بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (21)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محمد امیر عبیدی نیا
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ادبیات فارسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-محمدامیر عبیدی نیا و دانشجو هادی جوادی امام زاده، 1393، عناصر شریعت دوگانه ی شاعری انوری،شعر پژوهی(بوستان ادب).

2-محمدامیر عبیدی نیا و گلاویژ جلالی، 1391، درنگی در عاشقانه های شاملو و قبانی،فصلنامه زبانو ادب فارسی ادبیات معاصر، 1،1.

3-محمدامیر عبیدی نیا و علی دلایی میلان، 1391، شخصیت و شخصیت پردازی در حدیقه سنایی،پژوهش های ادب عرفانی(گوهرگویا)، 22،1.

4-محمدامیر عبیدی نیا وحدت مطلبی راد، 1389، سبک هندی و پنج گنج نظامی،فصلنامه زبان و ادب فارسی.

5- 1386، تحقیق و تقلید در کلام شمس و مولانا،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه.

6- 1385، جلوه های اندیشه عرفانی تجلی و وجدت وجود در آثار جامی،فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهر کرد.

7- 1384، بازتاب سیر آفاق وانفس در اشعار صائب تبریزی،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

8- 0، بررسی تقابل های دوگانه در ساختار حدیقه سنایی،فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادب فارسی.

9- 0، نقد ساختاری اشعار پروین اعتصامی،فصلنامه تخصصی زبان و ادب فارسی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 1390، بررسی انسجام متنی در قصه شاه و کنیزک،همایش بین المللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی، ارومیه،ایران.

2- 1393، بررسی بینامتنی مفهوم استبداد در شعر اخوان و احمد مطر،همایش ملی بینامتنیت(التناص)، قم،ایران.

3- 1392، بررسی تعبیر خواب سنایی در حدیقه و تطبیق آن با تعبیر خواب امام صادق و ابن سیرین،هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج، زنجان،ایران.

4- 1379، بررسی دروس کارشناسی زبان وادبیات فارسی و ایجاد گرایشهای لازم،نخستین همایش مدرسان زبان وادبیات فارسی.

5- 1387، بررسی شیوه شخصیت پردازی در حدیقه سنایی،همایش بین المللی حکیم سنایی.

6- 1389، تاثیر پذیری اخلاق محتشمی از کیمیای سعادتو...،همایش ملی ادبیات معاصر، مهاباد،ایران.

7- 1392، جایگاه سماع موسیقی و...در کلیات شمس،دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی، وان،ترکیه.

8- 1387، جلوه معراج در دیوان خاقانی،همایش خاقانی شناسی.

9- 1383، جلوه های نقد ادبی در اشعار خاقانی،نمود نظرریه های مدرن ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی.

10- 1388، جهان شمولی شعر دکتر صفارزاده و بررسی عوامل و مظاهر آن،چهارمین همایش انجمن ترویج زبان و ادب فارسی.

11- 1393، چهره استعمار در شعر مهدی اخوان ثالث و مفدی زکریا،ادبیات معاصر الجزایر، تهران،ایران.

12- 1384، حقوق و وظایف متقابل استاد و دانشجو و نقش آن در تنظیم مناسبات گوناگون فرهنگی جامعه،اولین همایش سراسری تجلی فرهنگ در دانشگاه آزاد اسلامی.

13- 1392، سیمای غیرت و نمودهای ان در غزلیات شمس،دومین سمپوزیوم بین المللی مثنوی معنوی، وان،ترکیه.

14- 1386، سیمای معراج و اسرا در شعر خاقانی،همایش خاقانی شناسی.

15- 1390، عناصر شخصیت پردازی در متون داستانی عرفانی(اسرار التوحید)،ششمین همایش بین المللی انجمنترویج زبان و ادب فارسی، بابلسر،ایران.

16- 1379، مشرب عرفانی بابا طاهردردوبیتی ها،همایش بزرگداشت بابا طاهر ( همدان).

17- 1392، مضامین غنایی در اشعار احمد شاملو،همایش ملی ادبیات معاصر، مهاباد،ایران.

18- 1383، مظاهر حماسه در قالب غزل بعد از انقلاب،نگرشی تحلیلی بر ادبیات انقلاب اسلامی.

19- 1387، نقش بدیع در شکل گیری مقامات حمیدی و دره ی نادره،نقد و بررسی کتب بدیع و صناعات ادبی.

20- 1390، نماد دریا در مثنوی،همایش بین المللی حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-محمدامیر عبیدی نیا، 1390، طبقات الشافعیه 1 و 2(در دو جلد جداگانه).

2- 1382، کتاب سی مرغ در آیینه سیمرغ.

3- 1381، کتاب معجم النحو.
پایان نامه ها (21)

1-سميرا غريبلو، 1394، بررسي زمينه هاي اجتماعي طنز در ديوان شوخ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مهديه عبادي، 1394، موسيقي كناري در اشعار ناصر خسرو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-زيبا كلكانلوي ميلان، 1393، خودشيفتگي در شعر شاعران معاصر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-فائقه جاهداني، 1392، بررسي عناصر تطبيقي عرفان بيدل و سهراب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-نازنين خلخال نژاد، 1392، بررسي انسان و جامعه در شعر سايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-محبوبه فروغي راد، 1392، بازتاب خواب و رويا در مثنوي هاي سنايي و عطار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-كبري ابراهيمي، 1391، بررسي تصاوير پارادكسي در ديوان حزين كليم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-سوما كريمي، 1391، بررسي شيوه هاي روايت پردازي در اثار بلقيس سليماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-يحيي بزدوده، 1391، در جستجوي هويت از دست رفته در اثار بلقيس سليماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ايرج نادري، 1391، بررسي تطبيقي مضامين ساقي نامه هاي كردي با فارسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-هيرو اميني، 1391، بررسي تطبيقي عناصر طبيعت در شعر شاملو و بي كس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-علي دلايي ميلان، 1393، سير تطور انديشه هاي كلامي در منظومه هاي عرفاني...، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-ايوب طياري دورباش، 1393، سيماي شخصيت هاي صوفي در آثار جامي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-رنگين رستمي نژادان، 1393، جلوه جن و ملك در آثار عطار و مولانا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-موسي رضايي گلوجه، 1392، تصاوير مفاهيم و مضامين حباب در شعر بيدل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سميه سليم پور، 1390، سيماي حضرت رسول(ص)در آثار منثور عرفاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-وحدت مطلبي راد، 1390، اسلوب معادله و واسوخت در اشعار دو شاعر برجسته سبك آذربايجاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-امين علي پناه، 1389، تاثيرپذيري وفايي از حافظ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-رقيه فخرايي نيا، 1389، آفرينش و خلقت انسان در اشعار صوفيانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-بهار كاظمي، 1389، بررسي جلوه هاي فرهنگ مردم در آثار صادق چوبك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-گلاويژ جلالي، 1389، نگاه شاملو و قباني به عشق، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.