• نام و نام خانوادگی
  • هادی بیگی حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

در تحقیقاتم، من به جنگلداری، سیاست جنگل، آتش سوزی جنگل، و درک تغییرات در سیستم های کاربری و پوشش اراضی مرتبط با سیاست های اعمال شده، اختلالات انسانی، و تغییرات اجتماعی-اقتصادی علاقه مند هستم. سنجش از دور و GIS مهمترین بخش تحقیقات من را تشکیل می دهند. امیدوارم با تحقیقات خود به درک بهتر تعامل انسان و محیط با هدف کمک به استفاده پایدار از زمین و اراضی جنگلی کمک کنم.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (29)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هادی بیگی حیدرلو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
        بیوگرافی کوتاه

در تحقیقاتم، من به جنگلداری، سیاست جنگل، آتش سوزی جنگل، و درک تغییرات در سیستم های کاربری و پوشش اراضی مرتبط با سیاست های اعمال شده، اختلالات انسانی، و تغییرات اجتماعی-اقتصادی علاقه مند هستم. سنجش از دور و GIS مهمترین بخش تحقیقات من را تشکیل می دهند. امیدوارم با تحقیقات خود به درک بهتر تعامل انسان و محیط با هدف کمک به استفاده پایدار از زمین و اراضی جنگلی کمک کنم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دورۀ پسادکتری (Postdoctoral researcher)، 2022-2023،Transilvania University of Brașov، Brașov، Romania .

2-دکتری تخصصی (PhD)، 1393، علوم جنگل - جنگلداری،دانشگاه ارومیه.

3-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری،دانشگاه ارومیه.

4-کارشناسی، 1385، مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (29)

1-فرزاد یاوری، احمد علیجانپور، عباس بانج شفیعی، حسین آزادی، هادی بیگی حیدرلو، 1402، انتخاب مناسب ترین گونه های درختی و درختچه ای برای غنی سازی جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS (بررسی موردی: پردانان پیرانشهر) ،بوم شناسی جنگل های ایران.

2-Beygi Heidarlou, H., Karamat Mirshekarlou, A., López-Carr, D. and Borz, S. A., 2024, Conservation policy and forest transition in Zagros forests: Statistical analysis of human welfare, biophysical, and climate drivers,Forest Policy and Economics, 161, 103177.

3-Hadi Beygi Heidarlou, Octavian Oprea-Sorescu, Marina Viorela Marcu, Stelian Alexandru Borz, 2024, Mapping Small-Scale Willow Crops and Their Health Status Using Sentinel-2 Images in Complex Agricultural Areas,Remote Sensing, 16(3): 595.

4-اصلانی، ج.، بانج شفیعی، ع. و بیگی حیدرلو، ه.، 1402، تأثیر کوتاه مدت آتش‌سوزی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و پوشش گیاهی گززارهای تالاب قره قشلاق، استان آذربایجان شرقی ،بوم شناسی جنگل‏های ایران.

5-عبداللهی، ف.، بانج شفیعی، ع.، بیگی حیدرلو، ه. و موسوی میرکلا، س.ر.، 1402، تحلیل نگرش ذینفعان جنگل نسبت به مدیریت مشارکتی در جنگل‏های سردشت، زاگرس شمالی ایران،پژوهش و توسعه جنگل ، 9 (4).

6-Nasiri, V., Beygi Heidarlou, H., Abbasnezhad Alchin, A., Moradi, F., Rahmanian, S., Afshari, S., Maftei, C. & Griess, V. C., 2023, How do Conservation Policies, Climate and Socioeconomic Changes Impact Hyrcanian Forests of ‎Northern Iran?‎ ,Ecological Informatics, 78.

7-Beygi Heidarlou, H., Banj Shafiei, A., Tayyebi, A., & Borz, S.A. , 2023, Evaluating the effect of ongoing conservation policies and ‎forest cover changes in Iranian Zagros ‎forests based on a Land ‎‎Transformation Model: transition to forest or deforestation?‎ ,Annals of Forest Research, 66(1), 79-97.

8-Rostami, S., Alijanpour, A., Banj Shafiei, A., Ahmadi Birgani, H., & Beygi Heidarlou, H., 2023, Investigation on biological activities for combating ‎desertification ‎in the western shores of Lake Urmia, ‎Northwest Iran,Journal of Arid Land, 15, 297–309 .

9-Beygi Heidarlou, H., Banj Shafiei, A., Nasiri, V., Niţă, M.D., Borz, S.A., & Lopez-Carr, D., 2023, Impact of Iran’s Forest Nationalization Law on Forest Cover Changes over Six Decades: A Case Study of a Zagros Sparse Coppice Oak Forest,Sensors, 23(2), 871.

10-Amiri, T., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Hosseinzadeh, O., & Beygi Heidarlou, H., 2022, Using forest fire experts’ opinions and GIS/remote sensing techniques in locating ‎forest fire lookout towers,Applied Geomatics, 15(1), 45-59.

11-Moradi, F., Sadeghi, S.M.M., Beygi Heidarlou, H., Deljouei, A., Boshkar, E., & Borz, S.A., 2022, Above-ground biomass estimation in a Mediterranean sparse coppice oak forest using Sentinel-2 ‎data,Annals of Forest Research, 65(1), 165-182.

12-Mohammadi-hamidi, S., Beygi Heidarlou, H. & Fürst, C., 2022, Urban infill development: a strategy for saving peri-urban areas in developing countries (the case ‎study of Ardabil, Iran),Land, 11(4), 454.

13-Khorrami, B., Beygi Heidarlou, H. & Feizizadeh, B., 2021, Evaluation of the environmental impacts of urbanization from the viewpoint of increased skin ‎temperatures: a case study from Istanbul, Turkey,Applied Geomatics, 13, 311-324.

14-Beygi Heidarlou, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayyebi, A., & Alijanpour, A., 2020, Armed conflict and land-use changes: Insights from Iraq-Iran war in Zagros forests,Forest Policy and Economics, 118, 102246.

15-Beygi Heidarlou, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayyebi, A., & Alijanpour, A., 2020, Underlying driving forces of forest cover changes due to the implementation of preservation ‎policies in Iranian northern Zagros forests,International Forestry Review, 22(2), 241-256.

16-Beygi Heidarlou, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayyebi, A., & Alijanpour, A., 2020, Land cover changes in northern Zagros forests (NW Iran) before and during implementation of ‎energy policies,Journal of Sustainable Forestry, 40(3), 234-248.

17-Beygi Heidarlou, H., Banj Shafiei, A., Erfanian, M., Tayyebi, A., & Alijanpour, A., 2019, Effects of preservation policy on land use changes in Iranian Northern Zagros forests,Land use policy, 81, 76-90.

18-بیگی حیدرلو، ه.، کرامت میرشکارلو، الف.، ساسانی فر، س. و خضریان، ب.، 1402، تهیۀ نقشه تراکم تاج پوشش جنگل‌های زاگرس با استفاده از تصاویر لندست 9 و عکس‏برداری نیم‏کره ‏ای،پژوهش و توسعه جنگل، 9(1): 47-65.

19-کرامت میرشکارلو، الف.، بانج شفیعی، ع. و بیگی حیدرلو، ه.، 1402، مدلسازی رفتار آتش‌سوزی های کنترل شده و تصادفی در جنگل های زاگرس شمالی با تأکید بر حجم مواد سوختی،بوم شناسی جنگل‏های ایران، 11(21): 120-137.

20-هاشمی گاوگانی، ه.، علیجانپور، الف، ساسانی فر، س. و بیگی حیدرلو، ه.، 1401، بررسی خاستگاه و ویژگی‌های رویشی و خاک رویشگاه‌های گیلاس وحشی (‏Cerasus avium L.‎‏) ‏در ‏جنگل‌های ‏ارسباران،تحقیقات جنگل و صنوبر ‏ایران، 30(1): 1-17.

21-بیگی حیدرلو، ه.، بانج شفیعی، ع.، عرفانیان، م.، طیبی، الف. و علیجانپور، الف.، 1400، پیش بینی جنگل زدایی و بازیابی جنگل با استفاده از مدل تبدیل زمین (‏LTM‏) در جنگل های زاگرس شمالی،پژوهش و توسعه جنگل، 7(4): 527-544.

22-رستمی، س.، علیجانپور، الف.، بانج شفیعی، ع. و بیگی حیدرلو، ه.، 1400، ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه،جنگل ایران، 13(1): 103-114.

23-امیری، ط. و بیگی حیدرلو، ه.، 1399، تعیین موقعیت مکانی دکل های دیده بانی در کشف سریع آتش سوزی های جنگلی با استفاده از سامانه ‏اطلاعات جغرافیایی،مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی.

24-امیری، ط.، بانج شفیعی، ع.، عرفانیان، م.، حسین زاده، الف. و بیگی حیدرلو، ه.، 1397، مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت،جنگل ایران، 10(3): 319-335.

25-امیری، ط.، بانج شفیعی، ع.، عرفانیان، م.، حسین زاده، الف. و بیگی حیدرلو، ه.، 1395، تعیین معیارهای مؤثر در انتخاب محل احداث ایستگاه اطفاء حریق در جنگل،پژوهش و توسعه جنگل، 2(4): 379-393.

26-سیدی، ن.، علیجانپور، الف.، بانج شفیعی، ع. و بیگی حیدرلو، ه.، 1395، تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی نهال‌های گردو (‏Juglans regia L.‎‏)‏،جنگل و فراورده‌های چوب، 69(3): 511-521.

27-بیگی حیدرلو، ه.، بانج شفیعی، ع. و عرفانیان، م.، 1394، ارزیابی روش ترکیب خطی وزنی فازی در تهیه نقشه ریسک آتش‌سوزی جنگل (مطالعه‌موردی: جنگل‌های ‏سردشت، آذربایجان غربی)،پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل، 22(3): 29-52.

28-بانج شفیعی، ع.، اشکاوند، پ. و بیگی حیدرلو، ه.، 1393، بررسی خصوصیات کمی و کیفی و ویژگی‌های خاک دو منطقه حفاظت‌شده و تخریب‌شده در جنگل‌های ‏‏مریوان،حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، 3(2): 81-98.

29-بیگی حیدرلو، ه.، بانج شفیعی، ع. و عرفانیان، م.، 1393، تهیه نقشه ریسک آتش‌سوزی جنگل با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (‏AHP‏) و روش نسبت ‏‏فراوانی (مطالعه موردی: جنگل‌های سردشت، شمال غربی ایران)‏،تحقیقات جنگل و صنوبر ‏ایران، 22(4): 559-573.
کتاب های چاپ شده (1)

1-زرگران، م.ر.، بیگی حیدرلو، ه. و ساسانی فر، س.، 1397، آفات و بیماری های صنوبر، 327.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سیدی، ن.، علیجانپور، الف.، بانج شفیعی، ع. و بیگی حیدرلو، ه.، 1393، تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی نهال‌های گردو ،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (17)

1-علی اکبری باویل ، 1402، اولویت‌بندی جامع حوزه آبخیز از طریق تحلیل مورفومتریک: ارزیابی، مقایسه و تلفیق روش­های تصمیم‌گیری چند معیاره.

2-دلوین حاتمی، 1402، تاثیر تغییر اقلیم بر آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع شهرستان های سردشت، پیرانشهر و مهاباد.

3-امین عباس زاده کارگر، 1402، ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر رفتار سیلاب در حوزه آبخیز زولاچای، استان آذربایجان غربی.

4-ولی شیخ کانلوی میلان، 1402، بررسی خصوصیات کمی و کیفی و تولید میوه گونه های درختی/درختچه ای ذخیره گاه بهستان چایپاره، آذربایجان غربی.

5-عیسی ناجی شادباد، 1402، اثر بستر و نحوه کاشت بر جوانه¬زنی و رویش گونه بلوط سفید (Quercus petraea (Matt.) Liebl.).

6-جواد اصلانی، 1401، تاثیر آتش سوزی بر خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک وپوشش گیاهی گززارهای تالاب قره قشلاق بناب.

7-اسما کرامت میرشکارلو، 1400، شبیه¬سازی رفتار آتش¬سوزی جنگل با استفاده از مدل ‏FlamMap‏ و تکنیک¬های سنجش¬ازدور در جنگل¬های ‏زاگرس شمالی.

8-فرشاد عبداللهی، 1399، تحلیل ذهنیت ذینفعان نسبت به مدیریت مشارکتی جنگل در جنگل¬های استان آذربایجان غربی، سردشت.

9-فرزاد یاوری، 1399، شناسایی اراضی جنگلی تخریب‌شده و انتخاب گونه‌های مناسب برای جنگلکاری با استفاده از تصاویر ماهواره¬‏ای و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در جنگل¬های پیرانشهر (شمال غرب ایران).

10-هانیه هاشمی گاوگانی، بررسی خاستگاه و ویژگی‌های رویشی گیلاس وحشی (‏Cerasus avium‏) در جنگل‌های ارسباران.

11-سلیمان قادری، 1399، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در مبارزه با آتش¬سوزی در جنگل‌های شهرستان سردشت، شمال غرب ‏ایران.

12-سمیره رستمی، 1397، بررسی ویژگی¬های رویشی و خاک توده¬های طبیعی و دست کاشت گونه¬های گز (‏Tamarix aphylla L.‎‏) و قره ‏داغ (‏Nitraria Schoberi L.‎‏) در حاشیه غربی دریاچۀ ارومیه.

13-فرناز لرستانی، 1397، تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر ویژگی¬های کمی و کیفی ارس (Juniperus excelsa M.Beib.) در ذخیره‌گاه طبیعی دوستک در اشنویه، شمال غرب ایران.

14-علی علیزاده، 1397 ، بررسی وضعیت کمی و کیفی توده¬های ارس در نیژدره (دره شهدای ارومیه) با استفاده از روش شش درختی.

15-فرشاد عبداللهی، 1396، بررسی موفقیت اجرای طرح تغییر الگوی مصرف سوخت روستاهای مجاور جنگل شهرستان سردشت، استان آذربایجان غربی.

16-طیبه امیری، 1396، تعیین موقعیت مکانی استقرار دکل¬های دیده¬بانی آتش¬سوزی و ایستگاه¬های اطفاء حریق در جنگل¬های سردشت با رویکرد تصمیم-گیری چند معیاره AHP و ANP.

17-امیر حسن زاده، 1394، مکان یابی مناطق مناسب انجام عملیات بیشه زراعی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: جنگل¬های سردشت، استان آذربایجان غربی).
دروس تدریس شده (9)

1-هوا و اقلیم شناسی، کارشناسی.

2-بیشه زراعی، کارشناسی.

3-بوم شناسی عمومی، کارشناسی.

4-مساحی و نقشه برداری، کارشناسی.

5-شناخت منابع طبیعی، کارشناسی.

6-مبانی سیاست جنگل ، کارشناسی.

7-مبانی جنگلداری ، کارشناسی.

8-مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی، کارشناسی.

9-مبانی سنجش از دور، کارشناسی.