• نام و نام خانوادگی
  • سید مهدی قریشی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)
کتاب های چاپ شده (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید مهدی قریشی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (6)

1- 1386، برهان حکمت و تدبیر از دیدگاه شهید مطهری (ره) و التراستیس،دومین جشنواره حکمت مطهر.

2- 1385، راههای تقویت همبستگی ملی و مشارکت عمومی در صحیفه سجادیه،دومین جشنواره سراسری صحیفه سجادیه.

3- 1385، عشق در قرآن و سنت،همایش تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان.

4- 1387، عوامل تطور و تجدد علم و کلام از دیدگاه شهید مطهری،دومین جشنواره حکمت مطهر.

5- 1385، نماز از نگاه پیامبر اعظم (ص)،همایش سراسری نماز و نیایش.

6- 1387، نماز و بازسازی معنوی،هفدهمین اجلاس سراسری نماز.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1385، کتاب صحابه و حدیث غدیر.