• نام و نام خانوادگی
  • امید حسین زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (13)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امید حسین زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-PhD، 2008-2013، Natural Resources Engineering-Wood and Paper Science and Technology،University of Tehran.

2-MSc، 2005، Natural Resources Engineering- Wood and Paper Science and Technology ،University of Tehran.
مقالات ژورنال (13)

1-.

2-سيد سجاد خضري ، احمد عليجانپور ، اميد حسين زاده ، مهدي عرفانيان ، مجله پژوهش و توسعه جنگل، ، مكان يابي احداث پارك جنگلي با رويكرد تصميم گيري چندمعياره در منطقه دره شهداي اروميه،1396.

3-طيبه اميري ، عباس بانج شفيعي* ، مهدي عرفانيان ، اميد حسين زاده ، هادي بيگي حيدرلو ، 1395، تعيين معيارهاي موثر در انتخاب محل احداث ايستگاه اطفاء حريق در جنگل،مجله پژوهش و توسعه جنگل،.

4-سعيده خياطي نژاد ، اميد حسين زاده *، مرضيه حجاريان ، محمدرضا عبدي ، 1396، تصميم گيري راهبردي در زمينه توسعه توليد چوب صنوبر به كمك روش SWOT-ANP (مطالعه موردي: شهرستان اروميه)،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران.

5-سميرا پربار ، اميد حسين زاده ، مرضيه حجاريان، 1396، اولويت بندي صنايع فرآوري چوب صنوبر در استان كردستان با هدف بهسازي زنجيره ارزش چوب صنوبر،مجله تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، .

6-مرضیه حجاریان، امید حسین زاده، فرانگیز خالدی کوره، 1396، کاربرد رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند شاخصه برای مدیریت جنگل های هیرکانی،فصل نامه علوم محیطی.

7-مرضيه حجاريان *، فرانگيز خالدي كوره ، اميد حسين زاده ، احمد عليجانپور ، 1395، شاخص هاي راهبردي موثر بر توسعه اكوتوريسم جامعه محور در جنگل هاي ارسباران،مجله پژوهش و توسعه جنگل، .

8-مرضيه حجاريان ، اميد حسين زاده ، احمد عليجانپور ، الگار يكاني مطلق ، بررسي تاثيرات توسعه اكوتوريسم در منطقه ارسباران به كمك روش تحليلBOCR،مجله جنگل ايران .

9-اميد حسين زاده *، مرضيه حجاريان ، سميرا پربار ، 1395، تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران،مجله صنایع چوب و کاغذ ایران.

10-امید حسین زاده، 1394، الویت بندی شاخص های موثر بر طراحی جاده های جنگلی (مطالعه موردی: جنگل های لاکوبی در شهرستان عباس آباد)،پژوهش و توسعه جنگل.

11-امید حسین زاده، 1394، نقش فعالیتهای آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه،پژوهش و توسعه جنگل.

12-امید حسین زاده، 1394، تحلیل مدل زنجیره ارزش صنوبر در استان آذربایجان غربی با هدف بهسازی آن،صنایع چوب و کاغذ ایران.

13-امید حسین زاده،مجید عزیزی، یحیی همزه،مهدی فائزی پور، 1392، ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه های مبلمان،مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 8،1.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1-.

2-معصومه سلملیان، سید رستم موسوی میرکلا* ، مهدی عرفانیان ، امید حسین زاده و هادی بیگی حیدرلو، 1397، کاربرد روش های نوین استفاده ازGIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در طراحی و اولویت بندی شبکه جاده جنگلی،اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه.

3-سمیه یوسفی، سید رستم موسوی میرکلا* ،امید حسین زاده و عباس بانج شفیعی، 1397، بررسی توقف بهره برداری از جنگل های هیرکانی در ایران با استفاده از BOCR،اولین همایش ملی جنگل های ایران، پژوهش و توسعه.

4-امید حسین زاده ، جعفر شامی، عبدالله رسول زاده، 1397، بررسی عوامل تخریب و راهکارهای حفاظت بلوط در جنگل¬های زاگرس،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

5-امید حسین زاده، 1397، تعیین اولویت ها برای بهسازی زنجیره ارزش جنگل های زاگرس و هیرکانی،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

6-امید حسین زاده، سید سجاد خضری، سعیده خیاطی نژاد، 1397، بررسی موانع کارآفرینی درزمینه ی توسعه اکوتوریسم در ایران،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

7-طیبه امیری ، عباس بانج شفیعی *، مهدی عرفانیان امید حسین زاده و هادی بیگی حیدرلو، 1396، کاربرد رویکرد دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استخراج و اولویت بندی معیارهای موثر بر مکان یابی مکان های مناسب استقرار دکل های دیده بانی آتش سوزی جنگل،اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگل های ایران.

8-سید رستم موسوی میرکلا، معصومه سلملیان، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، 1396، اولویت بندی معیارهای فنی و زیست محیطی موثر در طراحی جاده های جنگلی به کمک روش تاپسیس (TOPSIS)،هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.

9-سید سجاد خضری داشکسه، احمد علیجانپور، امید حسین زاده، مهدی عرفانیان، 1395، تعیین معیارهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پارک های جنگلی،دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری.

10-محمدرضا بروکانلو مادلو ، امید حسین زاده، پیام مراد پور ، سامان خدیو، 1395، ویژگیهای مورفولوژیکی چوب صنوبر دلتوئیدس(کلن 6955)،دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی.

11-زهرا کرم زاده، امید حسین زاده، محمد رضا عبدی، 1396، بررسی مشکلات تجارت داخلی چوب صنوبر در ایران،دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی.

12-سعیده خیاطی نژاد، امید حسین زاده، مرضیه حجاریان، محمد رضا عبدی، 1395، تحلیل توسعه زراعت چوب صنوبر در استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری.

13-معصومه سلملیان، سید رستم موسوی میرکلا، مهدی عرفانیان ، امید حسین زاده، 1394، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در طراحی شبکه جاده های جنگلی در مناطق کوهستانی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

14-فرنگیز خالدی کوره، مرضیه حجاریان، امید حسین زاده، احمد علیجانپور، 1395، تعیین راهبردهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران،کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصت ها و چالش ها.

15-Omid Hosseinzadeh، Marzieh Hajjarian، Fereshteh Kord Rostami، 1393، Identify and prioritizing the lake ecosystem services to support the sustainable land management،The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology.

16-Marzieh Hajjarian، Omid Hosseinzadeh، 1393، The preservation and use value determination of shurab forest park using contingent valuation method،The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology.

17-سمیرا پربار، امید حسین زاده، مرضیه حجاریان، 1393، بررسی اثر توسعه کاشت صنوبر بر حفاظت جنگل های بلوط به کمک روش همپوشانی زنجیره ارزش،اولین همایش ملی جنگل های بلوط.

18-امید حسین زاده، مرضیه حجاریان، 1392، Selection of appropriate decision making methods to exit from the challenges facing the Urmia Lake،th 32 tNational and the 1 International Geosciences Congress.

19- 2014, Identify and prioritizing the lake ecosystem services to support the sustainable land management,The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, ساری,ایران.

20- 2014, The role of education and the promotion on environmental protection,The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, ساری,ایران.

21- 1394، کاربرد روش دلفی و تکنیک تاپسیس در تعیین الویت بندی معیارهای موثر در طراحی جاده های جنگلی،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل،ایران.

22- 1393، معرفی روشی مناسب برای بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر حفاظت از جنگل ها،اولین همایش ملی جنگل های بلوط، یاسوج،ایران.

23- 2014, Appropriate method selection for environmental assessment of development projects,The 4th international conference on environmental challenges and dendrochronology, ساری,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-امید حسین زاده- مرضیه حجاریان- مجید عزیزی، 1392، نظریه و کاربردهای فرآیند تحلیل شبکه ای- تصمیم گیری به کمک سودها، فرصت ها، هزینه ها و ریسک ها، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پایان نامه ها (11)

1-.

2-زهرا کرم زاده، امید حسین زاده، محمد رضا عبدی، 1396، تحلیل نقاط ضعف بازار صنوبر درایران بر اساس آمیخته بازاریابی.

3-طیبه امیری، عباس بانج شفیعی، مهدی عرفانیان، امید حسین زاده، هادی بیگی حیدرلو، 1396، تعیین موقعیت مکانی استقرار دکل های دیده بانی آتش سوزی.

4-شیدا محمودی، سید رستم موسوی میرکلا، امید حسین زاده، جواد معتمدی، 1394، ارائه الگوی بازاریابی برای محصولات غیرچوبی براساس آمیخته بازاریابی.

5-سید سجاد خضری، احمد علیجانپور، امید حسین زاده، مهدی عرفانیان، 1396، مکان یابی پارک جنگلی با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره در منطقه دره شهدای ارومیه.

6-سید ارشاد مجتوی، امید حسین زاده، مرضیه حجاریان، 1396، بررسی خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان منابع طبیعی دانشگاه ارومیه.

7-محمد رضا بروکانلو، امید حسین زاده، پیام مرادپور، احسان خدیو، 1396، ارتباط ضخامت دوایر سالیانه با ویژگیهای مورفولوژیکی و شیمیایی چوب صنوبر دلتوئیدس.

8-الگار یکانی مطلق، مرضیه حجاریان، امید حسین زاده، احمد علیجانپور، 1394، تحليل تاثيرات توسعه اكوتوريسم در جنگل هاي ارسباران به كمك روش BOCR.

9-فرانگیز خالدی کوره، مرضیه حجاریان، امید حسین زاده، 1395، ارائه بهترين راهبردها براي توسعه محور در منطقه ارسباران.

10-سعیده خیاطی نژاد آق گنبد، امید حسین زاده، مرضیه حجاریان، 1394، برنامه ریزی راهبردی برای توسعه زراعت صنوبر (مطالعه موردی شهرستان ارومیه.

11-سمیرا پربار، امید حسین زاده، مرضیه حجاریان، 1394، تحليل زنجيره ارزش صنوبر در استان با هدف ارائه بهترين راهبردهاي بهسازي.
دروس تدریس شده (13)

1-.

2-تولیدات جنگل، دکتری،1397.

3-کاربرد برنامه ریزی خطی، کارشناسی ارشد،1396.

4-تصمیم گیری برای مدیران، کارشناسی ارشد،1396.

5-زراعت چوب، کارشناسی ارشد،1396.

6-استاندارد و درجه بندی، کارشناسی،1395.

7-چوبشناسی و صنایع چوب، کارشناسی،1395.

8-اقتصاد منابع طبیعی، کارشناسی،1394.

9-اقتصاد عمومی، کارشناسی،1394.

10-طرح آزمایشات، کارشناسی،1393.

11-استاتیک و مقاومت مصالح، کارشناسی،1393.

12-اقتصاد عمومی، کارشناسی،1393.

13-ریاضی عمومی، کارشناسی،1392.