• نام و نام خانوادگی
  • ایوب منوچهری میاندوآب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (49)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ایوب منوچهری میاندوآب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1383-1387، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1387-1390، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران.

3-دکتری، 1390-1395، جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (49)

1-ایوب منوچهری میاندوآب؛ آرزو انوری، 1400، مدل سازی اثرات مقیاس و منطقه بندی بر نتایج واحد های فضایی (مطالعه موردی: مناطق جنوب آذربایجان غربی)،آمایش سرزمین.

2-ایوب منوچهری میاندوآب، 1400، تحلیلی بر فرایند تولید فضای شهری در ایران مورد : کلانشهر تهران،پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری، دوره 9، شماره 2 تابستان 1400 صفحه 387-415.

3-ایوب منوچهری میاندوآب، حسن آهار، اسحاق جلالیان، فرخ طهماسبی، 1400، واکاوی ظرفیت های توسعه درونی محلات مسکونی با نگرش توسعه میان افزا. نمونه موردی: محله شریعتی تبریز،فصلنامه شهر پایدار، دوره 4، شماره 4 زمستان 1400 صفحه 119-134.

4-اصغر عابدینی، ایوب منوچهری میاندوآب، پریناز سیوانی اصل و سحر بشارت ده، 1400، مدلسازی ساختاری-تفسیری ساماندهی بافت تاریخی شهر با رویکرد دارایی- مبنا(مورد: شهر ارومیه)،مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 8، شماره 26 - شماره پیاپی 26 بهار 1400.

5-میترا وهاب زاده، حسن احمدزاده، ایوب منوچهری میاندوآب و علی پناهی، 1400، بررسی و تحلیل نقش جاذبه های بر توسعه گردشگری مطالعه موردی: مناطق دهگانه کلانشهر تبریز،نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، پاییز 1400.

6-ایوب منوچهری، میرنجف موسوی، حسن حکمت نیا، 1399، آینده نگاری بهبود عملکرد کمسیون ماده100 با ارائه الگوی تلفیقی سناریو-SWOT QSPM- مورد مطالعه: شهر یزد،دو فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری، دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11 پاییز و زمستان 1398.

7-میترا وهاب زاده، حسن احمدزاده، ایوب منوچهری میاندوآب و علی پناهی، 1399، ارزیابی و تحلیل وضعیت شاخص های گردشگری مناطق شهری تبریز با استفاده از مدل چرخه حیات گردشگری،نشریه اقتصاد و مدیریت شهری، دوره ۹، شماره ۳۶ - ( پاییز ۱۴۰۰ ).

8-،ایوب منوچهری میاندوآب ، حسن آهار، میرنجف موسوی ، 1399، تحلیل فضایی تأثیر سرمایه اجتماعی بر زیست پذیری محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر مراغه،مجله جغرافیا، شماره 65.

9-علی موحد، ایوب منوچهری میاندوآب، حسن آهار، 1400، تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر عدالت فضایی - اجتماعی نمونه موردی: شهر مراغه ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره ۲۲، شماره ۶۵ - ( ۴-۱۴۰۱ ) .

10-ایوب منوچهری میاندوآب؛ حسن آهار؛ ارزو انوری، دوره 9، شماره33، زمستان1398، تحلیل نقش هسته های عملکردی در ایجاد عدم تعادل ساختار فضایی (مورد: کلانشهر تهران)،جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای.

11-ایوب منوچهری میاندوآب،آرزو انوری، حسن آهار، دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 89-100، تحلیلی بر عدالت فضایی و تأثیر آن بر بوم شناسی سیاسی شهر نمونه موردی:کلانشهر تهران،پژوهش و برنامه ریزی شهری،.

12-ایوب منوچهری میاندوآب ، اصغر عابدینی ،حسن حکمت نیا ، سال ششم، شماره ی هيجدهم ،بهار١٣٩٨، صفحات٣٢-7، بررسی و تحلیل تخلفات ساختمانی و تبیین عوامل کلیدی تأثیر گذار بر آن (مطالعه موردی شهر یزد)،مطالعات ساختار و كاركردشهري.

13-ایوب منوچهری میاندوآب، محمد تقی رهنمایی،، 1398، جلد ۲۳ شماره ۱ صفحات ۸۵-۱۱۶، ، تحلیلی بر فرایند تولید فضای سرمایه داری دولتی در ایران،نمونه موردی: شهر تهران ،برنامه ریزی و آمایش فضا،.

14-افشار کبیری، ایوب منوچهری میاندوآب و رسول بابازاده، 1397،دوره 7 شماره4 صص763-789، تحلیل جامعه شناختی گونه های مدگرایی در بین شهروندان استان آذربایجان غربی،فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران.

15-حسن آهار،ایوب منوچهری میاندوآب، هوشنگ سرور، آرزو انوری، 1399، تحلیل پایداری محلات شهری با تاکید بر نظام توزیع فضایی تسهیلات شهری نمونه موردی: محلات منطقه یک تهران،دوفصلنامه پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، دوره 11، شماره 22 - شماره پیاپی 22 پاییز و زمستان .

16-میرنجف موسوی، حسن آهار، ایوب منوچهری میاندوآب، حدیثه قیصری،، پیاپی ۳ (پاییز ۱۳۹۷)، صص ۱ -، تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر سرمایه اجتماعی مطالعه موردی: شهر مراغه،فصلنامه شهر پایدار.

17-Issa ebrahimzadeh, abdol aiz shahraki, aliakbar shahnaz, ayoub manouchehri, 2016, Progressing urban development and life quality simultaneously,City, Culture and Society.

18-Sedigheh lotfi, ayoub manouchehri, Volume 10 Issue 4 / November 201 5, , - EVALUATING URBAN SERVICE ACCESSIBILITY IN THE MEDIUM SIZED CITIES OF IRAN,Theoretical and Empirical Researches in Urban Management.

19-حسن افراخته - حمید جلالیان - ارزو انوری - ایوب منوچهری، 1395، تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در زیست پذیری روستاهای ادغام شده در شهر میاندوآب،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی.

20-R.GhorbaniA*، Nader zaliB، M.soleymanzadehC، A.EbrahimpourD، A.Manuchehri، 2(4)3820-3827، 2012، An Analysis on Social Costs of Urban Expansion Patterns Case Study: Metropolitan Area of Tabriz، Iran،Journal of Basic and Applied Scientific Research .

21-احمد پوراحمد، صابر محمدپور، ایوب منوچهری، سال بیست و پنجم شماره ۳ (پیاپی ۵۵، پاییز ۱۳۹۳)، صص، سیستم حمل و نقل BRT، مدل آماری Servqual، رضایتمندی مسافران، ابعاد چهارگانه میزان کیفیت خدمات، BRT تبریز ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، .

22-احمد پوراحمد، مهدی اشلقی، حسن اهار، ایوب منوچهری، مجید رمضانی مهربان، سال بیست و پنجم شماره ۲ (پیاپی ۵۴، تابستان ۱۳۹۳)، ، مدل سازی مکان یابی بیمارستان با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS ،مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، .

23-حسین حاتمی نژاد، صابر محمد پور، ایوب منوچهری، مهدی حسام، سال بیست و ششم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۰)، صص ۲۵ -، بررسی و پیشنهاد معیار و استاندارد برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، .

24-احمد پوراحمد، امین فرجی ملایی، ایوب منوچهری، آزاده عظیمی، پیاپی ۶ (زمستان ۱۳۹۰)، ص ۴۷ ، تاثیر مدرنیسم برتوسعه فضایی- کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی (نمونه تهران) ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی.

25-ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی / (مطالعه تطبیقی بین کلان شهرهای تهران و سیدنی)، پیاپی ۳۲ (بهار ۱۳۹۱)، ص ، ارزیابی و سنجش میزان پراکنش و فشردگی شکل شهرها با استفاده از مدلهای کمی / (مطالعه تطبیقی بین کلان شهرهای تهران و سیدنی)،فصلنامه جغرافیا.

26-صدیقه لطفی*، ایوب منوچهری میاندوآب، حسن آهار، سال بیست و هشتم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۲)، صص ۶۹ -، شهر و عدالت اجتماعی، تحلیلی بر نابرابری های محله ای(مورد: محلات مراغه) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.

27-میرنجف موسوی، محمد حسنی، ایوب منوچهری میاندوآب، پیاپی ۸۶ (زمستان ۱۳۹۲)، صص ۱۹۷ -۲۰۰، تحلیل سرمایه اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب ،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی.

28-صدیقه لطفی*، امین فرجی ملائی، ایوب منوچهری، آزاده عظیمی، پیاپی ۱ (پاییز ۱۳۹۰)، ص ۶۹ ، تحلیل کیفیت زندگی شهری با استفاده از روش آنتروپی و تکنیک SAW، مطالعه موردی: بافت شهری میاندوآب ،فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا.

29-صابر محمدپور، حسین حاتمی نژاد، ایوب منوچهری، سال دوم شماره ۱ (زمستان ۱۳۸۸)، ص ۱ ، اثرات برنامه ریزی متمرکز سوسیالیستی بر تحولات برنامه ریزی ،فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی،.

30-کرامت الله زیاری، صابر محمدپور، ایوب منوچهری، محمود عیوض لو، سال دوم شماره ۲ (بهار ۱۳۸۹)، ص ۱ ، اهمیت توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی شهری در روند جهانی شدن شهرها ،فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، .

31-میرنجف موسوی*، علی رضا زارع، ایوب منوچهری، حسن آهار، پیاپی ۳۱ (زمستان ۱۳۹۶)، صص ۱ -، تحلیل اثرات رشد پراکنده رویی شهری بر زیست پذیری محلات شهری مورد: شهر مراغه ،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری.

32-دکتر محمدتقی رهنمایی، صابر محمدپور، حافظ اسکندری چوبقلو، ایوب منوچهری میاندوآب، پیاپی ۵-۶ (بهار و تابستان ۱۳۸۶)، ص ۸ ، آسیب شناسی حقوقی طرح های توسعه شهری از تدوین تا اجرا ،مجله علوم جغرافیایی،.

33-صدیقه لطفی، ایوب منوچهری میاندواب، پیاپی ۴۵ (بهار ۱۳۹۰)، ص ۷۵ ، تحلیل ابعاد عینی و ذهنی دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: بافت قدیم، جدید و روستایی شهر مراغه ،فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی.

34-محمد تقی رهنمایی، ایوب منوچهری میاندوآب، امین فرجی ملائی، پیاپی ۲۸ (پاییز و زمستان ۱۳۹۰)، ص ۲۲۳ ، تحلیل کیفیت زندگی در بافت فرسوده شهر میاندوآب ،نشریه مدیریت شهری.

35-حسین حاتمی نژاد، حمید پورحسین، صابر محمدپور، ایوب منوچهری میاندوآب، پیاپی ۷۸ (زمستان ۱۳۹۰)، ص ۲۳ ، تحلیل عملکرد فضایی شهر میانی مرند در سطح شهرستان مرند ،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی،.

36-حسین حاتمی نژاد، ایوب منوچهری میاندوآب، امین فرجی ملائی، صامت فرهادی، پیاپی ۱۶ (بهار و تابستان ۱۳۹۰)، ص ۲۱۹ ، تحلیل کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر (مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب) ،نشریه جغرافیا و توسعه ناحیه ای.

37-کرامت الله زیاری، ایوب منوچهری میاندواب، صابر محمد پور، احد ابراهیم پور، پیاپی ۲۷ (بهار و تابستان ۱۳۹۰)، ص ۷۹ ، ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی (BRT) شهر تبریز با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) ،نشریه مدیریت شهری.

38-حسین حاتمی نژاد، ایوب منوچهری میاندوآب، ایمان بهارلو، احد ابراهیم پور، حجت حاتمی نژاد، پیاپی ۸۰ (تابستان ۱۳۹۱)، ص ۴۱ ، شهر و عدالت اجتماعی: تحلیلی بر نابرابری‎های محله‎ای(مطالعه‎ی موردی: محله‎های قدیمی شهر میاندوآب) ،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی،.

39-محمد تقی رهنمایی، ایوب منوچهری میاندوآب، احد ابراهیم پور، سال سوم شماره ۵ (پاییز و زمستان ۱۳۹۰)، ص ۵ ، سیر تحولات نخست شهری و نظام شهری منطقه آذربایجان (۱۳۳۵-۱۳۸۵) ،دو فصلنامه آمایش سرزمین، .

40-صدیقه لطفی*، ایوب منوچهری میاندوآب، حسن آهار، محمدعلی سالکی، پیاپی ۳۰ (پاییز و زمستان ۱۳۹۱)، صص ۱۱۳ -۱۳۰، سنجش میزان دسترسی به تسهیلات شهری با استفاده از منطق فازی؛ نمونه موردی شهر تبریز ،نشریه مدیریت شهری، .

41-صدیقه لطفی، ایوب منوچهری میاندوآب، حسن آهار، پیاپی ۴۳ (بهار ۱۳۹۲)، ص ۱۹۱ ، تحلیل الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر مراغه با استفاده از مدل های کمی ،نشریه جغرافیا و برنامه ریزی،.

42-میرنجف موسوی، محمد حسنی، ایوب منوچهری میاندوآب، پیاپی ۸۶ (زمستان ۱۳۹۲)، صص ۱۹۷ -۲۰۰، تحلیل سرمایه اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب ،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی.

43-صدیقه لطفی*، ایوب منوچهری میاندوآب، حسن آهار، سال بیست و هشتم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۲)، صص ۶۹ -۹۲، شهر و عدالت اجتماعی، تحلیلی بر نابرابری های محله ای(مورد: محلات مراغه) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.

44-احمد پوراحمد*، ایوب منوچهری میاندوآب، حسین رفیعی مهر، عارف آقاصفری، پیاپی ۱۲ (تابستان ۱۳۹۲)، ص ۵ ، بررسی نقش وقف در توسعه و ساماندهی فضایی شهرها (مطالعه موردی: شهر لالجین) ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، .

45-میرنجف موسوی*، ایوب منوچهری میاندوآب، زهرا ادیب نیا، سال دهم شماره ۱ (پیاپی ۳۳، بهار ۱۳۹۳)، صص ۱۹۰ -۲۲۰، نقش مرز و قومیت در عملکرد نقاط شهری / مطالعه موردی: منطقه آذربایجان،فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک،.

46-میرنجف موسوی، عبدالله پورآقایی، ایوب منوچهری میاندوآب، میرصادق محمدی، پیاپی ۲۸ (پاییز ۱۳۹۳)، صص ۱۲۳ -۱۳۶، ارزیابی اثرات طرح های هادی روستایی در توسعه سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان غربی ،مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی.

47-عیسی ابراهیم زاده، حسن آهار*، فرخ طهماسبی، ایوب منوچهری میاندوآب، علی اکبرشهناز، پیاپی ۲۶ (پاییز ۱۳۹۳)، صص ۱ -، تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل های آنتروپی و الکتره ،فصلنامه آمایش محیط.

48-حسین حاتمی نژاد، ایوب منوچهری میاندوآب*، حسین آهار، محمد علی سالکی، پیاپی ۹۰ (زمستان ۱۳۹۳)، صص ۶۹۷ -۷۱۷، ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS ،فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی،.

49-دکتر محمد تقی رهنمایی، دکتر احمد پور احمد، دکتر حسین حاتمی نژاد، ایوب منوچهری میاندوآب*، پیاپی ۲۰ (پاییز ۱۳۹۵)، صص ۳۵ -۵۶، تحلیلی بر نابرابری های فضایی شهر تهران و پیش بینی اولویت برنامه ریزی ،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1-ایوب منوچهری، 1399، نقش توزیع فعالیت های فراشهری و پایه در تعادل فضایی کلانشهر تهران،دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی، زنجان.

2-ایوب منوچهری، علیرضا جمشیدی، 1399، تحلیل فضایی تأثیر سرمایه اجتماعی بر وقوع جرم مورد : شهر میاندواب ،دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی، زنجان.

3-علیرضا جمشیدی، ایوب منوچهری ،معصومه جمشیدی، 1399، ردشگری وخشکسالی، بررسی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر جذب (مطالعه موردی شهرستان دهلران، استان ایلام ،دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی، زنجان.

4-ایوب منوچهری میاندوآب، 1398، بررسی عملکرد شهرهای کوچک در فضای سرزمینی منطقه آذربایجان،نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی.

5-حسین حاتمی نژاد - حسین رفیعی مهر - ایوب منوچهری میان دواب - نگین شکروی، 1392، بررسی گردشگری کشور به عنوان ابزار توسعه ملی در عرصه جهانی شدن،اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری).

6-حسین حاتمی نژاد - ایوب منوچهری میاندواب - حسین رفیعی مهر - نگین شکرودی، 1392، تاثیر مدرنیسم و جهانی شدن بر توسعه فضایی - کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: شهر تهران،اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری).

7-ایوب منوچهری میاندوآب - حسن آهار - سعیده علیجانی، 1393، مدل سازی اثرات مقیاس و منطقه بندی با تاکید بر اصلاح مشکل واحدهای فضایی (MAUP) (مطالعه موردی: بررسی کیفیت زندگی شهر مراغه)،اولین همایش علوم جغرافیایی ایران.

8-صدیقه لطفی - حدیثه قیصری - حسن آهار - ایوب منوچهری، 1392، تحلیل تأثیر دسترسی به تسهیلات محله ای در کیفیت زندگی شهری نمونه مورد: شهرمراغه،اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان.

9-ناصر براتی - حسن آهار - ایوب منوچهری - حدیثه قیصری، 1392، ارزیابی ایمنی و امنیت شهر با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه)،اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان.

10-حسین حاتمی نژاد - ایوب منوچهری میان دواب - حسین رفیعی مهر، 1392، ارزیابی ایمنی محیط شهری با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه)،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

11-حسین حاتمی نژاد - ایوب منوچهری میان دواب - حسین رفیعی مهر، 1392، ارزیابی زیست محیطی طرح های جامع شهری از منظرتوسعه ی پایدار،سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

12-صابر محمدپور - ایوب منوچهری - امیررضا نیک‌کار - حسن خاکسار، 1392، تحلیل شاخص های مطلوبیت سرویس دهی سیستم حمل ونقل اتوبوسرانی تندرو (BRT) با بهره‌گیری از مدل servqual در شهر تبریز،سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک.

13-حسن آهار - ایوب منوچهری میاندوآب، 1391، تحلیل عملکرد شهرهای میانی در فضای سرزمینی منطقه آذربایجان،چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا.

14-حمیدرضا بابایی - ایوب منوچهری - حسن آهار، 1395، تحلیلی بر عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهرها مطالعه موردی: منطقه 2 کلانشهر تبریز،همایش بین المللی زنان و زندگی شهری.

15-حسن آهار - محبوبه سلیمان زاده - ایوب منوچهری میاندوآب - احد ابراهیم پور لنبران، 1394، تحلیل بر امنیت شهری با تأکید بر شاخص های ارتکاب جرم با استفاده از روش AHP-TOPSIS،همایش ملی نگاهی نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری.
کتاب های چاپ شده (1)

1- تاریخ شهرنشینی از نئولتیک تا قرون وسطی.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- کارشناس کارگروه مدیریت و توسعه هوشمندسازي کلانشهر تهران در تهیه برنامه عملیاتی پنج ساله (1397-1392)، شرکت مطالعات تکنولوژي شریف. .

2- ارزیابی و تحلیل پراکندگی کاربري هاي ورزشی کلانشهر تهران و ارائه الگوي بهینه جهت تحقق آنها در مدیریت شهري"مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران،.
دروس تدریس شده (12)

1-برنامه ریزی بافت های تاریخی و فرسوده.

2-تحلیل ساختار فضایی منطقه، کارشناسی ارشد.

3-مبانی شهرشناسی.

4- برنامه ریزی فرهنگی فضاهای گردشگری.

5- مبانی گردشگری.

6- مدیریت گردشگری.

7- جغرافیای انتخابات.

8- آمایش سیاسی فضای شهری.

9- جغرافیای شهری ایران.

10- برنامه ریزی منطقه ای.

11- مبانی جغرافیای شهری.

12- فلسفه جغرافیا.
جوایز و افتخارات (3)

1- پژوهشگر برتر دوره دکتری - دانشگاه تهران.

2- کسب رتبه 4 دوره کارشناسی ارشد و رتبه 1 دکتری .

3- عضو دفتر استعدادهای درخشان دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران.