• نام و نام خانوادگی
  • میر علی محمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

1. ديپلم رياضي و فيزيک، دبيرستان دکتر شريعتی شهرستان خوي (خرداد ماه سال 1362 رتبه اول شهرستان خوی).

2. کارشناسي رشته مهندسی عمران- عمران از دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران (بهمن ماه سال 1366).

3. کارشناسي ارشد مهندسی عمران از دانشکده فني دانشگاه تهران (شهريور ماه سال 1370).

4. دكتراي تخصصي در رشته مهندسي عمران از دانشگاه بيرمنگام - انگلستان (سال 1377)

 5. عضو هيأت علمی دانشگاه با رتبة علمی دانشيار مهندسي عمران (پايه 34)، دانشکده فنی دانشگاه اروميه (از سال 1370- تاکنون).

6. داراي تعدادی بالغ بر 290 مورد مقاله، کتاب و طرح های تحقيقاتی در

در زمینه­های تخصصی رشتة مهندسی عمران، كه در مجلات علمی-پژوهشی معتبر یا در كنفرانس&zwnjهای ملی و بین المللی (داخلی و خارجی) و سازمان ملی استاندارد ایران به چاپ رسیده است.

 دارای صلاحیت پروانه اشتغال پایه ارشد نظارت و طراحی مهندسی عمران (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی- ارومیه)، (سال 1372 تاکنون).

 دارای صلاحیت پروانه اشتغال به کار آموزش (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)، (از سال 1382 تاکنون)، آموزش ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان، در دوره های:

1-  اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت،

2-  آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل.

3-  نظام برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه.

 دارای پروانه کارشناسی استاندارد (از سازمان ملی استاندارد ایران، به شماره پروانه: 4131)، در زمینه­های:

1-  تدوین استانداردهای ملی در رشته تخصصی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی،

2-  آموزش و ترویج استاندارد در رشته تخصصی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی.

تدوین کننده "12 مورد استاندارد ملی چاپ شده" توسط "سازمان ملی استاندارد ایران" (سال 1397 تاکنون)

 دارای پروانه داوری رسمی دادگستری (از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربايجان&zwnjغربی، 1398).

دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایران، به "شماره پروانه: 1103-41-01-20"، و با "شماره سریال 17282" در "رشتة راه و ساختمان" (سال 1399)

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (31)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)
کتاب های چاپ شده (14)
پروژه های تحقیقاتی (11)
پایان نامه ها (26)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میر علی محمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

1. ديپلم رياضي و فيزيک، دبيرستان دکتر شريعتی شهرستان خوي (خرداد ماه سال 1362 رتبه اول شهرستان خوی).

2. کارشناسي رشته مهندسی عمران- عمران از دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران (بهمن ماه سال 1366).

3. کارشناسي ارشد مهندسی عمران از دانشکده فني دانشگاه تهران (شهريور ماه سال 1370).

4. دكتراي تخصصي در رشته مهندسي عمران از دانشگاه بيرمنگام - انگلستان (سال 1377)

 5. عضو هيأت علمی دانشگاه با رتبة علمی دانشيار مهندسي عمران (پايه 34)، دانشکده فنی دانشگاه اروميه (از سال 1370- تاکنون).

6. داراي تعدادی بالغ بر 290 مورد مقاله، کتاب و طرح های تحقيقاتی در

در زمینه­های تخصصی رشتة مهندسی عمران، كه در مجلات علمی-پژوهشی معتبر یا در كنفرانس&zwnjهای ملی و بین المللی (داخلی و خارجی) و سازمان ملی استاندارد ایران به چاپ رسیده است.

 دارای صلاحیت پروانه اشتغال پایه ارشد نظارت و طراحی مهندسی عمران (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی- ارومیه)، (سال 1372 تاکنون).

 دارای صلاحیت پروانه اشتغال به کار آموزش (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور)، (از سال 1382 تاکنون)، آموزش ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان، در دوره های:

1-  اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت،

2-  آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل.

3-  نظام برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه.

 دارای پروانه کارشناسی استاندارد (از سازمان ملی استاندارد ایران، به شماره پروانه: 4131)، در زمینه­های:

1-  تدوین استانداردهای ملی در رشته تخصصی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی،

2-  آموزش و ترویج استاندارد در رشته تخصصی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی.

تدوین کننده "12 مورد استاندارد ملی چاپ شده" توسط "سازمان ملی استاندارد ایران" (سال 1397 تاکنون)

 دارای پروانه داوری رسمی دادگستری (از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربايجان&zwnjغربی، 1398).

دارای پروانه کارشناسی رسمی دادگستری از کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایران، به "شماره پروانه: 1103-41-01-20"، و با "شماره سریال 17282" در "رشتة راه و ساختمان" (سال 1399)

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکترای تخصصی، 1377، مهندسی عمران - هیدرولیک و مکانیک مهندسی رودخانه،دانشگاه بیرمنگام- انگلستان.

2-PhD, 1998, Associate Prof. in Civil Eng. (Hydraulics & River Eng. Mechanics),Birmingham University, England.
مقالات ژورنال (31)

1-35. Naghavi، M. Mohammadi، M. and Mahtabi، G.، 2020، Numerical Analysis of the Floodplain Buildings Density on Flow Features in Meandering Compound Channels Using Flow3D Software،J. of Advances in Water Resources، Elsevier، Vol. ?، No. .

2-Samet، K.، Mohammadi، M. Hoseini، K.، Karami، H.، 2016، Numerical Examination of Overlay Effects on Tandem Rigid Vegetation in a Straight Channel،Journal of ?????، Elsevier، Vol. ???، No. ??، pp. ???، March، ISSN: ???، The Netherlands. (ISI Journal، IF=???) .

3-Vojoudi Mehrabani، F.، Mohammadi، M.، Ayyoubzadeh، SA، Ferreira، Rui M.L. and João N.، Fernandes، 2020، Velocity Distribution in a Convergent Compound Channel with Vegetated Floodplains،Journal of ?????، Vol. ??، No. ??، Winter، John Wiley & Sons Ltd، ISSN (print): ??-??. (ISI JCR Journal، IF=???.

4-32. HasanZadeh Vaygan، V. Mohammadi، M. and Shakouri، B، 2020، Experimental and Numerical Examination of Flow Resistance in Plane Bed Streams”، Proceedings،Journal of Hydrology & Hydromechanics (JHH)، Vol. ??، No. ??، Czech Republic. (ISI Journal)..

5-میرجعفر صادق صفری، حفظ الله آکسوی و میرعلی محمدی, 2015, Incipient deposition of sediment in rigid boundary open Channels,Journal of Environmental Fluid Mechanics.

6- 1390.

7-حیدری، عامل سخی، میرعلی محمدی و سلطانی, 2014, Zonation for Soil Liquefaction Potential Assessment in Babol City, Iran,E-Journal of Geotechnical Engineering, 19,19.

8-میرعلی محمدی, 2014, On the effect of cross sectional shape on incipient motion and deposition of sediments in fixed bed channels,Journal of Hydrology and Hydromechanics.

9-میرعلی محمدی, 2012, Boundary Shear Stress in a Trapezoidal Channel,International Journal of Engineering.

10-اکبر شیرزاد، م. تابش، م. فرمانی و میرعلی محمدی, 2013, Pressure-Discharge Relations with Application in Head Driven Simulation of Water Distribution Networks,Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE.

11-میرعلی محمدی, 2012, Feasibility of increasing the efficiency of primary settling tanks by using thin layer plates,Journal of American Sciences.

12-میرعلی محمدی, 2012, ANFIS-based Approach to Predict Manning’s n in Rivers at the Bankfull Stage,International Journal of Engineering.

13-میرعلی محمدی, 2012, Evaluation of Groundwater Quality Index in West Coasts of Urmia Lake Ecosystem,Archives Des Sciences.

14-., 2011, The Effect of Impervious Clay Core Shape on the Stability of Embankment Dams,International J. of Geotechnical and Geological Eng, 4,29.

15- 2008, Boundary Shear Stress around Bridge Piers,American Journal of Applied Sciences.

16- 2006, The Most Efficent Configuration for Forced Convection lLminar Flow Past Staggered Tube Bundle,ISME.

17- 2005, Spatially Varied Flow Profiles in a V-Shaped Side-Channel,International Journal Of Engineering.

18- 2005, The Initiation of Sediment Motion in Fixed Bed Channels,Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B, Engineering.

19- 2004, Resistance to Flow in a V-shaped Bottom Channel,International Journal of Engineering IJE Transaction B: Application.

20- 2004, Shape Effects on Boundary Shear Stress Distribution in Open Channels,Journal of Faculty of Engineering, University of Tabriz.

21- 2002, An Experimental Investigation of Bridgeflow II Kerb Channel Units,IJE Transactions B: Applications.

22-میرعلی محمدی، حسن زاده، سلماسی، حسین زاده دلیر، محمد مناف پور، 1395، بررسی آزمایشگاهی پارامتر های هیدرولیکی سرریز نعل اسبی مدرن،عمران مدرس(چاپ نشده).

23-میرعلی محمدی، حسین محمدنژاد، حمزه ابراهیم نژادیان، 1394، مقاومت جریان و توزیع سرعت در کانالها با مقاطع مثلثی شکل،پژوهش های تجربی در مهندسی عمران.

24-میرعلی محمدی، 1392، بررسی آستانه نهشته شدن و حرکت دانه های رسوبی در مجاری باز جدار صلب،دانش آب و خاک.

25-میرعلی محمدی، 1392، مدل نیمه نظری پیش بینی مقطع پایدار رودخانه های با بستر ماسه ای،علوم و مهندسی آبخیزداری ایران.

26-میرعلی محمدی، 1391، برآورد تنش برشی در کانال های ذوزنقه ای روباز با جداره صاف،دانش آب و خاک.

27-میرعلی محمدی، 1390، ارائه روش جدیدی برای برآورد مقاومت سنگ درزه دار با استفاده از ضریب درزه داری،نشریه زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی.

28- 1383، گردش آب ناشی از رانش باد در دریاچه ارومیه،مجله تخصصی عمران.

29- 0, Comparison of LLR, MLP, Elman, NNARX and ANFIS Models-with a Case Study in Solar Radiation Estimation,Lournal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

30- 0، Maku Dam Monitoring by Comparison of Results of Instrumentantion and Computer Software،Journal of Food Agriculture& Enviroment.

31- 0, On the Distribution of Velocity in a V-Shaped Channel,Transaction A:Civil Engineering.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)

1- 1394, A DECISION TREE SELF-CLEANSING MODEL FOR STORMWATER DRAINAGE SYSTEMS,17th International Conference on Sedimentation and Transportation of Solid Particles, دلفت,هلند.

2- 2012, Analysis of Incipient Deposition of Sediment Particles in Rigid Boundary Channels based on Critical Velocity Approach,International Conference on Sediment Modeling in Hydrological Watersheds and Rivers, Istanbul,Turkey.

3- 2013, Application of ANN for the Analysis of Sediment Incipient Deposition in Rigid Boundary Channels,16th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, رشتوك,آلمان.

4- 2004, Boundary Shear Stress Distribution in a V-shaped Channel,Hydraulics of Dams & River Structures, (HDRS).

5- 2004, Boundary shear stress in a floodplain chaninel,13TH International Conference on : Transport & Sedimentation of Solid Particles (T&S13).

6- 2001, Boundary Shear Stress in a Straight Compound Channel,National Conference on Hydralics, Hydrology and Sustainable Water Resources Management.

7- 2004, Distribution of Eddy Viscosity in Open Channels,10th Asian Congress of Fluid Mechanics, (ACFMX).

8- 2004, Distribution of Local Friction Factor in an Open Channel,9th International Symposium on River Sedimentation, (9th ISRS), Yichang, China.

9- 1394, EMPIRICALLY BOUNDARY SHEAR STRESS COUPLED WITH EVOLUTIONARY ALGORITHMS IN A V-SHAPED CHANNEL,17th International Conference on Sedimentation and Transportation of Solid Particles, دلفت,هلند.

10- 2013, Experimental Study of Incipient Motion of Non-Cohesive Sediment in a Rigid Triangular Channel,16th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles, رشتوك,آلمان.

11- 2008, Flood Management Scenarios Based on Hydrodynamic Modeling,BALWOIS 2008 Conference.

12- 2008, Friction Factor in A V-Shaoed Open Channel,12th Asian Congeress of Fluid Mechanics.

13- 2004, Hydromatrix: A New Way for Hydropower Generation,1st National Conference on Eco-Energy (Eco2004).

14- 2002, Incipient Motion of Sediment Particles in Fixed Bed Channels,11th International Conference on: Transport & Sedimentation of Solid Particles (T&S2002).

15- 2002, On the influence of Shape on Resistance to Flow in Open Channels,Riverflow2002, Louvain-La-Neuve, Belgium.

16- 1394, PREDICTION FINDING OPTIMUM LOCATION AND RECHARGE RATE OF WELLS TO PREVENT SALTWATER INTRUSION INTO THE COASTAL AQUIFERS,17th International Conference on Sedimentation and Transportation of Solid Particles, دلفت,هلند.

17- 2002, The Effect of Tube Turbulence on Boundary Shear Stress Measurements in Open Channel Flows,9th Asian International Conference on Fluid Mechanics (ACFM9),.

18- 2004, Velocity distribution a V - Shaped Channel,6th National Conference on : Hydraulics.

19- 1390، ارايه تابعي جديد براي تعيين سهم نيروي برشي ديواره در كانال ها با مقاطع دايره اي نيمه پر،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت،ايران.

20- 1392، ارائه مدل آزمايشگاهي براي بررسي رسوبگذاري در كانال هاي مثلثي شكل: مورد استفاده براي جمع آوري و دفع آب هاي سطحي معابر شهري، پلها و جاده ها،اولين كنفرانس معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار، همدان،ايران.

21- 1391، ارزيابي پارامترهاي هيدروليكي جريان در كانال هاي ذوزنقه اي شكل ....،نهمين سمينار بين المللي رودخانه، اهواز،ايران.

22- 1389، ارزيابي قابليت هاي مدل هاي مختلف رفتاري خاك در آناليز ديناميكي سدهاي خاكي،اولين همايش ملي سازه- زلزله - ژئوتكنيك.

23- 1390، ارزيابي كيفي آب چاههاي تأمين كننده آب آشاميدنيشهرستان اروميه بر اساس شاخص كيفي آب،هفدهمين همايش ملي سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران(بيش از حد نصاب)، تهران،ايران.

24- 1390، استفاده از سدهاي زيرزميني در كنترل، تغذيه و پايداري آبهاي زيررميني (مطاله موردي: رودخانه مردوق چاي)،ششمين كنگره ملي مهندسي عمران-6icce (بيش از حد نصاب)، سمنان،ايران.

25- 1390، امكان سنجي افزايش راندمان مخازن ته نشيني اوليه با استفاده از صفحات نازك مورب،هفدهمين همايش ملي سالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران(بيش از حد نصاب)، تهران،ايران.

26- 1390، آستانه ته نشيني رسوبات در كانال ها با جداره ثابت در مقاطع دايره اي، مستطيلي و U شكل،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران(بيش از حد نصاب)، رشت،ايران.

27- 1390، آستانه حركت رسوبات در كانال با جداره ثابت با شكل كف V،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت،ايران.

28- 1392، بررسي اثر تغييرات شيب جانبي كف كانال روي توزيع تنش برشي مرزي در كانال هاي مركب،پنجمين كنفرانس مديريت منابع آب ايران، تهران،ايران.

29- 1391، بررسي اثر همگرايي ديوارههاي سرريز بر روي مشخصات هيدروليكي جريان،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

30- 1390، بررسي استفاد از الكل هاي چرب در كا هشَ تبخير آب (مطالعه موردي : درياچه اروميه)،يازدهمين سمينار سراسري آبياري و كاهش تبخير(بيش از حد نصاب)، كرمان،ايران.

31- 1389، بررسي اضافه فشار آب ايجاد شده به وسيله زلزله در هسته رسي سدهاي خاكي (تحت تاثير شكل هسته)،نهمين كنفرانس هيدروليك ايران.

32- 1391، بررسي الگوهاي جريان و تغييرات شوري و دانسيته درياچه اروميه،اولين كنفرانس بين المللي درياچه اروميه، اروميه،ايران.

33- 1390، بررسي الگوي جريان در سد ستارخان اهر،ششمين كنگره مهندسي عمران-6icce (بيش از حد نصاب)، سمنان،ايران.

34- 1393، بررسي آب بندي هسته رسي سدهاي خاكي با عمق نفوذ بهينه ديوار آب بند بتن پلاستيك با استفاده از نرم افزار FLAC (مطالعه موردي: سد عنبران-نمين)،دومين كنفرانس ملي ژئوتكنيك ايران، كرمانشاه،ايران.

35- 1392، بررسي پاسخ لرزه اي سد ستارخان در برابر زلزله سال 1391 آذربايجان شرقي،اولين كنگره بين المللي علوم زمين ايران (فاقد گواهي ارائه)، تهران،ايران.

36- 1390، بررسي پايداري ديناميكي سد شهرچاي اروميه با استفاده از مدل خاك پيشرفته،ششمين كنگره ملي عمران-6icce (بيش از حد نصاب)، سمنان،ايران.

37- 1389، بررسي پايداري ديناميكي سدهاي خاكي تحت تاثير شكل هسته ناتراوا،پنحمين كنگره ملي مهندسي عمران.

38- 1394، بررسي تاثير جنس مصالح در پايداري استاتيكي سدهاي خاكي با نگرش ويژه به بهينه‌سازي مقطع سد،دومين همايش ملي مهندسي عمران، ملاير،ايران.

39- 1394، بررسي تأثير ايجاد روزنه در كف سرريز هاي نعل اسبي بر مشخصات هيدروليكي سرريز،چهاردهمين كنفرانس هيدروليك ايران، زاهدان،ايران.

40- 1391، بررسي تأثير سازه پل و عمليات ساماندهي رودخانه در پارامترهاي هيدروليكي جريان به كمك مدل هيدروديناميك MIKE11،نهمين سمينار بين المللي رودخانه، اهواز،ايران.

41- 1394، بررسي تأثير سازه ي آب شكن بر رفتار هيدروليكي رودخانه¬ها،كنفرانس عمران و محيط زيست، قزوين،ايران.

42- 1394، بررسي تأثير عدد فرود بر نسبت آبگيري در آبگير جانبي با استفاده از مدل عددي،اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب، تهران،ايران.

43- 1392، بررسي تأثير ميزان عمق نفوذ ديوار آببند بتن پلاستيك در هسته رسي سد مخزني عنبران،اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبيل،ايران.

44- 1387، بررسي تحليلي و مقايسه اي عملكرد لرزه اي سد علويان تحت اثر بارگذاري هاي شبه استاتيكي و ديناميكي مشابه زلزله 1995 كوبه ژاپن،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران.

45- 1390، بررسي تنش برشي جريان در كانال هاي مستطيلي،ششمين كنفرانس ملي مهندسي عمران- 6icce (بيش از حد نصاب)، سمنان،ايران.

46- 1394، بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد گيلانغرب،دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار، تهران،ايران.

47- 1390، بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي نهشته هاي رسوبي حوضه آبريز سد آغ چاي،سي امين گردهمايي علوم زمين(بيش از حد نصاب)، تهران،ايران.

48- 1392، بررسي رسوبگذاري در رودخانه ها با مواد بستر درشت دانه با استفاده از مدل عددي MIKE21 ، مطالعه موردي: رودخانه بارون چاي- ماكو،هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران،، زاهدان،ايران.

49- 1391، بررسي رسوبگذاري مخازن سدها استفاد از مدل عددي MIKE21،نهمين سمينار بين المللي رودخانه، اهواز،ايران.

50- 1393، بررسي رفتار استاتيكي و شبه استاتيكي مصالح ژئوسنتتيك و تامين پايداري شيب هاي خاكي در دو حالت اجراي روش رويه (پوششي و خاك مسلح)،اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي، تهران،ايران.

51- 1392، بررسي رفتار ديناميكي ديواره گود ميخكوبي شده تحت اثر زلزله حوزه نزديك و دور از گسل،اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبيل،ايران.

52- 1388، بررسي رفتار سد خاكي تحت تاثير شكل هسته رسي،هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران.

53- 1391، بررسي عددي الگوي جريان بر روي سرريز و پرتاب كننده جامي شكل سد گاووشان،نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، اصفهان،ايران.

54- 1389، بررسي عملكرد هيدروليكي كالورت با مقاطع هندسي مختلف،نهمين كنفرانس هيدروليك ايران.

55- 1393، بررسي كاربرد فلوم STF و LTF مجهز به سنسور هيدرواستاتيك به عنوان سازه اندازه گيري جريان در جهت بهبود مديريت آب (مطالعه موردي: شبكه آبياري و زهكشي زرينه رود)،نخستين كنگره مهندسي و مديريت منابع آب و خاك ايران و پنجمين كنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و سبكه هاي آبياري و زهكشي، كرج،ايران.

56- 1391، بررسي گزينه هاي مختلف طرح سامانذهي رودخانه با هذف ايجاد منطقه نمونه گردشگري (مطالعه موردي: رودخانه زرينه رود)،همايش منطقه اي مهندسي عمران(بيش از حد نصاب)، رودبار،ايران.

57- 1390، بررسي مقاومت سازند هاي حوضه آبريز سد آغ چاي خوي و تهيه نقشه زمين شناسي مهندسي،پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران(بيش از حد نصاب)، تهران،ايران.

58- 1394، پيش بيني بار رسوب معلق در ايستگاه آبسنجي واقع در بالا دست سد بارون ماكو شاخه قزلارچاي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي،دهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه تبريزفايل تكراري است، تبريز،ايران.

59- 1391، تاثير جرم پي سدهاي خاكي در اندركنش ديناميكي جسم سد و پي بر اساس شتاب نگاشت هاي ثبت شده زلزله (مطالعه موردي: سد كرخه)،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

60- 1389، تاثير شكل مقطع رفتار هيدروليكي جريان در كانال ها با مقاطع مركب،نخستين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي منابع آب ايران.

61- 1394، تأثير تغيير اقليم بر حداكثر بارش‌هاي 24 ساعته ايستگاه تبريز،سومين كنفرانس ملي مديريت و مهندسي سيلاب، تهران،ايران.

62- 1392، تحليل استاتيكي ديوارههاي گود ميخكوبي شده Nailling،اولين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتكنيك ايران، اردبيل،ايران.

63- 1387، تحليل استاتيكي سدهاي خاكي تحت تأثير شكل هسته رسي سد،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران.

64- 1387، تحليل استاتيكي سدهاي خاكي تحت تأثير شكل هسته ناتراوا،چهارمين كنگره ملي مهندسي عمران ايران.

65- 1393، تحليل رفتاري سد خاكي دريك چاي سلماس با استفاده از نتايج ابزار دقيق (طي دوره بهره برداري)،هشتمين كنگره ملي مهندسي عمران، بابل،ايران.

66- 1390، تحليل سه بعدي جريان عبوري از سرريز سد ستارخان،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت،دانشگاه گيلان- رشت.

67- 1391، ترسيم نمودار دبي-اشل در كانال هاي مركب با استفاده از نرم افزار CES-AES،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

68- 1391، تعيين پارامترهاي هيذروليكي جريان در كانال هاي روزنقه اي با بستر متحرك به روش مدل سازي ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران(بيش از حد نصاب)، اروميه،ايران.

69- 1392، تعيين دبي غالب و منحني‌هاي سنجه بارمعلق رسوبات در حالت¬هاي مختلف زماني براي رودخانه‌ها (مطالعه موردي: رودخانه بارون چاي- ماكو)،هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران92، زاهدان،ايران.

70- 1391، تنش برشي در كانال هاي ذوزنقه اي شكل با جداره صاف،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران(بيش از حد نصاب)، اروميه،ايران.

71- 1386، توزيع تنش برشي جداره در كانال ها با مقاطع دايره اي نيمه پر،ششمين كنفرانس هيدروليك ايران.

72- 1392، توسعه روشي نوين جهت مدلسازي تراوش از بدنه سدهاي خاكي در شرايط عدم قطعيت پارامترهاي هيدروليكي خاك،دوازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران( فاقد گواهي ارائه)، تهران،ايران.

73- 1391، جزئيات حل ماتريس چهارقطر ي باالگوي جاروي دوطرفه ( كاربرد درحل عددي معادلات سنت ونانت با روش پرايزمن)،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

74- 1390، حفاظت بتن در مخازن ذخيره آب شرب،اولين كنفرانس بين المللي بتن هاي ناتراوا مخازن آب شرب(بيش از حد نصاب)، رشت،ايران.

75- 1389، راهكارهاي علمي و عملي تامين آب درياچه اروميه روشهاي كاهش تبخير از سطح درياچه،دومين همايش ملي بحران زيست محيطي پارك ملي درياچه اروميه.

76- 1391، رژيم رودخانه ها با بسترشني (مطالعه موردي: بررسي رودخانه هاي حوضه آبريز درياچه اروميه)،نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، اصفهان،ايران.

77- 1394، روش هاي آببندي پي سدهاي خاكي و انتخاب بهترين گزينه با بهره گيري از تكنيك مهندسي ارزش (مطالعه موردي: سد خاكي گيلانغرب)،سومين كنگره بين المللي عمران، معماري و توسعه شهري، تهران،ايران.

78- 1390، شبيه سازي هيدروديناميكي دانسيته و شوري درياچه اروميه،دهمين كنفرانس هيدروليك ايران، رشت،ايران.

79- 1391، شبيه سازي هيدروليكي طرح ساماندهي رودخانه با استفاده از مدل رياضي MIKE11 (مطالعه موردي: زرينه رود)،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران، اروميه،ايران.

80- 1391، شبيه سازي هيدروليكي و ارزيابي طرح ساماندهي رودخانه (مطالعه موردي:رودخانه زرينه رود)،همايش منطقه اي مهندسي عمران(بيش از حد نصاب)، رودبار،ايران.

81- 1382، گردش آب ناشي از رانش باد در درياچه اروميه،چهارمين كنفرانس هيدروليك ايران.

82- 1391، مطالعه ي عددي تاثير زاويه انحراف دهنده هاي جريان آشفته، بر روي طول اتصال جريان،يازدهمين كنفرانس هيدروليك ايران(بيش از حد نصاب)، اروميه،ايران.

83- 1381، معرفي ويژگي هاي درياچه اروميه، پروژه ميانگذر و مسائل زيست محيطي: با مقدمه اي بر هيدروديناميك گردش آب درياچه اروميه،همايش ميانگذر درياچه اروميه و محيط زيست.

84- 1394، مقايسه روش هيدروليكي و هيدرولوژيكي در برآورد دبي سيلابي عبوري از كالورت هاي شبكه آبياري خداآفرين،اولين كنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب فاقد گواهي، تهران،ايران.

85- 1388، نقش مديريت زمان در به هنگام سازي پروژه هاي عمراني،هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران.

86- 1390، نقش نقشه هاي زمين شناسي در شناسايي زمين هاي مستعد فرسايش پذيري،سي امين گردهمايي علوم زمين(بيش از حد نصاب)، تهران،ايران.

87- 2004، نيروگاه هاي آبي ماتريسي(Hydromatrix):روشي نوين براي توليد نيروي برق آبي،اولين كنفرانس اكوانرژي ايران.

88- 1394، وضعيت بحران آب و امنيت غذايي دركشور،امنيت غذايي از مزرعه تا سفره، پيرانشهر،ايران.
کتاب های چاپ شده (14)

1-میرعلی محمدی، 1399، هیدرولیک کانال‌های مرکب ،تصنیف، دردست اقدام.

2-میرعلی محمدی، 1399، هیدرولیک کانال‌های مرکب ،تصنیف، دردست اقدام.

3-میرعلی محمدی، 1399، ریاضیات عالی مهندسی کاربردی ،تالیف.

4-میرعلی محمدی، 1399، تأسیسات و زیرساخت های شهری ،تالیف.

5-میرعلی محمدی، 1392، زبان انگلیسی برای دانشجویان و مهندسین عمران،تالیف.

6-میرعلی محمدی، تابستان 1381، مجموعه مقالات اولین همایش دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه،تالیف، لیتوگرافی سهیل.

7-میرعلی محمدی، بهمن 1395، بناهای آبی ،تالیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.

8-میرعلی محمدی، 1398، هیدرولیک کاربردی،تصنیف، انتشارات دانشگاه ارومیه.

9-میرعلی محمدی، 1393، هیدرولیک جریان در کانال ها و رودخانه ها،ترجمه، انتشارات دانشگاه ارومیه، لیتوگرافی پرتو، چاپ اول، تابستان سال 1382.، چاپ دوم تابستان 1387.

10-میرعلی محمدی، 1389، هیدرولیک کاربردی ،تالیف.

11-میرعلی محمدی، 1394، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی عمران83، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

12-میرعلی محمدی، 1393، هیدرولیک جریان در کانالها و رودخانه ها، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

13-میرعلی محمدی، 1386، هیدرولیک کاربردی86، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

14- 1381، نقد و بررسی کتاب دینامیک ماسه های دریایی.
پروژه های تحقیقاتی (11)

1-Mohammadi، M.، 2002، Boundary Shear Stress and Velocity Distributions in Open Channels،a Research Report Submitted to the Department of Research & Technology، Urmia University، November، Urmia، Iran. (in English).

2-27. Mohammadi، M.، 2005، A Relationship between Evaporation of Normal & Salty Waters and their effect on Urmia Lake Yearly Evaporation،a Research Report Submitted to the West Azarbaijan Water Authority and the Department of Research & Technology، Urmia University، May، Urmia، Iran. (in Farsi).

3-Mohammadi، M.، 2007، The effect of Climate Change on Urmia Lake Water Level،a Research Report Submitted to the Department of Research & Technology، Urmia University، September، Urmia، Iran. (in Farsi).

4-Mohammadi، M، 2008، Boundary Shear Stress Distribution in Part-full Pipe Channels،a Research Report Submitted to the Department of Research & Technology، Islamic Azad University، Khoy branch، September، Khoy، Iran. (in Farsi).

5-Mohammadi، M، 2008، 2D Computational Model for Rivers and Open Channel Flows،a Research Report Submitted to the Department of Research & Technology، Urmia University، September، Urmia، Iran. (in Farsi).

6-Mohammadi، M.، 2013، Investigation on the causes of the high pipe failure rate in water distribution network of Urmia city and proposing some methods to reduce the pipe failure rate،A Research Report Submitted to the West Azarbaijan Water & Wastewater Authority (شرکت آب و فاضلاب استان) and the Department of Research & Technology، Urmia University، November، Urmia، Iran. (in Farsi) .

7-Mohammadi، M.، 2014، Fresh Concrete Rheology and the Effect on Concrete Workability during Pumping،a Research Report Submitted to the West Azarbaijan Building Engineering Organization (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان) and the Department of Research & Technology، Urmia University، December، Urmia، Iran. (in Farsi).

8-Agh، N. Mohammadi، M. Yasi، M. Dadmehr، R. Jabbari، H. Doosti-Rezaei، M. and Siab-Godsi، A.A، 2014، A Phase to Phase Master Plan for the Rescuing Lake Urmia (the economical، fastest and more effective method)طرح احیای فازبندی شده دریاچه ارومیه (کم هزینه ترین، سریعترین و مؤثرترین راهکار برای احیای دریاچه ارومیه) ،A Research Report Submitted to the West Azerbaijan Water Authority and the Department of Research & Technology، Urmia University، September، Urmia، Iran. (in Farsi).

9-19. Safari، M.J.S. and Mohammadi، M.، 2017، Self-Cleansing Design Criteria for Urban Drainage Systems: Non-Deposition with and without Sediment deposited Bed Conditions،A Post-Doc. Research Report Submitted to the Department of Research & Technology Affairs، Urmia University، December، Urmia، Iran..

10-18. Mohammadi، M.، 2020، Evaluation of the Reliability of Water Distribution Network of West Azarbaijan Cities (a case study: Oshnavieh City Water Network)،West Azarbaijan Water & Wastewater Authority and the Department of Research & Technology، Urmia University of Technology.

11-میرعلی محمدی،بهزاد دلخواهی، 1387، استفاده از مینی پیزومتر به منظور برآورد میزان نفوذ از رودخانه قطور به آبخوان دشت خوی،قطب علمی شیمی پاک و مواد جدید در دانشگاه تبریز.
پایان نامه ها (26)

1-بهزاد شكوري، 1392، ارزيابي تاثير عمق نفوذ ديواره آب بند بتن پلاستيك در هسته رسي سد هاي خاكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سارا بقائي، 1391، ارزيابي تطبيقي رفتار تحليلي و داده هاي ابزار دقيق در سد هاي خاكي(مطالعه موردي :سد ستار خان)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-عذرا ايزدي، 1390، بررسي عملكرد هيدروليكي جريان در كالورت ها90، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-آرش عسگري، 1389، بررسي رفتار هيدروليكي جريان در كانال ها با مقطع مركب و رودخانه ها89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-مريم مولودي، 1391، بررسي مقاومت جريان و تعيين ضريب مقاومت در رودخانه ها با بستر شني(مطالعه موردي رودخانه شهر چاي اروميه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-پيام صراطي جنتي، 1389، بررسي رفتار ديناميكي سد هاي خاكي تحت تاثير شكل هسته سد89، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-محمد ضيائي، 1391، بررسي وضعيت نشست سد هاي خاكي در زمان هاي بهره برداري و مقايسه آن با نتايج مدل هاي عددي ( مطالعه موردي :سد ماكو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-امير آذربقا، 1393، آناليز ديناميكي سدهاي خاكي تحت اثر ابعاد هندسي هسته و پوسته سد و مقايسه نتايج آن با داده هاي ابزار دقيق با استفاده از يك نرم افزار (مطالعه موردي : تعدادي از سدهاي خاكي با شكل هندسي متفاوت)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سهيل انتظاري، 1390، بررسي الگوي جريان در مخازن سدها (مطالعه موردي: سد ستارخان-اهر)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-آكام سلطانپور بارو ژي، 1390، مقايسه مدل هاي برآورد تبخير از سطح آب درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-امير دامن افشان، 1390، شبيه سازي هيدروديناميكي تغييرات شوري درياچه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-وحيد بابازاده، 1391، بررسي بهبود عملكرد هيدروليكي پرتابه هاي جامي شكل سرريزهاي بلند بوسيله شبيه سازي عددي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-علي اميري، 1391، تأثير شكل مقطع روي رابطه دبي-اشل در كانال هاي مركب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سيد سالار عراقي، 1391، بررسي تأثير جرم فونداسيون سدهاي خاكي در تحليل ديناميكي بر اساس شتاب نگاشت هاي ثبت شده (مطالعه موردي: سد كرخه)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-حسين محمدنژاد، 1391، مقاومت جريان و توزيع سرعت در كانال ها با مقطع مثلثي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-امير بهرامي فر، 1390، كاربرد نظريه هاي رژيم جريان در رودخانه ها و انتخاب بهترين نظريه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-ناصر حسن زاده، 1391، مطالعه روند رسوبگذاري در مخازن سدها و تأثير آن بر عملكرد سازه هاي تخليه كننده سد (مطالعه موردي: سد ستارخان اهر)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-كيوان كولاني مطلق، 1391، بررسي رفتاري سدهاي خاكي با استفاده از نتايج ابزار دقيق سد و تحليل برگشتي (مطالعه موردي: يك سد خاكي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-هادي ايرجي، 1393، بررسي رسوب‌گذاري در مخازن سدها با استفاده از تكنيك شبكه‌هاي عصبي (مطالعه‌ي موردي؛ سد بارون ماكو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-دارا فرج زاده، 1393، بررسي تاثير جنس مصالح در پايداري استاتيكي سدهاي خاكي با نگرش ويژه به بهينه سازي مقطع سد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-عرفان عاشوري، 1394، شبيه سازي سه بعدي روند رسوب گذاري در مخزن سد با استفاده از نرم افزار MIKE3 (مطالعه ي موردي يكي از سد هاي خاكي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-بهنام گلي، 1393، بررسي مشخصه هاي هيدروليكي جريان در جريان برروي سد هاي بلند با توجه ويژه به كاويتاسيون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

23-سميه شيخلو، 1392، بررسي عددي آبشستگي جريان در كالورت هايي با بستر متحرك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

24-علي اكبر دبيري اقدم، 1392، بررسي پايداري سد هاي خاكي تحت بارگذاري هاي مختلف هيدروليكي هنگام تخليه سريع مخزن(مطالعه موردي:سد ساروق)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-بهمن آقازاده قره باغ، 1392، بررسي آزمايشگاهي آستانه حركت ذرات رسوبي در كانال مثلثي شكل با جداره ثابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-نعيمه شيرزاديان، 1391، برآورد باركل رسوب در رودخانه ها با بستر شني(مطالعه موردي :رودخانه بارون چاي ماكو)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.