• نام و نام خانوادگی
  • پرویز پیری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه حسابداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

پرویز پیری به سال 1350 در روستاي قوشچي بخش انزل اروميه متولد شده و تحصيلات ابتدايي را در دبستان ابن سيناي قوشچي،راهنمايي را در راهنمايي شهيد كوچك حسيني قوشچي و  دوره متوسطه را در دبيرستان صمد قنبري قوشچي در سال 1368 به پايان رسانده و در همان سال با انتخاب رشته حسابداري در دانشگاه تهران پذيرفته شد.در سال 1372 موفق به دريافت درجه كارشناسي از دانشگاه تهران شده و در سال 1375 درجه كارشناسي ارشد را از دانشگاه علامه طباطبايي اخذ نموده و همان سال به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه اروميه شروع به كار نمود.در سال 1382 نيز به دوره دكتري حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي  پذيرفته و سال 1387 از پايان نامه خود تحت عنوان اثر نماگرهاي بازار سرمايه بر پيش بيني قيمت سهام با نمره 19.25 دفاع نمود.

دكتر پيري از سال 1382 به مدت هفت سال مدير كل بورس منطقه اي آذربايجان غربي بوده و سوابق مربوط به عضو هيات مديره در شركتهاي مختلف،حسابدار رسمي(حسابرس مستقل)عضو جامعه حسابداران رسمي ايران از سال 1388،مدير گروه حسابداري(1379)،معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه(1380-1382) ،معاون آموزشي و پژوهشي و تحصیلات تکمیلی دانشكده اقتصاد و مديريت(1387-1389)،معاون پژوهشي  دانشكده(از سال 1388 تا 1395 )،رييس هيات مديره كانون صنفي حسابداران استان آذربايجان غربي(از سال 1388 تاكنون) را در كارنامه داشته و عضو انجمن حسابداران خبره ايران ميباشند.ايشان بيش از پنجاه مقاله علمي و پنج كتاب درسي دانشگاهي را تاليف نموده  و در سال 1395 به رتبه دانشیاری دست یافته اند.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
کتاب های چاپ شده (4)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (44)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • پرویز پیری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه حسابداری
 
        بیوگرافی کوتاه

پرویز پیری به سال 1350 در روستاي قوشچي بخش انزل اروميه متولد شده و تحصيلات ابتدايي را در دبستان ابن سيناي قوشچي،راهنمايي را در راهنمايي شهيد كوچك حسيني قوشچي و  دوره متوسطه را در دبيرستان صمد قنبري قوشچي در سال 1368 به پايان رسانده و در همان سال با انتخاب رشته حسابداري در دانشگاه تهران پذيرفته شد.در سال 1372 موفق به دريافت درجه كارشناسي از دانشگاه تهران شده و در سال 1375 درجه كارشناسي ارشد را از دانشگاه علامه طباطبايي اخذ نموده و همان سال به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه اروميه شروع به كار نمود.در سال 1382 نيز به دوره دكتري حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي  پذيرفته و سال 1387 از پايان نامه خود تحت عنوان اثر نماگرهاي بازار سرمايه بر پيش بيني قيمت سهام با نمره 19.25 دفاع نمود.

دكتر پيري از سال 1382 به مدت هفت سال مدير كل بورس منطقه اي آذربايجان غربي بوده و سوابق مربوط به عضو هيات مديره در شركتهاي مختلف،حسابدار رسمي(حسابرس مستقل)عضو جامعه حسابداران رسمي ايران از سال 1388،مدير گروه حسابداري(1379)،معاون آموزشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه(1380-1382) ،معاون آموزشي و پژوهشي و تحصیلات تکمیلی دانشكده اقتصاد و مديريت(1387-1389)،معاون پژوهشي  دانشكده(از سال 1388 تا 1395 )،رييس هيات مديره كانون صنفي حسابداران استان آذربايجان غربي(از سال 1388 تاكنون) را در كارنامه داشته و عضو انجمن حسابداران خبره ايران ميباشند.ايشان بيش از پنجاه مقاله علمي و پنج كتاب درسي دانشگاهي را تاليف نموده  و در سال 1395 به رتبه دانشیاری دست یافته اند.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (28)

1-پرویز پیری, 2015, The effect of board characteristics on intellectual capital –A case study from listed companies at Tehran stock exchange,Cumhuriyet science journal.

2-پرویز پیری, 2015, ? Review the Role of Ownership Structure and its Relation with financial Structure –A Case study from Tehran Stock Exchange Companies,information system management.

3-Parviz Piri, Maryam Yokhaneh Alghyani, Samaneh Barzegari Sadaghiani, Sayed Ahmad Hasan nejad, 2014, A study on the effects of intellectual capital efficiency on economic performance,Management Science Letters- EBSCO host.

4-Parviz Piri , Amir Sheikhmohammadi , Keramat Jafari and Salman Lotfi, 2014, Evaluating the Relationship between Auditor’s Tenure and Audit Quality in Companies Listed at Tehran Stock Exchange,International Journal of Management and Humanity Sciences.

5-PARVIZ PIRI, HASAN REZAEI ASTARGHANb, MOHAMMAD NASERIc AND SAYED AHMAD HASAN NEJADd, 2014, Studing the relationshipbetween governance system and conservatism by considering investment opportunities,Indian journal of scientific reaserch.

6-Parviz Piri, Mansour Gargaz, Mohhammad Tagi Mirfendresky, Abbas Aalizadeh, 2014, The effect of independent auditor s report on profit distribution policy: Evidence from Tehran Stock Exchange,Management Science Letters-(EBSCO host).

7-پرویز پیری ، سمانه برزگری صدقیانی، 1394، بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی،بررسی های حسابداری و حسابرسی.

8-پرویز پیری، 1394، مدل سازی رفتار نوسانات بازده شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با به کارگیری رهیافت تحلیل عامل،پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز.

9-پرویز پیری، 1393، نگرش مقامات قانونی و قضات نسبت به حرفه حسابرسی،فصلنامه حسابدار رسمی، 26،26.

10-پرویز پیری، 1393، ? بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،دانش حسابداری، 5،5.

11-پرویز پیری، 1393، امکان سنجی اسفاده از مدل ترکیبی سهام در بورس اوراق بهادار تهران،دانش مالی تحلیلی اوراق بهادار، 3،7.

12-پرویز پیری-حمزه دیدار-سیما خدایار یگانه، 1393، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر،پژوهشهای حسابداری مالی، 6،21.

13-پرویز پیری، 1393، آزمون اثر مخارج سرمایه ای دولت بر شاخص های بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش‏های تجربی حسابداری، 3،3.

14-پرویز پیری، 1392، بررسی اثر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع دریایی ایران،فصلنامه علوم و فناوری دریا.

15-پرویز پیری، 1392، آزمون رابطه متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه شرکتهای صنایع دریایی،فصلنامه علوم و فناوری دریا.

16-پرویز پیری، 1392، ارزیابی منافع تنوع سازی در مدیریت سرمایه گذاری در ایران،کاوش‏های مدیریت بازرگانی.

17-پرویز پیری - شهروز توبره ریزی - ابراهیم سهراب فر، 1392، بررسی تاثیر مشکلات ناشی از نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم،فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی.

18-پرویز پیری، 1392، رابطه بین ریسک سیستماتیک و ارزش افزوده اقتصادی در ایران،پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی.

19-پرویز پیری - امیر شیخ محمدی - نعمت الله جوادی، 1392، ررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی و تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی،دانش حسابرسی.

20-پرویز پیری، 1392، اثر محرک های ساختاری بازار و رفتار قیمتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل پیش بینی،فصلنامه بورس اوراق بهادار.

21-پرویز پیری، 1391، بررسی رابطه بین ناپایداری جریان های نقدی عملیاتی و هموارسازی سود با پاداش پرداخت شده به هیات مدیره،پژوهشهای تجربی حسابداری مالی.

22-پرویز پیری، 1391، اثر دوره های مختلف چرخه عمر بر سودآوری و رشد بنگاه های تجاری،فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری.

23-پرویز پیری، 1391، اثر نماگرهای ساختاری بازار بر رفتار قیمتی سهام شرکتهای بورسی،فصلنامه بورس اوراق بهادار.

24-پرویز پیری، 1390، محافظه کاری در حسابداری ،مفاهیم و استنباط ها،حسابدار.

25-پرویز پیری محمد ایمانی سیامک الهوردی زاده، 1390، آزمون اثر مراحل عمر بنگاه های تجاری بر سودآوری و رشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری.

26-پرویز پیری محمد ایمانی برندق، 1388، بررسی نقش بورس الکترونیک و موانع آن در ایران،حسابدار.

27- 1388، دقت پیش بینی سود توسط مدیران و مدلهای سری زمانی در شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران،نشریه علمی پژوهشی کاوشهای مدیریت بازرگانی.

28- 1386، اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام،مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1390, Designing a Suitable Models for Stock Pr ice Predict ions w ith Stock Market,yeditepe inter national conference research, istanbul,jv;di.

2- 2009, Is There Gap Between Academia and Practitioner in Management Accounting Field of Iranian companies,Accounting Academiclans Collaboration Foundation Muhasebe Ogretim Uyeleri Bilim ve Dayanisma vaKFI.

3- 1392, Review the relationship between ownership structure and capital structure at tehran stock exchange listed companies,1st international conference on new direction in business , managment, finance and economics, famagusta,-.

4- 1392، اثر انتشار گزارش بررسی اجمالی حسابرسی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد،ایران.

5- 1389، اثر چرخه عمر بر رشد و سود آوری بنگاههای تجاری در ایران،چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداران و مدیران مالی.

6- 1387، ارزیابی آموزش سرمایه گذاران در بورس های استانی،آموزش سرمایھ گذاران ایران - اھداف و کارکردھا، شیراز،ایران.

7- 1393، ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری بر مبنای الگوریتم درخت تصمیم،دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، شیراز،ایران.

8- 1391، ازمون رابطه بین متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری بازار توصیه هایی برای سرمایه گذاران استان آ غربی،اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

9- 1391، آزمون رابطه بین متغیرهای حسابداری و نماگرهای ساختاری بازار سرمایه،دهمین کنفرانس ملی حسابداری، تهران،ایران.

10- 1394، برآورد الگوی ترکیبی پیش بینی در ماندگی مالی براساس اطلاعات حسابداری و بازار با رویکرد رگرسیون لجستیک،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

11- 1393، بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس بر سیاست تقسیم سود،دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، شیراز،ایران.

12- 1394، بررسی ارتباط بین پرداخت سود نقدی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

13- 1391، بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکتی با محافظه کاری با در نظر گرفتن فرصتهای سرمایه گذاری،کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین، گلستان،ایران.

14- 1391، بررسی ارتباط بین نظام راهبری و محافظه کاری با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،همایش ملی علوم مدیریت نوین (موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی)، گرگان،ایران.

15- 1394، بررسی تاثیر بازار رفابتی محصول بر سطح افشاء در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

16- 1393، بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی،دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، شیراز،ایران.

17- 1394، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،ایران.

18- 1394، بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر عملکرد مالی - مطالعات موردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، تهران،تهران.

19- 1393، بررسی رابطه بین دوره تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود،دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، شیراز،ایران.

20- 1393، بررسی شکاف دیدگاه مودیان و کارشناسان مالیاتی در فرار مالیاتی،اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،ایران.

21- 1391، بررسی فرایند مشارکت سرمایه گذاران استان آذربایجان غربی در خصوصی سازی،اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

22- 1393، بررسی کارآیی سیستم ها و نرم افزارهای حسابداری در بنگاههای اقتصادی استان های آذربایجان غربی و شرقی،دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، شیراز،ایران.

23- 1393، تاثیر ساختار سرمایه بر کارآیی شرکت و بازار رقابتی،دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، شیراز،ایران.

24- 1391، تاثیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد عملیاتی و مالی بنگاه های مشمول واگذاری،دهمین کنفذرانس ملی حسابداری، تهران،ایران.

25- 1393، تاثیر ویژگی های هیئت مدیره بر سرمایه فکری،کنفرانس ملی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز،ایران.

26- 1393، تاثیر ویژگیهای منتخب هیات مدیره بر سرمایه فکری،کنفرانش سالیانه مدیریت استراتژیک، تهران،ایران.

27- 1391، مدیریت جذب سرمایه های خارجی با تاکید بر استان آ غربی،اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

28- 1393، مکانیزم نظام راهبری یر معاملات با اشخاص وابسته براساس الگوی ترکیبی،دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، شیراز،ایران.

29- 1387، نقش آموزش های فراگیر در بورس های منطقه ای و اطلاعات کسب شده، در فرایند بسط فرهنگ سرمایه گذاری و سرمایه پذیری،نقش بورس اوراق بهادار و اتاق بازرگانی در گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، کرمانشاه،ایران.
کتاب های چاپ شده (4)

1-پرویز پیری- محمد ایمانی- اکبر زواری- حسن حیدری، 1391، سیتم های حسابداری، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-رضا پیرایش پرویز پیری محمد ایمانی اکبر زواری رضایی، 1390، حسابداری مالیاتی،مبانی تحلیل و بررسی قوانین مالیاتنی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3- 1388، اصول حسابداری 3.

4- 1388، ویراستاری علمی کتاب اصول حسابداری.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1- 1392، بررسی اثر محرک های ساختاری بازار و رفتار قیمتی سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (44)

1-هيمن محمودي جلديان، 1394، تاثير رقابت بازار محصول بر رابطه بين حاكميت شركتي وكارايي سرمايه گذاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-اصغر مشعوفي، 1394، بررسي رضايتمندي استفاده از سيستم هاي مالي از لحاظ كارائي و تامين نيازهاي اطلاعاتي مديران مالي و شهرداران- مطالعه موردي در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مراد قادري، 1394، بررسي عوامل رفتاري موثر بر تصميم گيري خريد و فروش سرمايه گذاران سهام عادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-سيما خدايار يگانه، 1393، بررسي تاثير توانايي مديريت بر كيفيت گزارشگري در مراحل مختلف چرخه عمر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-محمد تقي بختياري، 1394، بررسي ارتباط بين اعتماد به نفس بيش از حد مديريتي و ريسك سقوط قيمت سهام، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-يوسف كريم زاده، 1394، بررسي تفاوت ديدگاههاي موديان و كارشناسان مالياتي از منظر ارتقاء كارايي نظام مالياتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رضا سيد طهراني، 1394، بررسي تاثير سطح انباشت وجه نقد و تمركز مالكيت بر عملكرد مالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سمايه پور فتحي اللهي، 1394، يررسي رابطه بين انعطاف پذيري مالي و تقسيم سود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سهراب عبدي، 1394، تاثير هموارسازي سود بر ضريب واكنش سودهاي آتي در محيط هاي مختلف اطلاعاتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-سميرا حسنلو، 1393، رابطه بين ريسك سيستماتيك و غير سيسنماتيك برسود تقسيمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-خديجه بيكي، 1394، بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و مازاد بازده با اثر حاكميت شركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

12-حسن ابهري، 1393، بررسي تاثير گردش مالي و بازده صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك بر بازدهي شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-قادر بابائي شيراز، 1393، اتكا حسابرسان مستقل بر كار حسابرسي داخلي از ديدگاه اندازه موسسات حسابرسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-امير شيخ محمدي، 1391، بررسي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-توفيق قرباني، 1391، استفاده از رويكرد تحليل سلسله در تعيين عوامل موثر بر كيفيت ماليات در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مينا باقرزاده، 1391، بررسي رابطه بين كيفيت سود و سرمايه فكري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-نويد انصاري، 1391، آزمون رابطه متغيرهاي حسابداري و نماگرهاي شاختاري بازار سرمايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-شهروز توبره ريزي، 1391، بررسي اثر خصوصي سازي بر عملكرد بنگاه هاي مشمول واگذاري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-علي خضري، 1390، بررسي رابطه بين ساختار مالكيت و ساختار سرمايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-صلاح الدين پرخال، 1390، بررسي روند هاي تصادفي مشترك بين شاخص بورس اوراق بهادار تهران و كشورهاي منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سميرا پاشايي، 1390، تنوع سازي پرتفوليو در صنايع مختلف بورس اوراق بهادار تهرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سميرا رئوف، 1390، بررسي رابطه بين ريسك سيستماتيك و ارزش افزوده اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-حسين ميرزايي عيان، 1390، اثر مخارج سرمايه اي دولت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سيامك الهوردي زاده، 1390، اثر چرخه عمر بر رشد و سودآوري بنگاه هاي تجاري در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-ليلا اسدي، 1394، بررسي تاثير ساختار مالكيت بر رفتارهاي ريسك پذيري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-محمد دهقاني ونستان، 1393، بررسي ارتباط بين ساختار رقابتي بازار محصول و سطح افشاء در شركت‏هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-معصومه زارعي، 1393، ارزيابي عملكرد شركت‏هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي شاخص هاي شركتي – رويكرد الگوريتم درخت تصميم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-زهرا نوروزي، 1393، بررسي تاثير ساختار مالكيت بر هزينه نمايندگي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سامان اصغري، 1393، بررسي تطبيقي مديريت سود و درصد تقسيم سود در دوره هاي مختلف سياسي در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

30-ادريس احمدپور اذر، 1393، تاثير ساختار سرمايه بر كارايي و بازار رقابتي محصول شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سمانه برزگري صدقياني، 1393، بررسي ارتباط بين اجزاي انعطاف پذيري مالي داخلي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نقش آن در رفتارهاي سرمايه گذاري شركتها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-آرام خسروي، 1392، امكان سنجي هزينه يابي تراكنش هاي دستگاه خودپرداز بر مبناي فعاليت(مطالعه موردي در بانك مسكن)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-فاطمه دانشيار، 1393، بررسي رابطه ي كيفيت گزارشگري مالي با نوع اظهارنظر حسابرس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-زهرا عليخاني، 1393، بررسي قدرت توضيح دهندگي سود شركت و سود مورد نظر حسابرس در تقسيم سود نقدي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-محمد جليلي، 1393، بررسي تاثير كيفيت گزارشگري مالي بر عملكرد شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-بهنام اجاقلو، 1392، بررسي قدرت توضيح دهندگي هر سهم، در انتخاب سياست تقسيم سود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-حسين بهارلو، 1391، شوك هاي قيمت نفت و بازدهي سهام صنايع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-احمد فضلعلي ليوار، 1392، بررسي رابطه معادلات با اشخاص وابسته با مكانيزم هاي نظام راهبري شركتي و ارزش بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-حميد پور مراديان، 1392، اثر انتشار گزارش بررسي اجمالي حسابرسي بر قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-منوچهر عليزاده، 1392، بررسي عوامل موثر بر افزايش سطح همكاري حسابرسان مستقل با حسابرسان داخلي از ديدگاه حسابرسان مستقل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-محمد مهدي خاني، 1392، بررسي شكاف ديدگاه موديان و كادر مالياتي درباره علل پديده فرار مالياتي در ايران بر اساس مدل AHP، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-نادر كرامت، 1392، استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي در بررسي و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي در ايران از ديدگاه حسابداران رسمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

43-سروه فرزاد، 1392، تاثير حسابرسي مالياتي بر ماليات هاي ابرازي، تشخيصي و قطعي (مطالعه موردي استان هاي آ.غ ، آ.ش و تهران)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-حسن رضايي استرقان، 1391، تأثير ويژگي هاي هيئت مديره بر محافظه كاري سود با در نظر گرفتن فرصت هاي سرمايه گذاري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.