• نام و نام خانوادگی
  • سجاد گلشن نواز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

دکتر سجاد گلشن نواز فارغ التحصیل دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران و هم اکنون عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه با مرتبه علمی دانشیاری می باشند. از ایشان بیش از 70 مقاله با نمایه ISI و بیش از 30 مقاله در نشریات ISC و کنفرانس های معتبر بین المللی و داخلی انتشار یافته است. حضور در لیست 2% دانشمندان برتر پراستناد جهان در سال های 2020 و 2021، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی در سال 1398، عضویت در هیئت تحریریه مجله ISI در حوزه مهندسی برق در موسسه Springer، انتخاب به عنوان داور برجسته موسسه IEEE در سال 2017 و نیز اخذ چندین جایزه بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 از سایر دستاوردهای پژوهشی ایشان می باشد.

در حوزه فعالیت های ارتباط با صنعت نیز ایشان مدیر چندین پروژه مختلف با شرکت ها و مراکز صنعتی منجمله شرکت برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی، شرکت قند ارومیه و سایر مراکز صنعتی می باشند. در حوزه مسئولیت های اجرایی نیز ایشان مسئولیت راه اندازی و ریاست مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه، مدیریت فناوری دانشگاه و تهیه آیین نامه های توسعه فناوری دانشگاه، تجاری سازی فناوری های دانشگاه و مالکیت فکری دانشگاه، ریاست اداره توسعه و تجاری سازی فناوری های دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه را بر عهده داشته اند. هم اکنون ایشان به عنوان معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی فعالیت می نمایند.

شایان ذکر است در حوزه فناوری و پژوهش های کاربردی، ایشان عضو شرکت فناورانه با محوریت تولید تجهیزات و دستگاه های هوشمند الکترونیکی در حوزه سلامت و ورزش بوده و فعالیت های تجاری سازی محصولات تولیدی شرکت را تحت نظر مرکز رشد جامع مشترک بین دانشگاه ارومیه و پارک علم و فناوری استان و سایر دستگاه ها در برنامه دارند.

 

اطلاعات شخصي:

متولد سال 1365، اروميه، ايران.

وضعیت تاهل: متاهل.

پست الکترونیک: s.golshannavaz@urmia.ac.ir

 

سوابق اجرایی:

معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، از آذر 1401- ادامه دارد.

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری های پیشرفته، از مرداد 1401 - آذر 1401.

رئیس کمیته منتخب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری های پیشرفته از شهریور 1401- مرداد 1401.

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه، از دی 1400- مرداد 1401.

رئیس اداره توسعه و تجاری سازی فناوری دانشگاه ارومیه، از بهمن 1398-شهریور 1399.

مدیر فناوری دانشگاه ارومیه، از بهمن 1397-بهمن 1398.

تهیه آیین نامه توسعه فناوری دانشگاه ارومیه (سال 1398).

تهیه آیین نامه تجاری سازی فناوری دانشگاه ارومیه (سال 1398).

تهیه آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه ارومیه (سال 1398).

مسئولیت راه اندازی و رئیس مرکز آموزش­ های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه، از مهر 1396-بهمن 1397.

معاون گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه ارومیه، از شهریور 1395-مهر 1396.

عضویت در دفتر کار مدیریت سبز دانشگاه ارومیه، از آبان 1395 تا کنون.

 

دستاوردهاي علمي و تحصيلي:

حضور در لیست 2% دانشمندان پراستناد جهان در سال 1401 (2021 میلادی)

حضور در لیست 2% دانشمندان پراستناد جهان در سال 1400 (2020 میلادی)

پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی در سال 1398.

داور برجسته موسسه IEEE در سال 2017.

برنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان در سال 1396.

بهره مندی از انواع تسهیلات بنیاد ملی نخبگان.

فارغ التحصیل ممتاز مقطع دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران.

فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه ارومیه.

عضو استعداد­هاي درخشان دانشگاه اروميه در مقطع كارشناسي ارشد.

فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی مهندسی برق دانشگاه ارومیه.

عضو تيم المپياد دانشگاه اروميه در رشته مهندسی برق در المپياد دانشجويي كشوري سال 1387.

 

زمينه­ هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

شبکه­ های توزیع انرژی الکتریکی هوشمند.

مدیریت انرژی در سمت مصرف و برنامه­ های پاسخگویی بار.

برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی الکتریکی (تولید، انتقال و توزیع).

انرژي­ هاي نو ( انرژي بادي و فتوولتائيك).

كاربرد ادوات FACTS در سيستم هاي قدرت.

دینامیک سیستم­ های قدرت الکتریکی.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (58)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سجاد گلشن نواز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر سجاد گلشن نواز فارغ التحصیل دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت از دانشگاه تهران و هم اکنون عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه با مرتبه علمی دانشیاری می باشند. از ایشان بیش از 70 مقاله با نمایه ISI و بیش از 30 مقاله در نشریات ISC و کنفرانس های معتبر بین المللی و داخلی انتشار یافته است. حضور در لیست 2% دانشمندان برتر پراستناد جهان در سال های 2020 و 2021، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی در سال 1398، عضویت در هیئت تحریریه مجله ISI در حوزه مهندسی برق در موسسه Springer، انتخاب به عنوان داور برجسته موسسه IEEE در سال 2017 و نیز اخذ چندین جایزه بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 از سایر دستاوردهای پژوهشی ایشان می باشد.

در حوزه فعالیت های ارتباط با صنعت نیز ایشان مدیر چندین پروژه مختلف با شرکت ها و مراکز صنعتی منجمله شرکت برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی، شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی، شرکت قند ارومیه و سایر مراکز صنعتی می باشند. در حوزه مسئولیت های اجرایی نیز ایشان مسئولیت راه اندازی و ریاست مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه، مدیریت فناوری دانشگاه و تهیه آیین نامه های توسعه فناوری دانشگاه، تجاری سازی فناوری های دانشگاه و مالکیت فکری دانشگاه، ریاست اداره توسعه و تجاری سازی فناوری های دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه را بر عهده داشته اند. هم اکنون ایشان به عنوان معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی فعالیت می نمایند.

شایان ذکر است در حوزه فناوری و پژوهش های کاربردی، ایشان عضو شرکت فناورانه با محوریت تولید تجهیزات و دستگاه های هوشمند الکترونیکی در حوزه سلامت و ورزش بوده و فعالیت های تجاری سازی محصولات تولیدی شرکت را تحت نظر مرکز رشد جامع مشترک بین دانشگاه ارومیه و پارک علم و فناوری استان و سایر دستگاه ها در برنامه دارند.

 

اطلاعات شخصي:

متولد سال 1365، اروميه، ايران.

وضعیت تاهل: متاهل.

پست الکترونیک: s.golshannavaz@urmia.ac.ir

 

سوابق اجرایی:

معاون نوآوری و فناوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، از آذر 1401- ادامه دارد.

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری های پیشرفته، از مرداد 1401 - آذر 1401.

رئیس کمیته منتخب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و فناوری های پیشرفته از شهریور 1401- مرداد 1401.

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه ارومیه، از دی 1400- مرداد 1401.

رئیس اداره توسعه و تجاری سازی فناوری دانشگاه ارومیه، از بهمن 1398-شهریور 1399.

مدیر فناوری دانشگاه ارومیه، از بهمن 1397-بهمن 1398.

تهیه آیین نامه توسعه فناوری دانشگاه ارومیه (سال 1398).

تهیه آیین نامه تجاری سازی فناوری دانشگاه ارومیه (سال 1398).

تهیه آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه ارومیه (سال 1398).

مسئولیت راه اندازی و رئیس مرکز آموزش­ های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه، از مهر 1396-بهمن 1397.

معاون گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه ارومیه، از شهریور 1395-مهر 1396.

عضویت در دفتر کار مدیریت سبز دانشگاه ارومیه، از آبان 1395 تا کنون.

 

دستاوردهاي علمي و تحصيلي:

حضور در لیست 2% دانشمندان پراستناد جهان در سال 1401 (2021 میلادی)

حضور در لیست 2% دانشمندان پراستناد جهان در سال 1400 (2020 میلادی)

پژوهشگر برتر استان آذربایجان غربی در سال 1398.

داور برجسته موسسه IEEE در سال 2017.

برنده جایزه دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان در سال 1396.

بهره مندی از انواع تسهیلات بنیاد ملی نخبگان.

فارغ التحصیل ممتاز مقطع دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران.

فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه ارومیه.

عضو استعداد­هاي درخشان دانشگاه اروميه در مقطع كارشناسي ارشد.

فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی مهندسی برق دانشگاه ارومیه.

عضو تيم المپياد دانشگاه اروميه در رشته مهندسی برق در المپياد دانشجويي كشوري سال 1387.

 

زمينه­ هاي تحقيقاتي مورد علاقه:

شبکه­ های توزیع انرژی الکتریکی هوشمند.

مدیریت انرژی در سمت مصرف و برنامه­ های پاسخگویی بار.

برنامه ریزی توسعه سیستم های انرژی الکتریکی (تولید، انتقال و توزیع).

انرژي­ هاي نو ( انرژي بادي و فتوولتائيك).

كاربرد ادوات FACTS در سيستم هاي قدرت.

دینامیک سیستم­ های قدرت الکتریکی.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، 1394، مهندسی برق قدرت،دانشگاه نهران-معدل 19/31.

2-کارشناسی ارشد، 1390، مهندسی برق قدرت،دانشگاه ارومیه-معدل 19/49.

3-کارشناسی، 1388، مهندسی برق-الکترونیک،دانشگاه ارومیه-معدل 17/25.
مقالات ژورنال (58)

1-A. Yazdaninejadi, S. Golshannavaz, June 2020, Robust Protection for Active Distribution Networks with Islanding Capability: An Innovative and Simple Cost-Effective Logic for Increasing Fault Currents Virtually,International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, ISI, Q1, IF=4.418, vol.118, pp.1-14.

2-A. Yazdaninejadi, V. Talavat, S. Golshannavaz, March 2020, A dynamic objective function for communication-based relaying: Increasing the controllability of relays settings considering N-1 contingencies,International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, ISI, Q1, IF=4.418, vol.116, pp.1-12.

3-A. Yazdaninejadi, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, S. Teimourzadeh, F. Aminifar, 2019, Dual-Setting Directional Overcurrent Relays for Protecting Automated Distribution Networks,IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE, ISI, Q1, IF=5.43, vol.15, pp.730-740.

4-A. Hamidi, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, 2019, D-FACTS Cooperation in Renewable Integrated Microgrids: A Linear Multi-Objective Approach,IEEE Transactions on Sustainable Energy, IEEE, ISI, Q1, IF=6.235, vol.10, pp.355-363.

5-A. Yazdaninejadi, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, S. Teimourzadeh, F. Aminifar, 2019, Dual-Setting Directional Overcurrent Relays for Protecting Automated Distribution Networks,IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE, ISI, Q1, IF=5.43, vol.15, pp.730-740.

6-M. Mahzouni-Sani, Amir Hamidi, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2019, Multi-objective linearized optimal reactive power dispatch of wind-integrated transmission networks,IET Generation, Transmission & Distribution, IET, ISI, Q2, IF=3.229, vol.13, pp.2686-2696.

7-R. Choupan, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, M. Barmala, 2019, A new structure for multilevel inverters with fault-tolerant capability against open circuit faults,Electric Power Systems Research, Elsevier, ISI, Q1, IF=3.022, vol.168, pp.105-116.

8-T. Sattarpour, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, 2019, A multi-stage linearized interactive operation model of smart distribution grid with residential microgrids,International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, ISI, Q1, IF=4.418, vol.108, pp.456-471.

9-A. Yazdaninejadi, A. Hamidi, S. Golshannavaz, F. Aminifar, S. Teimourzadeh, 2019, Impact of inverter-based DERs integration on protection, control, operation, and planning of electrical distribution grids,The Electricity Journal, Elsevier, Scopus, Q1, SJR=0.665, vol.32, pp.43-56.

10-K. Mehrabi, S. Golshannavaz, S. Afsharnia, 2019, An improved adaptive wide-area load shedding scheme for voltage and frequency stability of power systems,Energy Systems, Springer, ISI-indexed, Scopus Q2, SJR=0.496, vol.10, pp.821-842.

11-S. Baghban-Novin, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, A. Hamidi, 2019, Flexible Feeder Interconnections for Increased Penetration of Renewables and Improved Volt/VAr Control in Distribution Networks,IET Generation, Transmission & Distribution, IET, ISI, Q2, IF=3.229, vol.13, no. 21, pp.4861-4869.

12-S. Baghban-Novin, A. Hamidi, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, 2020, E‐SOPs contribution in a techno‐economic and clean operation of distribution networks: A multi‐objective optimization approach based on linear models,International Transactions on Electrical Energy Systems, Wiley, ISI, Q2, IF=1.314, vol.30, no. 2.

13-M. Esmaeeli, S. Golshannavaz, P. Siano, 2019, Determination of optimal reserve contribution of thermal units to afford the wind power uncertainty,Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Springer, ISI, Q3, IF=1.423.

14-S. Golshannavaz, V. Mortezapour, 2018, A generalized droop control approach for islanded DC microgrids hosting parallel-connected DERs,Sustainable Cities and Society, Elsevier, ISI, Q1, IF=3.073, vol.36, pp.237-245.

15-S. Golshannavaz, 2018, Cooperation of electric vehicle and energy storage in reactive power compensation: An optimal home energy management system considering PV presence,Sustainable Cities and Society, Elsevier, ISI, Q1, IF=3.073, vol.39, pp.317-325.

16-A. Hamidi, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2018, Multi-Objective Scheduling of Microgrids to Harvest Higher Photovoltaic Energy,IEEE Transactions on Industrial Informatics, IEEE, ISI, Q1, IF=5.43, vol.14, no.1, pp. 47-57.

17-A. Hamidi, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2018, Smart Grid Adds to Renewable Resources Hosting Capacity: Collaboration of Plug-in Hybrid Electric Vehicles in Volt/VAr Control Process,International Journal of Energy Research, Wiley, ISI, Q1, IF=3.009, vol.42, no.2, pp. 601-615.

18-T. Sattarpour, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2018, Load serving entity interactions on residential energy management strategy: A two-level approach,Sustainable Cities and Society, Elsevier, ISI, Q1, IF=3.073, vol.40, pp.440-453.

19-R. Vakili, S. Afsharnia, S. Golshannavaz, 2018, Interconnected microgrids: Optimal energy scheduling based on a game‐theoretic approach,International Transactions on Electrical Energy Systems, Wiley, ISI, Q3, IF=1.619, vol.28, pp.1-21.

20-R. Khezri, S. Golshannavaz, Sh. Shokoohi, H. Bevrani, 2018, Toward Intelligent Transient Stability Enhancement in Inverter-based Microgrids,Neural Computing and Applications, Springer, ISI, Q1, IF=4.213, vol.30, pp.2709-2723.

21-S. Golshannavaz, R. Khezri, M. Esmaeeli, P. Siano, 2018, A two-stage robust-intelligent controller design for efficient LFC based on Kharitonov theorem and fuzzy logic,Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Springer, ISI, Q3, IF=1.423, vol.9, pp.1445-1454.

22-R. Khezri, S. Golshannavaz, H. Bevrani, 2018, Three-Stage Fuzzy Coordinator for Dynamic Stability Enhancement of Multi-Machine Power System Considering Various Penetration Levels of Wind Turbines,Electric Power Components and Systems, Tailor& Francis, ISI, Q3, IF=1.144, vol.46, pp.1185-1197.

23-Sh. Shokoohi, S. Golshannavaz, R. Khezri, H. Bevrani, 2018, Intelligent secondary control in smart microgrids: an on-line approach for islanded operations,Optimization and Engineering, Springer, ISI, Q2, IF=1.352, vol.19, pp. 917-936.

24-T. Sattarpour, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, P. Siano, 2018, A Multi-objective Hybrid GA and TOPSIS Approach for Sizing and Siting of DG and RTU in Smart Distribution Grids,Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Springer, ISI, Q3, IF=1.423, vol.9, pp. 105-122.

25-K. Mehrabi, S. Afsharnia, S. Golshannavaz, 2018, Toward a wide-area load shedding scheme: Adaptive determination of frequency threshold and shed load values,International Transactions on Electrical Energy Systems, ISI, Q3, IF=1.619, vol.28, no.1, pp. 1-14.

26-T. Sattarpour, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2018, A multi-objective HEM strategy for smart home energy scheduling: A collaborative approach to support microgrid operation,Sustainable Cities and Society, Elsevier, ISI, Q1, IF=3.073, vol.37, pp.26-33.

27-R. Choupan, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2018, On an Efficient Multilevel Inverter Assembly: Structural Savings and Design Optimizations,International Journal of Electronics, Taylor&Francis, ISI, Q4, IF=0.939, vol.105, no.1, pp. 12-29.

28-M.H. Samimi, I. Ahmadi-Joneidi, A. Majzoobi, S. Golshannavaz, March. 2018, Appropriate selection of shunt compensation reactor in parallel transmission lines: A case study,International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, ISI, Q1, IF=3.610, vol.96, pp.163-173.

29-R. Choupan, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2017, A Simple Unit Cell Structure for an Efficient Sketch of Series-Connected Multilevel Inverters,International Journal of Circuit Theory and Application, Wiley, ISI, Q3, IF=1.444, vol.45, no.10, pp. 1397-1417.

30-R. Choupan, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2017, An Explicit Design of for Cascaded Multilevel Inverters with Reduced Number of Part Counts,Transactions on Electrical and Electronic Materials, Springer, ISI-indexed, Scopus Q3, SJR=0.224, vol.18, no.4, pp. 229-236.

31-B. Asadzadeh, S. Golshannavaz, 2017, Coordinated Wide-Area Regulation of Transmission System for Voltage Profile Improvement and Loss Reduction,Transactions on Electrical and Electronic Materials, Springer, ISI-indexed, Scopus Q3, SJR=0.224, vol.18, no.5, pp. 279-286.

32-T. Shekari, S. Golshannavaz, F. Aminifar, 2017, Techno-Economic Collaboration of PEV Fleets in Energy Management of Microgrids,IEEE Transactions on Power Systems, IEEE, ISI, Q1, IF=5.255, vol.32, no.5, pp. 3833-3841.

33-T. Sattarpour, V. Talavat, S. Golshannavaz, 2017, Long-term Integration of ESSs in Distribution Systems: An Approach based on Technical and Economic Objectives,International Transactions on Electrical Energy Systems, Wiley, ISI, Q3, IF=1.619, vol.27, no.7, pp. 1-12.

34-H. Hamedi, R. Khezri, S. Golshannavaz, B. Ershadifard, 2017, Efficient Voltage Control in Proton Exchange Membrane Fuel Cell: An Approach based on Intelligent Algorithms,IETE Journal of Research, Taylor&Francis, ISI, Q4, IF=0.829, vol.63, no.2, pp.216-224.

35-R. Khezri, S. Golshannavaz, R. Vakili, B. Memar-Esfahani, 2017, Multi-layer Fuzzy-based Under-frequency Load Shedding in Back-pressure Smart Industrial Microgrids,Energy, Elsevier, ISI, Q1, IF=4.968, vol.132, pp. 96-105.

36-A. Yazdaninejadi, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, March. 2017, Dual-setting Directional Over-current Relays: An Optimal Coordination in Multiple Source Meshed Distribution Networks,International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Elsevier, ISI, Q1, IF=3.610, vol.86, pp.163-176.

37-M.P. Anand, S. Golshannavaz, W. Ongsakul, A. Rajapakse, October. 2016, Incorporating Short-term Topological Variations in Optimal Energy Management of MGs Considering Ancillary Services by Electric Vehicles,Energy, Elsevier, ISI, Q1, IF=4.968, vol.112, pp.241-253.

38-S. Zolfaghari, G.H. Riahy, M. Abedi, S. Golshannavaz, June. 2016, Optimal Wind Energy Penetration in Power Systems: An Approach based on Spatial Distribution of Wind Speed,Energy Conversion and Management, Elsevier, ISI, Q1, IF=6.377, vol.118, pp.387-398.

39-R. Khezri, S. Golshannavaz, Sh. Shokoohi, H. Bevrani, Sept. 2016, Fuzzy Logic Based Fine-tuning Approach for Robust Load Frequency Control in a Multi-area Power System,Electric Power Components and Systems, Tailor& Francis, ISI, Q3, IF=1.144, vol.44, no.18, pp.2073-2083.

40-S. Golshannavaz, S. Afsharnia, P. Siano, Sept. 2016, A comprehensive stochastic energy management system in reconfigurable microgrids,International Journal of Energy Research, Wiley, ISI, Q1, IF=3.009, vol.40, no.11, pp.1518-1531.

41-E. Enferad, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, F. Aminifar, 2016, Direct drive surge wave energy converter with grid integration functionality,International Transactions on Electrical Energy Systems, Wiley, ISI, Q3, IF=1.619, vol. 26, no. 5, pp. 1066-1084.

42-T. Sattarpour, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, P. Siano, 2015, An Optimal Procedure for Sizing and Siting of DGs and Smart Meters in Active Distribution Networks Considering Loss Reduction,Journal of Electrical Engineering & Technology, KIEE, ISI, Q4, IF=0.597, vol. 10, no. 3, pp. 804-811.

43-S. Golshannavaz, S. Afsharnia, 2015, Exploring the Effects of Adaptive Reactive Support Capabilities by DGs in Optimal Operational Scheduling of Smart Active Distribution Networks,Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, IOS Press, ISI, Q4, IF=1.426, vol. 28, no. 4, pp. 1699-1711.

44-S. Golshannavaz, S. Afsharnia, F. Aminifar, Sept. 2014, Smart Distribution Grid: Optimal Day-Ahead Scheduling With Reconfigurable Topology,IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE, ISI, Q1, IF=7.364, vol.5, no.5, pp.2402-2411.

45-S. Golshannavaz, F. Aminifar, D. Nazarpour, July 2014, Application of UPFC to Enhancing Oscillatory Response of Series-Compensated Wind Farm Integrations,IEEE Transactions on Smart Grid, IEEE, ISI, Q1, IF=7.364, vol.5, no.4, pp.1961-1968.

46-S. Golshannavaz, October 2014, Optimal simultaneous siting and sizing of DGs and capacitors considering reconfiguration in smart automated distribution systems,Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, IOS Press, ISI, Q4, IF=1.426, vol.27, no.4, pp.1719-1729.

47-M. Mokhtari, F. Aminifar, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, May 2013, Wide-Area Power Oscillation Damping With a Fuzzy Controller Compensating the Continuous Communication Delays,IEEE Transactions on Power Systems, IEEE, ISI, Q1, IF=5.255, vol.28, no.2, pp.1997-2005.

48-M. Khalilian, M. Mokhtari, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, 2012, Distributed Static Series Compensator (DSSC) for Subsynchronous Resonance Alleviation and Power Oscillation Damping,uropean Transactions on Electrical Power, Wiley, ISI, Q3, IF=1.619, vol. 22, no. 5, pp. 589-600.

49-M. Mokhtari, S. Golshannavaz, D. Nazarpour, F. Aminifar, 2011, Design of an Asymmetrical 3-Phase Inverter for the Load Balancing and Power Factor Correction based on the Power Analysis,Journal of Electrical Engineering & Technology, KIEE, ISI, Q4, IF=0.597, vol. 6, no. 3, pp. 293-301.

50-سجاد گلشن نواز و مصطفی اسماعیلی، 1398، برنامه‌ریزی احتمالاتی توأم شبکه‌های توزیع اولیه و ثانویه با استفاده از روش ابتکاری ترکیبی با الگوریتم ژنتیک،مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 9، شماره 2.

51-محسن سرخابی، داریوش نظرپور و سجاد گلشن نواز، زمستان 1397، بهره‌گیری از ترانسفورماتور کنترل‌پذیر شبکه جهت کنترل شارش توان براساس منطق فازی،مجله علمی-پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 48، شماره 4.

52-داریوش نظرپور، سجاد گلشن نواز و افشین محبوب خواه، بررسی تاثیر عدم قطعیت بار بر اولویت اجرای برنامه های پاسخگویی بار،مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 7، شماره 4، 1396.

53-پوریا رضایی، وحید تلاوت، سجاد گلشن نواز و امیر حمیدی، تاثیر کاهش محافظه‌کارانه ولتاژ بر برنامه‌ریزی بهره‌برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور خودروهای الکتریکی،مجله علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 8، شماره 2، 1397.

54-مصطفی اسماعیلی و سجاد گلشن نواز، مدل ارزیابی و انتظار جهت برنامه‌ریزی بهینه انرژی و ذخیره در شبکه‌های توزیع،مجله علمی-پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 48، شماره 3، 1397.

55-T. Sattarpour, M. Sheykhi, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, 2018, Probabilistic Placement of Wind Turbines in Distribution Networks,IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.18, no.2, pp.234-241.

56-T. Sattarpour, D. Nazarpour, S. Golshannavaz, Photovoltaic-Based DG, Smart Meter, and Capacitor Allocation in Distribution Networks Considering Distributed VAr Support of Converters,IU-Journal of Electrical & Electronics Engineering, vol.16, no.2, pp.2091-2099, Sept. 2016.

57-S. Golshannavaz, D. Nazarpour, 2015, Dynamic Stabilization of Wind Farms Deploying Static Synchronous Series Compensator,Journal of Renewable Energy and Environment, vol.2, no.2, pp.1-8.

58-S. Golshannavaz, D. Nazarpour, October 2014, Multi Attribute Investment Planning of a Grid-Connected Diesel/Wind/PV/Battery Hybrid Energy System,Journal of Renewable Energy and Environment, vol.1, no.1, pp.46-55.