بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
کتاب های چاپ شده (1)
دروس تدریس شده (46)
جوایز و افتخارات (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • شیرین رزمجو بختیاری
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای تخصصی
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1387، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز.

2-کارشناسی ارشد، 1389، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز.

3-دکترا، 1394، زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه شیراز.
مقالات ژورنال (13)

1-اصغري، رقيه؛ نزهت، بهمن؛ رزمجو بختياري، شيرين، 1400، تحلیلی بر جایگاه پهلوان بانوان در حکمت عملی با بررسی منظومه بانوگشسب نامه،دوفصلنامه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي، سال 29، شماره 90.

2-رزمجو بختياري، شيرين؛ خليلي، الهام؛ نيري، محمديوسف، 1399، تحلیل و بررسی نسخة اساس استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر مولوی،فصلنامه علمي تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسي.

3-خليلي، الهام؛ رزمجو بختياري، شيرين؛ ايزدي، مريم، 1399، نكاتي نويافته درباره‌ي اشعار سلطان ولد با تكيه بر جنگ حالت افندي،پژوهش‌هاي ادبي دانشگاه تربيت مدرس، جلد 17، شماره 70.

4-شیرین رزمجو بختیاری، 1399، بررسی ترجمة انگلیسی غزلی از حافظ بر پایة برداشت درست از متن،شعر پژوهی دانشگاه شیراز.

5-محمدیوسف نیری، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1396، بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی،دو فصلنامه پژوهشهاي ادب عرفاني (گوهر گويا)، دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 34، 1-18.

6-محمدیوسف نیری، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1392، بررسي چند ترقيمه از نسخ غزليات شمس،مجله گوهر گويا دانشگاه اصفهان، http://jpll.ui.ac.ir/article_16433.html.

7-الهام خلیلی جهرمی؛ شیرین رزمجو بختیاری؛ محمد یوسف نیری، 1395، نقد دیوان کبیر مصَحح فروزانفر با تکیه بر نسخة نورعثمانيه،مجله متن‌شناسي اصفهان، http://rpll.ui.ac.ir/article_20412.html.

8-نجف جوکار، شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی، 1393، بررسي تطبيقي سيرالعباد سنايي و مصيبت نامه،مجله شعر پژوهي دانشگاه شيراز، http://jba.shirazu.ac.ir/article_2476.html.

9-اکبر صیادکوه، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1393، بررسي و نقد کارکرد حصر و قصر در غزليات حافظ،مجله کاوش نامه دانشگاه يزد، http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_595.html.

10-شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی، 1390، نقد اسطوره گراي باب ديوگاوپاي و داناي ديني مرزبان نامه،مجله زبان‌وادب فارسي دانشگاه آزاد واحد فسا.

11-محمدیوسف نیری، شیرین رزمجو بختیاری، الهام خلیلی جهرمی، 1392، اشعار يوناني در ديوان کبير مولوي،مجله ادب فارسي دانشگاه تهران، https://jpl.ut.ac.ir/article_35893.html.

12-الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، محمدیوسف نیری، 1393، بررسي نسخه شناسي و سبک شناسي اشعار ترکي مولانا،ميراث مکتوب تهران، http://www.am-journal.ir/article_46418.html.

13-محمدیوسف نیری، الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1393، لزوم تصحيح دوباره غزليات شمس،مجله شعر پژوهي دانشگاه شيراز، http://jba.shirazu.ac.ir/article_1956.html.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1-خليلي، الهام؛ رزمجو بختياري، شيرين؛ خليلي مهسا، 1400، تحليل انتقادي ترجمه‌هاي غزلي از حافظ (بررسي و تحليل فرهنگي - ادبي ترجمه هاي كلارك، آريان پور، شهرياري، لويسون-بلاي و ديويس از غزل 78 ديوان حافظ)،انجمن فلسفه ميان‌­فرهنگي ايران، همايش ادبيات و تفكر ميان‌فرهنگي.

2-رزمجو بختياري، شيرين؛ خليلي، الهام، 1399، بررسي ديدگاه مولوي دربارة قرباني شدن فرزند ابراهيم با استناد بر نسخ خطي معتبر ديوان كبير،پانزدهمين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

3-خليلي، الهام؛ رزمجو بختياري، شيرين، 1399، بررسي تصحيح و ترجمه ي ابياتي از مولوي در ترجمه هاي نيكلسون و آربري،پانزدهمين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

4-رزمجو بختیاری ش، خلیلی جهرمی ا، 1398، تحلیل ترجمه های انگلیسی ابیاتی از حافظ (مطالعه موردی برداشت‌های نادرست از زبان مبدا)،چهاردهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه ارومیه.

5-خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1398، دستوری شدگی یا دستوری زدایی،چهاردهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه ارومیه.

6-رزمجو بختیاری ش، خلیلی جهرمی ا، 1395، تصحیف در دیوان کبیر مولوی،یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان.

7-خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1395، هله ای شارح دلها تو بگو شرح غزلها (مولوی شارح کلیات شمس)،یازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه گیلان.

8-خلیلی جهرمی ا، نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1394، بررسی نسخه شناسی سه غزل سرگردان،دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

9-رزمجو بختیاری ش، نیری م.ح، خلیلی جهرمی ا، 1394، چند غزل افتاده از دیوان کبیر مولوی،دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی.

10-خلیلی جهرمی ا، نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1393، ناگفته هایی از یک نسخة خطی (نسخة نخجوانی دیوان کبیر مولوی)،نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه بجنورد.

11-نیری م.ی، خلیلی جهرمی، ا، رزمجو بختیاری، ش، 1393، بررسی نسخه شناسی ساختار چند غزل از دیوان کبیر مولوی،نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی دانشگاه بجنورد.

12-نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1391، مطالعه تطبیقی میان اندیشه وحدت وجود عراقی و عارف آلمانی مایستر اکهارت،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

13-حسنلی ک، رزمجو بختیاری ش، 1391، واکاوی و بازشناسی دیدگاه محمدعلی بهمنی درباره شعر و شاعری در آیینه آثارش ،هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.

14-خلیلی جهرمی ا، نیری م.ی، رزمجو بختیاری ش، 1394، بررسی نسخه شناسی و سبک شناسی غزل آواز عشق در کتاب سال دوم متوسطه،همایش ملّی بررسی موضوعی کتابهای درسی زبان و ادبیات فارسی، شیراز.

15-جوکار ن، خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1393، کفر زلف (رد پای ابلیس در داستان آدم)،همایش ملی انواع ادبی در ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا.

16-خلیلی جهرمی ا، رزمجو بختیاری ش، 1392، از آرکی تایپ طلب تا سمبول آفتاب،هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.

17-رزمجو بختیاری ش، خلیلی جهرمی ا، 1392، سعدی «طنز»یم گری رند،هفتمین همایش بین المللی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.

18-نیری م.ی، خلیلی جهرمی، ا، رزمجو بختیاری، ش، 1392، 703 یا 730 (بررسی ترقیمة یکی از نسخ دیوان کبیر)،دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی.
کتاب های چاپ شده (1)

1-الهام خلیلی جهرمی، شیرین رزمجو بختیاری، 1395، راندة بهشت (طرید الفردوس)،ترجمه سه داستان کوتاه عربی، دو زبانه، انتشارات بین المللی نوید شیراز.
دروس تدریس شده (46)

1-مثنوی 2، کارشناسی،نیمسال اول 1400.

2-منتخب متون نثر ادبی عرفانی، کارشناسی،نیمسال اول 1400.

3-کشف الاسرار، کارشناسی،نیمسال اول 1400.

4-سبک شناسی نثر، کارشناسی،نیمسال اول 1400.

5-شاهنامه 2، کارشناسی،نیمسال اول 1400.

6-مرجع شناسی و روش تحیقیق، کارشناسی،نیمسال اول 1400.

7-آیین نگارش و ویرایش، کارشناسی،نیمسال اول 1400.

8-مقدمات زبان شناسي، کارشناسي،نيمسال دوم 99.

9-مرصادالعباد، کارشناسي،نيمسال دوم 99.

10-کليله و دمنه، کارشناسي،نيمسال دوم 99.

11-نظريه ها و نقد ادبي، کارشناسي ارشد،نيمسال دوم 99.

12-خاقاني و نظامي، کارشناسي ارشد،نيمسال اول 99.

13-شاهنامه 2، کارشناسي،نيمسال اول 99.

14-سبک شناسي نثر، کارشناسي،نيمسال اول 99.

15-متون منتخب نثر ادبي عرفاني، کارشناسي،نيمسال اول 99.

16-حافظ، کارشناسي،نيمسال اول 99.

17-خاقاني، کارشناسي،نيمسال اول 99.

18-سبک‌شناسی 1، نظم، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

19-مبانی عرفان و تصوف، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

20-متون نثر 4، متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

21-حافظ، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

22-ادبیات داستانی، کارشناسی،نیمسال دوم 98.

23-مرجع‌شناسی و روش تحقیق 1، کارشناسی،1398.

24-سبک شناسی نثر، کارشناسی،نمیسال اول 1398.

25-متون ادبی تاریخی با تأکید بر تاریخ بیهقی، کارشناسی،نیمسال اول 1398.

26-متون نظم تعلیمی، کارشناسی،نیمسال اول 1398.

27-آیین نگارش و ویرایش، کارشناسی،نیمسال اول 1398.

28-زبان فارسی، کارشناسی،1398.

29-متون ادبی عرفانی با تاکید بر مرصادالعباد، کارشناسی،1397.

30-سبک شناسی نظم، کارشناسی،1397.

31-مبانی عرفان و تصوف، کارشناسی،1397.

32-مبانی آموزش زبان فارسی، کارشناسی،1397.

33-اشعار سعدی، کارشناسی،1397.

34-روش تحقیق 2، کارشناسی،1397.

35-فارسی عمومی، کارشناسی، دانشگاه شیراز،1391ـ 1395.

36-غزلیات مولوی، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1392.

37-فارسی عمومی، کارشناسی، دانشکدة خبر شیراز،1392.

38-مثنوی‌های عطار، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1393-1395.

39-کشف الاسرار، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1394-1395.

40-عروض و قافیه، کارشناسی، دانشگاه حافظ،1395.

41-کارگاه مقاله‌نویسی، کارشناسی، دانشگاه حافظ شیراز،1394ـ1397.

42-کشف المحجوب، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1394-1397.

43-منتخب متون نثر ادبی عرفانی، کارشناسی، دانشگاه حافظ،1394-1397.

44-تاریخ بیهقی، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1396.

45-تحقیق در دستور زبان فارسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1396.

46-ناصرخسرو و سنایی، کارشناسی ارشد، دانشگاه حافظ شیراز،1396.
جوایز و افتخارات (1)

1- 1393، برنده جايزه محقق جوان در بزرگداشت مولانا ،دانشگاه شهيد بهشتي.