بیوگرافی کوتاه           

سوابق آموزشی من:

- دانشگاه ارومیه: 1398-امروز

- دانشگاه الزهراء (س)، شعبۀ ارومیه: 1398-1399

- دانشگاه فدرال کازان (KFU)، روسیه: 2017-2018

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1394-1395

- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز: 1391-1393

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1390-1391

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (15)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • سیدمهدی دادرس
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری زبان و ادبیات فارسی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 
        بیوگرافی کوتاه

سوابق آموزشی من:

- دانشگاه ارومیه: 1398-امروز

- دانشگاه الزهراء (س)، شعبۀ ارومیه: 1398-1399

- دانشگاه فدرال کازان (KFU)، روسیه: 2017-2018

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1394-1395

- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز: 1391-1393

- دانشگاه علامه طباطبایی: 1390-1391

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1393، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه علامه طباطبایی.

2-کارشناسی ارشد، 1388، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه علامه طباطبایی.

3-کارشناسی، 1386، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شهید چمران اهواز.
مقالات ژورنال (13)

1- 1400، پیوند تاریخی متون دریِ جنوبی با گویش های امروزینِ خوزستان،پژوهش های نثر و نظم فارسی، 5 (12)، صص. 11-32.

2- 1400، طبقه‌بندی حکایات اسرارالتوحید با نظر به مفهوم روان‌کاوانۀ انتقال،نقد ادبی، ۱۴ (۵۵) :۳۰-۱.

3- 1400، سرچشمه های فارسی و تازیِ پاره ای مضامین در اشعار عامۀ بختیاری،دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیات عامه، 9 (37)، صص. 133-163.

4-Dadras, S. M. & Izadi, O. & Rezaei, S., 2021, The Origins of the Term "Luri Language": a Historical Investigation,Journal of Oriental Studies, Vol. 96, No 1, pp. 20-29.

5- 1399، پاسخ به نقدی بر کتاب «موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری»،علم زبان، 7 (11)، صص. 139-158.

6-وفایی، ع.-ع.؛ مستعلی پارسا، غ.-ر.؛ ایزدی، ا؛ دادرس، س.-م.، 1396، بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشیِ فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری،تاریخ ادبیات، 3 (81)، صص. 143-160.

7- 1395، بررسی پایگاه ادبیِ فارسی نوِ آغازین (فارسیِ دری) در خوزستان،ادب فارسی، 6 (2(18))، صص. 161-177.

8-وفایی، ع.-ع.؛ مستعلی پارسا، غ.-ر.؛ دادرس، س.-م.، 1394، نگاهی دوباره به پسوند نام آواساز /ast-/ در فارسی دری،جستارهای زبانی، 6 (2(23))، صص. 251-266.

9-اسپرهم، د؛ دادرس، س.-م.، 1392، تحلیلی روانکاوانه از قصۀ ماهان گوشیار،متن پژوهی ادبی، 17 (56)، صص. 7-32.

10- 1387، توضیح بیتی از شاهنامه،حافظ، ش52. تیر 87. ص 28.

11- 1386، ریخت شناسی داستان آفرینش در شاهنامه و عهد عتیق،کتاب ماه ادبیات، سال 1. ش 1. پیاپی 115. اردیبهشت 86. ص 27-33.

12- 1385، زیورِ خنزیر (توضیح یک ضرب المثل در دیوان ناصر خسرو)،حافظ، ش 33. مرداد 85. ص 62.

13- 1385، انگلیسی ها در مسجدسلیمان (توضیحاتی راجع به عکسی قدیمی در مسجدسلیمان)،حافظ، ش 33. مرداد 85. ص 22.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1399، پاره ای از وامگیری های «صالح حسینی» از ادبیات کلاسیک فارسی،مجموعه مقالات پانزدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ج 3، صص 600-608.

2-دادرس، س.-م.؛ سرخوش، م.، 1398، تفسیری روانکاوانه از مضمون لذت گرایی در رباعیات خیام،مجموعه مقالات کنفرانس هزاره خیام (دانشگاه نبریخا، مادرید). به کوشش نجمه شبیری. انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، صص. 97-102.

3- 1398، دَری در لُری: شواهدی از گویش بختیاری برای پاره ای از لغات و ترکیبات کهن فارسی،مجموعه مقاله های چهاردهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، ص 1577-1602.

4- مقایسۀ ریخت شناختیِ داستان «مریم مقدس» در سورۀ مریم (س) و انجیل لوقا،پنجمین گردهمایی مدرسان سازمان های آموزشی مسلمانان. موادِ کنفرانس علمی ـ کاربردیِ بین المللی، کازان 27-28 سپتامبر 2017، ویراستار: ر.ر. اَوباکیرُف. انتشارات دانشگاه کازان. ص 7-16.

5-شفقی، م؛ دادرس، س.-م.، 1391، بررسی ارزش زبانی ـ ادبی اشعار بختیاری گردآوردۀ ژوکوفسکی،مقاله های هفتمين همایش بین المللی انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه علامه طباطبایی. شهریور 91. ج 6. صص. 4-22.

6-ایزدی، ا؛ دادرس، س.-م.، 1391، نگاهی به واژه های مهجور فارسی در گویش بختیاری،مقاله های هفتمين همایش بین المللی انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه علامه طباطبایی. شهریور 91. ج 2. صص. 153-167.
کتاب های چاپ شده (1)

1-ژوکوفسکی، والنتین آلکسییویچ، 1396، موادی برای مطالعۀ گویش بختیاری ،ترجمه و اضافات: مریم شفقی و سیدمهدی دادرس، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
دروس تدریس شده (15)

1-بلاغت کاربردی، کارشناسی ارشد.

2-تاریخ زبان فارسی، کارشناسی.

3-مبانی آموزش زبان فارسی، کارشناسی.

4-عروض و قافیه، کارشناسی.

5-پیشگامان نظم فارسی، کارشناسی.

6-شاهنامه، کارشناسی ارشد.

7-شاعران حوزۀ ادبی عراق، کارشناسی.

8-منتخب شعر شاعران سبک عراقی، کارشناسی.

9-نظامی، کارشناسی.

10-تاریخ ادبیات فارسی 1، کارشناسی.

11-تاریخ ادبیات فارسی 2، کارشناسی.

12-تاریخ ادبیات فارسی 3، کارشناسی.

13-زبان خارجی، کارشناسی ارشد.

14-زبان تخصصی 1، کارشناسی.

15-زبان تخصصی 2، کارشناسی.