• نام و نام خانوادگی
  • بهبود مشعوفی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)
پایان نامه ها (23)
دروس تدریس شده (3)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهبود مشعوفی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1366، الکترونیک،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1370، الکترونیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).

3-دکتری، 1381، الکترونیک،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
مقالات ژورنال (12)

1-A. Fathi, B. Mashoufi and Z. Hazhiri, 2022, Low-power min/max architecture in 32nm CNTFET technology for fuzzy applications based on a novel comparator,international journal of nano dimension.

2-A. Fathi, B. Mashoufi and S. Aziziyan, 2020, Very Fast, High-Performance 5-2 and 7-2 Compressors in CMOS Process for Rapid Parallel Accumulations,IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems.

3-A. Farajdokht and B. Mashoufi, 2018, Introducing new algorithms for notch FIR filter hardware complexity reduction in order to eliminate power line interference from ECG signal,Lecture notes in electrical engineering.

4-M. Meidani and B. Mashoufi, 2016, Introducing new algorithms for realising an FIR filter with less hardware in order to eliminate power line interference from the ECG signal,IET signal processing.

5-Sh. Shadmand and B. Mashoufi, 2016, A new personalized ECG signal classification algorithm using Block-based Neural Network and Particle Swarm Optimization,Biomedical Signal Processing and Control.

6-B. Mashoufi and A. Ahmadi, 2012, A New Optimized Approach for Artificial Neural Networks Training Using Genetic Algorithms and parallel processing,International Review on Computers and Software.

7-K. Gheysari and B. Mashoufi, 2011, Implementation of CMOS flexible fuzzy logic controller chip in current mode,Fuzzy Sets and Systems.

8-K. Gheysari, A. Khoei and B. Mashoufi, Spring 2011, High Speed Ant Colony Optimization CMOS Chip,Expert Systems with Applications, Elsevier science.

9-B. Mashoufi, M. R. Meybodi, S. A. Motamedi and M. B. Menhaj, 2004, Adaptive Survival Algorithm,IUST International Journal of Engineering Science.

10-ب. مشعوفي، م. ر. ميبدي، س. ا. معتمدي و م. ب. منهاج، 2004، ارائه الگوریتم های نو مبتنی بر اتوماتانهای یادگیر برای تعیین تعداد وزنهای ورودی نرونهای لایه مخفی برای شبکه های عصبی سه لایه،مجله علوم و تکنولوژی امیرکبیر، سال پانزدهم، شماره58-آ(مهندسی برق)، صفحه 319-386 ، بهار 1383..

11-B. Mashoufi, M. B. Menhaj, S. A. Motamedi and M. R. Meybodi, 2003, Introducing an Adaptive VLRBP Algorithm Using Learning Automata for Multilayer Neural Network,IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E86-D, No. 3, March 2003..

12-ب. مشعوفي، م. ب. منهاج، س. ا. معتمدي و م. ر. ميبدي، 2002، ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP،مجله علوم و تکنولوژی امیرکبیر، سال سيزدهم، شماره 51، صفحه 412-398 ، تابستان 1381..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (28)

1-رضا غفاری، امیر فتحی و بهبود مشعوفی، ۱۴۰۱، طراحی و پیاده سازی بخش رادیویی گیرنده رادار نفوذ در زمین،کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند.

2-A. Farajdokht and B. Mashoufi, 2018, Introducing new algorithms for notch FIR filter hardware complexity reduction in order to eliminate powerline interference from ECG signals,IEEEC .

3-امیر رضا محترمی -بهبود مشعوفی، ۱۳۹۵، طراحی و پیاده سازی فیلتر دیجیتال FIR موازی پر سرعت بر روی FPGA،پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند.

4-امیر رضا محترمی - بهبود مشعوفی، ۱۳۹۵، طراحی و پیاده سازی فیلتر FIR موازی بر روی FPGA،اولین همایش ملی روباتهای صنعتی هوشمند.

5-S. A. Fathi۱, B. Mashoufi۱, M. Mousazadeh۱, and A. Khoei۱, 2016, High Speed ۸B/۱۰B Encoder-Decoder Design,۲۰۱۶ ۱st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering.

6-M. Meidani and B. Mashoufi, 2016, A comprehensive survay on ECG and the majore noises which corrupts this signal,EMME , تهران,ايران.

7-M. Meidani and B. Mashoufi, 2015, The Importance of Precise sizing of Passband Ripple in Specifying Order of FIR Filter,ICE2015, استانبول,تركيه.

8-L. Vahed, L. Fadaei and B. Mashoufi, 2015, ECG Arrhythmia Classification Using Evolved Multilayer Perceptron Neural Network,national conference of technology ,energy and data on electrical and computer engineering, كرمانشاه,ايران.

9-L. Fadaei, L. Vahed and B. Mashoufi, 2015, ECG signal classification using MLP neural network with hybrid PSO-BP training algorithm,national conference of technology ,energy and data on electrical and computer engineering, كرمتنشاه,ايران.

10-S. Shadmand and B. Mashoufi, 1392, Personalized ECG Signal Classification Using Block-Based Neural-Network and Particle Swarm Optimization,بيستمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران, تهران,ايران.

11-A. Niknam, P. Hosaini, B. Mashoufi, and A. Khoei, 1391, A novel Evolutionary Algorithm for Block_Based Neural Network Training,PRIA 2013, بيرجند,ايران.

12-Mehdi Esmaeil pour, B. Mashoufi, 25-27 April 2011, A Low Power Consumption and Compact Mixed-Signal Gaussian Membership Function Circuit for Neural/Fuzzy hardware,2011 International Conference on Electronic Devices, Systems and Applications (ICEDSA) kuala lumpur malaysia .

13-M. Padash, B. Mashoufi, A. Taji and H. Hatami, 1390, A Very-High Resolution VLSI Loser-Take-All (LTA)Circuit forNeural Networks andFuzzy Systems,2011 International Conference on Electronic Devices, Systems and Applications (ICEDSA), كوالالامپور,مالزي.

14-S. Moshfe, B. Mashoufi and N. Kamali, 1390, CMOS Implementation of One Layer of Neurons for Pattern Recognition System,ICEDSA 2011, كوالالامپور,مالزي.

15-A. Ahmadi and B. Mashoufi, 1390, Neural architectures optimization using Genetic algorithms,International Conference on Electrical, Computer, Electronics and Communication Engineering, Paris,France.

16-مهدی اسمعیل پور و بهبود مشعوفی، 1390، ارائه مدارات پردازش كننده تصوير با سرعت و دقت بالا در تكنولوژي CMOS،The 7th Iranian Machine Vision and Image Processing Conference، تهران،ايران.

17-S. Moshfe, A. Khoei, Kh. Hadidi and B. Mashoufi, April 2010, A Fully Programmable Nano-Watt Analogue CMOS Circuit for Gaussian Functions,International Conference on Electronic Devices Systems, and Applications, Kuala Lumpur. Malaysia, 12-13 ..

18-A. Ahmadi and B. Mashoufi, 2010, Advantages of Parallel Processing and its Application for Neural Networks Training,World Academy of Science, Engineering technology.

19-S. Aziziyan, B. Mashoufi A. Fathi and F. Derogariyan , 1389, Implementation of a programmable neuron in 0.35 um CMOS Process for multi-Layer ANN applications,EUROCON 2011, ليسبون,پرتقال.

20-سرکیس عزیزیان و بهبود مشعوفی، 1389، طراحي نرون با قابليت برنامه ريزي بالا با استفاده از فناوري CMOS جهت استفاده در شبكه هاي عصبي ANN،هيجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.

21-P. Hosaini and B. Mashoufi, 2010, Circuit Deign of Weighted Order Statistics Filter Based on Neural Network in CMOS Process,International Conference on Electronic Devices, Systems and Applications.

22-T. Sedghi, M. Fakheri and B. Mashoufi, 1388, An Efficient Approach for Fingerprint Recognition,دومين كنفرانس ملي مهندسي برق.

23-E. Azadi, B. Mashoufi and Kh. Hadidi, 2009, COMS Implementation of RBF Neural Network,هفدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.

24-کاظم قیصری، عبدالله خویی و بهبود مشعوفی، 1387، پياده سازي الگوريتم بهينه سازي كلوني مورچه ها در تكنولوژي استاندارد CMOS،چهارمين كنفرانس ملي انجمن كامپيوتر ايران.

25-زهرا فکورنیا، عیس جهانگیر، کامران زینال زاده و بهبود مشعوفی، 1387، سنجش قابليت شبكه هاي عصبي مصنوعي در برآورد تبخير و تعرق پتانسيل (مطالعه موردي منطقه اروميه)،سومين كنفرانس مديريت منابع آب ايران.

26-رویا کوچک خان و بهبود مشعوفی، 2008، طراحي وساخت ربات هوشمند تعقيب كننده خط با استفاده از شبكه هاي عصبي،دومين كنگره مشترك سيستم هاي فازي ايران.

27-ناصر کمالی، کاظم قیصری و بهبود مشعوفی، 2008، طراحي يك فشار سنج هوشمند با استفاده از شبكه عصبي،شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.

28-بهبود مشعوفی، محمد رضا میبدی و سید احمد معتمدی، 2007، يك پياده سازي موازي براي الگوريتم بقا،پانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.
پایان نامه ها (23)

1-میراحسان میرقاسمی، ۱۴۰۱، طراحی و ساخت سیستم IOT برای اندازه گیری، ارسال مبتنی بر APN و آنالیز هوشمند اطلاعات با استفاده از شبکه های عصبی برای حفاظت کاتدیک خط لوله ی گاز، استاد راهنما.

2-رضا غفاری جاریحان، ۱۴۰۱، طراحی و پیاده سازی بخش رادیویی گیرنده رادار نفوذ در زمین ( GPR ) با عمق ۳ متر، استاد راهنما.

3-نرمین دیباگر، ۱۳۹۹، طراحی و پیاده سازی سیستم شناسایی حروف انگلیسی با سرعت بالا و توان مصرفی پایین با استفاده از شبکه های عصبی Spiking بر روی FPGA، استاد راهنما.

4-سجاد جاجی زاده، ۱۳۹۸، طراحی و پیاده سازی یک چیپ شبکه عصبی دیجیتال با توان مصرفی و حجم سخت افزاری پایین برای کاربرد شناسایی اعداد انگلیسی با استفاده از تکنولوژی CMOS، استاد راهنما.

5-علی ناظمی اشنی، ۱۳۹۷، طبقه بندی سیگنال ECG با استفاده از شبکه عصبی تکاملی Block-based با الگوریتم آموزش جدید مبتنی بر Aco و پیاده سازی سخت افزاری با استفاده از Verilog بر روی FPGA، استاد راهنما.

6-اکبر فرج دخت، ۱۳۹۷، طراحی فیلتر موازی FIR سرعت بالا با توان مصرفی پایین با استفاده از الگوریتم PSO در تکنولوژی CMOS برای حذف نویز برق شهر از سیگنال ECG، استاد راهنما.

7-نیره عباسقلیزاده، ۱۳۹۵، طراحی و پیاده سازی سیستم شناسایی کاراکتر با استفاده از شبکه عصبی ضربه ای (Spiking) در پروسه ۰.۳۵ CMOS، استاد راهنما.

8-منصور صمدی میاوق، ۱۳۹۵، حذف نویز برق شهر از سیگنالهای ECG تئسط فیلتر میان نگذر FIR موازی با استفاده از مدارات CMOS، استاد راهنما.

9-پریا پاکمهر، ۱۳۹۵، حذف نویز شهر از سیگنالهای ECGتوسط فیلتر میان نگذر FIR پایپ لاین با استفاده از مدارات CMOS، استاد راهنما.

10-افشین علیزاده، ۱۳۹۵، طراحی و شبیه سازی سیستم شناسایی کاراکتر با استفاده از شبکه های عصبی spiking و پیاده سازی سخت افزاری با زبان VHDL، استاد راهنما.

11-محمد رضا میدانی، 1394، طراحی و شبیه سازی یک فیلتر CMOS FIR برای حذف برق شهر از سیگنال ECG، استاد راهنما.

12-حسن مرادی، ۱۳۹۴، طراحی ،شبیه سازی و پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم FFT با استفاده از VHDL، استاد راهنما.

13-ليلا فدايي، 1394، طراحي و شبيه سازي يك سيستم طبقه بندي كننده سيگنالهاي ECG با استفاده از شبكه عصبي MLP با روش تعليم مبتني بر الگوريتم PSO در تكنولوژي FPGA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-ليلا واحد، 1394، طبقه بندي سيگنالهاي ECG توسط شبكه هاي عصبي MLP با روش تعليم مبتني بر الگوريتم ژنتيك و شبيه سازي شبكه تغليم يافته بر روي FPGA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-وحيد فتحي، 1394، طراحي و شبيه سازي سيستم شناسايي كاراكتر با استفاده از شبكه عصبي SOM در پروسه 0.35 CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-نسيبه درويشي، 1393، طراحي و شبيه¬سازي يك سيستم طبقه¬بندي كننده حروف انگليسي با استفاده از شبكه¬ي عصبي MLP در تكنولوژي FPGA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-شيرين شادمند، 1392، ارائه روشي نو مبتني بر الگوريتم PSO براي تعليم شبكه هاي عصبي Blocked Based جهت طبقه بندي سيگنالهاي ECG، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-عادل عزتي، 1391، طراحي و اجراي سخت افزاري مورچه فازي جهت بازيابي تصاوير در تكنولوژي استاندارد CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-حجت اله اسكندري، 1391، طراحي و پياده سازي يك چيپ CNN فازي در تكنولوژي استاندارد CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-امين نيكنام، 1391، طبقه بندي سيگنال هاي ECG توسط شبكه هاي عصبي بلوكي (BBNN) با روش تعليم مبتني بر الگوريتم ژنتيك و پياده سازي شبكه تعليم يافته توسط تكنولوژي CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-سعيده حسني، 1391، پياده سازي سخت افزاري شبكه هاي عصبي خو سازمانده (SOM) با استفاده از تكنولوژي CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مهدي اسمعيل پور، 1390، طراحي و اجراي يك چيپ براي تشخيص الگو با استفاده از شبكه هاي عصبي كاملا موازي CNN در تكنولوژي CMOS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-عقيل احمدي، 1390، ارائه الگوريتم يادگيري ساختار شبكه عصبي با استفاده از پردازش موازي و الگوريتم هاي ژنتيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-مدارهای منطقی، معماری کامپیوتر، میکروپروسسورها، سازمان کامپیوتر، مدارهای الکتریکی 1 ، مدار های الکتریکی 2 ، الکترونیک 2 ، اندازه گیری الکترونیکی، سیستمهای دیجیتال 1، کارشناسی.

2-شبکه های عصبی، بررسی و کاربرد سیستمهای موازی ، پردازش سیگنالهای دیجیتال، کارشناسی ارشد.

3-VHDL، دکتری.
جوایز و افتخارات (1)

1- 1371، برنده ششمین جشنواره بین المللی خوارزمی،سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران.