• نام و نام خانوادگی
  • ناصر سلطانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری جغرافیای سیاسی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (26)
دروس تدریس شده (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناصر سلطانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری جغرافیای سیاسی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1375، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه پیام نور.

2-کارشناسی ارشد، 1382، جغرافیای سیاسی،دانشگاه تهران.

3-دکتری، 1385، جغرافیای سیاسی،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (25)

1-Aliakbar Taghilou - Naser Soltani، 2022، Neoliberalization، Separations، and Environmental Crises - Emphasizing the Ecological Crisis of Lake Urmia، Iran،Journal of Research and Rural Planning، Volume 11، No. 1، Winter 2022، Serial No. 36، Pp. 1-20.

2-علی اکبر تقیلو و ناصر سلطانی، 1401، فعالیتهای تولیدی کوچک غیرکشاورزی روستایی در چنبره روابط قدرت مورد: استان آذربایجان غربی ،اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، دوره 11، شماره 2، صص 188-165.

3-ناصر سلطانی و وحید محمدنژاد، 1400، کارایی سامانه گوگل ارث انجین (GEE) در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پیش‌ بینی آن با مدل مارکوف (مطالعه موردی دشت ارومیه) ،سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، دوره 12، شماره 3، صص 114-101.

4-علی اکبر تقیلو و ناصر سلطانی، 1400، تحلیل تاثیر توسعه یافتگی بر امنیت مناطق مرزی استان آذربایجانغربی،پژوهش نامه جغرافیای انتطامی ، دوره 9، شماره 33، صص 182-147.

5-سیده محبوبه شهبازی، ناصر سلطانی، خدیجه جوان، 1400، آمایش فضایی- مکانی مراکز درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل ،مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی، دوره 16، شماره 4، صص 725-711.

6-بنان رحیمی، ناصر سلطانی و ساجد بهرامی، 1400، بررسی نقش تقسیمات کشوری در روند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان کرمانشاه،فصلنامه آمایش سیاسی فضا، دوره 3، شماره 4، صص 296-285.

7-علی اکبر تقیل و ناصر سلطانی، 1399، گردشگری باغ وی لا و کافه رستوران های باغ ی روستا یی حاشیه شهر ی ارومیه در بوته رابطه قدرت شهر و روستا ،برنامه ریزی و توسعه گردشگری ، دوره 9، شماره 35، صص 285-263.

8-علی اکبر تقیلو-صیاد اصغری-ناصر سلطانی-احمد آفتاب، 1396، تحلیل و ارزیابی توان ژئوتوریستی دریاچۀ زریوار،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 28، شماره 4، صص 32-17.

9-علی اکبر تقیلو-ناصر سلطانی-احمد آفتاب، 1395، پیشرانهای توسعه روستاهای ایران،برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 20، شماره 4، صص 28-1.

10-علی اکبر تقیلو-احمد آفتاب-ناصر سلطانی، 1396، امكانسنجي و سنجش برد سرمایه گذاري عرصه هاي گردشگري استان آذربايجان غربي،آمایش سرزمین، دوره 9، شماره 2، صص 388-363.

11-ناصر سلطانی-صیاد اصغری-مسعود مصدق، 1395، شناخت و ارزیابی عوامل، کدها و ژنومهای ژئوپلیتیک نرکیه در تدوین چشم انداز سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علوم و فنون نظامی، دوره 11، شماره 35، صص 27-5.

12-ناصر سلطانی-میرنجف موسوی-گلاویژ احمداقبال، 1395، ارزیابی پیامدهای احتمالی انتقال آب حوضة زاب به دریاچه ارومیه،جغرافیا و پایدداری محیط، دوره 27، شماره 19، صص 51-35.

13-میرنجف موسوی-ناصر سلطانی-علی باقری کشکولی، 1393، تحلیلی بر نقش مذهب در توسعه گردشگری مذهبی،پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 46، شماره 4، صص 841-825.

14-علی اکبر تقیلو-ناصر سلطانی، 1399، تأثير شاخصهاي توسعه بر ثبات جمعيتي جوامع مرزي مطالعه موردي: استان آذربايجان غربي،پژوهشنامه مطالعات مرزی، دوره 7، شماره 4، صص 184-155.

15-رحیم حیدری چیانه، سیده خدیجه رضاطبع ازگمی، ناصر سلطانی و اکبر معتمدی مهر، 1392، تحلیلی بر سیاستگذاری گردشگری در ایران،برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره 2، شماره 5، صص 32-11.

16-رحیم حیدری چیانه-ناصر سلطانی، 1393، تحلیلی بر نقش ثبات سیاسی و امنیت در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی:منطقه خاورمیانه،جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره 25، شماره 2، صص 228-209.

17-میرنجف موسوی- ناصر سلطانی، 1393، تحلیلی بر نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی امام زاده جعفر یزد)،پژوهش و برنامه ریزی شهری، دوره 5، شماره 18، صص 94-77.

18-ناصر سلطانی-ناصر خورشیدی-اکبر معصومی، 1393، تحول در منطقه گرایی و ارزیابی جایگاه اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا،فصلنامه سیاست خارجی، دوره 28، شماره 3، صص 520-501.

19-ناصر سلطانی، 1392، ارزیابی موانع فراروی طرحهای آمایش سرزمین در ایران با رویکرد تلفیقی،مدرس علوم انسانی- برنامه ریزی آمایش فضا، دوره 17، شماره 3، صص 84-63.

20-ناصر سلطانی-هادی سلامی، 1392، نگرش گردشگران به شاخصها و راهکارهای توسعه گردشگری در مناطق مرزی آذربایجان غربی با تأکید بر رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی- دلفی،جغرافیا و توسعه، شماره 33، صص 130-113.

21-ناصر سلطانی-میرنجف موسوی-هادی سلامی، 1392، راهبردهای توسعه گردشگری از دیدگاه ارائه کنندگان خدمات با استفاده از مدلهای دلفی و فرآیند تحلیل شبکه (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال 3، شماره 12، صص 39-19.

22-ناصر سلطانی، 1392، پیامدهای طرح انسداد مرز بر کارکرد مرزهای استان آذربایجان غربی،پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، دوره 1، شماره 1، صص 86-59.

23-ناصر سلطانی، 1392، ارزیابی نقش عامل جمعیت و فعالیت در بروز مسائل زیست محیطی دریاچه ارومیه،فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، دوره 22، شماره 86، صص 27-17.

24-ناصر سلطانی-ناصر خورشیدی، 1392، تحولات اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و درک سیاست خارجی آمریکا: با تأکید بر تحولات بحرین و سوریه،سیاست خارجی، دوره 27، شماره 4، صص 964-943 .

25-ناصر سلطانی و حسن قلاوندی، 1391، ارجحیت نسبی مولفه های هویت ملی در بین دانشجویان دانشگاه ارومیه،مطالعات ملی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (22)

1-تانیا سانیار-ناصر سلطانی-حسن حیدری، 1399، ارزيابي اثرات تجارت مرزي بر شاخصهاي جمعيتي سكونتگاههاي روستايي بازارچه مرزي تمرچين،همايش ابعاد نظري و کاربردي توسعه و امنيت پايداردر مناطق مرزي با رويکرد آمايشي، مشهد.

2-بنان رحیمی-ناصر سلطانی، 1399، تحليل كاركردي تقسيمات كشوري استان كرمانشاه در اجراي برنامه هاي آمايش سرزمين،هفتمين همايش ملي مطالعات و تحقيقات نوين در حوزه علوم جغرافيا، معماري و شهرسازي ايران، تهران.

3-محبوبه شهبازی-ناصر سلطانی-خدیجه جوان، 1397، بررسي مكانيابي بيمارستانها بر اساس معيارهاي محيطي و كاربريهاي حساس در شهر اروميه با رويكرد پدافند غيرعامل،كنفرانس ملي عمران، معماري و شهرسازي، تبریز.

4-رقیه داوری زرنقی-ناصر سلطانی، 1397، بررسی امکان پذیری برنامه های اجرایی پیشنهادی توسعه گردشگری شهرستان ارومیه در سند آمایش سرزمین،دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران، بیرجند.

5-ناصر سلطانی-اکبر هوشمند، 1396، نقش اسناد بالادستی در مدیریت بحران آب دریاچه ارومیه،اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، زنجان.

6-میرنجف موسوی-ناصر سلطانی-آرزو جوادی، 1395، مقایسه تطبیقی آمایش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی استانهای مرزی (مطالعه موردی: آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان)،سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران.

7-ناصر سلطانی-اکبر هوشمند، 1396، شناسایی عوامل موثر در مدیریت بحران آب دریاچه ارومیه با استفاده از تئوری بنیانی،اولین کنفرانس ملی اندیشه ها و فناوری های نوین در علوم جغرافیایی، زنجان.

8-محمود نورانی-ناصر سلطانی-سعید صادقلو-محمد خدایی، 1395، بررسی زمینه های فکری جریانهای سلفی در عراق جدید (بعد از فروپاشی خلافت اسلامی)،اولین همایش بین المللی بحران های ژئوپلتیکی جهان اسلام، تهران.

9-ناصر سلطانی-میرنجف موسوی-گلاویژ احمداقبال، 1395، بررسی پیامدهای مثبت انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه و اثرات آن بر توسعه منطقه،اولین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست و امنیت و گردشگری، دانشگاه بزرگمهر قائنات.

10- 1394، تبیین روندهای مهاجرتی استان آذربایجان غربی و پیامدهای آن،اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، اردبیل،ایران.

11- 1394، تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر آمایش فضایی نواحی مرزی نمونه موردی: بازارچه سیرانبند بانه،دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، تهران،ایران.

12- 1394، چشم انداز تحولات جمعیتی و الزامات برنامه ریزی در ایران،تحولات جمعیت ایران؛ فرصت ها و تهدیدها، همدان،ایران.

13- 1394، ارزیابی و تحلیل تاثیر ملاحظات دفاعی- امنیتی در استقرار جمعیت مناطق مرزی استان کردستان،همایش ملی تحولات جمعیت ایران؛‌فرصت ها و تهدیدها، همدان،ایران.

14- 1394، بررسی راههای تقویت تعامل فرهنگی اقوام در استان آذربایجان غربی با تاکید بر نقش و کارکرد دولت،هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی)، سنندج،ایران.

15- 1392، ظرفیتها، تنگناها و رتبه بندی اقتصادی ایلات و عشایر مناطق مرزی (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)،اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت، اردبیل،ایران.

16- 1391، نگرشی تحلیلی بر موانع سیاسی- اقتصادی توسعه گردشگری در منطقه خاورمیانه،پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، تبریز،ایران.

17- 1391، بررسی نقش اجرای طرح انسداد مرزی در تامین امنیت پایدار مناطق قومی مرزنشین استان آذربایجان غربی،همایش سراسری امنیت پایدار، تهران،ایران.

18- 1391، تبیین رابطه امنیت سرمایه گذاری و نظام اشتغال در بخشهای مولّد اقتصادی استان آذربایجان غربی،اولین همایش ملی اشتغال، نظو و امنیت، رشت،ایران.

19- 1391، شیعیان آمریکا و جایگاه آنان در مناسبات اجتماعی- سیاسی جامعه آمریکا،همایش ژئوپلیتیک شیعه، تهران،ایران.

20- 1391، تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای استان آذربایجان غربی و تاثیر آن بر مهاجرتهای روستایی،اولین همایش ملی توسعه پایدار نواحی مرزی با رویکرد، گرگان،ایران.

21- 1391، ادراک گردشگران از بسترهای سیاسی و اقتصادی توسعه گردشگری در شهرستان مرزی پیرانشهر،همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها، زاهدان،ایران.

22- 1391، بررسی تطبیقی ظرفیتهای گردشگری با سطح موفقیت اقتصادی صنعت گردشگری در شهرستانهای مرزی استان آذربایجان¬غربی،اولین کنفرنس ملی اقتصاد ارومیه، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-ناصر سلطانی، 1392، کتابشناسی جامع قومیت.

2-ناصر سلطانی، 1392، آشنایی با مسلمانان جهان اسلام؛ مسلمانان آمریکا، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-ناصر سلطانی- علی قهرمان، 1390، ژئوپلیتیک اقوام در ایران؛ آذربایجان غربی و تحولات قومی آن.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-علی اکبر تقیلو و ناصر سلطانی، 1401، مطالعات طرح جامع گردشگری استان،استانی.

2-ناصر سلطانی، 1396، مطالعه و تدوین سند آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی،ارتباط با صنعت.

3-ناصر سلطانی، 1394، بررسي ظرفيتها و پتانسيلهاي صنعت گردشگري استان آذربايجان غربي و راهكارهاي ارتقاء آن،ارتباط با صنعت.

4-ناصر سلطانی،رشید سعیدآبادی ، 1394، بررسی روندهای مهاجرتی در استان آذربایجان غربی و راهبردهای مدیریتی آن،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (26)

1-علی محمدی ده چشمه، 1400، الگوهای مکانی و اختلافات منطقه ای نابرابری توسعه در بهره برداری از منابع آب در ایران، ناصر سلطانی-علی اکبر تقیلو.

2-محمدرضا بهشتی منش، 1399، ارزیابی آلودگیهای شاخص زیست محیطی استان البرز و راهبردهای آمایش سرزمینی جهت مدیریت آن، ناصر سلطانی-حسن حیدری.

3-فریبا علیزاده، 1399، بررسی و تحلیل روابط قدرت در مدیریت آب (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)، علی اکبر تقیلو-ناصر سلطانی.

4-زکیه علیزاده، 1399، ارزیابی ظرفیتهای سازمانی دستگاههای اجرایی استان آذربایجان غربی برای عملیاتی سازی برنامه آمایش سرزمین، ناصر سلطانی-حسن حیدری.

5-رویا فخری، 1399، ارزیابی جایگاه گردشگری در برنامه های آمایش سرزمینی شهرهای کوچک مرزی (نمونه موردی: شهر مرزی سرو)، ناصر سلطانی-حسن حیدری.

6-کبری نورعالی، 1399، بررسی زمینه های محیطی خطر بروز سیلاب با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهر پلدختر، ناصر سلطانی-وحید محمدنژاد.

7-ستاره ممندی، 1399، ارزیابی و تبیین تحرک جمعیتی روستا – شهری به شهر ربط و نقش آن در شاخص های توسعه سکونتگاههای مبدا (مطالعه موردی: دهستان گورک سردشت - شهر ربط)، ناصر سلطانی-علیرضا موقری.

8-محمد درایت بلخکانلو، 1398، ارزیابی و پهنه بندی توسعه فعالیت های خدماتی در منطقه آزاد تجاری ماکو، ناصر سلطانی-وحید محمدنژاد.

9-تانیا سانیار، 1398، ارزیابی اثرات تجارت مرزنشینان بر شاخصهای جمعیتی استان آذربایجان غربی نمونه موردی مرز تمرچین، ناصر سلطانی-حسن حیدری.

10-سیده محبوبه شهبازی، 1398، تحلیلی بر آمایش فضایی-مکانی فضاهای درمانی شهر ارومیه با رویکرد پدافند غیرعامل، ناصر سلطانی- خدیجه جوان.

11-شیوا احمدی، 1398، پهنه بندی مناطق دارای قابلیت توسعه گردشگری در استان کرمانشاه، ناصر سلطانی.

12-بنان رحیمی، 1398، تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان کرمانشاه، ناصر سلطانی.

13-حمیده کلب خانی، 1396، بررسی اثرات تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر تحقق برنامه های پیشنهادی شهرستان ارومیه در سند آمایش سرزمین، ناصر سلطانی.

14-فردین خوگر، 1396، بررسی تاثیر منطقه آزاد اروند در ساختار فضایی منطقه آبادان-خرمشهر، ناصر سلطانی-علی اکبر تقیلو.

15-اکبر علی میرزایی نظام آباد، 1396، آسیب شناسی و تحلیل میزان کارایی سطوح استانی در تدوین و اجرای برنامه آمایش سرزمین، ناصر سلطانی.

16-خلیل سعدا، 1396، ارزیابی و تبیین اثر سرمایه اجتماعی در روند اجرایی برنامه آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی، ناصر سلطانی.

17-اکبر هوشمند، 1396، نقش اسناد توسعه بالادستی در مدیریت بحران دریاچه ارومیه از لحاظ رویکرد اکولوژیکی، ناصر سلطانی.

18-رقیه داوری زرنقی، 1396، بررسی امکان پذیری برنامه های اجرایی پیشنهادی توسعه گردشگری شهرستان ارومیه در سند آمایش سرزمین استان، ناصر سلطانی.

19-یعقوب حسن ملا، 1396، بررسی نقش عوامل ژئومورفولوژیکی بر برنامه ریزی توسعه مناطق مسکونی (مطالعه موردی: منطقه چابهار)، ناصر سلطانی-وحید محمدنژاد.

20-مسعود مصدق، 1395، ارزیابی و تبیین جایگاه عوامل ژئوپلیتیک ترکیه در چشم انداز سیاستهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران، ناصر سلطانی-صیاد اصغری.

21-شب بو فرجی، 1395، ارزیابی میزان تاثیرگذاری سایت گردشگری دریاچه زریبار بر سازمان فضایی شهرستان مریوان، ناصر سلطانی.

22-گلاویژ احمداقبال، 1395، ارزیابی پیامدهای آمایشی انتقال بین حوضه‌ای آب از زاب به دریاچه ارومیه، ناصر سلطانی-میرنجف موسوی.

23-آرزو جوادی، 1395، مطالعه تطبیقی آمایش ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در استانهای مرزی (مطالعه موردی: آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان)، میرنجف موسوی-ناصر سلطانی.

24-كاظم آمده، 1394، ارائه الگوي كاركردي مؤثر در تقسيمات اداري - سياسي شهرستان نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، ناصر سلطانی- میرنجف موسوی.

25-حسن حسيني، 1394، تحليل اثرات اقتصادي- اجتماعي بازارچه هاي مرزيبر آمايش فضايي نواحي مرزي؛‌مطالعه موردي: بازارچه سيرانبند بانه، پایان نامه كارشناسي ارشد، میرنجف موسوی-ناصر سلطانی.

26-آمين جواهري، 1394، ارزيابي ملاحظات دفاعي- امنيتي بر استقرار جمعيت مناطق مرزي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، ناصر سلطانی.
دروس تدریس شده (5)

1-جغرافياي نظامي ايران، کارشناسی ارشد،ادامه دارد.

2-هويت و روح ملي ، کارشناسی ارشد،ادامه دارد.

3-اصول و مباني جغرافياي نظامي، کارشناسی ارشد،ادامه دارد.

4-ابعاد سياسي و امنيتي آمايش سرزمين، کارشناسی ارشد،ادامه دارد.

5-مدیریت آمایش سرزمین، کارشناسی ارشد،ادامه دارد.