• نام و نام خانوادگی
  • لیلا شریفی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

-Sustainable Computing

- System Analysis and Design

-Distributed Systems

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
دروس تدریس شده (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • لیلا شریفی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی کامپیوتر
 
        بیوگرافی کوتاه

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:

-Sustainable Computing

- System Analysis and Design

-Distributed Systems

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 2013-2016، مهندسی کامپیوتر- گرایش سیستم‌های توزیعی،UPC-IST.

2-کارشناسی ارشد، ۸۷-۸۹، مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش شبکه‌های کامپیوتری،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

3-کارشناسی، ۸۲-۸۷، مهندسی کامپیوتر- گرایش فناوری اطلاعات،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
دروس تدریس شده (4)

1-زبان تخصصی، کارشناسی.

2-سیستم عامل، کارشناسی.

3-رایانش ابری، تحصیلات تکمیلی.

4-سیستم‌های توزیعی، تحصیلات تکمیلی.