بیوگرافی کوتاه           

دکتر علی رضازاده

وضعیت تاهل: متاهل و دارای 2 فرزند

تاریخ و محل تولد: 1363؛ خاروانا (دیزمار- آذربایجان شرقی)

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد مالی)

مرتبه علمي: دانشیار پايه 11

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه؛ دانشکده اقتصاد و مدیریت؛ گروه اقتصاد

مسئولیت اجرایی: معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت

آدرس ايميل: a.rezazadeh@urmia.ac.ir و alirezazadeh63@gmail.com                 

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: اقتصاد مالی، اقتصادسنجی مالی، بانکداری، اقتصاد کلان

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (33)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پروژه های تحقیقاتی (8)
پایان نامه ها (4)
دروس تدریس شده (23)
جوایز و افتخارات (3)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • علی رضازاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر علی رضازاده

وضعیت تاهل: متاهل و دارای 2 فرزند

تاریخ و محل تولد: 1363؛ خاروانا (دیزمار- آذربایجان شرقی)

آخرين مدرك تحصيلي: دكتراي تخصصي علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد مالی)

مرتبه علمي: دانشیار پايه 11

محل خدمت فعلي: دانشگاه اروميه؛ دانشکده اقتصاد و مدیریت؛ گروه اقتصاد

مسئولیت اجرایی: معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت

آدرس ايميل: a.rezazadeh@urmia.ac.ir و alirezazadeh63@gmail.com                 

 زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: اقتصاد مالی، اقتصادسنجی مالی، بانکداری، اقتصاد کلان

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دانشگاه تبریز، 1393، دکتری تخصصی علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی،معدل 19.06.

2-دانشگاه تبریز، 1388، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی،معدل 18.41.

3-دانشگاه تبریز، 1386، کارشناسی اقتصاد بازرگانی،معدل 18.23.
مقالات ژورنال (33)

1-حدیثه تقی زاده، علی رضازاده و خلیل جهانگیری، 1400، بررسی تأثیر دموکراسی و فساد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای غرب و شرق آسیا،پژوهش¬های رشد و توسعه پایدار (پژوهش¬های اقتصادی).

2-احد سیفی کشکی، سید جمال الدین محسنی زنوزی و علی رضازاده، 1399، بررسی رابطه بین چرخه های اعتباری و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران،پژوهش¬های رشد و توسعه پایدار (پژوهش¬های اقتصادی).

3-علی رضازاده و قهمیده فتاحی، 1399، تأثیر رشد اقتصادی بر رابطه بین مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست در کشورهای D8: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)،دوفصلنامه پژوهش های محیط زیست، پذیرش شده برای چاپ.

4-توحید قاسم نژاد، یوسف محمدزاده و علی رضازاده، 1399، تأثیر اندازه دولت بر رابطه بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR)،تحقیقات اقتصادی.

5-علی رضازاده، سیاوش محمدپور، مهدی مهرانفر و علیرضا خزایی، 1399، آیا سیاست های مدیریت تقاضا بر مصرف انرژی موثر هستند؟ شواهدی از آزمون های غیرخطی و شکست ساختاری،فصلنامه راهبرد اقتصادی.

6-علی رضازاده و توحید قاسم نژاد، 1398، تاثیر نامتقارن نرخ ارز حقیقی بر فقر: نقش انتقالات پولی،پژوهشنامه اقتصاد کلان.

7-علی رضازاده، 1398، رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ،بررسی مسائل اقتصاد ایران.

8-علی رضازاده؛ توحید شکری؛ مهسا ایمان زاده؛ صابر خداوردیزاده ، 1397، اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم،پژوهشنامه بیمه، دوره 33، شماره 3، صص 1-22..

9-صمد حکمتی فرید؛ علی رضازاده؛ علی مالک ، 1397، برآورد ریسک سیستمی در بخش‌های مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی تفاضلی)،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.

10-علی رضازاده؛ سیاوش محمدپور؛ فهمیده فتاحی ، 1397، کاربرد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) در تحلیل غیرخطی عبور نرخ ارز بر تورم در ایران،فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 7، شماره 27، صص 51-81..

11-علی رضازاده و فهمیده فتاحی، 1396، تأثیر توسعه مالی بر اقتصاد سایه ای در ایران: رویکرد هم انباشتگی با لحاظ شکست ساختاری،مجله تحقیقات اقتصادی.

12-علی رضازاده، محمد کلامی، صابر خداوردیزاده و مصطفی شکری، 1395، بررسی کشش درآمدی مخارج سرانه بهداشتی در کشورهای گروه دی هشت: رویکردهای رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) و رگرسیون متوسط میان گروهی (MG)، ،فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 7 (4)؛ صص 75-89..

13-علی رضازاده و خلیل جهانگیری، 1396، اثرات بي ثباتي قيمت نفت بر رشد اقتصادي کشورهاي عمده توليد کننده نفت: رهيافت خودرگرسيون برداري در داده هاي تابلويي (PVAR)،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره 52، صص 153-180..

14-علی رضازاده، صمد حکمتی فرید و فهمیده فتاحی، 1396، تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه: رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا،فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، سال پنجم، شماره 17، صص 139-164..

15-صمد حکمتی فرید، علی رضازاده و فهمیده فتاحی، 1395، اثر غیر مستقیم سیاست مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای درحال توسعه: رویکرد (PSTR)، ،دوفصلنامه پژوهش های محیط زیست، پذیرش شده برای چاپ..

16-علی رضازاده، 1395، بررسی تاثیر شوک های نفتی بر نرخ ارز در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، ،فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 79، صص 123-144.

17-علی رضازده، صابر خداوردیزاده و شیرزاد میرزایی، 1395، تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه¬گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی: رهیافت داده¬های تلفیقی پویا و پانل میان گروهی،فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان، پذیرش شده برای چاپ.

18-علی رضازاده، 1395، تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بی¬ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X،،فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 3 شماره 2، صص 121-136.

19-حسین اصغرپور، علی رضازاده، 1394، تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر، ،فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، دوره 2 شماره 4، صص 93-118.

20-حسین اصغرپور، فیروز فلاحی، ناصر صنوبر، علی رضازاده، 1393، بهينه سازي سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقايسه روش هاي MS-GARCH و بوت استرپينگ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 5 شماره 17 صص 87-122..

21-Hossein Asgharpur، Ali Rezazadeh، 2014، Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework: Markov-Switching GARCH Approach،Asian Journal of Research in Banking and Finance، Volume 4، Issue 10، pp. 62-75..

22-حسین اصغرپور، فیروز فلاحی، ناصر صنوبر، علی رضازاده، 1392، مقايسه پرتفوي بهينه سهام شركت هاي صنايع غذايي بورس تهران با استفاده از رويكردهاي پارامتريك و ناپارامتريك،مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، صص 95-115..

23-فیروز فلاحی، علی رضازاده، سیاوش محمدپور، 1392، اثرات نامتقارن قيمت نفت بر رشد تولید در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 36، صص 69-45..

24-حسین اصغرپور، سیاوش محمدپور، علی رضازاده، خلیل جهانگیری، 1391، بررسي اثر بي ثباتي نرخ ارز بر صادرات بخش كشاورزي ايران،فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، صص 121-137..

25-فیروز فلاحی، پرویز محمدزاده، علی رضازاده، سیاوش محمدپور، محمدحسین شررخواه، 1391، بررسی اثرات نامتقارن نوسانات دلار و يورو بر توليد و قيمت در ايران: رهيافت غيرخطي ماركوف سوييچينگ،مجله پژوهشنامه اقتصادی، دوره 12، شماره 46، صص 117-140..

26-بهزاد سلمانی، علی رضازاده، 1390، تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران،فصلنامه سیاست های اقتصادی (نامه مفید)، دوره 7 (17)، شماره 1 (84)، صص 37-58..

27-پرویز محمدزاده، حسین اصغرپور، محمدباقر بهشتی، علی رضازاده، 1390، بررسي مدل پولي تعيين نرخ ارز در كشورهاي منطقه MENA: رويكرد هم انباشتگي تابلويي،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، دوره 16، شماره 49، صص 151-175..

28-سیدعلیرضا کازرونی، علی رضازده، سیاوش محمدپور، 1390، اثرات نامتقارن نوسان هاي نرخ واقعي ارز بر صادرات غيرنفتي ايران رويكرد غيرخطي ماركوف - سويچينگ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، دوره 2، شماره 5، صص 153-178..

29-حسین اصغرپور،علی رضازاده، سیاوش محمدپور، خلیل جهانگیری، 1389، بررسي تجربي مدل پولي نرخ ارز در ايران با استفاده از رهيافت ماركوف- سوئيچينگ،مجله سیاست گذاری اقتصادی، سال دوم، شماره 4، صص 1-22..

30-محمد خداوردیزاده، حسین راحلی، کاووسی کلاشمی محمد، علی رضازاده، شهروز خرمی، 1389، کاربرد روش هکمن دومرحله ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اوشتبین،مجله روستا و توسعه، دوره 13، شماره 1، صص 111-130..

31-سیدعلیرضا کازرونی، علی رضازده، مجید فشاری، 1389، رهیافت پولی به نرخ ارز اسمی: مطالعه موردی ایران، ،فصلنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، ، دوره 10، شماره 1 (پیاپی 37)، صص 101-120..

32-داود بهبودی، محمدعلی متفکر ازاد، علی رضازاده، 1388، اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، دوره 6، شماره 20، صص 1-31..

33-حسین اصغرپور، علی رضازاده، مجید فشاری، 1387، رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی موردی کشورهای منطقه MENA،مجله نامه اقتصادی (نامه مفید)، ، دوره 14، شماره 69، صص 55-68..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-خلیل جهانگیری، علی رضازاده و عذرا جمشیدی، تیر 1396، تحلیل جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی و بررسی اثر آن بر صادرات بخش کشاورزی ایران،دومین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز..

2-علی رضازاده و فهمیده فتاحی، خرداد 1396، بررسی تأثیر صنعتی شدن، شهرنشینی و مصرف انرژی بر انتشار آلودگی در ایران: (رهیافت هم انباشتگی سیکنن- لوتکیپول) ،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران..

3-علی رضازاده و یوسف محمدزاده، اردیبهشت 1396، مقایسه الگوهای مکاتب عمده توسعه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت،ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.

4-یوسف محمدزاده و علی رضازاده، اردیبشهت 1396، ساختار نظم اجتماعی و پویایی آن: گمشده الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت،ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران.

5-صمد حکمتی فرید، علی رضازاده و فهمیده فتاحی، اردیبهشت 1396، بررسی اثرات گردشگری بر آلودگی محیط زیست در ایران،اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران..

6-علی رضازاده، صمد حکمتی فرید و فهمیده فتاحی، اردیبهشت 1396، بررسی تأثیر بهره وری عوامل بر نابرابری توزیع درآمد در ایران،اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای؛ رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران..

7-علی رضازاده، فهمیده فتاحی، اسفند 1395، تاثیر سیاست مالی بر تولید و تورم در ایران،دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و سازمان امور مالیاتی کشور، تهران، ایران..

8-علی رضازاده، خلیل جهانگیری، اسفند 1394، شناسایی پتانسیل های صادراتی استان آذربایجان شرقی در زمینه صنایع پوست و چرم،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران..

9-خلیل جهانگیری، علی رضازاده، محسن پورعبادالهان، هوشنگ تقی زاده، اسفند 1394، کاربرد تابع فاصله در ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی،اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران..

10-علی رضازاده، 1393، بررسی مزیت رقابتی صنایع مختلف کشور در اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده ( تولید ملی)، ،اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، کارآفرینان دانشگاهی منطقه ازاد انزلی، خردادماه 1393، رشت..

11-علی رضازاده، خلیل جهانگیری، 1393، ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی در ایران: رهیافت غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ،اولین کنفرانس بین¬المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، کارآفرینان دانشگاهی منطقه ازاد انزلی، خردادماه 1393، رشت..

12-بهزاد سلمانی، خلیل جهانگیری و علی رضازاده، 1393، آزمون فرضیه پناهگاه آلایندگی: رویکرد هم انباشتگی پانلی،اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، کارآفرینان دانشگاهی منطقه ازاد انزلی، خردادماه 1393، رشت..

13-علی رضازاده، خلیل جهانگیری، 1391، نگاهی بر اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ملی و نقش تعاونیهای مسکن در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی،اولین همایش نقش تعاونیهای مسکن در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، اتاق تعاون استان آذربایجان¬شرقی، خردادماه 1391، تبریز..

14-علی رضازاده، محمدحسین شررخواه، 1388، بررسی عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی با تاکید بر بهره وری نیروی کار: کاربرد تکنیک پانل دیتا، پذیرش چکیده،پانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، اتاق بازرگانی تبریز..
پروژه های تحقیقاتی (8)

1-مجری، 1398، رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ،داخلی.

2-همکار اصلی، 1392، آمايش صادراتي استان آذربايجان شرقي،بانک توسعه صادرات ایران، تهران- بانک توسعه صادرات ایران.

3-همکار اصلی، 1391، تهيه سند توسعه اشتغال و سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي،وزارت کار و امور اجتماعي (اداره کل کار استان)، تهران- وزارت کار و امور اجتماعي-معاونت سرمايه انساني و توسعه اشتغال.

4-همکار اصلی، 1391، تاثير عوامل اقتصادي بر توزيع درآمد در استانهاي ايران،دانشگاه تبریز، تبریز- دانشگاه تبریز.

5-همکار اصلی، 1390، بررسي کارايي دانشجويان در استفاده از زمان با استفاده از روش مرز تصادفی تولید،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز - دانشگاه آزاد اسلامي.

6-همکار اصلی، 1389، ارزیابی تاثیر نوسان نرخ دلار و یورو بر شاخص های اقتصادی کشور،پژوهشکده امور اقتصادی.

7-همکار اصلی، 1389، مطالعه و بررسي آثار قوانین نظام تجارت جهانی بر بخش حمل ونقل کشور،پژوهشکده حمل و نقل، تهران- وزارت راه و ترابري معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري پژوهشكده حمل و نقل.

8-همکار اصلی، 1388، بررسی اثرات اقتصادی یارانه-های پرداختی به بخش حمل و نقل،پژوهشکده حمل و نقل، تهران- وزارت راه و ترابري معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري پژوهشكده حمل و نقل.
پایان نامه ها (4)

1-محدثه میرزایی، بهمن ، استاد راهنمای دوم1396، تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر جریان ورود گردشگران به ایران، مقطع کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه.

2-الهام محمدی بیرامی، شهریور 1396، استاد راهنمای دوم، بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی در ایران: رویکرد مارکوف-سوئیچینگ ،گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، مقطع کارشناسی ارشد.

3-علی مالک، در حال تدوین، استاد راهنمای دوم، تخمین ریسک سیستماتیک در بخش مالی اقتصاد ایران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی) ،پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه، مقطع دکتری تخصصی.

4-ماندانا رضایی روشن، شهریور 1395، استاد راهنمای دوم، بررسی رابطه آزادسازی تجاری و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با تاکید بر آزادسازی فضای کسب و کار،گروه اقتصاد- دانشگاه ارومیه، مقطع کارشناسی ارشد.
دروس تدریس شده (23)

1-اقتصاد کلان پیشرفته 1، رشته اقتصاد مالی، دوره دکتری، گروه اقتصاد،1402.

2-اقتصاد مالی پیشرفته 1، رشته اقتصاد مالی، دوره دکتری، گروه اقتصاد،1399.

3-.

4-اقتصاد کلان، کارشناسی ارشد، رشته بانکداری، گروه اقتصاد،1398.

5-اقتصاد مالی پیشرفته 2، دکتری تخصصی، رشته اقتصاد مالی، گروه اقتصاد،1398.

6-اقتصاد کلان، کارشناسی، رشته مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت،1396.

7-اقتصادسنجی 2، کارشناسی، رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد،1397.

8-بانکداری اسلامی، کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد اسلامی، گروه اقتصاد،1396.

9-پول و بانکداری اسلامی 2، کارشناسی ارشد، رشته بانکداری اسلامی، گروه اقتصاد،1397.

10-اقتصاد سنجی، کارشناسی ارشد؛ گروه اقتصاد،1396.

11-پول و بانکداری اسلامی 1، کارشناسی ارشد، رشته بانکداری اسلامی؛ گروه اقتصاد،1396.

12-اقتصاد مالی، کارشناسی ارشد؛ رشته بانکداری؛ گروه اقتصاد،1396.

13-اقتصاد مدیریت، 1395، کارشناسی ارشد؛ گروه مدیریت دانشگاه ارومیه،1395.

14-اقتصاد کلان 1،، 1395، کارشناسی؛ گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه،1395.

15- 1394، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،گروه حسابداری دانشگاه ارومیه.

16-آمار 2، 1394-1395، کارشناسی، رشته های مدیریت و اقتصاد،از سال 1394.

17- 1394-1395، ریاضیات 1،گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه.

18- 1394-1395، اقتصاد صنعتی،گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه.

19-اقتصادسنجی، 1395، گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه،1395.

20- 1395، اقتصاد بخش عمومی 2،گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه.

21- 1394-1395، اقتصاد بخش عمومی 1،گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه.

22- 1394 به بعد، پول، ارز و بانکداری،گروه حسابداری دانشگاه ارومیه.

23- 1394 به بعد، پول و بانکداری،گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه.
جوایز و افتخارات (3)

1- 1387-1393، عضو دفتر استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری،دانشگاه تبریز.

2- از سال 1390 به بعد، عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان،واحد تبریز.

3- 1391، جوان برتر در حوزه علمی،اداره ورزش و جوانان شهرستان ورزقان، آذربایجان شرقی.