• نام و نام خانوادگی
  • رضا بهین فراز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
دروس تدریس شده (11)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • رضا بهین فراز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1399، مهندسی برق کنترل،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1394، مهندسی برق کنترل،دانشگاه تبریز.

3-کارشناسی، 1392، مهندسی برق الکترونیک ،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (9)

1-Reza Behinfaraz، Sehraneh Ghaemi، 2022، Identification and Synchronization of Switching Fractional-Order Complex Networks with Time-Varying Delays Based on a Fuzzy Method،International Journal of Fuzzy Systems.

2-Reza Behinfaraz، Sehraneh Ghaemi، Sohrab Khanmohammadi، Mohammad Ali Badamchizadeh، Time‐varying parameters identification and synchronization of switching complex networks using the adaptive fuzzy‐impulsive control with an application to secure communication،Asian Journal of Control.

3-Reza Behinfaraz، Sehraneh Ghaemi، Sohrab Khanmohammadi، Mohammad Ali Badamchizadeh، 2020، Fuzzy-based impulsive synchronization of different complex networks with switching topology and time-varying dynamic،International Journal of Fuzzy Systems.

4-Reza Behinfaraz، Sehraneh Ghaemi، Sohrab Khanmohammadi، 2019، Adaptive synchronization of new fractional‐order chaotic systems with fractional adaption laws based on risk analysis،Mathematical methods in the applied sciences.

5-Reza Behinfaraz، Sehraneh Ghaemi، Sohrab Khanmohammadi، 2019، Risk assessment in control of fractional-order coronary artery system in the presence of external disturbance with different proposed controllers،Applied Soft Computing.

6-Reza Behinfaraz، Mohammad Ali Badamchizadeh، 2018، Synchronization of different fractional order chaotic systems with time-varying parameter and orders،ISA transactions.

7-Reza Behinfaraz، Mohammadali Badamchizadeh، 2016، Optimal synchronization of two different in‐commensurate fractional‐order chaotic systems with fractional cost function،Complexity.

8-Reza Behinfaraz، Mohammadali Badamchizadeh، Amir Rikhtegar Ghiasi، 2016، An adaptive method to parameter identification and synchronization of fractional-order chaotic systems with parameter uncertainty،Applied Mathematical Modelling.

9-Reza Behinfaraz، Mohammad Ali Badamchizadeh، Amir Rikhtegar Ghiasi، 2015، An approach to achieve modified projective synchronization between different types of fractional-order chaotic systems with time-varying delays،Chaos، Solitons & Fractals.
دروس تدریس شده (11)

1-مبانی مهندسی برق، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.

2-محاسبات عددی، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.

3-آزمایشگاه اندازه گیری و مدار، کارشناسی،دانشگاه ارومیه.

4-آزمایشکاه ابزار دقیق، کارشناسی،دانشگاه تبریز.

5-آزمایشگاه کنترل صنعتی، کارشناسی،دانشگاه تبریز.

6-آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی، کارشناسی،دانشگاه تبریز.

7-سیستم های کنترل خطی، کارشناسی،موسسه آموزش عالی نبی اکرم.

8-تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها ، کارشناسی،موسسه آموزش عالی نبی اکرم.

9-اقتصاد مهندسی ، کارشناسی،دانشگاه تبریز.

10-زبان تخصصی مهندسی برق، کارشناسی،دانشگاه تبریز.

11-برنامه نویسی کامپیوتر، کارشناسی ،دانشگاه تبریز.
جوایز و افتخارات (3)

1- 1400، دانش آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان ،بنیاد ملی نخبگان.

2- 1395-1396-1397-1398، برگزیده جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان،بنیاد ملی نخبگان.

3- 1394-1399، دانشجو استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری،دانشگاه تبریز.