• نام و نام خانوادگی
  • مظفر عباس زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرمت بناهای تاریخی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (68)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (30)
دروس تدریس شده (25)
جوایز و افتخارات (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مظفر عباس زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرمت بناهای تاریخی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری:معماری، 1395، دانشگاه علم وصنعت ایران.

2-کارشناسی ارشد:معماری(مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی)، 1384، دانشگاه تهران.

3-کارشناسی:مرمت و احیای بناهای تاریخی، 1381، دانشکده میراث فرهنگی.
مقالات ژورنال (16)

1-مظفر عباس زاده ،لیلا دانش، 1402، بازآفرینی گنبد برج-مقبره سه گنبد ارومیه بر پایه مستندات معماری،ایران ، 23- 117-133.

2-مظفر عباس زاده ،اصغر محمد مرادی،معصومه آیشم ، 1401، واکاوی اسناد مرتبط یکصدسال اخیر با هدف بررسی رابطه ارزش و حفاظت در حوزه میراث فرهنگی،ایران ، جلد 43 شماره 4.

3-مظفر عباس زاده ، 1401، ارزیابی مولفه‌های تاثیرگذار بر حضور پذیری زنان در فضاهای شهری نمونه موردی: بازار تاریخی ارومیه ،ایران .

4-Sadaf Gachkar، Darya Gachkar، Mozaffar Abbaszadeh، Soheila Aghlmand، Sattar Sattary3، 2022، The Characteristics of Persian Historical Gardens (Case Study: Emarat Birooni Garden of Urmia، Iran)، Vol. 33 No. 03 .

5-مظفر عباس زاده ،حمید بهجت، 1401، معماری میان افزا؛ رویکردی عملی برای طراحی در بافت روستاهای تاریخی نمونه موردی: طراحی اقامتگاه بوم گردی و گردشگری در روستای سپورغان شهرستان ارومیه،ایران ، جلد 12 شماره 32.

6-مظفر عباس زاده ،اصغر محمد مرادی ،وحيد اسماعيل زاده،الناز سلطان احمدی ، 1401، بررسي جايگاه ارزش‌هاي بنيادين زيبايي‌شناسي در خلق معماري و شهرسازي ايراني- اسلامي،ایران ، http://dx.doi.org/10.52547/jria.10.1.1.

7-مظفر عباس زاده ، لیلا دانش، 1400، بررسي ساختار معماري و دوره بندي تاريخي‌-كالبدي مسجدجامع اروميه ،ایران ، دوره 10 شماره 19.

8-مظفر عباس زاده ،حمید بهجت، 1399، واكاوي ساختار معماري خانه‌هاي تاريخي و سنتي روستاي سپورغان شهرستان اروميه،ایران ، دوره 39شماره 170ص 67-73.

9-مظفر عباس زاده-نسیم شمس الدین - علی پور اسدی ، 1398، ارزیابی توزیع فضایی زیرساخت‌های اولیه گردشگری با تأکید بر تحرک محور گردشگری_تاریخی در محدوده بافت تاریخی _ فرهنگی شهر ارومیه،ایران ، دوره 6شماره 4 صص111تا 128.

10-مظفر عباس زاده ،سرور طریقی،آرام علیزاده گان ، 1397، نظام سازه اي گنبدخانه مسجد جامع اروميه،ایران ، دوره 28 شماره 4 صفحه 119تا136.

11-مظفر عباس زاده،اصغر محمد مرادی،آتس سا امیر کبیریان ،معصومه آیشم،الناز سلطان احمدی، 1397، ارائه مدل ارزش مبنا به جهت کاربست ارزش های میراث معماری در اتخاذ شیوه های حفاظت مطالعه موردی: مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان،ایران ، دوره 1 شماره 16.

12-مظفرعباس زاده،عاطفه قیسی،سودا رضا پور، 1396، بررسي عوامل موثر بر شکل گيري سبک معماري مساجد دوره قاجار شهر اروميه (مطالعه موردي: مسجد علي شهيد، عبدالمحمد و قره آغاج)،پژوهش در هنر و علوم انسانی، شماره 5.

13-مظفرعباس زاده،معصومه آیشم ، 1396، تعریف محور تاریخی،فرهنگی و گردشگری در بافت کهن شهر ارومیه -نمونه مطالعاتی:محله مهدالقدم ،جستارهای شهر سازی، http://www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1786746&l=fa.

14-Mozaffar Abbaszadeh, Asghar Mohammadmoradi, Mohsen Faizi, Masoumeh Ayashm, 2016, Specifying the Relation between the Concept of Value and Conservation in Cultural Heritage ,IRJABS- International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol, 10 (5): 499-510.

15-مظفر عباس زاده -اصغر محمد مرادی-الناز سلطان احمدی، 1394، نقش ارزش های میراث معماری وشهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی :بافت تاریخی ارومیه)،مطالعات شهری، شماره 14: 77- 90.

16-مظفر عباس زاده -هادی دهقان، بهار 1391، بازآفرینی شکل چهار طاقی و راهروی پیرامون آتشکده آذرگشنسب (تخت سلیمان)،فصل نامه اثر، شماره 56: 125-142.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (68)

1-مرتضی قریشی،مظفر عباس اده،آرام خضرلو ، 1401، مبانی نظری طراحی دانشکده معماری و هنر با رویکرد میان افزا،دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

2-سید عمر نادری جهان ،مظفر عباس زاده ، 1401، نظام مهندسی و بررسی کنترل ساختمان با استفاده از تکنولوژی CAD وتکنولوژی BIM در فاز طراحی،دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

3-ستاره زنده دل ،مظفر عباس زاده ،ناصر ثبات ثانی، 1401، بررسی نمونه های موردی ساختمان هایی با رویکرد طبیعت گرایی با هدف طراحی ساختمان محیط بانی دریاچه ارومیه،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا ،معماری و شهرسازی ایران.

4-پوران سلمانی آفاق، سجاد اکبری بالدرلو، مظفر عباس زاده، 1401، چگونگی به کار گیری مولفه های میان افزایی جهت ارتقای منظر شهری بافت تاریخی با هدف تقویت حس مکان ،نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا ،معماری و شهرسازی ایران.

5-عرفان عباسی قاسملوئی ،مظفر عباس زاده ،سجاد اکبری بالدرلو، 1401، مبانی طراحی مجتمع خدماتی کوهنوردی با تاکید بر گردشگری ورزشی،دومین کنفراس بین المللی معماری ، عمران ،شهرسازی ،محیط زیست وافق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

6-هدایت نورنژاد ،سینا ولیپور ،مظفر عباس زاده، 1401، بررسی میزان توجه به حقوق معلولین از لحاظ معماری در ساختمان های اداری،دومین کنفراس بین المللی معماری ، عمران ،شهرسازی ،محیط زیست وافق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

7-سالار رحیمی اسکوئی ،مظفر عباس زاده ،سمیه صدری کیا، 1401، بازشناسی راهبردهای طراحی فضاهای آموزشی مبتنی بر افزایش فعالیت های فیزیکی دانش آموزان،دومین کنفراس بین المللی معماری ، عمران ،شهرسازی ،محیط زیست وافق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

8-الهه فایضی ،نعیمه کاظم پور ، مظفرعباس زاده ، 1400، فرصت ها و چالش هاي بافت هاي تاريخي در حوزه حريم و حريم گذاري (نمونه موردی :بافت تاریخی ارومیه ) ،هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران .

9-زینب صابر هشجین،مرتضی قریشی،مظفر عبا س زاده ، 1400، بررسی قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری و ارزیابی میزان سرانه آن در شهر ارومیه،ششمين همايش ملي معماري و شهر پايدار.

10-سالار رحیمی اسکوی ،مظفر عبا س زاده ، 1400، بررسی ضوابط حقوق شهروندی در ساختمان های بلند ،ششمين همايش ملي معماري و شهر پايدار.

11-مریم احمدي منامن ،مهدیه ابراهيمی ، مظفر عباس زاده، 1400، بررسی میزان توجه به حقوق و ضوابط انرژی و پایداری از جنبه معماری در قوانین معماری و شهرسازی ایران،ششمين همايش ملي معماري و شهر پايدار.

12-امیر عزیزنژاد، مرتضی خسرونیا، مظفر عباس زاده، 1400، بررسي شاخص¬هاي تأثيرگذار بر كيفيت مسكن اشتراكي و اهمیت آن در بلندمرتبه¬های پايدار (نمونه موردي مسكن مهر بوكان)،نهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدارایران.

13-Mohammad Javad Khosronezhad,Sajjad Akbari Balderlou,Mozaffar Abbaszadeh, 2022, Lessons from the world for Iran, in direction of codification energy efficiency laws and policies in the green building sector,6th International Conference on Researches in Science & Engineering & 3rd International Congress on Civil, Architecture and Urbanism in Asia.

14-فائزه نصیرزاده ،بهاره عرب کسماِِِِئی،مظفر عباس زاده ، 1400، بررسی فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد و نقش آن در تمرکززدایی مالی شهرداری ها ،هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری -ایران - تهران .

15-مظفر عباس زاده ،الهام امیر عطایی،حمید بهجت،، 1400، معيارهاي حضور پذيري زنان در فضاهاي شهري نمونه موردي بازار تاريخي اروميه1،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب.

16-زهرا مولازینالی، ستاره زنده دل، مظفر عباس زاده، 1400، جایگاه حقوقی معلولین و سالمندان در پروژه های معماری و فضاهای شهری،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، https://civilica.com/doc/1252374/.

17-مظفر عباس زاده ،حمید بهجت، 1400، ايجاد اقامتگاه بوم گردي در خانههاي سنتي با رويكرد توسعه گردشگري پايدار روستايي نمونه موردي: روستاهاي پهنه جلگهاي شهرستان اروميه،كنفرانس ملي معماري، عمران، شهرسازي و افق هاي هنر اسلامي در بيانيه گام دوم انقلاب.

18-شاهین موظف،مظفر عباس زاده ، 1399، روند ساخت ويلا باغ ها در ايران ،نخستين كنفرانس بين المللي معماري و شهرسازي طراحي پايدار و فراگير براي همگان،ایران ،شیراز .

19-سارا ملائي،مهسا ملكي،مظفر عباس زاده، 1399، بررسي ضوابط و مقررات حقوق شهروندي در بلند مرتبه سازي،نخستين كنفرانس بين المللي معماري و شهرسازي طراحي پايدار و فراگير براي همگان،ایران ،شیراز .

20-Mozaffar Abbaszadeh,Omer Husen Rasol, 2021, Laws And Regulations And The Extent Of Their Impact On The Identity Of Architecture In Erbil City Center,THR FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHITECTURE AND URBANISM . PUBLIC SUSTAINABLE AND INCLUSIVE DESIGN. IRAN,SHIRAZ.

21-امیر عزیزنژاد،مظفر عباس زاده ، 1399، بررسی ضوابط و مقررات مدیریت شهري در ایران ،هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه وترويج علوم معماري و شهرسازي .

22-امید زندی کیا،مظفر عباس زاده ، 1399، جستاری بر نقش هنرمندان در حضور دوباره ی رنگ در معماری ایران دوره اسلامی،هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه وترويج علوم معماري و شهرسازي .

23-عرفان عباسی قاسملوئی ، الهام رسولزاده ، مظفر عباسزاده، 1399، بررسی ضوابط و مقررات نمای ساختمان و نقش آنها در منظر شهری،هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه وترويج علوم معماري و شهرسازي .

24-سحرمهردار ،پوران سلمانی آفاق ،مظفر عباس زاده، 1399، جستاری برارزیابی اقدامات مدیریتی در بافت های تاریخی،هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه وترويج علوم معماري و شهرسازي .

25-مهسا حسن خوشبخت، فاطمه علی رضائی ، مظفر عباس زاده، 1399، ارتباط قانون نظام مهندسی ساختمان، ارکان، ساختار تشکیلاتی و معایب و مشکلات آن ومقایسه آن با نظام مهندسی سایر کشورها،هفتمين همايش علمي پژوهشي توسعه وترويج علوم معماري و شهرسازي .

26-مظفر عباس زاده ،حمید بهجت، 1399، بررسي ساختار كالبدي- فضايي؛ بناهاي مذهبي اسلام و مسيحيت در اروميه،دومين كنفرانس ملي مديريت شهري،شهرسازي و معماري ،ایران ،تبریز.

27-صدف گچ كار،احمد اصغريان جدي،مظفر عباس زاده ، 1398، مروري بر سابقه تاريخي پرديس تاريخي دانشگاه اروميه،اولين همايش بين المللي و پنجمين همايش ملي معماري و شهر پايدار،ایران ،تهران .

28-مظفر عباس زاده، نسیم شمس الدینی، علی پوراسد، 1398، تحلیل فضایی مکان یابی مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) و منطق فازی(محدوده مطالعه: شهرک گلمانخانه شهر ارومیه) ،ایران -تهران .

29-Saeed Jafarnejad Rezaieh,Mozaffar Abbaszadeh, 20017, Examining the principles of the stability of the traditional structures.cilmate in the cold and mountainous,-in Qasr Museum-Garden,TehranThe Third International Conference on Architecturae,Civil Engineering and Urban Development at the beginning of the third millennium.

30-مولود شیرازی،مظفر عباس زاده ، 1396، بررسی الگوهای کالبدی مساجدمعاصر ایران ،سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار-تهران .

31-مولود شیرازی،مظفر عباس زاده ، 1396، بررسی رابطه معماری مساجد مطلوب با استفاده از کهن الگوهای معماری مسجد،سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار-تهران .

32-باران سلطانی،مظفر عباس زاده ، 1397، بناهای تاریخی خود ترمیم شونده،کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان،تبریز.

33-مهسا شفق،مظفر عباس زاده ،کاوس شهری ، 1397، بررسي ويژگي هاي معماري خانه باغ هاي جلگه اروميه باتمركزبرچندنمونه ازخانه باغ ها،كنگره بين المللي معماري و شهرسازي معاصر پيشرو در كشور هاي اسلامي،ایران،مشهد .

34-راحله پروین،مظفر عباس زاده، 1396، بررسی معیارهاي کالبدي فضاهاي شهري با رویکرد ارتقاء حضور زنان،سومین کنگره بین المللی معماری وشهر سازی معاصر خاورمیانه .

35-مهسا شفق،مظفر عباس زاده، 1395، بررسی معماری خانه باغ های (کولاهای) شهرستان ارومیه ،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

36-معصومه آیشم ،مظفر عباس زاده،مرتضی میر غلامی، 1395، بررسی تنوع اقوام و ادیان در شکل گیری مولفه های سرمایه اجتماعی در محلات بافت های کهن نمونه موردی: محله مهدی القدم شهر ارومیه،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

37-مظفر عباس زاده،معصومه آیشم،مرتضی میر غلامی، 1395، ارزش گذاری میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر ارومیه با کاربست تکنیک TOPSIS،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

38-زهرا فیضی،مظفر عباس زاده، 1395، بررسی تاثیر روابط شهر و روستا بر شکل گیری هسته اولیه شهرها ،نمونه موردی بافت تاریخی شهر ارومیه ،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

39-فاطمه ملازاده،مظفر عباس زاده،سمیه فدایی نژاد، 1395، باز شناسی ارزشهای بازار تاریخی ارومیه،چهارمین کنگره تاریخ معماری وشهر سازی ایران -استان آذربایجان غربی- ارومیه.

40-مرتضی میر غلامی،مظفر عباس زاده،معصومه آیشم ومحمدتقی پیر بابایی، 1395، سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهر سازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده با تکنیک TOPSIS،همایش ملی معماری وشهر سازی بومی ایران - یزد.

41-Hadi Hajivand,Mozaffar Abbaszadeh, 2016, THE rol of stakekeholders in policy- making and planning for conservation of architectural and urban heritage,International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Cityscape-Istanbul.

42-مظفر عباس زاده ودیگران، 1395، بررسی عناصر سازه ای و تأسیسات گرمابه های سنتی شهر ارومیه (نمونه موردی: حمام اتحادیه ارومیه)،کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر- تهران.

43-معصومه ایشم ،مظفر عباس زاده ، 1394، بررسی تجارب پیاده راه سازی در کشورهای آسیایی ،سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری- تهران.

44-مظفر عباس زاده ،ایلقار اردبیلچی،ریحانه یعقوبی وصبا مخلوقی، 1394، بررسی نقش مذهب شیعه بر هنر و معماری امامزادگان ایران،گنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)-طبس.

45-Mozaffar Abbaszadeh, Masoumeh Ayashm,Morteza Mirgolami, 2015, Surveying the role of cultural heritages value (architectural and urbanism heritage)at conservation ,Proceedings of the 8th International Conference on urban growth & conservation in Euro-Asia corridor-Thehran.

46-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی ومحمد تقی پیر بابایی، 1394، مطالعه روش های ارزیابی ارزش های بافت های تاریخی با هدف توسعه گردشگری فرهنگی،اولین کنفرانس بین المللی انسان،معماری،عمران وشهر - تبریز.

47-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی ومحمد تقی پیر بابایی، مطالعه روش های ارزیابی ارزش های بافت های تاریخی با هدف توسعه گردشگری فرهنگی،اولین کنفرانس بین المللی انسان،معماری.

48-مظفر عباس زاده وخسرو رازیان، 1394، سازه های سنتی شمال غرب ایران،اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری- دانشگاه شهید بهشتی - تهران.

49-اوین خلیل اللهی ومظفر عباس زاده، 1393، تجدید حیات بازار در سازمان فضای شهر تاریخی –اسلامی با تکیه بر رویکرد گردشگری،اولین کنگره بین الملی افق های جدید معماری وشهر سازی- دانشگاه تربیت مدرس - تهران.

50-مظفر عباس زاده ،امین خلیلی، 1393، حفاظت پایدار و توسعه ی اقتصادی شهر،اولین کنفرانس ملی شهر سازی مدیریت شهری وتوسعه پایدار- تهران.

51-مظفر عباس زاده ،معصومه آیشم،زهرا غفاری آذر، 1393، تاملی بر ارزشهای شهر اسلامی با هدف دست یابی به شهر هویت مدار،همایش ملی معماری ،شهر سازی وتوسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی –اسلامی در معماری وشهر سازی - مشهد.

52-مظفر عباس زاده ،مونا امیر عطایی، 1393، تاثیر مولفه های هویتی امامزاده گان برتاریخ محلی شهر ها، (هویت وکالبد) نمونه موردی امامزاده بکشلوی ارومیه ،همایش ملی معماری ،شهر سازی وتوسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی –اسلامی در معماری وشهر سازی - مشهد.

53-مظفر عباس زاده ،ملازاده، 1393، حس تعلق به مکان، عاملی در جهت ماندگاری ساکنین بافت¬های قدیمی (نمونه مورد مطالعه : محله عسگرخان ارومیه) ،دومین همایش ملی معماری وشهر سازی در گذر زمان در جستجوی فضای گمشده.

54-مظفر عباس زاده ،سهند آقا زاده مقدم، 1392، بررسی دلایل افول نقش بازار از دیروز تا امروز در شهر ایرانی،دومین همایش ملی معماری وشهر سازی اسلامی-تبریز.

55-مظفر عباس زاده ،رضا کریمی، 1392، معیارهای موفقیت تجارب جهانی مرمت بافتهای فرسوده وتاریخی،همایش ملی معماری،فرهنگ ومدیریت شهری- تهران.

56-مظفر عباس زاده ،سهند آقا زاده مقدم، 1392، بررسی دلایل عدم استقبال ساکنین بافت فرسوده شهر ارومیه از طرح های نوسازی وبهسازی ،همایش ملی معماری،فرهنگ ومدیریت شهری- تهران.

57-مظفر عباس زاده ،امین محمودی آذر،شیدا بگ رضایی ومیلاد محمودی شیخ سرمست، 1392، نگرشی بر تفکر اسلام در برنامه ریزی گونه های مختلف شهر ها در کشورهای اسلامی،همایش ملی معماری،فرهنگ ومدیریت شهری- تهران.

58-مظفر عباس زاده ،ندا زاهدی، 1392، بررسی رابطه (تعامل یا تقابل) بین دو مفهوم توسعه پایدار ومرمت شهری (باتاکید بر حفاظت از بافت های تاریخی ایران)،اولین کنفرانس ملی جغرافیا ،شهرسازی وتوسعه پایدار- تهران.

59-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی،ائلناز ضرغامی،زهرا فیضی، 1392، نقش عناصرشاخص شهراسلامي ديروزدرروندتوسعه شهرامروز نمونه موردی شهر ارومیه ،اولین همایش معماری ،مرمت ،شهر سازی ومحیط زیست پایدار-همدان.

60-مظفر عباس زاده ،الناز سلطان احمدی،نسرین محسن حقیقی، 1392، بررسی روش های ارزیابی و استحصال ارزش های میراث معماری و شهری اسلامی،دومین همایش معماری وشهر سازی اسلامی-تبریز.

61-مظفر عباس زاده ،رعنا سلیمان پور اصل نواسر،فاطمه ملازاده، 1392، بررسی حقوق شهر وندی اقوام وادیان مختلف در تکوین ساختار شهر اسلامی(نمونه موردی شهر ارومیه)،دومین همایش معماری وشهر سازی اسلامی-تبریز.

62-مظفر عباس زاده ،زهرا غفاری آذر،معصومه آیشم، 1392، بررسی مفهوم حس تعلق مکان در فضا های شهر دیروز وامروز (نمونه موردی: شهر ارومیه)،اولین همایش ملی معماری وشهر سازی در گذر زمان-قزوین.

63-مظفر عباس زاده ،الهام میرزایی، 1392، بازنگری در ضوابط حریم آثار تاریخی ،تلاشی برای دستیابی به حفاظت وتوسعه پایدار در بافتهای تاریخی شهری،همایش ملی معماری وشهر سازی پایدار - بوکان.

64-مظفر عباس زاده ، 1391، بررسی سازمان فضای وروند رشد وتوسعه بافت قدیم شهر ارومیه،همایش هم اندیشی شهر تاریخی مذهبی فرهنگی ارومیه- تهران - ارومیه.

65-سهیلا عقلمند ،مظفر عباس زاده ، 1390، بررسی تاثیر مذاهب دین اسلام بر معماری مسجد ،اولین همایش ملی معماری وشهر سازی اسلامی.

66-مظفر عباس زاده و ابراهیم حیدری، 1387، معرفی کاخهای ایلخانی در تخت سیمان،گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی و آل جلایر-تبریز.

67-مظفر عباس زاده ، 1386، رويكردي عملي براي دستيابي به معيارهاي مرمت و ساماندهي خيابانهاي احداث شده در بافتهاي تاريخي شهرهاي ايران،همایش بزرگداشت هفته پژوهش- مهاباد .

68-مظفر عباس زاده ، 1385، طرح مرمت وآسیب شناسی آتشکده آذرگشنسب،همایش سه روزه علمی تخصصی پروژه میراث جهانی تخت سلیمان - مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان.
کتاب های چاپ شده (1)

1-مهسا شفق نولوئی،مظفر عباس زاده ، 1401، باغ و خانه باغ (کولا)در دارالنشاط ارومیه ،تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-مظفر عباس زاده ، 1400، مطالعه پژوهش و مدیریت حفاظت ،مرمت و ساماندهی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان،ارتباط با صنعت .

2-مظفر عباس زاده ، 1398، ارزيابي مولفه هاي تاثير گذار بر حضور زنان در بازار تاريخي شهر اروميه،درون دانشگاهی .

3-مظفر عباس زاده ، 1398، مطالعه پژوهش و خدمات نظارت فنی و مهندسی بر طرحهای معماری ،برنامه ریزی حفاظت و مرمت و ساماندهی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان در سال 1397،ارتباط با صنعت.

4-مظفر عباس زاده ، 1397، مطالعه وطرح مقاوم سازی مدارس ماندگار استان آذر بایجان غربی (لعیای ارومیه وخوی)،برون دانشگاهی(اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی).

5-مظفر عباس زاده ، 1391، مطالعه ،طرح مرمت واحیای مسجد جامع ارومیه ،برون دانشگاهی(اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی).

6-مظفر عباس زاده و دیگران ، 1390، مشارکت در طرح پژوهشی مساجد دیرینه سال استان آذربایجان غربی ،برون دانشگاهی(بنیاد ایران شناسی -شعبه آذربایجان غربی).
پایان نامه ها (30)

1-ندا عطار کوچه باغی ، 1401، طراحی سرای سالمندان با رویکرد معماری بیوفیلیک در جهت سلامت روان در شهر تبریز، مظفر عباس زاده .

2-محمد حسین وطن خواه ، 1401، طراحی اقامتگاه بوم گردی با رویکرد معماری بومی و سبز در منطقه ارسباران شهرستان کلیبر، مظفر عباس زاده،محمد منگلی .

3-سالار رحیمی اسکوی ، 1401، طراحی دبستان پسرانه با رویکرد افزایش فعالیت های فیزیکی در شهر تبریز، مظفر عباس زاده ،سمیه صدری کیا .

4-الهه جمشیدی، 1401، طراحی دبستان دخترانه 6 تا 11 سال با رویکرد روانشناسی محیطی بر اساس روش مونته سوری در شهر ارومیه، مظفر عباس زاده،سجاد اکبری بالدرلو.

5-پریسا حاتمی ، 1400، بررسی تاثیر گذاری بازار تاریخی ارومیه در ارتقاء تاب آوری اجتماعی بافت تاریخی شهر ارومیه، فریدون نقیبی -مظفر عباس زاده .

6-امیر عزیز نژاد ، 1400، طراحي آپارتمان محله )شهر عمودي( با رويكرد معماري پايدار در شهربوكان، مرتضی خسرو نیا-مظفر عباس زاده .

7-شاهین موظف، 1400، طراحی مرکز مديريت و تجارت کشاورزی شمالغرب ايران با رويکرد معماری سبز، ناصر ثبات ثانی -مظفر عباس زاده .

8-شیما کلانتری ، 1400، طراحی پژوهشکده معماري دوره ایلخانی با رویکرد معماري زمینه گرا ، مرتضی خسرو نیا - مظفر عباس زاده .

9-امیر رزاقی میاوقی، 1400، طراحی کمپ کوهنوردی در خان دره ارومیه با رویکرد آموزش کوهنوردی، مظفر عباس زاده .

10-محمد جعفر پناه ، 1400، بررسی مداخلات حفاظتی صورت گرفته در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با تاکید بر مطالعه و ارزیابی پروژه استحکام بخشی و مرمت دروازه شمالی، هادی صفای پور - مظفر عباس زاده .

11-عاصفه قیسی، 1400، برنامه مدیریت نظام کالبدی - عملکری بناهای موجود در مجموعه تاریخی قلعه باغ (مجموعه پردیس تاریخی دانشگاه ارومیه) در راستای حفاظت از این مجموعه، علی زمانی فر- مشاور : مظفر عباس زاده .

12-امید علی پور زرک آباد ، 1400، طراحی مرکز همبستگی اقوام و ادیان در شهر ارومیه با رویکرد تعامل فرهنگی ، مظفر عباس زاده .

13-بهاره هلالی مهرآباد ، 1399، طراحی مجتمع گردشگری در منطقه میراث جهانی تخت سلیمان با رویکرد معماری میان افزا، مظفر عباس زاده .

14-هادی آرزومند، 1399، طراحی مجتمع تجاری با رویکرد گردشگری و فرهنگی در شهر ارومیه، مظفر عباس زاده .

15-رضوانه کاوندی ، 1399، طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد رشد خلاقیت در شهر ابهر، سجاد اکبری بالدرلو-مظفر عباس زاده .

16-وهاب حبیبی قولنجی، 1399، طراحی سرای محله با رویکرد سبک زندگی ایرانی - اسلامی(مطالعه موردی شهرک اندیشه ارومیه)، مظفر عباس زاده .

17-محمد جواد خسرونژاد، 1399، طراحي ساختمان اداري دانشگاه ارومیه با رویکرد پذیرش اجتماعي ساختمان هاي پایدار، سجاد اکبری بالدرلو-مظفر عباس زاده .

18-رویا حبیبی، 1398، طراحی مجتمع موسیقی صفی الدین اورموی در شهر ارومیه با رویکرد معماری میان افزا ، مظفر عباس زاده .

19-صبا زایر رضا ، 1398، طراحی باغ شفا بخش ارومیه با رویکرد هنر و معماری ایران ، مظفر عباس زاده .

20-حمید رضا داودآبادی فراهانی ، 1398، طراحی مچتمع مسکونی با رویکرد روانشناسی محیطی (رفتارگرایی)، سجاد اکبری بالدرلو-مظفر عباس زاده .

21-حمیدبهجت ، 1398، طراحی اقامتگاه بوم گردی و گردشگری در روستای سپورغان ارومیه با رویکرد معماری میان افزا، مظفر عباس زاده .

22-صدف گچ کار، 1398، طرح حفاظت،مرمت وساماندهی پردیس تاریخی دانشگاه ارومیه؛با تمرکز بر بناهای دوره قاجار، احمد اصغریان جدی -مظفر عباس زاده .

23-کمال روح پرور، 1397، طراحی مجموعه آموزشی – دبیرستان با رویکرد روانشناسی محیطی (تاکید بر نظریه¬های شکل¬گیری رفتار در محیط، سجاد اکبری بالدرلو-مظفر عباس زاده .

24-سحر زینالی، 1397، امکان سنجی دفاتر تسهیل گیری محله، علی مصیب زاده -مظفر عباس زاده .

25-مولود شیرازی، 1397، بررسی رابطه مساجد مطلوب با رضایتمندی مردم ، جهت طراحی یک مسجد محله در بافت مرکزی شهرارومیه.، مظفر عباس زاده .

26-سعیده جعفری، 1396، طراحی نمایش خانه شهر ارومیه با رویکرد معماری میان افز، مظفر عباس زاده .

27-مهسا شفق، 1396، الگو وضوابط مقرارت طراحی خانه باغ درجلگه ارومیه بارویکرد اقلیمی وفرهنگی، مظفر عباس زاده .

28-معصومه آیشم، 1395، طراحی مسیر اقوام وادیان در بافت کهن شهر ارومیه با رویکرد گردشگری فرهنگی براساس طراحی ارزش مدار.

29-الناز سلطان احمدی، 1394، احیای هویت بافت تاریخی با کاربست رویکرد گردشگری فرهنگی در ساماندهی محور امام خمینی (ره) ارومیه، محمدتقی پیربابایی - مظفر عباس زاده .

30-کاوه رسولی نسب، 1390، طرح مرمت حمام آخوند واقع در بازار ارومیه..
دروس تدریس شده (25)

1-کارگاه مرمت بناهای تاریخی، کارشناسی مرمت بناهای تاریخی ،1399 تا حال .

2-کارآموزی بناهای تاریخی ، کارشناسی مرمت بنا های تاریخی،1395تا حال.

3-پایان نامه مرمت ، کارشناسی ارشد ،1398 تا حال .

4-پایان نامه مرمت ، کارشناسی ،1397تا حال.

5-پایان نامه معماری ، کارشناسی ،1384تا حال .

6-حقوق ارشد معماری ، کارشناسی ارشد ،1398 تا حال.

7-حکمت هنراسلامی، کارشناسی ارشد،1395تا 1397.

8-روش تحقیق در مرمت ، کارشناسی،1396تا حال.

9-پایان نامه معماری، کارشناسی ارشد،1397تا حال.

10-پایان نامه برنامه ریزی شهری، کارشناسی ارشد ،1397تا حال.

11-طرح مرمت بنا های تاریخی 2، کارشناسی ،1396تاحال.

12-طرح مرمت بنا های تاریخی 1، کارشناسی ،1395تا حال.

13- 1392 تا حال،سازه های سنتی - کارشناسی ارشد.

14- 1386تا 1391،تاریخ شهرسازی در جهان - کارشناسی.

15- 1386تا 1391،تاریخ شهرسازی در ایران- کارشناسی.

16- 1386تا 1391،انسان ،طبیعت ،معماری - کارشناسی.

17- 1386،آشنای با معماری جهان -کارشناسی.

18-شناخت بناهای تاریخی دوره اسلامی ایران ، 1395، کارشناسی ،1395 تا حال .

19- 1386 تا حال،آشنای با بافتهای فرسوده وتاریخی- کارشناسی .

20- 1393 تا حال،قوانین و تشکیلات مرمت -کارشناسی.

21- 1393 تا حال،تاریخ ومبانی نظری مرمت -کارشناسی.

22- 1386،برداشت از بناهای تاریخی-کارشناسی.

23- 1386 تا حال،آشنای با مرمت ابنیه تاریخی-کارشناسی.

24- 1392 تا حال،بهسازی ونوسازی شهری -کارشناسی ارشد.

25- 1386 تا حال،آشنای با معماری اسلامی- کارشناسی.
جوایز و افتخارات (3)

1- 1384، دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران .

2- 1381، رتبه دوم کنکور سراسری کارشناسی ارشد،سازمان سنجش کشور.

3- 1381، دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی،مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی.