• نام و نام خانوادگی
  • سیدعلی میرقلنج
 • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی تغذیه طیور
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)
کتاب های چاپ شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیدعلی میرقلنج
 • مدرک تحصیلی
 • دکترای تخصصی تغذیه طیور
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترای تخصصی pH.D، 1387، تغذیه طیور،دانشگاه فردوسی مشهد.

2-کارشناسی ارشد، 1380، مدیریت و پرورش طیور،دانشگاه تربیت مدرس تهران.

3-کارشناسی، 1376، مهندسی کشاورزی-علوم دامی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (35)

1-Amir Mosayyeb Zadeh ، Seyyed Ali Mirghelenj ، Mohsen Daneshyar ، Mohsen Eslami، Mohammad Amir Karimi Torshizi، Mahdi Zhandi §، 2023، Effects of dietary supplementation of tomato pomace (Solanum lycopersicum L.) and L-Arg on reproductive performance of aged male broiler breeders،Poultry Science، Volume 102، Issue 5، 102614.

2-Amir Mosayyeb Zadeh Seyyed Ali Mirghelenj Peyman Hasanlou Hossein Shakouri Alishah، 2023، Effects of Pennyroyal (Mentha pulegium L.) Supplementation on production performance، egg quality traits، and biochemical parameters of blood and egg in laying hens at later stages of the production period،Veterinary Medicine and Science، 9:242–251..

3-A.Mosayyeb Zadeh S. A. Mirghelenj P Hasanlou H. Shakouri Alishah، 2022، Effects of turmeric (Curcuma longa) powder supplementation in laying hens diet on production performance، blood biochemical parameters and egg quality traits ،Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition، 13746.

4-A.Mosayyeb Zadeh S. A. Mirghelenj H. Shakouri Alishah P Hasanlou، 2021، Effects of sumac fruit powder (Rhus coriaria L.) supplementation on productive performance، egg quality traits and serum biochemical parameters in old laying hens ،Italian Journal of Animal Science، ISSN:1594-4077.

5-M. Eskandani H. Janmohammadi S.A. Mirghelenj M. Ebrahimi S. Kalanaky، 2021، Effects of Zinc Nanoparticles on Growth Performance، Carcass Characteristics، Immunity، and Meat Quality of Broiler Chickens ،Iranian journal of applied animal science، 11،1،1.

6-M Olyayee A Javanmard H Janmohammadi R Kianfar S Alijani S.A. Mirghelenj، 2020، Supplementation of broiler chicken diets with bovine lactoferrin improves growth performance، histological parameters of jejunum and immune-related gene expression ،Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition، 13683.

7-بهرام پیروز روح اله کیان فر حسین جانمحمدی سید علی میرقلنج، 1400، اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ مرغان تخم‌گذار در جیره بر پایه گندم،پژوهشهاي توليدات دامي، 12-31.

8-ندا ديواري روح االله كيانفر سيدعلي ميرقلنج حسين جانمحمدي، 1399، اثرات استفاده از دانه آمارانت خام و اتوكلاو شده در جيره مرغهاي تخم گذار بر عملكرد توليد و صفات كيفي تخم مرغ،پژوهشهاي توليدات دامي، 11-28-3.

9-رضا كنعاني سيدعلي ميرقلنج روح اله كيانفر حسین جانمحمدی، 1399، اثرات سطوح مختلف پودر برگ چاي سبز بر عملكرد توليد و برخي فراسنجه‌هاي خوني مرغ‌هاي تخمگذار،پژوهش هاي علوم دامي (دانش کشاورزی)، 30-1-30.

10-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem, Behroozlak Mohammad, Moradi Sajad, 2016, Effects of Different Fat Sources in Finisher Diet of Broiler Chickens on Performance, Fat Deposition and Blood Metabolites,Iranian Journal of Applied Animal Science.

11-Zhaleh Safa, Golian Abolghasem, Mirghelenj Seyed Ali, Akhavan Avisa and Akbarian Abdollah, 2014, Effects of feeding various levels of full fat soybean extruded at high temperature on performance, serum components and intestinal morphology of broiler chickens,Animal production science.

12-Azadeganmehr Mona Hassanabadi Ahmad, Mirghelenj Seyed Ali and Kermanshahi Hassan, 2014, Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid (CLA) on immune status and blood biochemical factors of broiler chickens,Spanish Journal of Agricultural Research.

13-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem, Kermanshahi Hassan and Raji Ahmad Reza, 2013, Nutritional value of wet extruded full fat soybean and its effects on broiler chicken performance,Journal of applied poultry research.

14-Zhaleh, Safa, Golian Abolghasem, Hassanabadi Ahmad and Mirghelenj Seyed Ali, 2012, Main and Interaction Effects of Extrusion Temperature and Usage Level of Full Fat Soybean on Performance and Blood Metabolites of Broiler Chickens,African Journal of Biotechnology.

15-Pourali, Mohammad Mirghelenj Seyed Ali and Kermanshahi Hassan, 2010, Effect of Garlic Powder on Productive Performance and Immune Response of Broiler Chickens Challenged with Newcastle Disease Virus,Global Veterineria.

16-آرش حسن زاده سیدی، حسین جانمحمدی ، سید علی میرقلنج و مجید علیایی، 1398، واکنش جوجه های گوشتی سویه راس 308 به سطوح مختلف والین قابل هضم در دوره رشد،پژوهشهای علوم دامی.

17-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem and Taghizadeh Vahid, 2009, Enrichment of Chicken Meat with Long Chain Omega-3 Fatty Acids through Dietary Fish Oil,Research Journal of Biological Science.

18-Musavi Aboozar, Mirghelenj Seyed Ali and Rezaei Manzoor, 2009, Effects of Microbial Phytase on Performance and Bone Strenght in Broiler Chickens,Journal of Animal and Veterinary Advances.

19-Mirghelenj Seyed Ali and Golian Abolghasem, 2009, Effects of Feed Form on Development of Digestive Tract, Performance and Carcass Traits of Broiler Chickens,Journal of Animal and Veterinary Advances.

20-لیلا فتح اله زاده، سیدعلی میرقلنج، روح الله کیانفر و مجید علیایی، 1397، اثرات افزودن سطوح مختلف اسید چرب لینولئیک کنژوگه (CLA) در جیره مرغهای تخمگذار در دوره پس از تولکبری بر عملکرد تولید، پاسخ سیستم ایمنی و برخی فراسنجههای خونی،پژوهشهای علوم دامی.

21-رامین ولی زاده، روح الله کیان فر، سید علی میرقلنج و مجید علیایی، 1397، اثر متقابل پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر صفات عملکردی و پاسخ ایمنی مرغ های تخم گذار در دوره پس از تولک،تحقيقات توليدات دامي.

22-سيدعلي ميرقلنج، لیلا فتح االه زاده، روح الله کیانفر، مجید علیایی، 1397، اثرات اسید چرب لینولئیک کونژوگه (CLA) در جیره مرغان تخم‌گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ در دما و زمان‌های مختلف نگهداری آن،پژوهش‌های علوم دامی ایران.

23-رقیه جباری، حسین جانمحمدی، سيدعلي ميرقلنج، روح الله کیانفر، 1397، تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجالههای سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روشهای شیمیایی و بیولوژیکی،نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران.

24-آرش حسن زاده سیدی، حسین جانمحمدی، سيدعلي ميرقلنج، مجید قشلاق، 1397، تعیین احتیاجات اسیدآمینه والین قابل هضم جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 در دوره رشد با استفاده از مدل خطوط شکسته درجه 2،نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

25-سید علی میرقلنج، روح الله کیانفر، حسین جانمحمدی، اکبر تقی زاده، 1396، اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری،تحقيقات توليدات دامي.

26-سیدعلی میرقلنج، روح الله کیانفر ، حسین جانمحمدی و اکبر تقی زاده، 1396، اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجهفرنگی بر عملکرد تولید مرغهای تخمگذار و کیفیت داخلی تخممرغ در دما و زمانهای مختلف نگهداری،پژوهشهای علوم دامی.

27-رنجبر مینا، علیجانی صادق، میرقلنج سید علی و دقیق کیا حسین، 1395، ردیابی ژن¬های عمده صفات کیفی داخل تخم مرغان بومی آذربایجان،پژوهشهای علوم دامی .

28-يادآور حسين، ورمزيار افشين، دشتى قادر، مير قلنج سيد على، 1395، تحلیل بکارگیری فناوریهای اطالعات(اتوماسیون) در واحدهای مرغداری شهرستان خوی،پژوهشهای علوم دامی.

29-رنجبر مینا، علیجانی صادق، میرقلنج سید علی و دقیق کیا حسین، 1394، تخمین برخی پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفی مربوط به تخم مرغ در مرغان بومی آذربایجان،پژوهشهای علوم دامی.

30-میرقلنج سید علی، گلیان ابوالقاسم، کرمانشاهی حسن و راجی احمدرضا، 1392، تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn) ، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه های گوشتی،پژوهش‌های علوم دامی ایران.

31-رحمانی سمیه، جانمحمدی حسین، علیجانی صادق، تقی زاده اکبر، حسینخانی علی و میرقلنج سید علی، 1392، پیشگویی انرژي قابل سوخت وساز حقيقي (TMEn) خوراک های آماده دوره آغازین جوجه های گوشتی،پژوهش‌های علوم دامی ایران.

32-ژاله صفا، گلیان ابوالقاسم، حسن آبادی احمد، میرقلنج سید علی، 1392، تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب اکسترود شده بر عملکرد، متابولیتهای خون و ریخت شناسی مخاط روده جوجه های گوشتی،پژوهش‌های علوم دامی ایران.

33-میرقلنج سید علی، گلیان ابوالقاسم و کرمانشاهی حسن، 1391، تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی،پژوهش‌های علوم دامی ایران.

34-نیک نفس فریدون، تقی زاده وحید، ابراهیمی حمید رضا، احمدیان ف، میرقلنج سید علی، 1386، بررسي تاثير پروبيوتيك، شكل و غلظت مواد مغذي جيره بر صفات اقتصادي و عملكرد جوجه هاي گوشتي،مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی.

35-میرقلنج سید علی، رحیمی شعبان، برزگر مجید و کمالی محمد علی، 1384، مقايسه منابع مختلف اسيدهاي چرب امگا-3 جهت غني سازي تخم مرغ. مجله علمي- پژوهشي دامپزشکی دانشگاه تهران،مجله علمي- پژوهشي دامپزشکی دانشگاه تهران..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (38)

1-علیایی مجید، جانمحمدی حسین، کیان فر روح اله، میر قلنج سید علی، علیجانی صادق و جوانمرد آرش، 1395، اثرات افزودن لاکتوفرین گاوی بر عملکرد سیستم ایمنی سلولی جوجه های گوشتی،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

2-علیایی مجید، جانمحمدی حسین، میر قلنج سید علی، کیان فر روح اله، علیجانی صادق و جوانمرد آرش، 1395، تأثیر افزودن سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر خصوصیات لاشه و وزن نسبی اجزای روده کوچک جوجه‌های گوشتی،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

3-کیان فر روح اله، ولی زاده رامین، میر قلنج سید علی و علیایی مجید، 1395، اثرات سطوح مختلف فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر عملکرد و فراسنجه های خونی مرغان تخمگذار،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

4-کیان فر روح اله، ناری مجتبی، میر قلنج سید علی و جانمحمدی حسین، 1395، اثرات سطوح مختلف پودر زرد چوبه در جیره بر پایه گندم بر عملکرد و بیوشیمی سرم خون مرغان تخمگذار،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

5-فتح الله زاده لیلا، میر قلنج سید علی، کیان فر روح اله و علیایی مجید، 1395، اثرات سطوح مختلف اسید چرب کونژوگه در جیره پس از دوره تولک مرغان تخمگذار بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

6-فتح الله زاده لیلا، میر قلنج سید علی، کیان فر روح اله و علیایی مجید، 1395، اثرات سطوح مختلف اسید چرب کنژوگه در جیره پس از دوره تولک مرغان تخمگذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم مرغ در دما و زمانهای مختلف نگهداری،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

7-خیری روح االله، میر قلنج سید علی، کیان فر روح اله و جانمحمدی حسین، 1395، اثرات استفاده از سطوح مختلف مخمر سلنیوم (sel-plex) در دوره پس از تولک بری مرغهای تخمگذار بر عملکرد تولید، سیستم ایمنی و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز،هفتمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تهران.

8-اسکندانی مسعود، جانمحمدی حسین، میر قلنج سید علی، ابراهیمی مرضیه، محمدی اسماعیل و کلانکی سمیه، 1394، اثر استفاده از متابولیسم اپتیمایزر بن‌زا روی (نانو روی) بر عملکرد جوجه های گوشتی،اولین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین‌ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان. دانشگاه جیرفت.

9-زمانی روناک، جانمحمدی حسین و میر قلنج سید علی، 1393، اثر سطوح مختلف کنجاله کانولا در جیره پایه با و بدون آنزیم آویزایم بر روی انرژی قابل متابولیسم ظاهری در خروسهای بالغ لگهورن،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

10-ابراهیمی صالح حسین، جانمحمدی حسین، میر قلنج سید علی و علیجانی صادق، 1393، اثرات سطوح مختلف لایزین و ترئونین جیره بر عملکرد رشدجوجه های گوشتی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

11-جباری رقیه، جانمحمدی حسین، میر قلنج سید علی و ابراهیمی صالح حسین، 1393، اثرات محدودیت پروتئین جیره بر میزان رشد جبرانی جوجه های گوشتی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

12-جباری رقیه، جانمحمدی حسین، میر قلنج سید علی و کیان فر روح اله، 1393، ارزیابی بیولوژیکی کیفیت پروتئین سه نمونه مختلف کنجاله سویا در جوجه های گوشتی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

13-زمانی روناک، جانمحمدی حسین و میر قلنج سید علی، 1393، تعیین معادلات رگرسیونی به روش اختلاف و روش جایگزینی کامل برای برآورد انرژی قابل متابولیسم کنجاله کانولا با و بدون آنزیم با در خروسهای بالغ لگهورن،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

14-رنجبر مینا، علیجانی صادق، میر قلنج سید علی و دقیق کیا حسین، 1393، ردیابی ژن های عمده کىترل کننده صفات داخلی تخم در مرغان بومی آذربایجان با استفاده از روش شاخص ژن عمده،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

15-میر قلنج سید علی، جانمحمدی حسین، ابراهیمی صالح حسین، حسن زاده سیدی آرش و جباری رقیه، 1393، اثرات استفاده از سطوح مختلف مخمر ایمکس بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی. ،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

16- 1393، اثرات استفاده از توربوتوکس بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی،ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز..

17-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem, Behroozlak Mohammad and Moradi Sajad, 2014, Effects of different fat sources in finisher diets of broiler chickens on fat deposition and serum metabolites,PSA Anuual Meeting, USA.

18-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem, Kermanshahi Hassan and Raji Ahmad Reza, 2014, Correlation between protein dispersibility index of full-fat soybean extruded at three temperatures and biological performance of broiler chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

19-Ranjbar Mina, Alijani Sadegh, Mirghelenj Seyed Ali and Daghigh Kia Hossein, 2014, Evaluation of maternal effects and detecting major genes in internal egg quality traits of Azerbaijan native chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

20-Ranjbar Mina, Alijani Sadegh, Mirghelenj Seyed Ali and Daghigh Kia Hossein, 2014, Estimation of genetic and phenotypic parameters for internal egg quality traits of Azerbaijan native chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

21-Azadeganmehr Mona, hassanabadi ahmad, Nasiri Moghaddam Hassan and Mirghelenj Seyed Ali, 2013, Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid (CLA) on hatchability and subsequent performance of broiler chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

22-Gholami Masoomeh, Golian Abolghasem and Mirghelenj Seyed Ali, 2013, Comparison of the effect of organic and inorganic selenium in diet of male broiler breeders on egg fertility, hatchability and embryonic mortality,PSA Anuual Meeting, USA.

23-Zhaleh Safa, Golian Abolghasem, hassanabadi ahmad and Mirghelenj Seyed Ali, 2013, Effects of full fat soybean extruded at low temperature on performance, blood metabolites and intestinal morphology of broiler chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

24-Zhaleh Safa, Golian Abolghasem, hassanabadi ahmad, Mirghelenj Seyed Ali Zakeri Hadi, Akhavan Avisa and Akbarian Abdollah, 2013, Effects of full fat soybean extruded at low temperature on performance, blood metabolites and intestinal morphology of broiler chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

25-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem, Kermanshahi Hassan, Raji Ahmad Reza, 2013, Correlation between urease activity index (UI) of full fat soybean extruded at three temperatures and biological performance of broiler chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

26-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem, Kermanshahi Hassan, Raji Ahmad Reza, 2013, Correlation between Protein Solubility in KOH (PSKOH) of Full Fat Soybean Extruded at Three Temperatures and Biological Performance of Broiler Chickens,11th WCAP, China.

27-Zhaleh, Safa, Golian A, Mirghelenj Seyed Ali, Akhavan Avisa and Akbarian Abdollah, 2013, Intestinal Microflora and Antioxidative Status of Broiler Chickens Fed Extruded Soybeans,11th WCAP, China.

28-Azadeganmehr Mona, Hassanabadi Ahmad, Nassiri moghaddam Hassan and Mirghelenj Seyed Ali, 2012, Effects of in ovo injection of conjugated linoleic acid on hatchability and abdominal fat weight of broiler chickens,Incubation and Fertility Research Group. Italy.

29-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem and Kermanshahi Hassan, 2011, Determination of AMEn and Nutrients Digestibility of Wet Extruded Full Fat Soybean (EFFSB) in Broiler Chickens,WPSA Meeting, Netherlands.

30-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem and Raji Ahmad Reza, 2011, Effects of Wet Extruded Full Fat Soybean (EFFSB) on Small Intestine Morphology of Broiler Chickens,WPSA Meeting, Netherlands.

31-Golian Abolghasem, Mirghelenj Seyed Ali, Kermanshahi Hassan and Zhaleh Safa, 2011, Effect of Full Fat Soybean Extruded at Different Temperatures on Performance and Blood Constituents of Broiler Chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

32-Mirghelenj Seyed Ali, Golian, Abolghasem and Kermanshahi Hassan, 2011, Effect of Extruded Full Fat Soybean (EFFSB) on Performance and Blood Constituents of Broiler Chickens,PSA Anuual Meeting, USA.

33-Mirghelenj Seyed Ali, Golian Abolghasem and Taghizadeh Vahid, 2009, Enrichment with long chain omega-3 fatty acids and sensory evaluation of chicken meat,British Society of Animal Science Congress, England.

34-Mirghelenj Seyed Ali, Musavi Aboozar and Rezaei Mansoor, 2009, Effects of Microbial Phytase supplementation on growth performance, Ca and P content of blood serum in broiler chick,British Society of Animal Science Congress, England.

35-Abdi Einollah, Danesh mesgaran Mohsen Shakouri Dariuosh and Mirghelenj Seyed Ali, 2009, The effect of different lightning programs on reproductive performance of native turkeys,British Society of Animal Science Congress, England.

36-Mirghelenj Seyed Ali, Rahimi Shaban and Kamali Mohammad Ali, 2004, Effects of Omega-3 Fatty Acid Sources in Laying Hen Diets on Blood Plasma Cholesterol,XXII World’s Poultry Congress, Istanbul-Turkey.

37-Mirghelenj Seyed Ali, Rahimi Shaban and Karimi Torshizi Mohammad Amir, 2004, Comparison the Effects of Canola seed and Flaxseed on Egg Quality,XXII World’s Poultry Congress, Istanbul-Turkey.

38-Mirghelenj Seyed Ali, Rahimi Shaban and Barzgar Majid, 2004, Comparison of n-3 Fatty Acid Sources for Enrichment of Egg,XXII World’s Poultry Congress, Istanbul-Turkey.
کتاب های چاپ شده (5)

1-سيدعلي ميرقلنج، پیام باغبانی کنعانی، بابک حسین تبار قاسم آباد، صبا عظیمی یوالاری، 1397، کاربرد برخی گیاهان دارویی در تغذیه طیور،ترجمه و گردآوری.

2-سيدعلي ميرقلنج، حسین جانمحمدی، روح اله کیانفر، 1397، پرورش بوقلمونهای تجاری،تدوین و گردآوری.

3-سیدعلی میرقلنج، 1395، طراحی ساختمانها وتاسیسات پرورش طیور،گردآوری.

4-.

5-.