• نام و نام خانوادگی
  • مرضیه حجاریان
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جنگلداری
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (12)
دروس تدریس شده (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مرضیه حجاریان
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جنگلداری
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1391، مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری و اقتصاد جنگل،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1384، مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری و اقتصاد جنگل،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی، 1382، مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری و اقتصاد جنگل،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (10)

1-yekani motlagh، E.، Hajjarian، M.، Hosseinzadeh، O.، and Alijanpour، A.، 2020، The difference of expert opinion on the forest-based ecotourism development in developed countries and Iran،Land Use Policy.

2-.

3-اميد حسين زاده *، مرضيه حجاريان ، سميرا پربار ، 1395، تحليل ضريب تجمع زنجيره ارزش فرآوري چوب صنوبر در ايران،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران،.

4-سميرا پربار ، اميد حسين زاده ، مرضيه حجاريان ، 1396، اولويت بندي صنايع فرآوري چوب صنوبر در استان كردستان با هدف بهسازي زنجيره ارزش چوب صنوبر،مجله تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، .

5-سعيده خياطي نژاد ، اميد حسين زاده *، مرضيه حجاريان ، محمدرضا عبدي ، 1396، تصميم گيري راهبردي در زمينه توسعه توليد چوب صنوبر به كمك روش SWOT-ANP (مطالعه موردي: شهرستان اروميه)،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران.

6-مرضيه حجاريان، سيد مهدي حشمت الواعظين، اوليسس ديه گز، آراندا، منوچهر نميرانيان، وحيد اعتماد ، 1392، برازش معادلات رشد براي سطح مقطع برابر سينه صنوبر دلتوئيدس در صومعه سراي گيلان،مجله جنگل ایران.

7-مرضیه حجاریان، 1395، برآورد تابع قيمت چوب سرپاي كلن هاي اصلاح شده صنوبر سياه (شالك) در شهرستان اروميه به روش قيمت گذاري هدانيك،فصلنامه پژوهشهاي علوم و فناوري چوب و جنگل.

8-مرضيه حجاريان ، اميد حسين زاده ، احمد عليجانپور ، الگار يكاني مطلق ، 1395، بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران بهکمک روش تحلیل BOCR،مجله جنگل ایران.

9-مرضيه حجاريان *، فرانگيز خالدي كوره ، اميد حسين زاده ، احمد عليجانپور ، 1395، شاخصهاي راهبردي مؤثر بر توسعه اکوتوریسم جامعه محور در جنگلهاي ارسباران،مجله پژوهش و توسعه جنگل.

10-مرضیه حجاریان، 1394، نقش فعالیت های آموزشی و ترویجی بر عملکرد زارعین صنوبر در شهرستان ارومیه،پژوهش و توسعه جنگل.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1-پریسا جعفری ، مرضیه حجاریان ، امید حسین زاده، 1397، صیانت از منابع طبیعی با توسعه خوشه گردشگری،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

2-مرضیه حجاریان ، سعیده خیاطی نژاد آق گنبد ، سید سجاد خضری داشکسن، 1397، شناسایی و اولویت بندی معیشتهای جایگزین برای جنگلنشینان با هدف صیانت از منابع طبیعی ،سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست.

3-مرضیه حجاریان ، ، سید سجاد خضری داشسکن، 1397، عوامل موثر بر توسعه بازار اکوتوریسم در ایران،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران .

4-مرضیه حجاریان و فرانگیز خالدی کوره، 1397، تاثیر دارایی های معیشتی بر تمایل به مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری ،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران .

5-مرضیه حجاریان،ستاره بوچانی و امید حسین زاده، 1397، بررسی دارایی‌های مالی و اجتماعی حاشیه‌نشینان جنگل در استان ایلام،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

6-مرضیه حجاریان، 1397، انتخاب مناطق مناسب برای توسعه خوشه گردشگری مبتنی بر طبیعت (استان گیلان)،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

7-مرضیه حجاریان، 1397، اولویت بندی مولفه های موثر بر توسعه گردشگری در مناطق جنگلی به کمک روش تاپسیس،اولین همایش ملی جنگلهای ایران، پژوهش و توسعه.

8-فائزه شهبازی ، مرضیه حجاریان، راضیه مصدقی، 1396، بررسی اهمیت نیازهای توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان فومن از دیدگاه گردشگران،اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی.

9-فرانگیز خالدی کوره، مرضيه حجاريان، امید حسین زاده و احمد علیجانپور، 1395، تعیین راهبردهای مناسب برای توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران،کنفرانس بین المللی کسب و کار ، فرصت ها و چالش ها.

10-سعیده خیاطی نژاد، امید حسین زاده، مرضيه حجاريان و رضا عبدی، 1395، تحلیل توسعه زراعت چوب صنوبر در استان آذربایجان غربی،دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری.

11- 1393, Appropriate method selection for environmental assesment of development projects,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

12- 1392, Identify and prioritize of problems of Urmia Lake drying using Analytical Network Process ANP,32 National and the 1 International Geoscience Congress, Urmia,Iran.

13- 1393, Identify and prioritize the lake ecosystem services to support the sustainable land management,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

14- 1392, Selection of appropriate decision making methods to exit from the challenges facing the Urmia Lake,32 National and the 1 International Geoscience Congress, Urmia,Iran.

15- 1393, The importance of invironmental protection in the Quran,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

16- 1393, The preservation and use value determination of Shurab forest park using contingent valuation method,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

17- 1393, The role on education and promotion on environmental protection,The 4th international conference on environmental challenges and dendro chronology, ساری,ایران.

18- 1393، بررسی اثر توسعه کاشت صنوبر بر حفاظت جنگل های بلوط به کمک روش همپوشانی زنجیره ارزش،اولین همایش ملی جنگلهای بلوط، یاسوج،ایران.

19- 1393، بررسی تنوع زیستی گیاهان چوبی در جنگل پیرانشهر (منطقه موردی: جنگل قبرحسین و گولک)،سومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

20- 1393، معرفی روشی مناسب برای بررسی اثرات توسعه اکوتوریسم بر حفاظت از جنگلها،اولین همایش ملی جنگلهای بلوط، یاسوج،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-مجید عزیزی- امید حسین زاده-مرضيه حجاريان، 1392، نظریه و کاربردهای فرآیند تحلیل شبکه ای- تصمیم گیری به کمک سودها، فرصت ها، هزینه ها و ریسک ها،ترجمه.
پایان نامه ها (12)

1-گل ریز محمدی، 1397، بررسی میزان وابستگی معیشتی جوامع محلی بر محصولات غیر چوبی جنگل در منطقه اورامانات، سید رستم موسوی و مرضیه حجاریان.

2-پریسا جعفری، 1397، تحلیل راهبردی توسعۀ خوشۀ گردشگری در مناطق جنگلی به روش SWOC-ANP (مطالعه موردی: شهرستان فومن).

3-سید ارشاد مجتوی، 1395، خلاقیت و کارآفرینی دانشجویان رشته منابع طبیعی دانشگاه ارومیه.

4-ولی قلیزادگان، 1396، ارزیابی دانش محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه.

5-ستاره بوچانی، 1396، رابطه سطح دارایی¬های معیشتی و وابستگی معیشتی به ¬جنگل (مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول، استان ایلام).

6-فائزه شهبازی، 1396، اجماع نظر ترجیحی اکوتوریست¬ها، ذی¬نفعان و متخصصان در زمینه بهسازی زنجیره ارزش اکوتوریسم در شهرستان فومن.

7-سمیرا پربار، 1394، تحليل زنجيره ارزش صنوبر در استان با هدف ارائه بهترين راهبردهاي بهسازي.

8-سعیده خیاطی نژاد، 1395، برنامه ریزی راهبردی برای توسعه زراعت صنوبر(مطالعه موردی: شهرستان ارومیه).

9-فرانگیز خالدی کوره، 1395، ارائه بهترین راهبردها برای توسعه اکوتوریسم جامعه محور در منطقه ارسباران.

10-.

11-سيما لطفي اصل، 1393، محصولات غيرچوبي جنگل، روشهاي بهره برداري و ارزيابي اقتصادي آنها در منطقه پيرانشهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-الگار يكاني مطلق، 1394، تحليل تاثيرات توسعه اكوتوريسم در جنگل هاي ارسباران به كمك روش BOCR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (14)

1-اقتصاد جنگل تکمیلی، کارشناسی ارشد.

2-روشهای تصمیم گیری در مدیریت جنگل، دکتری،1397.

3-اکوتوریسم در جنگل، دکتری،1397.

4-.

5-شبیه سازی و مدل سازی در جنگل، کارشناسی ارشد.

6-جنگل مسائل اجتماعی و توسعه، کارشناسی ارشد.

7-تحقیق در عملیات مدیریت جنگل، دکتری.

8-جامعه شناسی روستایی وعشایری، کارشناسی.

9-تعیین توان اکولوژیک جنگل، دکتری.

10-مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه های آبخیز، کارشناسی ارشد.

11-جنگل کاری و نهالستان های جنگلی، کارشناسی.

12-جامعه شناسی روستایی، کارشناسی.

13-اقتصاد جنگل، کارشناسی.

14-ارزشیابی طرح های جنگل داری، کارشناسی ارشد.