بیوگرافی کوتاه           

نام و نام خانوادگی: رامین بشیر خداپرستی، تاریخ تولد: 1347، تحصیلات دانشگاهی: دکتری تخصصی امور مالی و بیمه، مرتبه علمی: دانشیار،محل تحصیل: دانشگاه بین المللی بابش بولیای در کشور رومانی، زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: مدیریت مالی، بازرگانی بین الملل، سرمایه گذاري و بیمه. محل کار: دانشگاه ارومیه دانشکده اقتصاد و مدیریت،گروه مدیریت بازرگانی، آدرس: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، داانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، کد پستی: 5756151818 ، صندوق پستی: 165

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (11)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رامین بشیر خداپرستی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 
        بیوگرافی کوتاه

نام و نام خانوادگی: رامین بشیر خداپرستی، تاریخ تولد: 1347، تحصیلات دانشگاهی: دکتری تخصصی امور مالی و بیمه، مرتبه علمی: دانشیار،محل تحصیل: دانشگاه بین المللی بابش بولیای در کشور رومانی، زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: مدیریت مالی، بازرگانی بین الملل، سرمایه گذاري و بیمه. محل کار: دانشگاه ارومیه دانشکده اقتصاد و مدیریت،گروه مدیریت بازرگانی، آدرس: کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، داانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه، کد پستی: 5756151818 ، صندوق پستی: 165

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (16)

1-رامین بشیر خداپرستی و تینا مرضیه، 1400، واکاوی تأثیر منابع نامشهود و قابلیت‌های جذب دانش بر عملکرد صادرات با نقش میانجی نوآوری،فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی، دوره 9، شماره 35.

2-Bashir Khodaparasti, Ramin , 2014, THE ROLE OF MACROECONOMIC VARIABLES IN THE STOCK MARKET IN IRAN ,Polish journal of management studies.

3-Bashir Khodaparasti, Ramin, Aboulfazli aboulfazl and Isakhajeloo Reza, 2015, Ranking the most effective marketing mimixed elements on the sales of Javid Darb company products:An AHP technique,Polish, Journal of international studies.

4-Bashir Khodaparasti, Ramin and Mahamadpoor, Reza , 2015, Investigating the impact of E-Government on public management,Romania, Management research and practice.

5-Bashir khodaparasti, Ramin and Elnaz Froozanfar, 2016, ANSAR BANKS NEW BRANCH LOCATION IN THE CENTER OF GILAN BY TOPSIS METHOD,Actual problems of economics, Ukrine.

6-عسگر نژاد نوری، باقر، زارعی، قاسم، بشیر خداپرستی، رامین، صائب نیا، سمیه، ناظر اصل، امین، 1399، بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی و استراتژی های بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت های صادراتی ( مورد مطالعه: صنعت شکلات در شهر تبریز)،مدیریت کسب و کار بین المللی تبریز.

7-بشیر خداپرستی، رامین، مصلحی، صمد، 1398، مقایسه و ارزیابی استراتژی های بیمه پرتفوی به روش شبیه سازی بوت استرپ بلوکی،چشم انداز مدیریت مالی ایران.

8-هدایت زاده ، سید حسام الدین، بشیر خداپرستی، رامین، باقری ، هوشمند، عین علی، محسن، 1399، مدیریت بیماری ناشناخته (کوید-19) در جهان: مطالعه مروری،مدیریت پرستاری.

9-Bashir Khodaparasti, Ramin. Bagheri, Hoosmand and Mahamdpoor, Reza, 2019, ENGAGEMENT IN GREEN PROCUREMENT: ANTECEDENTS AND OUTCOMES ON MANUFACTURING SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES FROM IRAN,Amfiteatru Economic, Vol. 22, No.53.

10-رامین بشیر خداپرستی، خلیل جهانگیر، حسین برومند زاده و مینا صبا، 1398، مقايسه كارايي انديكاتورهاي تحليل تكنيكال در دوره ركود و رونق بازار سرمايه در شركت‌هاي توليدي فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران،دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار، دوره 12 شماره 42.

11-سید حسام الدین هدایت زاده، رامین بشیر خداپرستی،هوشمند باقری و محمد رضا غلامی، 1397، بررسی رابطه بیه سرمایهی اجتماعی، تعهد شهريودی افراد ي مشارکت اجتماعی با حق قً شهريودی در بیه شهريودان شهر سمىان،فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، شماره 28.

12-رامین بشیر خداپرستی و مینا صبا، 1397، ارزیابی مدلهاي کانسلیم و پنج عاملی فاماوفرنچ در انتخاب سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ، تهران ، دوره 9 شماره 37.

13-Bashir Khodaparasti, Ramin and Mahamadpoor, Reza , 2016, The effect of external debt on real economic sector in selected CESEE. Amfiteatru Economic Journal, 2016.,Romania, Vol. 18, No 43.

14-Bashir khodaparasti, Ramin Absalan, Ali and Khodavandegar, Parviz, 2013, HOW TO REDUCE OR MITIGATE HUMAN RESOURCE RESISTANCE AGAINST ORGANIZATIONAL CHANGES,Management Journal of Contemporary Management Issues.

15-رامین بشیرخداپرستی, 2013, Analysis of personnel performance to improve quantity and quality services to the peole,Polish journal of management studies.

16-کیومرث شهبازی،رامین بشیرخداپرستی و محمد احترامی، 1392، رابطه بین توسعه بیمه های زندگی و غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران : کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنام بیمه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1393, The Profitability of Islamic Banking in Iran vs. Conventional Banking in Turkey,اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری و علوم اجتماعی, رشت,ایران.

2- 1393، بررسی کیفیت خدمات بانک صادرات در شهر ارومیه و ارائه وضعیت بهینه با استفاده از مدل سروکوال،همایش بین المللی مدیریت، بوشهر،ایران.

3- 1391، نقش مدیریت محیط و هماهنگی تصمیمات تدارکاتی (حمل و نقل) در توسعه استان آذربایجان غربی،اولین کنفرانس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1- 1389، اقتصاد بین الملل ترازپرداخت ها نرخ ارز و سیاست های کلان، جهاد دانشگاهی ارومیه.

2- 1390، بازرگانی بین الملل، جهاد دانشگاهی ارومیه.
پایان نامه ها (11)

1-پگاه نيك ذات، 1393، بررسي رابطه كيفيت خدمات با رضايت و وفاداري مشتري در رستورانهاي زنجيره اي ( مطالعه موردي شهر تبريز)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-توحيد ميرزايي يوالار، 1393، بررسي نقش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي در تصميمات سرمايه گذاران از ديدگاه سرمايه گذاران فعال در بورس منطقه اي آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-مريم محمودي، 1393، بررسي تاثير خصوصي سازي بر عملكرد مالي شركتهاي مخابرات و ادارات تابعه در استانهاي آذربايجان غربي و شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-مريم عبدزاده، 1393، بررسي تاثير سرمايه فكري در صنعت دارو سازي در مقايسه با صنعت پتروشيمي بر عملكرد مالي شركتها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-محمد دوستدار، 1393، بررسي عناصر آميخته بازاريابي بر صادرات سيب و انگور استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-مرتضي خير آذر، 1393، بررسي كيفيت خدمات بانك صادرات در شهر اروميه و ارائه وضعيت بهينه با استفاده از مدل سروكوال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-رضا عيسي خواجه لو، 1393، رتبه بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر بر فروش محصولات شركت جاويد درب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-محمد خشايي، 1393، بررسي روابط بين استراتژي سرمايه در گردش عملكرد مالي و نرخ رشد شركت در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-علي رضا امام دوست، 1393، بررسي استقرار سيستم اتوماسيون اداري و رضايت ارباب و رجوع مطالعه موردي تامين اجتماعي شهرستان مرند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-حسين اسدالهي، 1391، بررسي تاثير مستقيم و غير مستقيم نا اطميناني نرخ ارزبر صادرات غير نفتي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-محمود احترامي كرده مهين، 1391، بررسي رابطه بين توسعه بيمه و رشد اقتصادي در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.