• نام و نام خانوادگی
  • نازیلا نیکدل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری مهندسی برق-کنترل
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (18)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (4)
جوایز و افتخارات (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نازیلا نیکدل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری مهندسی برق-کنترل
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، مهندسی برق-گرایش کنترل،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، مهندسی برق-گرایش کنترل،دانشگاه تبریز.

3-دکتری، مهندسی برق-گرایش کنترل،دانشگاه تبریز.
مقالات ژورنال (18)

1-Izadbakhsh A., Nikdel N., 2022, Robust adaptive control of cooperative multiple manipulators based on the Stancu–Chlodowsky universal approximator,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 111, 106471.

2-Nasiri, I., & Nikdel, N. , 2022, Robust control of congestion in computer networks: An adaptive fractional-order approach,Expert Systems with Applications, 190, 116184.

3-Izadbakhsh, A., Kalat, A. A. & Nikdel, N., 2022, FAT-Based Robust Adaptive Controller ‎Design for electrically direct driven robots ‎using Phillips q-Bernstein operators,Robotica, 1-20.

4-Galvani, S., Bagheri, A., Farhadi-Kangarlu, M., & Nikdel, N., 2022, A multi-objective probabilistic approach for smart voltage control in wind-energy integrated networks considering correlated parameters,ustainable Cities and Society, 78, 103651.

5-Izadbakhsh, A., Nikdel, N., 2021, Robust adaptive controller–observer scheme for robot manipulators: a Bernstein–Stancu approach,Robotica.

6-Izadbakhsh, A., Nikdel, N., & Deylami, A. , 2022, Cooperative and robust object handling by multiple manipulators based on the differential equation approximator,ISA transactions, 128, 68-80.

7-Nikdel N., Khorashadizadeh, S., Izadbakhsh A., 2021, A note on “Fractional-Order Adaptive Backstepping Control of Robotic Manipulators in the Presence of Model Uncertainties and External Disturbances.",Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering.

8-Izadbakhsh A., Nikdel N., 2021, Chaos synchronization using differential equations as Extended state observer,Chaos, Solitons and Fractals.

9-Nikdel, N., 2021, An Improved Meta-Heuristic Algorithm to Optimize the Fractional-order Controller for an Industrial Manipulator with a Parallelogram Structure.,Journal of Decisions and Operations Research (in Persian).

10-Nikdel N, Badamchizadeh M.A., 2019, Fractional-order adaptive backstepping control of a class of uncertain systems with external disturbances,International Journal of Control.

11-Nikdel N, Badamchizadeh M.A., Azimirad V, Nazari M.A., 2016, Adaptive backstepping control for an n-degree of freedom robotic manipulator based on combined state augmentation,Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 44, pp. 129-143.

12-Nikdel N, Badamchizadeh M.A., Azimirad V, Nazari M.A., 2016, Fractional-order adaptive backstepping control of robotic manipulators in the presence of model uncertainties and external disturbances,IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 63, no. 10, pp. 6249-6256.

13-Nikdel, N. and Badamchizadeh, M.A. , 2017, Adaptive backstepping control for a 2-DOF robot manipulator: A state augmentation approach,International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 5, no. 2, pp. 113-118.

14-Nikdel N, Nikdel P, Badamchizadeh MA, Hassanzadeh I., 2014, Using neural network model predictive control for controlling shape memory alloy-based manipulator,IEEE Transaction on Industrial Electronics, Vol. 61, no. 3, pp. 1394-1401.

15-Nikdel N, Badamchizadeh MA. , 2015, Design and implementation of neural controllers for shape memory alloy–actuated manipulator,Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 26, no. 1, pp. 20-28.

16-Nikdel, N. and Ghaemi, S. , 2013, Cascaded tracking control of nonholonomic mobile robot based on neural networks and feedback linearization,International Journal on Technical and Physical Problems in Engineering, Vol. 5, no. 4,pp. 118-123.

17-Badamchizadeh, M. A., Nikdel, N. and Kouzehgar, M. , 2010, Comparison of genetic algorithm and particle swarm optimization for data fusion method based on Kalman filter,International Journal of Artificial Intelligence, Vol. 10, no. A10, pp. 67-78.

18-Hassanzadeh, I., Nikdel, N., Badamchizadeh, M. A., Talebi, N., 2010, Design of augmented EKF for shape memory alloy actuated manipulator,International Journal of Engineering Science and Technology, Vol. 2, no. 7, pp. 3188-3198.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1-Nikdel, N. and Badamchizadeh, MA, 2019, Finite-Time Control of a Parallelogram Five-Bar Manipulator Based on Fractional-Order Approach,9th IEEE International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), IEEE, Iran.

2-Nikdel, N, Badamchizadeh, M. A., 2015, Adaptive backstepping control for a 2-DOF robot manipulator: A state augmentation approach,4th International Conf. on Pure and Applied Mathematics, Roma, Italy.

3-Nikdel, N, Hassanpour, S., Badamchizadeh, M. A., 2014, A control approach for five bar linkage manipulator based on imperialist competitive algorithm,2nd International Conf. on Robotics and Mechatronics, IEEE, Tehran, Iran.

4-Nikdel, N. and Ghaemi, S., 2013, Intelligent cascaded tracking control for nonholonomic mobile robot,9th Conf. on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering, Istanbul, Turkey.

5-Badamchizadeh, M. A., Nikdel, N, Kouzehgar, M., 2010, Optimization of data fusion method based on Kalman filter using genetic algorithm and particle swarm optimization,2nd International Conf. on Computer and Automation Engineering, IEEE, Singapore.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-نازیلا نیکدل، 1399، طراحی و بهینه سازی هوشمند کنترل کننده مرتبه کسری برای بازوی ربات صنعتی با ساختار موازی (در حال انجام)،نوع دوم.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-نرگس طالبی، نازیلا نیکدل، محمدعلی بادامچی زاده، 1394، بازوی ربات یک درجه آزادی مبتنی بر فلزات حافظه‌دار ،ایران.
پایان نامه ها (3)

1-سپیده مهر آسا، 1401، شاخص جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان برای جایابی واحد های تولید پراکنده در شبکه های توزیع، دکتر وحید تلاوت، دکتر نازیلا نیکدل، دکتر سجاد گلوانی.

2-محمد حسین پور کلوئی، 1400، کاربرد اینورتر پنج سطحی کلمپ فعال نقطه خنثی برای کاهش هارمونیکهای جریان در محرکه موتور القایی، دکتر مخمد فرهادی کنگرلو، دکتر نازیلا نیکدل.

3-فاطمه حور زاده، 1400، کنترل بهینه با فرکانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار با استفاده از روش خوشه بندی، دکتر سجاد گلوانی، دکتر نازیلا نیکدل.
دروس تدریس شده (4)

1-دانشگاه ارومیه، مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتریري، سیستمهای کنترل خطی، مدارهای الکتریکی 2، ریاضیات مهندسی، احتمال مهندسی، زبان تخصصی، اقتصاد مهندسی، مبانی مهندسی برق (رشته مهندسی مکانیک و مهندسی صنایع)، آشنایی با مهندسی برق، محاسبات عددی، آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی، آزمایشگاه مدارهای الکتریکی،(1396 تا حال حاضر).

2-دانشگاه تبریز، برنامه نویسی کامپیوتر، آزمایشگاه رباتیک، آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی،1388-1391.

3-دانشگاه صنعتی سهند تبریز، کنترل فازی،1391.

4-موسسه آموزش عالی سراج تبریز، سیستمهای کنترل خطی، سیستمهای بلادرنگ، کنترل دیجیتال و غیرخطی، سیستمهای کنترل هوشمند، زبان تخصصی، نرم افزارهای کاربردی الکترونیک،1390-1393.
جوایز و افتخارات (6)

1- 1396، کسب مقام دانشجوی برگزیده سوم گروه عمده فنی-مهندسی دانشگاه تبریز در دومین جشنواره پویایی و خلاقیت علمی-پژوهشی .

2- رتبه اول آزمون ورودي دكتري رشته برق- كنترل دانشگاه تبريز.

3- دانشجوي استعداد درخشان دانشگاه تبريز در دوره کارشناسي ارشد و دکتري.

4- 1395، فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره دکتری.

5- 1389، فارغ‌التحصيل رتبه اول دوره کارشناسي ارشد.

6- 1388، رئيس نشست برتر در دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران.