• نام و نام خانوادگی
  • سید جعفر زنوزی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه و دانش آموخته دوره دکتری رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام صادق (ع).

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (1)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید جعفر زنوزی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
        بیوگرافی کوتاه

استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه و دانش آموخته دوره دکتری رشته مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت استراتژیک از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام صادق (ع).

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-PhD، 1390، مدیریت بازرگانی - گرایش مدیریت استراتژیک،دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران.

2-کارشناسی ارشد، 1385، معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی،دانشگاه امام صادق (ع) - تهران - ایران.

3-کارشناسی، 1383، معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی،دانشگاه امام صادق (ع) - تهران - ایران.

4-دیپلم، 1378، ریاضی و فیزیک،دبیرستان بهشت آیین شهدا (شاهد2) - ارومیه - ایران.
مقالات ژورنال (1)

1-سیدجعفر زنوزی، 1394، نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد،چشم انداز مدیریت بازرگانی، 4،57.
پایان نامه ها (8)

1-سهيلا صديقي، 1394، بررسي دقت تخمين روش هاي سري هاي زماني و شبكه اي عصبي در تخمين صادرات خشكبار استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حميده بهنام پور، 1394، شناسايي عوامل مؤثر بر عملكرد تجاري سازي محصولات جديد صادراتي از ديدگاه نظريه مبتني بر منابع داخلي سازمان (مطالعه موردي: شركت هاي توليدي فعال در صنعت داروسازي ايران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-هيوا قادر نژاد، 1394، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر توسعه صادرات استان آذربايجان غربي به اقليم كردستان عراق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-معصومه درستي، 1394، بررسي تأثير جهت گيري هاي استراتژيك و تجاري سازي محصول جديد با نقش ميانجي يادگيري سازماني در شركت هاي دانش بنيان دارويي صادراتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سونيا اشجاري، 1394، تأثير نوع استراتژي كسب و كار بر رابطه بين بازارگرايي و عملكرد در شركت هاي دارويي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رسول مهديخاني، 1394، طراحي و تبيين مدل وفاداري مشتري مبتني بر نام تجاري: مورد مطالعه شعب بانك كشاورزي شهر تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-هوشنگ پورشامي كنده، 1394، بررسي تأثير بازارگرايي و قابليت هاي بازاريابي بر عملكرد صادراتي شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سحر مقدم حسيني، 1394، شناسايي عوامل مؤثر بر موفقيت تجاري سازي(از بعد صادرات) محصولات فناوري شركت هاي عضو پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.