بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
پروژه های تحقیقاتی (4)
دروس تدریس شده (25)
جوایز و افتخارات (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • رضا بایرام زاده
  • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
  • درجه علمی
  • مربی
  • بخش مربوطه
  • گروه نقاشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-کارشناسی ارشد، نقاشی،دانشکده هنردانشگاه شاهد.

2-کارشناسی، 1386، نقاشی،دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (5)

1-رضا بایرام زاده، گلناز کشاورز، 1399، جنبش سقاخانه در هنر معاصر ایران و ارتباط آن با رویکردهای هنری مدرن یا پست مدرن،دوفصلنامه علمی پژوهشنامه گرافیک و نقاشی، دوره 3، شماره 4 بهار و تابستان 1399 صفحه 55-65.

2-سمیه محمدپور، رضا بایرام زاده ، سعید احمدی علیایی، 1399، تحلیل ماهوی حضور نام حضرت محمد (ص) کنار نام باری تعالی الله در آثار هنر اسلامی ،میدان مشق هنر، شماره یک،صفحه31.

3-رضا بایرامزاده*، لاله جهانبخش، ساسان نجفی، 1399، مطالعه ی مولفه های معنوی ایزدبانوهای «آناهیتا» و «کوبله»،فصلنامه زن و فرهنگ، ، دوره: 12، شماره: 43.

4-رضا بایرام زاده* - سعید احمدی علیایی، 1395، تداوم حضور نقش مایه « هاله نور » از دوران باستان تا هنرهای مسیحی و اسلامی،دانشگاه بیرجند، دوره 3، شماره 10 تابستان 1395 صفحه 59-69.

5-رضا بایرام زاده* - سعید احمدی علیایی، از ارجحیت گفتار تا تقدس نوشتار؛ تحول مفهوم زیبایی در صدر اسلام،قم.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-رضابایرام زاده، 13 ارديبهشت ماه 1396، بازتاب مشخصات فرهنگی و اجتماعی در تصویرهای نسخه هزارویکشب مصور قاجار،همایش ملی هزارویکشب در ادبیات ایران و جهان-دانشگاه بوعلی سینا، https://www.bahamayesh.com/cnf/2913/.

2-رضابایرام زاده، 1395، بررسی تاثیر کسب درآمدبه منظور تامین معاش خانواده از طریق صنایع دستی در زندانیان،همایش تاثیر هنر ،صنایع دستی و مهارت های شغلی در اصلاح رفتار زندانیان ، https://civilica.com/l/7175/.

3-رضابایرام زاده، 1395، تمثال های مقدس درنگاره ای از شاهنامه شاه تهماسبی مکتب تبریز در دوره صفویه،دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی ، https://civilica.com/doc/830259/.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-رضابایرام زاده، طرح پژوهشی با موضوع آسمان پرستاره ونسان ونگوگ،نیازمحوردانشگاه.

2-رضابایرام زاده، تعامل نقاشی دیواری با رشته های دانشگاهی،نیازمحور دانشگاه.

3-رضابایرام زاده، 1398/10/16، اجرای500متر مربع نقاشی دیواری برروی دیواره دادگستری،ارتباط با صنعت.

4-رضا بایرام زاده،رضا بایرام زاده، 1392، تعامل نقاشی دیواری بارشته های دانشگاهی،معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه ارومیه.
دروس تدریس شده (25)

1-حجم و ساختارآفرینی، کارشناسی.

2-نقاشی1، کارشناسی.

3-درک و بیان محیط، کارشناسی معماری.

4-نقاشی دیواری، کارشناسی.

5-طراحی دست آزاد(اسکیس2)، کارشناسی معماری.

6-ترسیم مقدماتی، کارشناسی معماری.

7-بیان معماری2، کارشناسی معماری.

8-رساله و پروژه نهایی، کارشناسی.

9-طراحی پایه2، کارشناسی.

10-طراحی پایه1، کارشناسی.

11-هندسه مناظر و مرایا، کارشناسی.

12-آشنایی با اصول مقدماتی حجم، کاردانی.

13-مبانی هنرهای تجسمی2، کارشناسی.

14-مبانی هنرهای تجسمی1، کارشناسی.

15-نقاشی سطح دو2، کارشناسی.

16-نقاشی سطح دو1، کارشناسی.

17-نقاشی سطح یک2، کارشناسی.

18-نقاشی سطح یک1، کارشناسی.

19-طراحی و بیان تجسمی2، کارشناسی.

20-طراحی و بیان تجسمی1، کارشناسی.

21-طراحی سطح دو2، کارشناسی.

22-طراحی سطح دو1، کارشناسی.

23-طراحی سطح یک3، کارشناسی.

24-طراحی سطح یک2، کارشناسی.

25-طراحی سطح یک1، کارشناسی.
جوایز و افتخارات (1)

1-رضابایرام زاده، 1388، نفربرگزیده جشنواره فجرآفرینان ،دانشگاه شاهد.