• نام و نام خانوادگی
  • اکبر زواری رضایی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر اکبر زواری رضائی

کارشناس رسمی دادگستری - مشاور رسمی مالیاتی - حسابدار رسمی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند پسر به نام های یاشار و آیهان

تاریخ تولد: 1354/1/14

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي در رشته حسابداري و امور مالی

مرتبه علمي: استاديار پايه 20

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری

آدرس ايميل: a.zavarirezaei@urmia.ac.ir و azrurmia1354@gmail.com                 

سایت شخصی: www.drzavari.com

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: مالیات - حسابداری مدیریت - مدیریت مالی - حسابداری مالی - استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی &ndash فاینانس - تجزیه و تحلیل مالی - حسابداری دولتی 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
کتاب های چاپ شده (4)
پایان نامه ها (156)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر زواری رضایی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر اکبر زواری رضائی

کارشناس رسمی دادگستری - مشاور رسمی مالیاتی - حسابدار رسمی

وضعیت تاهل: متاهل، دو فرزند پسر به نام های یاشار و آیهان

تاریخ تولد: 1354/1/14

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي در رشته حسابداري و امور مالی

مرتبه علمي: استاديار پايه 20

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری

آدرس ايميل: a.zavarirezaei@urmia.ac.ir و azrurmia1354@gmail.com                 

سایت شخصی: www.drzavari.com

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: مالیات - حسابداری مدیریت - مدیریت مالی - حسابداری مالی - استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی &ndash فاینانس - تجزیه و تحلیل مالی - حسابداری دولتی 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (9)

1-.

2-کارشناسی ارشد، 1402، تاریخ،پیام نور اردبیل.

3-کارشناسی، 1402، تاریخ،پیام نور ارومیه.

4-کارشناسی ارشد، 1402، حقوق بین الملل،پیام نور قزوین.

5-کارشناسی، 1400، حقوق،پیام نور ارومیه.

6-دکترای تخصصی، 1393 - 2014، حسابداری و امور مالی،دانشگاه غازی آنکارا.

7-فوق لیسانس، 1380، حسابداری،دانشگاه تهران.

8-لیسانس، 1376، حسابداری مالیاتی،دانشکده امور اقتصادی و دارایی.

9-دیپلم، 1372، ریاضی فیزیک،دبیرستان امام خمینی اورمیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1394، افزایش بهره وری هزینه های کیفیت با استفاده از طراحی آزمایشات تاگوچی(مطالعه موردی: شرکت دخانیات ارومیه)،اولین همایش بین المللی علوم مدیریت: پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها، شیراز،ایران.

2- 1394، بررسی میزان بکارگیری ارزیابی متوازن در صنایع مختلف (مطالعه موردی: شهرک صنعتی سلیمی تبریز)،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز،ایران.

3- 1394، تاثیر روش شش سیگما بر بهینه سازی هزینه های کیفیت (مطالعه موردی: شرکت دخانیات ارومیه)،اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، رشت،ایران.

4- 1394، کاربرد فرآیند تحلیل سلسله هراتبی( AHP ) در بهره وری هزینه های کیفیت،سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق - حمزه دیدار، 1393، اصول حسابداری 1، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-اکبر زواری رضایی، 1391، سیستم های حسابداری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق - پرویز پیری - رضا پیرایش، 1390، حسابداری مالیاتی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-اکبر زواری رضایی - محمد ایمانی برندق - پرویز پیری - فرزاد غیور، 1389، حسابداری 2، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.
پایان نامه ها (156)

1-سینا توحیدی، 1398، بررسی رابطه رقابت در بازار محصول و رشد ارزش افزوده اقتصادی با توجه به چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سعید محمدی سعدآباد، 1398، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و ارزش شرکت در مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-پیمان محمدزاد، 1398، بررسی رابطه کیفیت سود و نرخ بازده سهام طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مریم عباس زاده آذر، 1398، بررسی تاثیر حسابرسی اثربخشی بر اهداف گزارشگری مالی (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مرتضی آقازاده، 1398، بررسی رابطه بین استراتژی تجاری شرکت و نرخ بازده سهام طی چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-حمیده محمدزاده، 1398، بررسی تاثیر اندازه شرکت بر نقدشوندگی سهام با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فرشاد قاسمی، 1398، بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با توجه به چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مرضیه اخریان، 1398، بررسی تاثیر اعلان سود بر تغییر تقاضای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-محمد رستمی، 1398، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر استراتژی های تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-یوسف اژدری، 1398، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و استراتژی های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مریم معینی، 1398، ارائه مدلی جهت محاسبه بهای تمام شده آب در شهرک صنعتی بوعلی همدان و مقایسه آن با روش فعلی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-اسماعیل علی میرزایی، 1398، بررسی امکان پیاده سازی و اجرای حسابداری سنجش مسئولیت در صنعت تولید قند (مورد مطالعه در شرکتهای تولید قند استان آذربایجان غربی)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-معصومه جلیلی، 1398، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و کارایی سرمایه گذاری با استراتژی تجاری با تاکید بر چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-نیایش ستاری آذر، 1398، بررسی رابطه جریان های نقدی با محافظه کاری با توجه به چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-معصومه رستمی، 1398، بررسی تاثیر اهرم مالی به عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین سود عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-فاطمه علیزاده اباجلو، 1398، نقش رضایت شغلی و یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی در دیوان محاسبات آذربایجان غربی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-ندا خرم مهر، 1398، بررسی رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و حاکمیت شرکتی با لحاظ کردن تاثیر رقابت بازار محصول در شرکت های زیان ده در مقایسه با شرکت های سودده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سیده شیرین سعادتیان، 1398، بررسی نقش درماندگی مالی بر رابطه بین اهرم مالی و استراتژی های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-محمد رضا الماسی، 1398، بررسی ریسک انسانی و تکنیکی در حفظ اطلاعات مشتریان در سیستم بانک های دولتی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مهدی دمیرچی، 1398، تاثیر رشد و اندازه بر ارزش شرکت با تاکید بر نقش میانجی سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-امین محمودی پناه، 1398، بررسی نقش میانجی ساختار سررسید بدهی در تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رامین دولتمند، 1398، بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن دوره های رکود و رونق اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-سیامک اوروجی، 1398، برسی نقش ایفای مسئولیت پاسخگویی دولت برمیزان وصولی مالیاتها شرکت ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سمیه زارع، 1397، بررسی رابطه غیر خطی کیفیت سود و رقابت بازار محصول در چرخه های مختلف تجاری، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-هانیه آیرملوی، 1397، پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از سیستم استنتاج قوانین و مقایسه کارآیی آن با شبکه عصبی و مدل لوجیت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سولماز باقری، 1397، بررسی رابطه غیر خطی بین ویژگی های مدیر عامل و ساختار سرمایه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-جابر قدرتی، 1397، بررسی تاثیر تعدیلات حسابرسی بر میزان شکاف مالیاتی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-بهنام رشیدی، 1397، بررسی برخی از عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-احسان صولتی، 1398، بررسی نقش اجتناب مالیاتی بر ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-سحر آناهید، 1398، مطالعه موردی تاثیر انواع سبک رهبری بر عملکرد سازمانی در شرکت های حسابرسی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-ميرقلج-سيده زهرا، 1398، بررسی تاثیر ویژگی های حسابرس مستقل بر رابطه بین بیش سرمایه گذاری و بیش اطمینانی مدیریت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-جمشید شکری، 1398، اثر مدیریت سود بر افشای به موقع گزارش مالی ساللانه با تاکید بر نقش تعدیلگری نظارت بیرونی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-معصومه علیخانی، 1397، بررسی وابستکگی شرطی بین ریسک نوسانات قیمت نفت و شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد کاپولا – تی گارچ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-لادن فرمنش، 1398، بررسی تاثیر حقوق مالکیت بر بازده ازار سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

35-پریا رضائیان، 1398، بررسی تاثیر پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر قضاوت حرفه ای حسابرسان در ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

36-زهرا بصیری آغمیان، 1398، تاثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر مدیریت سود و گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

37-میلاد کارگرپور، 1398، تاثیر استراتژی تجاری بر قضاوت حسابرس درباره تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

38-شیما قربانی جوشین، 1398، بررسی شاخص فازی در پیش بینی قیمت سهام برای شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

39-حوریه هوشیار جبل کندی، 1398، بررسی نقش تعدیلگری اندازه شرکت در ارتباط سیاستهای تأمین مالی و عدم تقارن اطلاعاتی از طریق رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

40-رقیه مسکین نجف آباد، 1398، بررسی نقش شناوری آزاد سهام بر رابطه بین ریسک مالی و نرخ بازده بازار سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

41-عبداله پرکار بلخکانلو، 1398، بررسی تاثیر استراتژی تنوع بخشی شرکتی بر مدیریت جریانهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

42-مریم محمدی، 1398، تاثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر تاخیر در گزارش حسابرسی با تاکید بر اثر تعدیلگر استقلال اعضای کمیته حسابرسی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

43-علی سوار، 1398، تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

44-سوسن عزیزی، 1397، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر ضریب واکنش سود با میانجیگری سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

45-سمانه قاسمی، 1397، بررسی تاثیر ساختار سرمایه به عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین سود تقسیمی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

46-ماریام یوخنه، 1399، مدل تبیین پدیده فرار مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، پایان نامه دکترا، استاد مشاور.

47-مهسا برزگر، 1397، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ساختار رقابتی بازار محصول در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

48-مریم کاوسی، 1398، بررسی چرخه عملیاتی بر سرمایه در گردش، ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

49-لعیا بخت آزاد، دکتر پرویز پیری، 1397، بررسی اثر تعدلی گری ریسک سیستماتیک بر رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده بازار در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

50-کامران شفائی، دکتر زهرا فروتنی، 1396، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر بهبود عملکرد مالی دانشگاه های دولتی استان آذربایجان غربی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

51-سونیا حیدری راد، دکتر پرویز پیری، 1395، بررسی اثر تمرکز مالکیت بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن متغیر میانجی سطح نگهداشت وجه نقد در صنایع منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

52-حمیدی نیا، دکتر مرتضی پیری، 1397، بهینه سازی مدل تحلیل ترکیبی canslim با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک و PSO در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

53-صدیقه چولکی تبار، خانم چالاکی، 1397، بررسی تاثیر چرخه عمر بر سیاست سرمایه در گردش با توجه به فضای رقابتی موجود در بازار شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

54-خدیجه مداحی، دکتر سید حسام الدین هدایت زاده، 1396، بررسی رابطه بین اهرم مالی و ارزش افزوده بازار در طی چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

55-پریا امینی، دکتر پرویز پیری، 1395، بررسی تاثیرجریانات وجوه نقدآزادبربازده سهام باتاکیدبرساختارسرمایه به عنوان متغیرمیانجی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

56-جابر قره طاغی، دکتر محمد ایمانی برندق، 1395، بررسی رابطه بین توان قیمت گذاری و رقابت در بازار محصول و قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تاکید بر نقش ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

57-ایرج مومنی، دکتر محمد ایمانی برندق، 1394، بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی در سودآوری بانکها در ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.

58-یوسف نوری، 1396، تاثیرحاکمیت شرکتی وتمرکزمالکیت برهزینه ای نمایندگی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-فاطمه پورسلیمانی، 1396، بررسی تاثیرویژگی های شرکت برساختارسرمایه و ارزش شرکت بااستفاده ازروش رگرسیونی انتقال ملایم پانلی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-آیسان غریبی اسدی، 1396، تاثیرحاکمیت شرکتی بر رابطه بین بازده سهام با جریانهای وجه نقد آزاد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-میثم نجاری، 1396، بررسی رابطه رقابت در بازار محصول با رشد ارزش افزوده اقتصادی شرکت بر اساس رهیافت مدل پویای بلاندل باند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-وحید کاظم زاده، 1396، بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه در دوران بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-اسماعیل مولودی، 1397، نقش سهامداران نهادی در رابطه بین به موقع بودن اعلان سود و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-میلاد رازقی، 1396، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر نقدینگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-پریسا محمدی، 1396، بررسی مدیریت سود با شکاف مالیاتی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-ایزدخواه، 1396، رابطه هزینه سرمایه با رشد و پایداری سود با تاکید بر نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-فاطمه زمانلو، 1396، بررسی رابطه سود تقسیمی و جریانات نقد آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

68-الهام طاهری، 1396، بررسی ابعاد اصلی شغل بر میزان تعهد سازمانی حسابرسان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

69-نگار حقی، 1396، بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر افسردگی شغلی حسابرسان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-آسیه حسینی، 1396، بررسی ارتباط تجدید ارزیابی دارایی ها و حق الزحمه حسابرسی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-شیما تركاون نژاد نقده، 1395، بررسی تاثیر توانایی مدیریت و ویژگی های مدیریت بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-هادی فضل الهی، 1395، بررسی رابطه بین فرهنگ با نحوه سرمایه گذاری در بورس منطقه ای استان اذربایجان شرقی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

73-حسین علیپور جنكانلو، 1395، اولویت بندی پارامتر های مالی بانك های ایران با استفاده از تكنیك AHP فازی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

74-امید حبوطی، 1395، بررسی میزان اثربخشی اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان خوی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

75-حمزه زارع كلقای، 1396، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران با مالیات متهورانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

76-مهدی رجب زادگان، 1395، بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی در آموزش ویادگیری دانشجویان رشته حسابداری، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

77-سلیمان احمدی، 1395، تاثیر مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی بر کیفیت اطلاعات حسابداری، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

78-مریم طاهرلو، 1395، رسوایی های حسابداری،مشکلات اخلاقی و چالش های آموزشی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

79-جواد قلی پور، 1395، بررسی قابلیت کاربرد مدل های گوناگون پیش بینی ورشکستگی در بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

80-سعید ولی نژاد، 1395، عوامل موثر در کیفیت حسابداری از نظر فعالین حرفه حسابداری در ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

81-مریم گودرزی اوچ تپه، 1395، بررسی کارایی مدل قیمت گذاری پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

82-زهرا زارعی کران، 1395، بررسی ارتباط بین ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و نقش آن در ریسک تداوم فعالیت بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

83-مژگان انواری، 1395، تاثیر نسبت های فعالیت بر کیفیت افشاگری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

84-سوسن اباذری اسکویی، 1395، بررسي ويژگي هاي هيات مديره بر مديريت سود شركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

85-رضا خوشکلام، 1395، بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر اقلام صورتهای مالی شرکت توزیع استان آذربایجان شرقی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

86-فاطمه اربابی، 1395، بررسي ارتباط بين محافظه كاري حسابداري با سرمايه گذاران نهادي و هموارسازي سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

87-سجاد اسماعیل زاده، 1395، تاثیر رشد شرکت بر میزان خطای پیش بینی سود توسط مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

88-سعید زارعی اشتقلق، 1395، بررسی محافظه کاری در حسابداری و رابطه ی آن با عدم تقارن در جریانهای نقدی مشروط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

89-صغری رنجبریان، 1395، بررسی ارتباط تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

90-سیدجواد سیدنظری ، 1394، پژوهش کتاب سنجی نشریات علمی حسابداری و مدیریت مالی در ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

91-علی محله، 1396، بررسی تأثیر محافظه کاری مشروط و نامشروط بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

92-سکینه فتحی زاده، 1396، بررسي رابطه بين استراتژي تجاري و نوع تأمين مالي شركت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

93-صمد کهندل، 1395، مقایسه تاثیر شوکهای قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت ( مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران و استانبول)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

94-میرنورالدین سیدمجاور، 1396، تأثير سرمايه در گردش و انحراف از سطح سرمايه در گردش مطلوب بر سود دهى شركتها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

95-سید موسی حسینی نازلو، 1395، بررسی ارتباط میان خطای پیش بینی سود مدیریت با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

96-مقصود علیلو، 1395، بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری و حق الزحمه حسابرسی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

97-پژمان لاحقی، 1394، بررسی تاثیر چرخه عمر بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

98-ابراهیم نیکو قوزچی اولن، 1394، تاثیر زمان افشاءو سطح شفافیت اطلاعات مالی بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

99-رمضان رنگینی، 1397، تاثیر نگهداشت وجه نقد بر سرریز ریسک دنباله در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

100-لطفعلی قلیزاده بی صفر، 1396، بررسی تاثیر مدیریت سود و اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

101-احمد علیزاده گورچین قلعه، 1396، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر قیمت سهام شرکت های صنعت بانکداری و واسطه گری مالی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

102-فرزاد باهوش، 1396، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت و رقابت پذیری کنترل بر هزینه های نمایندگی با تاکید بر مراحل مختلف چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

103-شیما حمامی، 1396، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت مواد و محصولات دارویی و شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

104-فرهاد آیرملوی، 1396، بررسی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداریهای استان آذربایجان غربی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

105-شیوا مرادی، 1395، بررسی تاثیر عوامل درونی و بیرونی در سودآوری شرکتهای صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

106-رقیه حسنی پور، 1395، بررسی تأثیر ویژگی های حسابرس بر شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

107-مصطفی غنی زاده تازه کندقشلاق، 1395، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در رفتارهای معکوس کاری بر عملکرد مالی با استفاده از مدل ماتریس ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: ادارات کل استان آذربایجان غربی)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

108-فهیمه طالعی قره قشلاق، 1395، تاثیر مدیریت دانش بر ارتقاء کنترل های داخلی (مطالعه موردی: ادارات کل استان آدربایجان غربی)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

109-صلاح الدین مولودی، 1395، بررسی علل انحراف عملکرد شرکتهای دولتی از بودجه مصوب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

110-احد عظیمی یوالاری، 1395، بررسی ارتباط بین عملکرد شرکت ها با نسبت های سودآوری و سود تقسیمی آنها بر مبنای شاخص شارپ در بورس اوراق بهادار (مورد مطالعه شرکت های پتروشیمی)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

111-مرتضی غبرایی، 1395، بررسی تاثیرنقدینگی برکارائی مدیریت بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

112-صمد نصیری، 1395، نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

113-سلمان عبداله زاده، 1395، استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

114-اصغر شری زاده، 1395، بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مشکلات نمایندگی شرکت صاحبکار (شرکت مورد حسابرسی) و کیفیت اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

115-یاسین نصراله نژاد، 1395، ارزیابی استفاده از گزارش حسابرسان مستقل در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مشتریان بانک توسعه صادرات ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

116-روح الله قضاتمر ، 1394، پیش بینی درماندگی مالی بانک ها با استفاده از مدل شبکه عصبی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

117-ساناز دلشاد خامنه، 1394، بررسی ساختار حاکمیت شرکتی با آشفتگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

118-علی محمدی اصل، 1394، بررسی و شناسایی هزینه های زیست محیطی خشکسالی دریاچه ارومیه در قالب حسابداری محیط زیست، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

119-امین روندی، 1394، بررسی میزان آشنایی بانکها و موسسات مالی مستقر در استان آذربایجان غربی با معیارها و مفاهیم بازل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

120-مهدیه نوین سلمانی، 1394، عوامل موثر بر مدت زمان حسابرسی در شرکت هایی که صورت های مالی تلفیقی تهیه می کنند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

121-نسا غنی زاده بلندی، 1394، تاثیر رشد اقتصادی بر محتوای اطلاعاتی سود و زیان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

122-حسین یوسفی پاشابیگ، 1394، بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای (abc) در تعیین بهای تمام شده خدمات آموزشی – مطالعه موردی مرکز آموزش کوتاه مدت جهاددانشگاهی ارومیه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

123-ایثار درخشانی، 1394، بررسی تاثیر توانایی های مدیریتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

124-پوریا عاقلی، 1394، بررسی تاثیر تعهد حرفه ای حسابرسان مستقل بر کیفیت حسابرسی مستقل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

125-سیدعلی جهانگیری، 1394، بررسی تاثیرسرمایه فکری برعملکردمالی شرکتهای غیرمالی (موردمطالعه:شرکتهای غیرمالی پذیرفته دربورس سالعای ۸۶به بعد)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

126-لعیا سیار، 1394، قدرت توضیح دهندگی کیفیت حسابرسی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

127-هادی مددی، 1394، بررسی رابطه بین ریسک تجاری، ریسک ورشکستگی و نااطمینانی تورم با ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

128-افسون باعزم، 1394، بررسی تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر میزان اجتناب مالیاتی شرکتهای تولیدی استان آذربایجان غربی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

129-علی رضانژاد، 1394، بررسی تاثیر حسابداری تعهدی بر توانمندی منابع انسانی ، نظام اطلاعاتی یکپارچه و بهروری شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

130-امیر سلیمان نژاد تمر، 1394، حداقل کردن هزینه های کیفیت و تشخیص عیوب کیفی محصول بابهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ( مطالعه موردی: شرکت دخانیات ارومیه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

131-حسین محسنی، 1394، تاثیر مولفه های دانش و مهارت های حسابداری بر موفقیت حرفه ای فارغ التحصیلان حسابداری در استان آذربایجان غربی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

132-شهناز کریمی واحد، 1394، بررسی ارتباط بین ویژگی های پیش بینی سود مدیران،ریسک پذیری شرکتها وارزش آتی آنها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

133-روژین شریفی، 1394، بررسی تاثیر تجدید ارائه اطلاعات مالی بر رشد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

134-محمود وجدانی، 1394، بررسی تاثیر نوع موسسه حسابرسی بر روند ورشکستگی شرکت های بورسی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

135-بهزاد شیری دایلاق، 1394، پیش بینی ریسک تقلب در صورتهای مالی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

136-سمیرا مهدی زاده قزل عاشق، 1394، عوامل موثر بر سرمایه گذاری در مسئولیت های اجتماعی با تاکید بر ویژگی های مدیریت و شرکت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

137-محسن حقویردی زاده صوفعلی، 1394، بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با توجه به نوع اظهار نظر حسابرس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

138-رحمت روشن، 1397، بررسی رفتار نامتقارن چند فراکتالی در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل چند فراکتالی نوسانات بدون روند شده نامتقارن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

139-نادر سلیمانی ایدیشه، 1396، بررسی رابطه مالکیت مدیریتی و ساختار سرمایه با توجه به ساختار رقابتی موجود در شرکت ها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

140-ارصلان قاسم زاده، 1396، عوامل موثر بر پیاده سازی بودجه ریز عملیاتی با توجه به سیستم حسابداری تعهدی در گمرک کشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

141-محمد خانعلی زاده، 1396، بررسی طول دوره نگهداری سهام بر اساس ریسک سیستماتیک و اثر تغییرات نرخ تورم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

142-احمد رضائی، 1395، بررسی تاثیر سرمایه در گردش بر روی بازده سرمایه گذاری ها و بازده سهام و سود تقسیمی در مراحل مختلف تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

143-سعیده آسانی اسفهلان، 1395، بررسی رابطه سرمایه گذاری در موجودی ها و محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

144-اکبر شبانی علیشاه، 1395، بررسی تاثیر بحران های مالی بر هزینه بدهی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

145-میرهادی جعفرزاده اصل، 1395، بررسی اثر میزان افشای اختیاری اطلاعات بر کارایی تخصیصی بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

146-علیرضا رنجبر ثمرخزان ، 1395، تاثیر تصویب IFRS10وIAS27 برکیفیت گزارشگری مالی تلفیقی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار استانبول، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما .

147-محمد رحیمی، 1395، تجزیه و تحلیل تاثیر عناصر سرمایه در گردش بر ارزش شرکت و سودهای آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

148-حجت اله یاری، 1395، تاثیر ریسک اعتباری و رقابت بر سودآوری بانک ها در ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

149-هادی الیاسی، 1395، بررسی مقایسه ای عملکرد مدل قیمت گذاری پنج عاملی و سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

150-ابراهیم سپهری راد، 1394، تاثیر عامل رفتاری اطمینان بیش از حد مدیریت بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

151-عباس مشمول، 1394، بررسی اثرات بحران مالی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

152-بهروز قلي زاده عرشلو، 1394، بررسي ارتباط بين رقابت بازار محصول و ساختار مالكيت شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

153-ساناز اصغرخاني، 1394، بررسي جايگاه بازار سرمايه نزد دولت هاي مختلف در ايران ، مقايسه تطبيقي با كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

154-رامين فرج اللهي فر، 1394، بررسي تاثير نسبتهاي مالي و ارزش شركت با در نظر گرفتن متغير تعديل گر كيفيت افشاء در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

155-ميرهدايت اله بهادري، 1394، بررسي تاثير بكارگيري سيستم تعهدي حسابداري در بهبود تصميم گيري مديران دانشگاه علوم پزشكي آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

156-احسان عبداللهي، 1394، بررسي جايگاه ارزيابي متوازن در راستاي مديريت استراتژيك در شركت هاي صنعتي واقع در شهرك صنعتي تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.