی پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه، از 7 مهرماه 1393 الی 30/7/1396.

استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه ارومیه، 1392-1389.

عضو گروه بازدید کننده از مؤسسات آموزش عالی مستقر در استان آذربایجان غربی، 1390-1387.

معاون آموزشی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه، 1389-1387.

کارشناس اقتصاد، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، 1381-1378.

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، ژانویه 2008، علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد صنعتی،دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه.

2-کارشناسی ارشد ، آبان 1380، علوم اقتصادی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی ، اردیبهشت 1378، علوم اقتصادی- اقتصاد نظری،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (74)

1- قره جعفری، مریم ، شهبازی، کیومرث، خداویسی، حسن (1400)، بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و شرکای عمده تجاری، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، سال سیزدهم، شماره ۲، صص ۶۳ -۸۱..

2- امانی، مسعود، شهبازی، کیومرث، محسنی زنوزی، سید جمال الدین (1399)، رویکرد رگرسیون چندک در بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت بر نرخ ارز کشورهای منتخب عضو اوپک، نشریه مدلسازی اقتصاد سنجی، سال پنجم، شماره ۴، صص ۳۳ -۶۲ ..

3- دلالباشی، زهرا، شهبازی، کیومرث، صادقی، زین العابدین (1399)، ترکیب بهینه تولید الکتریسیته با لحاظ نااطمینانی: مطالعه موردی نیروگاه های استان آذربایجان غربی، فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی، سال ششم، شماره ۲ ، صص ۱۸۵ -۲۲۸.

4- فتاحی، فهمیده، شهبازی، کیومرث، حکمتی فرید، صمد (1399)، بررسی رابطه نامتقارن بی‌ثباتی ‌مالی، سیاست ‌پولی و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد NARDL)، مجله پژوهش های پولی و بانکی، سال سیزدهم، شماره 44، ص 340-297..

5- Movahedi، Mohammad Shahbazi، Kiumars (2020)، Firms export decisions: self-selection versus trial-and-error، Economics: The Open-Access، Open-Assessment E-Journal، 14 (2020-22): 1–15..

6- Brumand، Younes Shahbazi، Kiumars (2019)، Strategic Export Subsidies under Product Differentiation، Iranian Journal of Economic Studies، ، 8(2): 315-334..

7- شهبازی، کیومرث و خدیجه حسن¬زاده (1399)، اثرات نامتقارن اقتصاد سایه بر توسعه‌ی مالی در ایران با رویکرد مدل NARDL، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال بیستم، شماره اول، ص 204-185..

8- شهبازی، کیومرث و خدیجه حسن¬زاده (1398)، بررسی روندهای تصادفی مشترک بین ارزش‌افزوده بخشهای کشاورزی، تولید، خدمات و معدن در ایران، فصلنامه اقتصاد کلان، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال چهاردهم، شماره بیست و هفت، ص 307-281..

9- پاشازانوسی، معصومه و کیومرث شهبازی (1398)، ورود به بازار كالاها و خدمات مكمل در يك كشور خارجي با وجود اثرات شبكه، تحقيقات اقتصادي، دوره پنجاه و چهار، شماره چهار، ص 873-847..

10- سلیمیان، صلاح، شهبازی، کیومرث، فتاحی، شهرام و بادپیما، جلیل (1398)، نحوه حذف تباني در مناقصه‌ها و مزايده‌ها با استفاده از نظريه بازي‌ها (تعيين قيمت‌هاي سقف و كف)، پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، دوره نود ویک، شماره بیست و هفت، ص 154-131..

11- شهبازی، کیومرث، خداویسی، حسن، رضایی، ابراهیم و گنجی، جلال (1397)، ارزيابي نقش مشوق هاي مالياتي شركت هاي تجاري و تاثير آن بر اقتصاد منطقه اي، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، سال نهم، شماره سی و شش، ص 167-149..

12- شهبازی، کیومرث، اکبر پیله ور سلطان احمدی و سمیرا پاشائی حیدرانلو (1397)، تأثیرتمرکز صنایع و نابرابری های آموزشی بر بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی در ایران، پژوهشهای اقتصاد صنعتی ایران، (4)2، 9-24..

13- اسماعیلی، محمد و کیومرث شهبازی (1398)، ارزیابی روند کارایی محصولات شرکت های بیمه با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه: رشته های بیمه آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی)، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، دوره سی و سه، شماره چهار، ص 20-1..

14- رستمی ناوان، مددعلی، شهبازی، کیومرث، محسنی زنوزی، سیدجمال¬الدین و اسدپور، حسن (1397)، بررسی روند تصادفی مشترک بین قیمت محصولات کشاورزی ایران و کشاورهای طرف عمده تجاری، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، دوره بیست و شش، شماره یکصد و سه، ص 238-211.

15- شهبازی، کیومرث، محمد موحدی و یونس برومند (1397)، رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط: کاربرد تحلیل تناظر چندگانه و مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته، پژوهشنامه بازرگانی، دوره بیست و دوم، شماره هشتاد و هشت، ص 113-77.

16- شهبازی، کیومرث و ژیلا سالکی (1397)، تأثیر غیرخطی ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هجدهم، شماره چهارم، ص 63-31.

17- بادپیما، جلیل و کیومرث شهبازی (1397)، ناسازگاری قطعات، راهی برای انحصارگری در خدمات، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، دوره دوازدهم، شماره چهل و دوم، ص 97-73.

18- محمدی اصل، نسرین، غلامرضا منصورفر، کیومرث شهبازی (1397)، بررسی رفتار کیفیت سود در چرخه های تجاری با استفاده از روش رگرسیونی انتقال ملایم پانلی، بررسیهای حسابداری وحسابرسی، دوره بیست و پنج، شماره یک، ص 134-113.

19- هومانی فراهانی، محمد، شهبازی، کیومرث، و حمیدرضا فعالجو (1397)، بررسی تاثیر غیرخطی توسعه بازارهای مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو دی هشت، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره دهم، شماره سی و هشت، ص 154-135.

20- شهبازی، کیومرث و سارا علیزاده (1397)، تأثیر مخارج دولت بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی ایران، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره دهم، شماره سی و هشت، ص 48-33.

21- Salimian، Salah and Shahbazi، Kiumars (2018)، Irans Strategy in Utilizing Common Resources of Oil and Gas: Game Theory Approach، Iranian Journal of Economic Studies، 6(2): 185-202.

22- شهبازی، کیومرث و صلاح سلیمیان (1398)، کاربرد الگوریتم دایکسترا در مسیریابی مصرف¬کنندگان و روش حداقل مربعات فاصله در مکان¬یابی بنگاه¬ها، پژوهشهای اقتصاد صنعتی ایران، سال سوم، شماره هفت، ص 41-31..

23- Salimian، Salah Shahbazi، Kiumars and Farhad Khodadad Kashi (2017)، Localization of Firms in Conditions of Triangular Distribution of Consumers and Uncertain Quality of Firms، Iranian Industrial Economics Studies، 1(1): 13-20.

24- شهبازی، کیومرث و صلاح سلیمیان (1397)، مکان یابی بنگاه ها در صورت وجود انواع مصرف کنندگان (باتجربه و بی تجربه)، مجله تحقیقات اقتصادی، سال پنجاه و سوم، شماره یک، ص 68-45.

25- صلاح سلیمیان، کیومرث شهبازی (1396)، عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های غرب کشور (ارومیه، کردستان، رازی کرمانشاه، بوعلی همدان)، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دوره سوم، شماره دوازده، ص 100-81.

26- شهبازی، کیومرث، فیضی، سلیمان و فتاحی، سید یوسف (1396)، بررسی روندهای تصادفی مشترک بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای سهام شرکای اصلی تجاری، نشریه تحقیقات مالی، سال نوزدهم، شماره دو، ص 298-281.

27- شهبازی، کیومرث و جلیل بادپیما (1396)، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی با بکارگیری نظریه بازی¬های پویا و کاربرد آن در ایران (مطالعه موردی: شرکت مخابرات ایران)، فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست¬های اقتصادی، سال بیست و پنجم، شماره هشتاد و سه، ص 144-115.

28- شهبازی، کیومرث و جلیل بادپیما (1396)، تحلیل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم‌افزارهای کاربردی سفارشی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال یازدهم، شماره دو، ص 28-1.

29- Movahedi، Mohammad، Kiumars Shahbazi، and Olivier Gaussens (2017)، Innovation and willingness to export: is there an effect of conscious self-selection? Economics: The Open-Access، Open-Assessment E-Journal، 11 (2017-25): 1–22.

30- Shahbazi، Kiumars salimian، salah (2017)، Expansion of Location Theories of Firms and Products’ Consistency Using Triangular Distribution Approach، Iranian Economic Review، 21(3)، pp 497-518.

31- شهبازی، کیومرث، حکمتی فرید، صمد و هادی رضایی (1395)، بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر شدت انرژی در کشورهای منتخب OECD، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال سیزدهم، شماره 52، ص 152-119.

32- Ali Zebardast، Kiumars Shahbazi، Hamidreza Faaljoo (2017)، Risk Assessment of Investments with Fuzzy Efficiency، International Journal of Applied Business and Economic Research، 15(8)، pp 297-303.

33- شهبازی، کیومرث، برومند، یونس و ابراهیم رضایی (1395)، کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی، فصلنامه پژوهشنامه مالیات، سال بیست و چهارم، شماره 31، ص 77-59.

34- شهبازی، کیومرث و سمیه نجارقابل (1396)، تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی در ایران: : کاربرد مدل‌های خودرگرسیون انتقال ملایم، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ششم، شماره 21، ص 147-123.

35- شهبازی، کیومرث و سکینه جعفری (1395)، تأثیر آستانه ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک، پژوهشنامه بازرگانی، دوره بیست و یک، شماره شصت و یک، ص 124-97.

36- Ali Zebardast، Kiumars Shahbazi، Amir Amini (2016)، Risk Assessment of Investments with Fuzzy Efficiency Indicators for Oil and Gas Production Industry، Iranian Journal of Optimization، 8(1)، pp 887-896.

37- شهبازی، کیومرث و سیدیوسف فتاحی (1396)، بررسی نقش سرمایه در اشتغالزایی و افزایش تقاضای نیروی کار در بخش صنعت ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال هفدهم، شماره اول، ص 162-145.

38- شهبازی، کیومرث و خدیجه حسن¬زاده (1395)، نقش توسعه مالی در تأثیر تمرکز و ثبات بانکی بر ارزش‌افزوده بخش صنعت، فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست¬های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره هفتاد و نه، ص 214-189.

39- وهابی اردکلو، نگار، شهبازی، کیومرث و حسن خداویسی (1395)، تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی درکشورهای عضو اوپک، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره سیزدهم، شماره 3، ص 135-111.

40- سلیمیان، صلاح و کیومرث شهبازی (1395)، مکان یابی نمایندگی¬های فروش در مدل با خیابان های برابر، فصلنامه نظریه¬های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 3، ص 92-69.

41- شهبازی، کیومرث، حکمتی فرید، صمد و هادی رضایی (1394)، بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک، فصلنامه نظریه¬های کاربردی اقتصاد، سال دوم، شماره 4، ص 48-23.

42- شهبازی، کیومرث و صلاح سلیمیان (1394)، پیش¬بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دوازدهم، شماره 47، ص 93-67.

43- شهبازی، کیومرث و اكبر پيله¬ور سلطان احمدي (1394)، معرفی یک سیستم پیش بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 16، ص 232-205.

44- شهبازی، کیومرث و ساناز حسینی (1394)، ارتباط متقابل عناصر بازار در صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی در ایران ، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، سال سوم، شماره 10، ص 124-109.

45- شهبازی، کیومرث، رضایی، ابراهیم و داود حمیدی رزی (1394)، بررسی همگرایی اقتصادی کشورهای عضـو سازمان همکاری اقتصادی (اکـو): رهیافت اقتصادسنجی فضـایی تابلـویی، پژوهشنامه بازرگانی، دوره نوزدهم، شماره هفتاد و چهار، ص 196-155.

46- شهبازی، کیومرث، رضایی، ابراهیم و جلیل بادپیما (1394)، تحليل رابطه متقابل بين کارگر و کارفرما در بازنشستگی تشويقی از طريق بازی‌های پويا، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره پنجم، شماره نوزده، ص 40-11.

47- شهبازی، کیومرث، حمیدی رزی، داود و مجید فشاری (1394)، بررسی عوامل مؤثر بر انتشار آلودگی هوا در کشورهای حوزه دریای خزر: رهیافت مدل دوربین فضایی تابلویی، مجله محیط شناسی، دوره چهل و یک، شماره یک، ص 127-107.

48- شهبازی، کیومرث و الهام کریم¬زاده (1393)، تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش¬افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان، دوره دوم، شماره هشت، ص 118-101.

49- شهبازی، کیومرث و قمری کریمی (1393)، تاثیر آستانه¬ای قیمت نفت بر تراز تجاری دو جانبه ایران: مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هشتم، شماره چهار، ص 81-63.

50- شهبازی، کیومرث، حسن¬زاده، اکبر و بهروز جعفرزاده (1393)، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده¬های تابلویی، دوفصلنامه نوآوری و ارزش¬آفرینی، سال دوم، شماره پنجم، ص 55-43.

51- شهبازی، کیومرث و داود حمیدی رزی (1393)، همگرايی شدت انرژی بين کشورهای عضو اوپک (يک رويکرد دوجانبه)، فصلنامه پژوهش¬ها و سیاست¬های اقتصادی، سال بیست و دوم، شماره هفتاد و یک، ص 198-173.

52- شهبازی، کیومرث و شهربانو نظرپور (1393)، تأثیر رونق صادراتی بر بیکاری در ایران، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال سوم، شماره یازدهم، ص 185-159.

53- شهبازی، کیومرث و فرخنده اسدی (1393)، تأثیر افزایش نرخ ارز بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی، دوفصلنامه سیاست¬گذاری اقتصادی، سال ششم، شماره یازدهم، ص 54-35.

54- شهبازی، کیومرث، محمد حسنی و نسیم شهبازی (1393)، تأثیر هزینه¬های آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت، فصلنامه تعلیم و تربیت، سال سی¬ام، شماره دو، ص 162-141. .

55- شهبازی، کیومرث و محمد حسنی (1392)، اهمیت کانالهای مختلف انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت در صنایع ایران، مجله آموزش عالی، سال ششم، شماره اول، ص 54-29.

56- Shahbazi ،Kiumars and Davoud Alirezazadeh Sadaghiani (2014)، Housing Wealth، Stock market Wealth and Consumption: Evidence from Iran، International Journal of Management and Humanity Sciences، 3 (4) ، pp 1646-1653.

57- Shahbazi ،Kiumars and Ahmad Molabahrami (2014)، Dynamic portfolio Value at Risk estimation using DCC-MGARCH model، International SAMANM Journal of Finance and Accounting، 2 (1)، pp 71-85.

58- شهبازی، کیومرث، ابراهیم رضایی و ابوالفضل عباسی (1392)، سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره بیستم، ص 77-63.

59-شهبازی، کیومرث، ابراهیم رضایی و ابوالفضل عباسی (1392)، سیاستهای پولی و مالی و کارایی بازار سهام: شواهد تجربی در ایران،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال ششم، شماره بیستم، ص 77-63.

60-شهبازی، کیومرث، بهرام سنگین آبادی و چیا عبدالله نژاد (1392)، تأثیر اعتبارات دولتی بر بهره¬وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی در ایران،فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه.

61-خلیل زاده، جواد، کیومرث شهبازی، حبیب آقاجانی و محمدرضا حلاج یوسفی (1392)، مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران،فصلنامه راهبرد اقتصادی، سال دوم، شماره هفتم، ص 177-153.

62-شهبازی، کیومرث، رامین بشیر خداپرستی و محمود احترامی (1392)، بررسی رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها،فصلنامه پژوهشنامه بیمه.

63-Shahbazi، Kiumars (2013)، Investigating the Granger Causality Relationship between the Consumption of Different Oil Products and Economic Growth in Iran،International Journal of Accounting and Economics Studies.

64-شهبازی، کیومرث و لسیان سعیدپور (1392)، تأثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای D8،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال سوم، شماره 12، ص 21 تا 38.

65-Mirzaie Abast، Kiumars Shahbazi، Mahmmadreza Vatankhah (2013)، Organizational Structure and Employee’s Empowerment in Moghan Operation of Irrigation Networks and House Drainage Company،International Journal of Management Research and Review، 3(7)، 3139-3146.

66-شهبازی، کیومرث، ابراهیم رضایی و یاور صالحی (1392)، تاثیر شوک های قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار.

67-شهبازی، کیومرث، فیروز فلاحی و امیر غلامی (1391)، همگرایی شاخص قیمت بین استان های ایران ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.

68-شهبازی، کیومرث،‌ حسین اصغرپور و کریم محرم زاده (1391)، تأثیر مصرف فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی در استانهای کشور،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.

69-شهبازی، کیومرث و محمد حسنی (1391)، تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران، ،فصلنامه پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش‌عالي، دوره 18، شماره 4، صص، 24-1.

70-شهبازی، کیومرث و زهرا طالبی (1391)، تولید، بیکاری و قانون اوکان: شواهدی از استانهای کشور ،فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دوره 9، شماره 1، صص 35-19.

71-رضایی، ابراهیم، قاسم رضایی و کیومرث شهبازی (1390)، آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی: (رابطة بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی)،پژوهشنامه مالیات، سال دوازدهم، شماره 60، ص 97 تا 120.

72-شهبازی، کیومرث و زهرا کلانتری (1391) ، اثرات شوک‌هاي سياست‌هاي پولي و مالي بر متغيرهاي بازار مسكن در ايران: رهيافت SVAR،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیستم، شماره 61، ص 77 تا 104.

73-Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2009)، Customization vs. Standardisation: international integration and Consumer Surplus ،Annals of Economics and Statistics، 93/94، pp 233-257.

74-شهبازی، کیومرث و حمید ابریشمی (1381)، برآورد تابع تقاضای سفر جاده ای در مسیرهای موردی،پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 24، ص 29 تا 56.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (19)

1- Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2009)، Customization vs. Standardisation: international integration and Consumer Surplus، 36th EARIE Annual Conference، Ljubljana : Slovenia.

2- Shahbazi، Kiumars (2007)، Endogeneous R&D، decentralization and RJV، 21ème Journée de l’Ecole Doctorale Economie Gestion Normandie، France. .

3- Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2007)، Intégration Internationale et Différentiation Endogène: Quel Effet sur le Surplus du Consommateur، 24èmes Journées de Microéconomie Appliquée، Université de Fribourg، Suisse..

4- Gaussens Olivier، Sophie Lecostey and Kiumars Shahbazi (2004)، Internationalization of R&D and market structure، EARIE Conference، Berlin..

5- 1392، اثر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

6- 1393، ارزیابی تمرکز جغرافیایی در استانهای کشور با استفاده از شاخص های فضایی،همایش ملی اقتصاد دانش بنیان معبر اقتصاد مقاومتی، تهران،ایران.

7- 1394، ارزیابی توانمندی مالی شرکت مخابرات ایران قبل و بعد از خصوصی سازی،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، تبریز،ایران.

8- 1390، آزمون اثرات انگیزه های رانت جویانه بر درآمدهای مالیاتی: (رابطة بین ترکیب مخارج دولت و درآمدهای مالیاتی)،پنجمین همایش ملی سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، تهران،ایران.

9- 1390، بررسی اثرات سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای بازار مسکن در ایران،بیست ویکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، تهران،ایران.

10- 1390، بررسی تاثیر مصرف فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی در استانهای کشور،هشتمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

11- 1392، بررسی تعامل بین توسع? مالی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران در حضور شکستهای ساختاری (رهیافت آزمون کرانه ها)،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

12- 1390، بررسی رابطه علیت گرنجری تسهیلات بانک کشاورزی و رشد ارزش بخش کشاورزی ایران،دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندرا،ایران.

13- 1393، بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی کشورهای عضو اوپک: کاربردی از اقتصاد سنجی فضایی تابلویی،دهمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

14- 1392، بررسی نقش سرمایه انسانی و توزیع آن بر بهره وری نیروی کار در دوره 1387-1344 در ایران،چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، مازندران،ایران.

15- 1392، بررسی همگرایی شدت انرژی در بین کشورهای اوپک در حضور شکستهای ساختاری (یک رویکرد دو جانبه)،دومین همایش دانشجویی اکولوژی حفاظت، تهران،ایران.

16- 1391، بورس کالا در چارچوب اقتصاد اسلامی،همایش چالش¬های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی، ارمیه،ایران.

17- 1389، مقایسه تاثیر سیاست های پولی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)،دومین همایش بین‌المللی همگرایی اقتصادی بین کشورهای اسلامی، تهران،ایران.

18- 1394، مکان یابی نمایندگی ها در مدل با خیابان های برابر،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، تبریز،ایران.

19- 1390، همگرایی شاخص قیمت مابین استان¬های ایران،همایش سراسری اقتصاد، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-گیبونز، رابرت ، 1397، کاربرد نظریه بازی در اقتصاد،ترجمه کیومرث شهبازی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، تهران..

2-شای، آز ، 1393، سازمان صنعتی: نظریه و کاربردها،ترجمه کیومرث شهبازی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران..
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-شهبازی، کیومرث (1397)، ارتباط متقابل بین نوآوری و صادرات در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه: مطالعه مقایسه ای بنگاههای فرانسوی و ایرانی (FIINNOVEX)،مشترک با اولیویه گوسانس (دانشگاه کان نرماندی فرانسه) در قالب طرح ICRP تحت حمایت مرکز مطالعات و همکاری¬های علمی بین¬المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

2-شهبازی، کیومرث (1392)، بررسی کانال های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل استفاده از دانش بومی جهت رشد تولید ملی در ایران،سازمان ملی استاندارد ایران.

3-شهبازی، کیومرث (1392)، معرفی یک سیستم پیش بینی مناسب برای برآورد تقاضای درمان در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه،دانشگاه ارومیه.

4-شهبازی، کیومرث (1380)، برآورد تابع تقاضای سفرهای جاده¬ای در مسیرهای موردی،سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور.
پایان نامه ها (51)

1- سلیمی، سروه، همگرایی شاخص قیمت مسکن در استانهای ایران، دانشگاه ارومیه، 16/10/1398..

2-سالکی، ژیلا، بررسی تأثیر غیرخطی ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیر زندگی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم، دانشگاه ارومیه ،3/11/96..

3-امیر اسلامی، رضا، تحلیل نحوه عملکرد بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی و نحوه ی تقسیط و تسویه آن، دانشگاه ارومیه ،3/11/96..

4-جعفرزاده، هادی، کاربرد مدلهای ترکیبی شبکه عصبی در پیش بینی قیمت نفت و مقایسه آن با نتایج پیش بینی مدلهای رقیب، دانشگاه ارومیه ،2/7/96..

5-نجارقابل، سمیه، تاثیر کم ارزش گذاری پول بر رشد اقتصادی از طریق کانال های بهره وری کل عوامل ولید و انباشت سرمایه، دانشگاه ارومیه، 4/12/95..

6-عثمانی کارانا، پروین، بررسی پایداری و همگرایی تامین مالی شهرداری های استان آذربایجان غربی با تاکید بر واگذاری حقوق شهروندی، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 03 /12/95..

7-حسن زاده، خدیجه، تاثیر ثبات بانکی و تمرکز بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، دانشگاه ارومیه، 28/7/95..

8-رستم زاده، رقیه، بررسی تاثیر مخارج آموزشی بر امید به زندگی در ایران، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 28 /07/95..

9-قاسمی قصابه، لیلا، تاثیر مخارج بهداشت و درمان بر امید به زندگی در کشورهای با درآمد متوسط، دانشگاه ارومیه، 24/7/95..

10-عسکری دله زی، نبی، تاثیر صادرات بر شدت انرژی در ایران، دانشگاه ارومیه، 24/07/95..

11-بهبودی، بهنام، اثرات نامتقارن تغییرات نرخ ارز بر قیمتهای صادرات و واردات در ایران، دانشگاه ارومیه، 2/4/1395..

12-کرامت، محمد، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر اشتغال بخشهای صنعت و کشاورزی در ایران، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 29/03/1395..

13-رضایی، هادی، بررسی تاثیر اندازه و کیفیت دولت بر شدت مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو OPEC و OECD ، دانشگاه ارومیه، 11/3/1395..

14-جعفری، سکینه، تأثیر آستانه¬ای افزایش صادرات بر شدت انرژی در کشورهای منتخب عضو اوپک، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 3/12/94..

15-کشمیری، عبدالحی، برآورد توابع تقاضای کل و بخشی واردات در ایران، دانشگاه ارومیه (مرکز نیمه حضوری)، 15/12/94..

16-محمد جعفري، عارف، مدلسازي وابستگی حدي و غیر عادي سهام دو شرکت سایپا و ایران خودرو: رهیافت مبتنی بر توابع کاپولا (مرکز نیمه حضوری)، 12/11/94 (راهنمای دوم)..

17-سميه ترابي سرند، 1394، بررسي تاثير نابرابري جنسيتي بر ارزش افزوده كارگاه هاي صنعتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-نگار وهابي اردكلو، 1394، اثرات غير خطي بدهي هاي دولتي بر مصرف بخش خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-ريحانه دل افروز، 1394، بررسـي تأثير نوسانات قيمت نفت بر مصرف بخش خصوصي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-علي شب نشين، 1394، تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر حجم سپرده و مانده تسهيلات اعطائي بانك ها و موسسات اعتباري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-الهه مختاري، 1394، كاربرد الگوي panel VAR در بررسي رابطه بين مصرف انرژي، رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي با درآمد متوسط به بالا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-زهرا حاجي، 1394، بررسي تاثير سرمايه انساني بر سودآوري كارگاه هاي صنعتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-جلال جلالي پور، 1394، تأثير نوسانات قيمت نفت بر تراز تجاري غيرنفتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-مريم كردرحيم آباد، 1393، تأثير نابرابري جنسيتي بر رشد اقتصادي در كشور هاي با شاخص توسعه انساني بالا و متوسط- پايين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سميرا پاشائي حيدرانلو، 1393، تأثير تراكم صنعتي بر بهره¬وري واحدهاي صنعتي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-روناك پرناك، 1393، بررسي تاثير درآمدهاي نفتي بر شاخص حكمراني خوب در كشورهاي منتخب عضو اوپك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-قمري كريمي، 1393، تأثير آستانه¬اي نرخ ارز و قيمت نفت بر تراز¬ تجاري ايران با شركاي عمده تجاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-ناهيد عاشوري، 1393، تأثير خصوصي سازي بر ارزش افزوده بازار و سود باقيمانده شركت هاي واگذار شده به بخش خصوصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-افشين ممي زاده، 1393، اثر تكانه هاي نفتي بر ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-داود حميدي رزي، 1392، بررسي همگرايي شدت انرژي در بين كشورهاي اوپك در حضور شكستهاي ساختاري (يك رويكرد دو جانبه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-عطا الله آقاسي، 1392، تاثير تحقيق و توسعه،تبليغات و درجه ي نمركز بازار بر روي سوددهي شركت هاي خودروسازي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-هدي احساني، 1392، تاثير نوسانات درآمدهاي نفتي بر تقاضاي واردات كالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-شهربانو نظرپور، 1392، تأثير رونق صادراتي بر روي نرخ بيكاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-اكبر پيلهور سلطان احمدي، 1391، تأثير بهداشت و آموزش بر روي بهره وري نيروي كار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-الهام كريم زاده، 1392، بررسي سياستهاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سارا عليزاده، 1392، تأثير مخارج دولت بر رشد بهره وري كل عوامل توليد بخش كشاورزي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-مريم ايرجي، 1390، بررسي تاثير نرخ ارز واقعي روي بهره وري نيروي كار در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-مائده قنواتي، 1391، تاثير تكانه هاي نفتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي در ايران: رهيافت SVAR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-ساناز حسيني، 1391، بررسي جهت عليت عناصر بازار در صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-نسيم شهبازي، 1391، تاثير هزينه هاي آموزش و پرورش بر ارز افزوده بخش صنعت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-راضيه ابراهيمي، 1390، بررسي اثر متغيرهاي كلان اقتصادي بر شاخص قيمت سهام صنعت غذا و آشاميدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-فاطمه طايف جباري، 1390، بررسي اثر شوك سياستهاي پولي و مالي بر توليد واقعي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-محمود احترامي كرده ميهن، 1391، بررسي رابطه بين توسعه بيمه و رشد اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-اميد چمني، 1391، نقش بانك توسعه صادرات در توسعه صادرات غير نفتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-ياور صالحي، 1390، تأثير شوكهاي نفتي بر بازدهي سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-زهرا كلانتري، 1390، بررسي اثرات شوك هاي پولي و مالي بر روي متغيرهاي بازار مسكن در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-ابوالفضل عباسي، 1390، كسري بودجه و كارايي بازار سهام: شواهد تجربي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-كريم محرم زاده، 1390، بررسي رابطه بين مصرف فرآورده هاي نفتي و رشد اقتصادي در استانهاي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-چيا عبدالله نژاد، 1390، تاثير تسهيلات بانك كشاورزي بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-صلاح الدين پرخال، 1390، بررسي روند هاي تصادفي مشترك بين بورس اوراق بهادار تهران و بازار هاي سهام كشورهاي منتخب عضو فدراسيون بورسهاي اروپايي- آسيايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-امير غلامي، 1390، همگرايي شاخص قيمت مابين استان هاي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-اقتصاد صنعتی، مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری،از سال 1386.

2-اقتصاد خرد ، مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری،از سال 1386.

3-اقتصاد کلان 1 و 2 ، مقطع کارشناسی،از سال 1386.

4-ارزیابی طرحهای اقتصادی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد،از سال 1386.

5-تجارت و مالیه بین الملل ، مقطع کارشناسی،از سال 1386 تا 1395.

6-اقتصاد خرد ، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران (پردیس بین المللی ارس) (از سال 1390 تا 1391).

7-اقتصاد مدیریت، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران (پردیس بین المللی ارس) (از سال 1390 تا 1391).

8-اقتصاد کلان، مقطع کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تهران (پردیس بین المللی ارس) (از سال 1390 تا 1391).

9-آمار 1 و 2 ، مقطع کارشناسی اقتصاد،دانشگاه کان بس نرماندی فرانسه (2006 تا 2008).
جوایز و افتخارات (3)

1- پژوهشگر برتر استانی، استان آذربایجان غربی، 1399..

2- پژوهشگر برتر استانی، استان آذربایجان غربی، سال 1394.

3- بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تحصیل دکتری اقتصاد در فرانسه از طریق قبولی در کنکور دکتری اعزام به خارج، 1386-1382.