• نام و نام خانوادگی
  • دکتر هیراد عبقری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی-آبخیزداری منابع آب
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مرتع و آبخیزداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر هیراد عبقری، (Dr. Hirad Abghari) متولد 1358 در سال 1377 مقطع کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری را در دانشگاه کردستان آغاز و در سال 1381 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری (رتبه 5 آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1381) در دانشگاه تهران پذیرفته و با عنوان پایان نامه"پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدل ریاضی و GIS مطالعه موردی رودخانه جاجرود استان تهران" تحت راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر محسنی ساروی-دکتر محمد مهدوی و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر حسن احمدی"در شهریور 1383 فارغ التحصیل شد. درسال 1383 با کسب رتبه 1 آزمون دکتری در دانشگاه تهران در مقطع دکتری Ph.D. آبخیزداری-منابع آب دانشگاه تهران پذیرفته و در سال 1387 از رساله دکتری با عنوان"بررسی روش های پیش بینی هوشمند مبتنی بر شبکه های عصبی موجکی و مدلهای خودهمبستگی دبي ماهيانه رودخانه" تحت راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر محمد مهدوی-دکتر احمد فاخری فرد و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر علی سلاجقه دفاع نمود. وی سال 2008 با میزبانی Prof. Nick van de Giesen فرصت مطالعاتی در دانشگاه TUDelft  کشور هلند را سپری نمود. در آذر ماه سال 1383 بورسیه دکتری از دانشگاه ارومیه دریافت نمود و در از سال 1384 به تدریس و همکاری با گروه ادامه داد. از سال 1387 لغایت 1393 استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری و در سال 1393 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

***********************************************************************************

دانشجویان گرامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

باسلام، شماره تماس اینجانب 09148071900 برای ارتباط تلفنی یا از طریق WhatsApp ذخیره نمایید. لطفا برنامه هفتگی ترم جاری بنده را در منو سمت راست دریافت و ملاحظه نمایید.

Alt Email: hiradab@gmail.com         Academic Email:     h.abghari@urmia.ac.ir

با تشکر و آرزوی سلامتی 

دکتر هیراد عبقری                                                     Dr. Hirad Abghari   

 http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.abghari                https://www.researchgate.net/profile/Hirad_Abghari

شماره تماس:          +989148071900

بروز رسانی 10 دی 1402

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (36)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)
پروژه های تحقیقاتی (13)
پایان نامه ها (57)
دروس تدریس شده (14)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • دکتر هیراد عبقری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی-آبخیزداری منابع آب
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مرتع و آبخیزداری
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر هیراد عبقری، (Dr. Hirad Abghari) متولد 1358 در سال 1377 مقطع کارشناسی مهندسی مرتع و آبخیزداری را در دانشگاه کردستان آغاز و در سال 1381 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری (رتبه 5 آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1381) در دانشگاه تهران پذیرفته و با عنوان پایان نامه"پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدل ریاضی و GIS مطالعه موردی رودخانه جاجرود استان تهران" تحت راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر محسنی ساروی-دکتر محمد مهدوی و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر حسن احمدی"در شهریور 1383 فارغ التحصیل شد. درسال 1383 با کسب رتبه 1 آزمون دکتری در دانشگاه تهران در مقطع دکتری Ph.D. آبخیزداری-منابع آب دانشگاه تهران پذیرفته و در سال 1387 از رساله دکتری با عنوان"بررسی روش های پیش بینی هوشمند مبتنی بر شبکه های عصبی موجکی و مدلهای خودهمبستگی دبي ماهيانه رودخانه" تحت راهنمایی اساتید محترم آقایان دکتر محمد مهدوی-دکتر احمد فاخری فرد و استاد محترم مشاور جناب آقای دکتر علی سلاجقه دفاع نمود. وی سال 2008 با میزبانی Prof. Nick van de Giesen فرصت مطالعاتی در دانشگاه TUDelft  کشور هلند را سپری نمود. در آذر ماه سال 1383 بورسیه دکتری از دانشگاه ارومیه دریافت نمود و در از سال 1384 به تدریس و همکاری با گروه ادامه داد. از سال 1387 لغایت 1393 استادیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری و در سال 1393 به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت.

***********************************************************************************

دانشجویان گرامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

باسلام، شماره تماس اینجانب 09148071900 برای ارتباط تلفنی یا از طریق WhatsApp ذخیره نمایید. لطفا برنامه هفتگی ترم جاری بنده را در منو سمت راست دریافت و ملاحظه نمایید.

Alt Email: hiradab@gmail.com         Academic Email:     h.abghari@urmia.ac.ir

با تشکر و آرزوی سلامتی 

دکتر هیراد عبقری                                                     Dr. Hirad Abghari   

 http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.abghari                https://www.researchgate.net/profile/Hirad_Abghari

شماره تماس:          +989148071900

بروز رسانی 10 دی 1402

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1383 تا 1387، مهندسی آبخیزداری-منابع آب رتبه اول آزمون دکتری- عنوان رساله: بررسی روشهای پیش بینی هوشمند مبتنی بر شبکه های عصبی موجکی و مدلهای خودهمبستگی دبي ماهيانه رودخانه ،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، از سال 1381 تا 1383، مهندسی آبخیزداری رتبه 5 آزمون کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه: پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از مدل ریاضی و GIS ( مطالعه موردی رودخانه جاجرود استان تهران) استاد راهنما: دکتر محسنی ساروی-دکتر محمد مهدوی ،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، از سال 1377 تا 1381، مهندسی مرتع و آبخیزداری،دانشگاه کردستان.
مقالات ژورنال (36)

1-ایوب میرزائی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1399، تاثیر الگوهای دور پیوند بر بارش و خشکسالی حوضه دریاچه ارومیه، مجله زمین فیزیک و فضا، شماره3، دوره 46، صفحات 537-559.

2-ایوب میرزائی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1399، ارزیابی شاخص خشکسالی SPEI و تحلیل روند با استفاده از روش‌های ناپارامتریک در ایستگاه‌های منتخب حوضه آبریز دریاچه ارومیه، پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز، دوره 11، شماره 22، صفحات 175-187.

3-ایوب میرزائی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1399، تحلیل روند بارندگی و شاخص تمرکز بارش در ایستگاه‌های سینوپتیک حوضۀ دریاچۀ ارومیه، مجله جغرافیا و توسعه، دوره18،شماره 59، صفحات 21-40 .

4-ایوب میرزائی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان،سپیده چوبه،1399، ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی بارش و خشکسالی هواشناسی در ایستگاه‌های سینوپتیک ایران، پژوهش‌های آبخیزداری، دوره 33، شماره4، شماره پیاپی129، صفحات 126-144.

5-ایوب میرزائی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1399، توزیع مکانی شاخص‌های تمرکز بارندگی روزانه و ماهانه در ایستگاه‌های باران‌سنجی استان آذربایجان غربی، مجله ترویج و توسعه آبخیزداری، دوره8، شماره30، شماره پیاپی30، صفحات 44-57.

6-شیوا صفاری نیا، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1399، توسعۀ شاخص فازی کیفیت آب در ارزیابی کیفی آب بالا و پایین دست سد مخزنی مهاباد، مجله مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 73، شماره3، صفحات 525-540.

7-منصور بیاضی مهدی عرفانیان هیراد عبقری، 1394، شبیه‌سازی‌ماهانه‌دبی‌جریان‌و‌رسوب‌حوزه‌آبخیز‌نازلوچای‌با‌مدل‌SWAT و‌ اولویت‌بندی‌نواحی تولید‌رسوب،نشریه علمي-پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز.

8-Babak Vaheddoost, Hafzullah Aksoy, Hirad Abghari, 2016, Prediction of Water Level using Monthly Lagged Data in Lake Urmia, Iran,Water Resources Management.

9-Kazem saber chenari, Hirad Abghari, Hossein Tabari, 2016, Application of PSO algorithm in short-term optimization of reservoir operation,Environmental Monitoring and Assessment.

10-خدیجه ترک، هیراد عبقری، مهشید سوری، 1395، هدفمند نمودن تخصیص اعتبارات احداث سدهای سنگی ملاتی در - مهندسی آبخیزداری با استفاده ازسیستم تصمیمگیری چند معیاره، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 27، پیاپی61، شماره 1، صفحات 1-12.

11-ستار قبادی، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1396، پایش توزیع مکانی و زمانی شدت خشکسالی با استفاده از isoSDI و isoSPI در غرب دریاچه ارومیه،ایران.

12-هیراد عبقری, 2014, Pan evaporation and reference evapotranspiration trend detection in western Iran with consideration of data persistence,Hydrology Research.

13-M rezaeian zade, Stein, Tabari, Abghari, jalalkamali, Hosseinipour, singh, 2013, Assessment of a conceptual hydrological model and artificial neural networks for daily outflows forecasting,International Journal of Environmental Science and Technology.

14-hirad abghari, hossein tabari, parisa hosseinzadeh talaee, 2013, River flow trends in the west of Iran during the past 40 years: Impact of precipitation variability,Global and Planetary Change.

15-Mehdi Rezaeian-Zadeh, Shahrookh Zand-Parsa, Hirad Abghari, Masih Zolghadr , Vijay P. Singh, 2012 , Hourly air temperature driven using multi-layer perceptron and radial basis function networks in arid and semi-arid regions, Theoretical and Applied Climatology, 109, 519–528.

16-Hirad Abghari , Hojjat Ahmadi, Sina Besharat , Vahid Rezaverdinejad, 2012, Prediction of Daily Pan Evaporation using Wavelet Neural Networks,Water Resources Management.

17-Mehdi Rezaeian-Zadeh, Hossein Tabari, Hirad Abghari, 2012, Prediction of monthly discharge volume by different artificial neural network algorithms in semi-arid regions, Arabian Journal of Geosciences, 6:2529–2537.

18-Tabari Hossein Abghari Hirad Hosseinzadeh talaee Parisa, 2012, Temporal trends and spatial characteristics of drought and rainfall in arid and semiarid regions of Iran,Hydrological Process.

19-Hossein tabari Hirad Abghari Parisa hosseinzadeh talaee, 2012, Utility of coactive neuro-fuzzy inference system for pan evaporation modeling in comparison with multilayer perceptron,Meteorology and Atmospheric Physics.

20- 2009, Classification of Hydrological Time Series Using Probabilitic Neural Network for River Flow Mondeling by RBF Networks,Geophysical Research.

21- 2009, Investigation of Shannon and Playwog Wavelent Neural Networks in Monthly River Flow Mondeling,Geophysical Research.

22-M. Rezaeian Zadeh , H. Abghari, N. van de Giesen, A. Nikian, N. Niknia, 2009, Maximum Daily Dischange Prediction Using Multi Layer Perceptron Network, Geophysical Research.

23-مهدی عرفانیان، منصور بیاضی، هیراد عبقری، اباذر اسمعلی عوری، 1394، شبیه‌سازی ماهانه‌دبی جریان‌ و‌ رسوب‌حوزه ‌آبخیز‌نازلوچای با‌مدل‌SWAT و‌ اولویت بندی نواحی تولید‌رسوب، نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز، جلد 7، شماره 4، صفحات 562-552.

24-هیراد عبقری، 1392، ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژ یکی مدل H MS SMA در حوزه آبخیز زولاچای،پژوهش های آبخیزداری.

25-ابراهیم یوسفی مبرهن، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1392، ارزیابی و واسنجی پارامترهای هیدرولوژیکی مدل HMS SMA در حوزه آبخیز زولاچای، نشریه |ژوهش های آبخیزداری(پژوهش و سازندگی)، 4،4.

26-کاظم صابر چناری، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان و سعید قلیزاده، 1391، ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از الگوریتم جامعه ذرات و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک، پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)، 25، 97.

27-ابراهیم یوسفی مبرهن، کاظم صابر چناری، هیراد عبقری و امیر شجاعی، 1391، بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با برنامه ریزی غیر خطی برای برآورد دبی های حداکثر لحظه ای، پژوهش های آبخیزداری( پژوهش و سازندگی)، 96،3.

28-مینا جعفری مهدی وفاخواه هیراد عبقری احد توسلی، 1391، پیش بینی ضریب رواناب رگبار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوزه آبخیز بار اریه نیشابور، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم های طبیعی ایران.

29-حجت احمدی هیراد عبقری وحید رضاوردی نژاد سینا بشارت، 1391، تاثیر ابعاد کانال بر تغییرات لنگر خمشی وارد بر پوشش بتنی، مجله پژوهش آب ایران.

30-مریم ادهمی علی نجفی نژاد امیر سعدالدین هیراد عبقری، 1391، تحلیل تغییرات بلند مدت دبی جریان و رسوب در برخی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان گلستان، فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای.

31-هیراد عبقری مهدی رضاییان زاده حامد جمشیدی، 1391، ارائه مدل شبکه های پرسپترون چند لایه برای پیش بینی خشکسالی بر اساس RDI و SPI (مطالعه موردی ایستگاههای سینوپتیک استان سمنان)،فصلنامه محیط جغرافیای ناحیه ای.

32-صابرچناري كاظم، هيرادعبقري ، مهدي عرفانيان، قليزاده سعيد، 1390، ارائه مدل کوتاه مدت بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده ازالگوریتم جامعه ذرات و مقایسه آن با الگوریتم ژنتیک، پژوهش و سازندگی، دوره 25، شماره 4، پیاپی 97.

33-مریم کریمی حسین ملکی نژاد هیراد عبقری محمد صادق عزیزیان، 1390، ارزیابی روشهای مختلف شبیه سازی هیدروگراف سیل با استفاده از بسته نرم افزاری Hechms(مطالعه موردی:حوضه آبخیز چهل گزی)، مجله پژوهش آب ایران.

34-وحید رضا وردی نژاد، سینا بشارت، هیراد عبقری، حجت احمدی، 1390، برآورد حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشدبا استفاده از اختلاف دمای پوشش سبز گیاه و هوا، مجله علمی پژوهشی آب و خاک، دوره 25، شماره 6، شماره پیاپی6.

35-محمد تقی دستورانی، جمیله سلیمی کوچی، علی طالبی، هیراد عبقری، 1390، بررسی کارایی برخی روشهای برآورد دبی اوج لحظه ای با استفاده از داده های دبی روزانه، نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 64، شماره 1، صفحات 25-37.

36-ابراهیم یوسفی مبرهن، کاظم صابری چناری، هیراد عبقری، امیر شجاعی، 1390، بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با روش برنامه ریزی غیرخطی برای برآورد دبی های حداکثر لحظه ای در حوزه های آبخیز منتخب استان آذربایجان غربی، پژوهش و سازندگی (پژوهش های آبخیزداری).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (67)

1-ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1398، تئوری موجک و شبکه پرسپترون چند لایه برای پیش‌بینی شاخص خشکسالی هواشناسی، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، با محوریت آب، انسان و طبیعت.

2-ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1398، تغییرات بارندگی سالانه و فصلی ایستگاه‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال 2013 تا 1988، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، با محوریت آب، انسان و طبیعت.

3-ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری، پشمینه محمد نژاد، 1398، تحلیل شاخص تمرکز بارندگی و شاخص خشکسالی هواشناسی در ایستگاه‌های سینوپتیک استان کردستان، سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک، با محوریت آب، انسان و طبیعت.

4-ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1398، روند خشکسالی ایستگاه‌های سینوپتیک حوضه آبریز دریاچه ارومیه، چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک، 25 و 26 تیرماه 1398، دانشگاه ارومیه .

5-ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری، سپیده چوبه، مهدی عرفانیان، 1398، تاثیر طول دوره آماری در تحلیل روند پارامترهای اقلیمی، چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک، 25 و 26 تیرماه 1398، دانشگاه ارومیه.

6-سپیده چوبه، هیراد عبقری، ایوب میرزایی حسنلو، 1398، واکاوی اثر الگوهای پیوند از دور بر دمای ایستگاه اردبیل، چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک، 25 و 26 تیرماه 1398، دانشگاه ارومیه.

7-سپیده چوبه، هیراد عبقری، ایوب میرزایی حسنلو، 1398، پهنه‌بندی الگوی فرسایشی باران تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو اردبیل)، چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب و خاک، 25 و 26 تیرماه 1398، دانشگاه ارومیه.

8-ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1397، توزیع زمانی مکانی شاخص تراکم بارندگی روزانهCI در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

9-ایوب میرزایی حسنلو، هیراد عبقری، مهدی عرفانیان، 1397، بررسی خشکسالی هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ارومیه بر اساس شاخص‌های خشکسالی SPI و SPEI، سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

10-امین غیبی میرعلی محمدی هیراد عبقری، 1397، ارزیابی مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM) پیش بینی جریان ماهانه رودخانه باراندوز چای ارومیه، هفتمین همایش ملی سامانه هاي سطوح آبگیر باران.

11-هیراد عبقری، 1397، ويژگی سري‌هاي زماني و پیش‌بینی جریان ماهانه رودخانه¬ها با شبکه های عصبی MLP (مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)، ششمین کنگره سالانه عمران، معماری و توسعه شهری.

12-شیوا صفاری نیا هیراد عبقری مهدی عرفانیان، 1397، شناسایی مناطق همگن از نظر کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از تحلیل عاملی و خوشهای در محدوده پاییندست شهر مهاباد، سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران.

13-شیوا صفاری نیا هیراد عبقری مهدی عرفانیان، 1397، ارزیابی کیفیت آب سطحی در باالدست و پاییندست سد مخزنی مهاباد با استفاده از تکنیکهای آماری چند متغیره، سيزدهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران.

14-هیراد عبقری و همکاران، 1397، نقش بوته کاری-نهالکاری در کاهش ریزگرد بستر خشک شده دریاچه ارومیه، اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه،.

15-هيراد عبقري و همکاران، 1397، اثربخشی پروژه اصلاح و پرورش گززارهای طبیعی در کاهش ریزگرد بستر خشک شده دریاچه ارومیه، اولین همایش ملی جنگل‌های ایران، پژوهش و توسعه،.

16- 2010, Comparison of Monthly Rainfal lPrediction using Linear Stochastic-Base Models in Gharalar Rain Gauge Station Iran,European Geosciences Union, vienna,astria.

17- 1391, GIS-BASED LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING USING ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AND FREQUENCY RATIOIN ZIARAT (IRAN),EUROSOIL2012 (مقاله اینجانب در صفحه 1195 فایل پیوست), باری,ایتالیا.

18- 2010, Hydrograph and Flood Volume Prediction using HMS-SMA:A case study,European Geosciences Union, vienna,astria.

19- 2010, Improved Cost-Base Design of Water Distribution Networks using genethic algorithm,Geophysical Research Abstracts, vienna,astria.

20- 2010, Improvement of Continuous Hydrologic Models and HMS-SMA parameters reduction,European Geosciences Union, vienna,astria.

21- 2010, Investigation of the Leakage Performance Indexes in MunicipalWater Distributing Network (a Case Study Mahabad City,,IWA Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010), Kuala Lumpur,malaysia.

22- 2009, Investigation of Urbanization and Development on the Watersheds Peak Peak Hydrograph Using Hec-Hms (Case Study: Castro Strait Watershed, North California),International Conference on Water Resource.

23- 2010, Modeling and Hydraulic Analysis of Municipal Water Distribution Network using WaterGems,Geophysical Research Abstracts, veienna,astria.

24- 2009, Multi Layer Perceptron Networks for Streamflow Forcasting,International Conference on Water Resource.

25- 2010, Multi-Layer Perceptron and Radial Basis Function Networks for Continuous Rainfall-runoff modeling,EWRI- American Society of Civil Engineers, india,india.

26- 2010, Prediction of Hourly Air Temperature by Artificial Neural Networks,American Society of Civil Engineers - ewri, india,india.

27- 2010, Prediction of Monthly Discharge by Different Artificial Neural Network,American Society of Civil Engineers, india,india.

28- 2010, Reduction of Peak Water Consumption in Urban Water Supply networks,IWA Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010),, Kuala Lumpur,malasiya.

29- 2009, Reservoir Dam Inflow Modeling Using Wavelet-Base Neural Network and Multi Layer Perceptron Network,International Conference on Water Resource.

30- 2010, The Management of Air Control to Design and Productivity of water transmission lines,Malaysia Young Water Professionals Conference (IWAYP2010),, Kuala Lumpur,Malaysia.

31- 1392, Time Series Analysis of Water Level in Lake Urmia using ANN and MLR Modeling techniques,سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین-رویکرد نجات دریاچه ارومیه, ارومیه,ایران.

32- 1389، ارزیابی برنامه های hec4. spss و شبکه عصبی درتحلیل داده های گمشده حوزه بالادست سد کرخه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ارومیه،ایران.

33- 1390، ارزیابی پارامترهای موثر برزمین لغزش با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و روشهای آماری،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اصفهان،ایران.

34- 1391، امکان سنجی و جانمایی احداث سدهای زیر زمینی جهت حفاظت آبخوان ساحلی دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

35- 1387، امکان یابی مناطق در معرض سیل راهکاری غیر سازه ای برای مدیریت سیلاب دشت،اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب.

36- 1392، برآورد سطح پوشش برف با ترکیب داده های پوشش برف ماهواره¬هایTerra و Aqua،نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، کرمان،ایران.

37- 1388، بررسی امکان بر آورد دبی های اوج سیلابی با استفاده از آمار دبی حداکثر روزانه در رودخانه های مناطق خشک و نیمه خشک ایران،هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

38- 1388، بررسی تاثیر زمان بارش مازاد بر قابلیت روش اشنایدر در تهیه هیدروگراف واحد مصنوعی حوزه آبخیز امامه،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، گرگان،ایران.

39- 1388، بررسی تاثیر قوانین مختلف یادگیری بر دقت مدلسازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در پیش بینی بیلان آبی سد مخزنی قشلاق،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، گرگان،ایران.

40- 1391، بررسی تغییر پذیری بارش سالانه، فصلی و ماهانه در استان همدان،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

41- 1391، بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه های اصلی ورودی به دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

42- 1391، بررسی روشهای مختلف برآورد ضریب زبری رودخانه مطالعه موردی: (سیمینه رود یکی از رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه)،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

43- 1388، بررسی مدلسازی هیبرید سیگنالهای جریان رودخانه با شبکه های تابع بنیادی شعاعی و خوشه بندی سلسله مراتبی الگوهای آموزشی بارش رواناب،پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، گرگان،ایران.

44- 1391، بررسی و مدلسازی پدیده شکست سد و مقایسه نتیج مدلهای مختلف آشفتگی در محیط فلوئنت،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

45- 1389، بهینه سازی بهره برداری فصلی از سد مخزنی مهاباد با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک،ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندس ابخیزداری ایران، نور،ایران.

46- 1389، بهینه سازی ضرایب منطقه ای فرمول تجربی فولر با روش برنامه ریزی خطی برای براورد دبی های حداکثر لحظه ای در حوزه های شرق استان مازندران،ششمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی ابخیزداری، نور،ایران.

47- 1391، پایش کیفیت آب رودخانه مارون با نگرشی بر تحلیل روند تغییرات پارامترهای کیفی،اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان،ایران.

48- 1390، پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده ازشاخص همپوشانی،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اصفهان،ایران.

49- 1391، پیش بینی بار معلق رودخانه شهرچایبا ساتفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی ANFIS،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

50- 1389، پیش بینی روند یابی هیدروگراف سیلاب رودخانه گدارچای با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و شعاعی،ششمین کنفرانس ملی ابخیزداری ایران، نور،ایران.

51- 1388، پیش بینی سیلاب با استفاده از مدل جدید شبکه عصبی موجکی شعاعی و رگرسیون امکانی فازی،هشتمین سمیناربین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

52- 1387، تاثیر کم آبیاری بر عملکرد و بهره وری مصرف آب سه رقم انگور تحت سیستم آبیاری قطره اای،سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.

53- 1391، تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه در مقیاس های زمانی مختلف(مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای)،نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، اهواز،ایران.

54- 1391، تحلیل روند تغییرات ماهانه و سالانه دبی رودخانه در استان آذرباییجان غربی با استفاده از روشهای ناپارامتری،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

55- 1391، تحلیل روند دبی در حوزه آبخیز سد دز،همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی، ملایر،ایرن.

56- 1391، تعیین زیر حوزه های بحرانی حوزه آبخیز نوشان ارومیه با مدل Hec HMS،همایش ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و تولید ملی، ملایر،ایران.

57- 1391، راهکارهای جمع آوری رواناب و تصفیه فاضلاب شهری (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

58- 1390، روند و شیب تغییرات دبی متوسط سالانه رودخانه ایستگاههای منتخب استان مازندران،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اصفهان،ایران.

59- 1390، شبکه عصبی مصنوعی و کاربرد آن در مدلسازی مهندسی آبخیزداری،هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری در ایران، اصفهان،ایران.

60- 1388، شبیه سازی هیدروگراف سیل و واسنجی پارامترها با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه رودخانه کن)،کنفرانس بین المللی منابع اب با رویکرد منطقه ای.

61- 1391، کاربرد شاخص گیاهی سنجنده MODIS در برآورد عمق رواناب سالانه حوزه آبخیز دریاچه ارومیه،سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

62- 1391، مدلسازی تعییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از شبکه های پرسپترون چند لایه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

63- 1391، مدیریت رها سازی آب سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه ذرات،هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، خرم آباد،ایران.

64-هیراد عبقری، زهرا قنبرلو، حسین طبری، 1391، نگرش تحلیلی بر تغییرات بارندگی های ماهانه و سالانه در حوضه های شرقی دریاچه ارومیه، سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب، ساری،ایران.

65- 1389، مقایسه روش شبکه عصبی و رگرسیون خطی در تحلیل داده های گمشده( سد کرخه)،نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی ایران، کرمانشاه،ایران.

66- 1391، مقایسه روشهای درون یابی جهت مطالعه تغییرات مکانی سطح آبزیر زمینی دشت انزل در ساحل دریاچه ارومیه با استفاده از GIS،همایش بین المللی دریاچه ارومیه (چالشها و راهکارها) توضیح: همه مقالات کنفرانس بدون لوگو در پروسیدینگ ارائه شده بود، ارومیه،ایران.

67- 1387، مقایسه مدل جدید هیبرید شبکه عصبی موجکی شعاعی و پرسپترون چند لایه در پیش بینی سیلاب،اولین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری آب.
پروژه های تحقیقاتی (13)

1-اصغر اصغری مقدم،عطا الله ندیری و هیراد عبقری(همکار)، 1393، مقایسه کارآیی مدلهای عددی و هوش مصنوعی در مدیریت آبخوانها (مطالعه موردی: دشت تسوج)،ارتباط با صنعت.

2-دکتر کیوان خلیلی-دکتر هیراد عبقری، 1392، پيش بيني جريان رودخانه و خشكسالي در مقياس هاي زماني مختلف (رودخانه هاي غرب درياچه اروميه)،ارتباط با صنعت-همکار طرح.

3-دکتر هیراد عبقری، 1391، بررسی ومقایسه الگوریتم های جامعه مورچگان و ژنتیک در مدیریت بهینه سد مخزنی،درون دانشگاهی.

4-ئکتر هیراد عبقری-دکتر مهدی عرفانیان، 1397، مدلسازی بارش – رواناب و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دبی جریان ماهانه رودخانه سمینه رود در مدل SWAT،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه.

5-دکتر هیراد عبقری، 1393، بررسی اثرات خشکسالی اخیر بر پتانسیل منابع آبهای سطحی و زیرزمینی استان کردستان، مطالعه موردی: حوزه آبریز قزل اوزن ،ارتباط با صنعت-شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان.

6-دکتر هیراد عبقری، 1396، پیش¬بینی خشکسالی¬های هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و ARIMA در استان قزوین ،ارتباط با صنعت-شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین.

7-دکتر هیراد عبقری، 1397، امکان سنجی و جانمایی احداث تله های زباله گیر در کانال های آب تهران،ارتباط با صنعت-شهرداری تهران.

8-دکتر هیراد عبقری با همکاری اعضا محترم طرح پایش پروژه های مصوب ستاد احیا دریاچه ارومیه، ادامه دارد، ارائه خدمات پایش پروژه های اجرایی مصوب کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه،ارتباط با صنعت.

9-دکتر هیراد عبقری، 1393، بررسی و تخمین روند تغییرات زمانی مقادیر ماهانه پارامترهای کیفی آبرودخانه مارون با استفاده از شبکه پرسپترون چند لایه و رگرسیون چند متغییره،ارتباط با صنعت-سازمان آب و برق خوزستان.

10-دکتر هیراد عبقری، بررسی روشهای برون یابی برآورد بار معلق رودخانه ها در آذرباییجان شرقی،ارتباط با صنعت.

11-دکتر هیراد عبقری دکتر حسین طبری، تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های استان همدان طی چند دهه اخیر و ارتباط آن با تغییرات پارامترهای هواشناسی و نوسانات اطلس شمالی،ارتباط با صنعت-صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری.

12-دکتر هیراد عبقری، 1390، توسعه مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی پیش بینی فرکانسهای خشکسالی با استفاده از شاخص های SPI و RDI و پیش بینی جریان رودخانه در ایستگاه های هیدرومتری با استفاده از پارامترهای بارش و دما و یافتن رابطه بین خشکسالی های هیدرولوژیکی،ارتباط با صنعت-شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان.

13-دکتر هیراد عبقری، 1390، ارزيابي دروني گروه اموزشي مهندسي مرتع و ابخيزداري،درون دانشگاهی.
پایان نامه ها (57)

1-ایوب میرزایی حسنلو، 1397، توزیع مکانی - زمانی بارش و تحلیل خشکسالی هواشناسی بر اساس ضریب جینی، مدل رگرسیونی قطعه‌ای و تئوری موجک در حوضه دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

2-شیوا صفاری نیا، 1397، استفاده از سیستم استنتاج فازی و تحلیل عاملی چندمتغیره در ارزیابی کیفیت آب بالا و پایین دست سد مخزنی مهاباد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

3-امین غیبی، 1397، مدلسازی بارش- رواناب ماهانه با روش هوش محاسباتی در حوزه آبریز باراندوزچای ارومیه.

4-عهدیه کریمی، 1396، تاثیر کاهش 40 درصدی آب تخصیص یافته به بخش کشاورزی در سد شهرچای بر تامین نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

5-رامین محمدی، 1396، تئوری بازی و تعیین موثرترین پارامترها در اولویت بندی زیرحوضه ها برای پروژه‎های آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

6-محمد امین فرهمند، 1396، تلفیق عوامل فیزیوگرافیکی، اقلیمی و نرخ جمعیت انسانی برای اولویت‌بندی سیل‌خیزی زیرحوضه‌های حوزه آبخیز سد بارون، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

7-قادر امینی، 1396، مهندسی ارزش در ارزیابی اقدامات آبخيزداري و اولويت بندي زير حوضه ها از نظر پتانسیل سيلاب.

8-عبدالخالق پیکانی، 1396، اصلاح ابعاد ارتفاع سرریز برای کاهش هزینه سدهای کوتاه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

9-هیرو امینی، 1396، تخصیص منابع آب سطحی حوزه آبخیز گدار چای تحت سناریوهای مدیریتی برای تأمین نیاز کشاورزی و جمعیت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

10-عثمان عارفی، 1394، روند مکانی تغییرات دما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

11-شکوفه محمودی، 1393، ارزیابی ریسک آلودگی آب‌های زیرزمینی دشت نقده- اشنویه بر اساس مدل آنتروپی شانون و نظریه دمپستر- شیفر، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

12-مرحمت سبقتی، 1394، ارزیابی مدل هوشمند پیش بینی نقشه های کمی سفره آب زیرزمینی دشت آمل-بابل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

13-نرجس خاتون گودرزی، 1394، تعیین بهترین اقدامات مدیریتی برای کاهش آبگرفتگی معابر شهری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

14-روح الله دبیری، 1394، مکان یابی و مهندسی ارزش عملیات آبخیزداری با رویکرد MCDM و تحلیل ANP و AHP در حوزه آبخیز سقزچی¬چای اردبیل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

15-نبی شاهیان، 1393، مدل‌سازی دبی سیلابی با استفاده ازخصوصیات فیزیوگرافی و هوش مصنوعی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

16-علی لاله پور، 1394، بررسی سناریوهای پدافند غیرعامل ومدیریت بحران در شبکه توزیع آبرسانی شهر نقده، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

17-اکبر فرضی، 1394، مقایسه الگوریتم شبیه‌ساز سرد کردن فلزات و جامعه ذرات در بهینه‌سازی مقادیر CN در حوزه آبخیز مهابادچای، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

18-پریسا سخی، 1393، کارایی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیکی و مقایسه آن با هیدروگراف‌های مصنوعی اشنایدر،کلارک وSCS در حوزه آبخیز کن، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

19-ایوب سید عزیزی، 1393، تاثیر تغیرات ماهانه و فصلی ضریب زبری مانینگ بر رفتار هیدرولیکی و آنالیز خسارت سیلاب،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

20-بهزاد ملکی، 1393، مکان‌یابی تغذیه مصنوعی آب­‌های زیر زمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین­‌شناسی، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی .

21-محسن قادر پور، 1393، روند مکانی بارش در حوزه آبریز دریاچه ارومیه.

22-عطاالله ندیری، 1392، مقایسه کارآیی مدل‌های عددی و هوش مصنوعی در مدیریت آبخوان‌ها (مطالعه موردی: دشت تسوج)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

23-کوردوان هدايتي پور، 1392، بررسي اثرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژي رودخانه خشکه رود فارسان با استفاده ازمدل HEC- RAS، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

24-مژگان خورسندی، 1392، تاثیر شدت رگبار در آب­گرفتگی معابر و سیلاب شهری با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- هیدرولیکی StormCAD، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

25-فاضل سلامی، 1392، کاربرد اصول منطق فازی در برآورد و مدیریت خشکسالی استان آذربایجان‌غربی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

26-المیرا حسین زاده عربلوی یکان، 1391، بررسی نقش اثرات اقلیمی برروند افت کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی دشت سلماس، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

27-مرضیه حیدری، 1392، تعیین مکان سازه های رسوبگیر در کانالهای آب شهری با مدل های AHP،TOPSIS،ANP .

28-سمیه کاظمی کیا، 1391، پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي حوزه بارا ندوز چاي)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

29-صونا مجیدی، 1389، مدل‌بندی بیلان آبی حوضه به روش بهینه‌سازی پارامتر‌ها (مطالعه موردی حوضه نازلو چای)، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی .

30-گشین مردوخ پور، 1389 ، شبیه سازی بارش–رواناب حوزه های شهری با استفاده از مدل SWMM، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

31-رامین سلمان زاده، 1390، ارزیابی توان اکولوژیک شهرستان خوی (آذربایجان غربی) از دیدگاه توسعه شهرک‌های صنعتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

32-میثم اطمینان، 1389، شبیه‌سازی روندیابی سیل رودخانه گدارچای با استفاده از سیستم شبکه‌های عصبي مصنوعي، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

33-آرام مصطفی، 1390، بررسی روش‌های برآورد هيدروگراف واحد مصنوعي با شبكه عصبی پرسپترون چند لايه و مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

34-فیروز احسانی فر، 1392، مدلسازی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : حوضه آبخیز تجن، استان مازندران).

35-احسان درویش پور قولنجی، 1392، بهبود شبیه سازی رواناب ذوب برف مدل SRM با ترکیب داده های ماهواره ای MODIS و AMSR-E در تهیه نقشه های پوشش برف (مطالعه موردی در حوزه آبخیز سد مهاباد) .

36-خدیجه ترک، 1392، 1392، مکانیابی مناطق مناسب اجرای سدهای سنگی- ملاتی در زیر حوضه‌های بحرانی با استفاده از مدل HEC_HMS و سیستم پشتیبانی تصمیم گیری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

37-نفیسه فهیم، 1392، مکانیابی مناطق مناسب اجرای سدهای سنگی- ملاتی در زیر حوضه های بحرانی با استفاده از مدل HEC_HMS و سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ، دکتر هیراد عبقری.

38-ابراهیم یوسفی مبرهن، 1390، بررسی کاربرد داده های ماهواره ای در برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از معادله بیلان انرژی سطح زمین در منطقه شمالغرب ایران، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

39-زیبا زمینی نژاد، 1390، بررسی کارایی شاخص‌های گیاهی سنجنده MODIS در برآورد متغیرهای پاسخ هیدرولوژیک تعدادی از حوزه‌های آبخیز دریاچه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

40-علی اصغر رحیمی نسب، 1390، پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از منطق فازي و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوزه آبخيز زيارت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

41-منصور بیاضی، 1390، ارزیابی روش­های منحنی سنجه رسوب در برآورد بار معلق شمال غرب کشور.

42-زیبا اشرفی، 1391، روش جمعی نوین مدل‌های رگرسیون لجستیک چند متغیره و درخت تصمیم‌گیری در پهنه‌بندی خطر سیلاب حوزه آبخیز سد ماکو، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

43-یونس نویدی فر، 1390، بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر دبی رودخانه با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی؛ حوضه آبخیز آجرلو، استان آذربایجان غربی)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

44-مریم ادهمی، تجزیه و تحلیل منطقه ای برآورد رسوب معلق با استفاده از خصوصیات حوضه ی رودخانه های گرگانرود و قره سو.

45-علیرضا فرهادی، 1392، بررسی مشخصات موج ناشی از شکست سد و مدل‌سازی عددی دو بعدی آن در محیط فلوئنت، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

46-سميه ارجمندي فر، 1391، بررسي هيدروژئولوژي و هيدروشيمي دشت اشنويه، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

47-کاظم صابر چناری، 1390، بررسی الگوریتم بهینه سازی جامعه ذرات در مدیریت سد مخزنی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

48-شاهین کارگریان، 1390، تعیین و ارزیابی تغییرات دراز مدت مدل بیلان آب ماهانه وفصلي در حوزه آبخیز، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

49-.

50-زهرا قنبرلو، 1391، تحلیل روند و پیش بینی بارندگی ودبی حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با استفاده از تئوری موجک، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

51-سهراب سروری، 1389، مدل‌سازی بارش رواناب حوضه آبریز گدار چای بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با سیستم فازی ANFIS، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

52-سمانه دادآفرید، 1391، مکان یابی سد زیرزمینی حفاظتی با استفاده از GIS و MODFLOW (مطالعه موردی بخش انزل ارومیه)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

53-عزیز فتح الهی ، 1390، بررسی کاربرد داده های ماهواره ای در برآورد تبخیر- تعرق با استفاده از معادله بیلان انرژی سطح زمین در منطقه شمال غرب ایران، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.

54-فواد مراد زاده آذر، 1388، بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان ( ACO ) و الگوریتم جستجوی هارمونی ( HS). مطالعه موردی شبکه توزیع آب شهرستان مهاباد، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی.

55-نادره طايفه نسكيلي، 1389، بررسي روشهاي مختلف تحليل داده‌هاي گم شده جريان رودخانه ( مطالعه موردي حوضه بالادست سدكرخه)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

56-شورش مام سلیمی، 1385، بررسی کارایی مدل‌های EPM وMPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوزه آبخیز چلاو(مطالعه موردی ضلع شرقی حوزه آبخیز هراز)، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه .

57-جمیله سلیمی، 1388، بررسی کارایی روش های برآورد دبی اوج لحظه ای با استفاده از داده‌های دبی روزانه، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه.
دروس تدریس شده (14)

1-مدلهای پیش بینی و هشدار سیل، کارشناسی ارشد آبخیزداری-گرایش سیلاب و رودخانه،از سال 1397.

2-آبخیزداری شهری، کارشناسی ارشد آبخیزداری،از سال 1397.

3-آبخیزداری پیشرفته، دکتری تخصصی (علوم و مهندسی آبخیزداری)،از سال 1395.

4-هیدرولوژی شهری، دکتری تخصصی (علوم و مهندسی آبخیزداری)،از سال 1395.

5-هیدروژئولوژی پیشرفته، دکتری تخصصی (علوم و مهندسی آبخیزداری)،از سال 1395.

6-هیدرولوژی پیشرفته، دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری،از سال 1395.

7-بهره برداری و اقتصاد منابع آب، کارشناسی ارشد (هیدروژئولوژی)،از سال 1394 تا 1396.

8-سد کوتاه، کارشناسی ارشد،از سال 1389 تا 1392.

9-برف و بهمن، کارشناسی ارشد،از سال 1388 تا 1396.

10-مدیریت منابع آب، کارشناسی ارشد،از سال 1386.

11-مهندسی رودخانه، کارشناسی ارشد،از سال 1386.

12-آبخیزداری، کارشناسی،از سال 1386.

13-هیدرولوژی عمومی، کارشناسی،از سال 1386.

14-کارتوگرافی، کارشناسی،1386.
جوایز و افتخارات (1)

1-دکتر هیراد عبقری، پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی در سال 1395.