بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (24)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (16)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محسن مؤمنی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (24)

1-محسن مؤمنی، زمستان 1398، ماهیت و چرایی شورش سپهسالار اُنر در دوره سلطان برکیارق،دانشگاه اصفهان- مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی، http://jhr.ui.ac.ir/issue_4270_4510.html.

2-محسن مؤمنی- سیده شپول محمدزاده، بهار 1398، چالش های مدیریت نیروهای انتظامی در سپاه یعقوب لیث صفاری،مطالعات تاریخ انتظامی، http://journals.police.ir/article_20266.html.

3-محسن مؤمنی- علیرضا حیدری سورشجانی، بهار 1397، بررسی مقایسه ای شیوه های جنگی سلاجقه(دندانقات، ملازگرد و قطوان)،مجله مطالعات تاریخ انتظامی، http://journals.police.ir/article_19850.htmll.

4-محسن مؤمنی، زمستان 1397، عوامل تاثیرگذار بر حیات امارت بنی مزید( در دوره آل بویه)،دانشگاه ادیان و مذاهب- مجله علمی - پژوهشی پژوهشنامه امامیه، http://imamiya.urd.ac.ir/article_89005.html.

5-محسن مؤمنی- محسن مرسلپور، پاییز 1397، واکاوی فراز و فرود قدرت سیاسی ملوک نیشابور(583ه.ق-548ه.ق)،دانشگاه امام رضا(ع)- پژوهشنامه خراسان بزرگ، http://jgk.imamreza.ac.ir/index.php/jgk/article/view/961/pdf.

6-محسن مؤمنی، بهار 1398، ظهور و سقوط طغرل کافر نعمت،دانشگاه اصفهان- مجله علمی پژوهشی پژوهش های تاریخی، http://jhr.ui.ac.ir/article_23690.html.

7-محسن مؤمنی، 1397، زندان وزندانی در دوره صفویه،دانشگاه تبریز- دوفصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، https://tuhistory.tabrizu.ac.ir/issue_1024_1094_.html.

8- 2012, The Conflicting Views and Positions of the Persian Vizier and the Sultan in Saljuq RULE,Science Series Data Report.

9- 1393، رقابت دبیران خراسانی و عراقی در دیوانسالاری غزنوی،فصلنامه تاریخ اسلام و ایران.

10- 1393، وزارت مجدالملک قمی ،واکاوی رقابت خراسانی- عراقی،جستارهای تاریخی.

11- 1392، ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی،پژوهش های تاریخی.

12- 1391، تاثیر ناهشیار جمعی در استبداد حکومت صفویه از دیدگاه شاردن،پژوهش های تاریخی ایران واسلام، 6،6.

13- 1391، واکاوی دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای ایران با بحرین در دوره قاجار،پیام بهارستان.

14- 1391، کالبدشکافی نخبگان ایران عصر صفوی از دیدگاه شاردن،جستارهای تاریخی.

15- 1391، منازعات فرقه ای و تحول مذهبی در ایران،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

16- 1390، تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران،مطالعات تاریخی.

17- 1389، ایران و آل بویه،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

18- 1389، تحولات قبیله بنی اسد پیش از امارت،تاریخ در آیینه پژوهش.

19- 1389، مواد مخدر در ایران عصر صفوی،اخلاق و تاریخ پزشکی.

20- 1389، واکاوی قرارداد 1237ه ایران- انگلستان،جستارهای تاریخی.

21- 1388، پژوهش در تاریخ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.

22- 1387، روابط خارجی قرمطیان بحرین،فصلنامه تاریخ اسلام.

23- 1383، سیف الدوله صدقه، امیر شیعی بنی مزید،فصلنامه تاریخ اسلام.

24- 1382، نخستین تاریخ فتوحات اسلامی در کردستان،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محسن مومنی،بنیاد نخبگان، 1391، رقابت نخبگان خراسانی با عراقی در عصر سلجوقی(تحلیل علل و پیامدها)،وزارت صنایع و معادن.
پایان نامه ها (16)

1-شلیر مرادی، 1396، بررسی نظام قضایی دوره سلجوقیان(590ه.ق- 431ه.ق).

2-شیوا فریدفر، 1396، بررسی جایگاه زنان دوره ناصری از نگاه سیاحان اروپایی.

3-میترا محمدی، 1395، وضعیت اسماعیلیان در دوره خوارزمشاهیان.

4-ئاری بایز محمود، 1396، حمله اسکندر مقدونی به ایران و پیامدهای آن.

5-انیس چوپانی هوله سو، 1396، تحلیل تاریخی مسئله جانشینی در دوره سلجوقیان.

6-شالاو مصطفی عبدالرحمن، 1396، روابط یهودیان با امپراطوری هخامنشی.

7-غلامرضا فروزان مهر، 1396، مناسبات سلطان سنجر با حکام شرق(552ه.ق-511ه.ق).

8-علی ولی زاده، 1396، نقش جیلوها در تحولات تاریخی شهر ارومیه(آستانه جنگ جهانی اول.

9-لیلی دمیرچی، 1395، نقش رحیم خان چلبیانلو در تحولات انقلاب مشروطه ی ایران، استاد راهنما.

10-لیلی دمیرچی، 1395، نقش رحیم خان چلبیانلو در تحولات انقلاب مشروطه ی ایران، استاد راهنما.

11-هدایت قاسم خانی قدیم، 1395، تاریخ خوی از استیلای قاجار تا شکست آندرانیک.

12-علیرضا حیدری سورشجانی، 1395، بررسی تحلیلی سپاه و نظامیگری در دوره ی سلاجقه(590ق-431)، استاد راهنما.

13-پیمان عباسی، 1395، علل شرکت آیت الله نائینی در انقلاب مشروطه و بررسی دیدگاههای سیاسی ایشان.

14-جواد شتربانزاده، 1394، بررسی رویکرد تاریخی در آثار دکتر علی شریعتی، استاد راهنما.

15-زيبا رباني، 1394، سياست مذهبي شاه طهماسب اول صفوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-عيسي اعظمي نيا، 1394، بررسي ساختار اجتماعي و حيات شهري ايران عصر قاجار از ديدگاه سياحان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد.