• نام و نام خانوادگی
  • یونس علی علی جو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم دامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • یونس علی علی جو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم دامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- 1391، اثر متقابل فرآوری دانه جو و نوع روغن بر قابلیت هضم و توازن نیتروژن در گوسفند،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

2- 1392، اثرات سطوح متفاوت انرژی برمیزان تولید شیر و برخی فراسنجه های خونی در بزهای بومی آذربایجان غربی،ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی – دانشگاه کردستان، سنندج،ایران.

3- 1392، بررسی اثرات پری بیوتیک تجاری در جیره های برپایه یونجه و سیلاژ ذرت بر مصرف روزانه خوراک و اسیدیته و پروتوزوای شکمبه در بزهای بومی بومی آذربایجان غربی،همایش ملی دام و طیور شمال کشور، ساری،ایران.

4- 1392، تاثیر اسانس مرزنجوش بر مصرف خوراک و برخی فرآسنجه های خونی گوسفندان قزل،دومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور، کرمان،ایران.

5- 1393، تاثیر روغن اسانسی آویشن ) L . Thymus vulgaris ( برگوارش پذیری مواد غذایی در گوسفندان تغذیه شده،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

6- 1391، تاثیر سطوح مختلف اسانس نعناع فلفلی بر مصرف خوراک و برخی فرآسنجه های خونی،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

7- 1391، تاثیر سطوح مختلف کود مرغی بر عملکرد بره های نژاد قزل،استفاده از پسماندهای کشاورزی، شهری و صنعتی در جیره های غذایی دام، طیور و آبزیان، تبریز،ایران.

8- 1391، تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

9- 1391، تاثیرسطوح مختلف اسانس مرزه برعملکرد و برخی ازفرآسنجه های خونی بزغاله های،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

10- 1391، تأثیر اسانس رزماری بر تولید اسیدهای چرب فرار کل در شکمبه و فرآسنجههای خونی گوسفندان قزل،پنجمین کنگره علوم دامی ایران، اصفهان،ایران.

11- 1393، تأثیر اسانس زنیان بر مصرف ماده خشک، pH و پروتوزوآی شکمبه ی بسهای نژاد مهابادی در اوایل شیر دهی،هفتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی، سنندج،ایران.

12- 1393، مایع شکمبه و برخی از فرآسنجه های خونی pH بررسی تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.

13- 1394، مصرف خوراک، تغییرات وزن بدن و برخی ( Carum copticum) بررسی تاثیر اسانس زنیان،ششمین کنگره علوم دامی ایران، تبریز،ایران.
پایان نامه ها (5)

1-امير طلاتپه، 1391، اثرات اسانس مرزه بر تخمير شكمبه و عملكرد در بزغاله هاي بومي آذربايجان غربي (مهابادي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-مجتبي ايماني حسنلويي، 1392، اثرات سطوح مختلف انرژي بر عملكرد رشد و فاكتورهاي خوني بزهاي بومي آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-الهام خليل نژاد مهيني، 1392، اثرات اسانس گياهي مرزنجوش بر تخمير شكمبه اي، قابليت هضم مواد مغذي و متابوليت هاي خوني در گوسفند نر قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-حسين رستم زاده، 1393، بررسي تاثير اسانس زنيان بر روي توليد و تركيب شير، مصرف خوراك، قابليت هضم و برخي فرآسنجه هاي خوني بزهاي نژاد مهابادي در دوره انتقالي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-بهنام صحرايي، 1393، بررسي تاثير روغن اسانسي آويشن در جيره هاي با سطوح مختلف كنسانتره بر مصرف خوراك، قابليت هضم، فرآسنجه هاي تخميري شكمبه و برخي فرآسنجه هاي خوني در گوسفند نژاد قزل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.