بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (18)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • یوسف پاشازاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1384-1389، مدیریت - سیاستگذاری ،دانشگاه تهران .

2-کارشناسی ارشد ، 1375-1377، مدیریت دولتی ،دانشگاه تهران .

3-کارشناسی ، 1370-1374، مدیریت دولتی ،دانشگاه شهید بهشتی .
مقالات ژورنال (18)

1-سجاد منصوری ، 1400، بررسی تاثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات بر عملکرد نوآورانه محصول بانقش میانجی کارآفر ینی استراتژیک،اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و مهندسی مالی با تاکید بر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.

2-بابک حسن پور ، یوسف پاشازاده ، 1398، بررسی نقش میانجی چابکی استراتژیک در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط،پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت.

3-سارا خضرلو ، یوسف پاشازاده ، 1398، تاثیر استراتژی تجاری تکنولوژی محور بر نوآوری با نقش میانجی قابلیت های تکنولوژیک، شبکه و منابع انسانی،نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی.

4-یوسف پاشازاده ، میثم جعفری ، 1400، اثر مسیر شغلی حرفه محور بر بهره وری با نقش میانجی دو سو توانی منابع انسانی،مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت.

5-یوسف پاشازاده ، محمد سلیمانی - خلیل تیموری آذر، 1399، رابطه نوین رویکرد صادقانه و فروتنانه رهبری اخلاقی با عملکرد سازمانی،فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری ، http://ethicsjournal.ir/article-1-1857-fa.html.

6-یوسف پاشازاده - زهرا عادل، 1398، تاثیر عوامل و موانع خاص شرکت بر استراتژی ورود آنها به بازارهای بین المللی با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت های فعال در حوزه خشکبار)،فصلنامه کاوشهای مدیریت بازرگانی، http://bar.yazd.ac.ir/article_1553_220b7f8105bb5510f8aec05ba218b49a.pdf.

7-یوسف پاشازاده ، پریسا تیموری آذر ، 1397، تأثیر حاکمیت فناوری اطلاعات بر رفتارهای ضدبهره وری با در نظر گرفتن نقش میانجی بیگانگی شغلی در ساختارهای حرفه ای و ماشینی،فصلنامه مدیریت بهره وری ، http://jpm.iaut.ac.ir/article_543664_d580f1baae8207301b2b95145a9f01a9.pdf.

8-یوسف پاشازاده, 2015, An analysis of factors impacting on banks’ outstanding claims: a case study in Mehr-e Eghtesad bank, west Azerbaijan province,Journal of Scientific Research and Development.

9-یوسف پاشازاده, 2014, The relationship between cultural competence and organizational performance (The case study of West Azarbaijan Tax Affairs Administration),International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

10-یوسف پاشازاده- آرزو بهمن پور- جعفرصادق فیضی, 2013, Study The Relation Between Organizational Structure (Centralization,,American Journal of Scientific Research..

11-یوسف پاشازاده, 2010, Designing and Clarifying Knowledge Sharing Model in,European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences.

12-یوسف پاشازاده, 1393, A Survey about the Structural and Cultural Factors of an Organization with Information Systems Strategy of Knowledge Management,International Research Journal of Management Sciences..

13-یوسف پاشازاده- جعفر صادق فیضی - علی اکبرنژاد، 1391، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با عملکرد کارکنان نیروی انتظامی استانم آذربایجانغربی،فصلنامه منابع انسانی ناجا.

14-یوسف پاشازاده، 1390، بررسی ارتباط نشاط ، سلامت روان و رضایت خانواده،فراسوی مدیریت و توسعه.

15-یوسف پاشازاده، 1390، بررسی ارتباط نشاط، سلامت روان و رضایتمندی خانواده،فرایند مدیریت و توسعه.

16-یوسف پاشازاده، 1390، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی،فراسوی مدیریت.

17-یوسف پاشازاده، 1390، تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک شهرستان ارومیه،فراسوی مدیریت.

18-یوسف پاشازاده, 1389, Designing and Clarifying Knowledge Sharing Model in Administrative Agencies,European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2013, One Step in Advance Using Customer Knowledge Management to Make Co-Creation Value,international conferenance on e- commercy in developing conteries, کیش,ایران.

2- 1391، بازاریابی چریکی و بررسی نقش آن در تجاری سازی دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان،سومین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران،ایران.

3- 1391، بررسی تاثیر بلوغ دانش بر میزان کیفیت خدمات و نوآوری،پنجمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران،ایران.

4- 1391، بررسی تاثیر کیفیت خدمات و برنامه های وفادارسازی بر وفاداری و ماندگاری مشتریان،اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

5- 1391، بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی صنعت بیمه استان آذربایجانغربی،اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

6- 1391، بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی روسای دانشگاه های پیام نور استان ؟آذرایجانغربی،همایش ملی ارزشها و اخلاقیات در مدیریت، بناب،ایران.

7- 1392، بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازی منابع انسانی،کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز،ایران.

8- 1391، بررسی و میزان تاتیر فاکتور های فردی کارکنان بر کیفیت تسهیم دانش،همایش ملی دولت شایسته و توسعه پایدار در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران،ایران.

9- 1391، تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک شهرستان ارومیه،اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.

10- 1390، تعیین رابطه مولفه های یادگیری سازمانی براساس ابعاد سرمایه فکری در میان اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه،اولین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی، شیراز،ایران.

11- 1393، جذب مشتریان بانکی با بلوغ حاکمیت فن آوری اطلاعات در سیستم بانکی بانک مسکن،کنفرانس بین المللی مدیریت و افتصاد، تهران،ایران.

12- 1393، رابطه بین ابعادارگونومی در محیط کار با بهره وری منابع انسانی،همایش ملی پژئهش های کاربردیدر مدیریت و حسابداری، تهران،ایران.

13- 1391، مسئولیت اجتماعی به عنوان تمایز رقابتی در صنعت بیمه و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه ی موردی: شرکتهای بیمه شعب استان آذربایجان غربی)،پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه، تهران،ایران.

14- 1391، مشکلات بازاریابی صنعت سنگ تزئینی و نقش آن در اقتصاد استان آذربایجان غربی،کنفرانس اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-یوسف پاشازاده، 1391، حقوق بازرگانی بین الملل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پایان نامه ها (18)

1-رضا عماری ، 1400، تاثیر جهت گیری تکنولوژیک و جهت گیری پاسخگویی بازار بر عملکرد شرکت با نقش میانجی جهت گیری پیشگامی و پیشروی بازار .

2-اسما پوربشاش ، 1400، بررسی عوامل سازمانی و محیطی موثر در تبیین قابلیتهای نوآورانه .

3-فرهاد پاشایی ، 1401، نقش بازاریابی کارآفرینانه و بازاریابی داخلی بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت مشتری .

4-محمد امین بابازاده، 1401، تاثیر مهارتهای بازاریابی بر عملکرد بازاریابی با نقش تعدیل کننده شدت رقابت .

5-پیمان عباسپور ، 1401، تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد تجاری شرکت با نقش میانجی تاب آوری سازمانی .

6-بهزاد حقی ، 1401، بررسی عوامل اثرگذار بر ایجاد و توسعه برند محصولات شرکت پالایش نفت تبریز .

7-رقیه اسکندری ، 1400، نقش پایاداری در تسهیل نوآوری مدل کسب و کار با نقش میانجی جهت گیری استراتژِک .

8-پیمان فیض اللهی، 1400، تاثیر تنوع شناختی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی انسجام سازمانی و نقش تعدیلگر برنامه ریزی استراتژیک .

9-هانیه سلمانی ، 1400، نقش رهبری چابک و انعطافپذیری استراتژیک بر تحول دیجیتال .

10-فاطمه علیزاده مددلو، 1400، بررسی نقش تعدیلگری رهبری دیجیتال در تاثیر برتری استراتژیک و انعطافپذیری استراتژیک بر تحول دیجیتال .

11-ویدا باغبانی ، 1400، واکاوی تاثیر نگرش شرکتها به بحران کرونا بر استراتژیهای بازاریابی آنها .

12-سارا علیپور ، 1400، واکاوی نقش استراتژی نوآوری باز و تئوری امکانگرایی بر پر عملکرد نوآورانه از طریق بستر کارآفرینی .

13-رقیه خیری ، 1400، نقش آمادگی سازمان در سطوح استراتژیک، سیستمی ، فنی و فردی - شناختی بر موفقیت در رویارویی با اپیدمی کرونا.

14-توحيد ميرزايي، 1393، بررسي تاثير ابعاد شفافيت اطلاعات مالي بر تصميمات سرمايه گذاران در بازار بورس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-عليرضا امام دوست، 1393، بررسي رابطه بين اتوماسيون اداري و رضايت مشتريان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-مريم محمودي، 1393، تاثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي از ديدگاه مديران شركت مخابرات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-محمد خشايي، 1393، بررسي رابطه بين عملكرد مالي ، استراتژي سرمايه در گردش و نرخ رشد شركت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-راحله جمشيدي، 1393، برونسپاري و تاثير آن در عملكرد مالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.