• نام و نام خانوادگی
  • مهدی سرخوش
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

 

 

شناسنامه علمی

 

اینجانب مهدی سرخوش در سال 1380 در کنکور سراسری در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی پذیرفته شدم و وارد دانشگاه سراسری شدم. در سال 1384 با معدل 18.32 از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیزمستقیما با رتبه ی 2 کشوری از کنکور سراسری پذیرفته شده و برای ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی آموزش زبان انگلیسی  وارد دانشگاه تهران شدم. در سال 1386 از دانشگاه تهران با معدل 18.27 فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیز مستقیما و با کسب رتبه ی 1 وارد مقطع دکتری در رشته ی آموزش زبان انگلیسی شدم. در سال 1390 نیز از رسا له ی دکتری خود دفاع کردم و نائل به کسب مدرک دکتری از دانشگاه تهران شدم.

شرح حال

اینجانب مهدی سرخوش در سال 1365 در ارومیه به دنیا آمدم. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در ارومیه و در مدارس 17 شهریور، اسلامی و شهید چمران گذراندم. دوره ی لیسانس را نیز در دانشگاه ارومیه گذراندم. در سال 1380 در کنکور سراسری در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی پذیرفته شدم و وارد دانشگاه سراسری شدم. در سال 1384 با معدل 18.32 از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیزمستقیما با رتبه ی 2 کشوری از کنکور سراسری پذیرفته شده و برای ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی آموزش زبان انگلیسی  وارد دانشگاه تهران شدم. در دانشگاه تهران عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شدم. لازم به ذکر است که هم اکنون نیز عضو بسیج اساتید دانشگاه ارومیه میباشم. در تهران به تحصیل و تدریس همزمان در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و شریف پرداختم. همچنین در مدرسه ی عالی شهید مطهری نیز تدریس کردم. . در سال 1386 از دانشگاه تهران با معدل 18.27 فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیز مستقیما و با کسب رتبه ی 1 وارد مقطع دکتری در رشته ی آموزش زبان انگلیسی شدم. در سال 1390 نیز از رسا له ی دکتری خود دفاع کردم و نائل به کسب مدرک دکتری از دانشگاه تهران شدم.  از سال 1391 نیز که مشغول تدریس در دانشگاه ارومیه هستم در جلسات فرهنگی دانشکده ی ادبیات شرکت نموده ام و سعی نموده ام از اساتید با وجدان کاری و وظیفه شناس این دانشگاه باشم.

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی سرخوش
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
        بیوگرافی کوتاه

 

 

شناسنامه علمی

 

اینجانب مهدی سرخوش در سال 1380 در کنکور سراسری در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی پذیرفته شدم و وارد دانشگاه سراسری شدم. در سال 1384 با معدل 18.32 از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیزمستقیما با رتبه ی 2 کشوری از کنکور سراسری پذیرفته شده و برای ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی آموزش زبان انگلیسی  وارد دانشگاه تهران شدم. در سال 1386 از دانشگاه تهران با معدل 18.27 فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیز مستقیما و با کسب رتبه ی 1 وارد مقطع دکتری در رشته ی آموزش زبان انگلیسی شدم. در سال 1390 نیز از رسا له ی دکتری خود دفاع کردم و نائل به کسب مدرک دکتری از دانشگاه تهران شدم.

شرح حال

اینجانب مهدی سرخوش در سال 1365 در ارومیه به دنیا آمدم. دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در ارومیه و در مدارس 17 شهریور، اسلامی و شهید چمران گذراندم. دوره ی لیسانس را نیز در دانشگاه ارومیه گذراندم. در سال 1380 در کنکور سراسری در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی پذیرفته شدم و وارد دانشگاه سراسری شدم. در سال 1384 با معدل 18.32 از دانشگاه ارومیه فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیزمستقیما با رتبه ی 2 کشوری از کنکور سراسری پذیرفته شده و برای ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ی آموزش زبان انگلیسی  وارد دانشگاه تهران شدم. در دانشگاه تهران عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شدم. لازم به ذکر است که هم اکنون نیز عضو بسیج اساتید دانشگاه ارومیه میباشم. در تهران به تحصیل و تدریس همزمان در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و شریف پرداختم. همچنین در مدرسه ی عالی شهید مطهری نیز تدریس کردم. . در سال 1386 از دانشگاه تهران با معدل 18.27 فارغ التحصیل گشتم و در همان سال نیز مستقیما و با کسب رتبه ی 1 وارد مقطع دکتری در رشته ی آموزش زبان انگلیسی شدم. در سال 1390 نیز از رسا له ی دکتری خود دفاع کردم و نائل به کسب مدرک دکتری از دانشگاه تهران شدم.  از سال 1391 نیز که مشغول تدریس در دانشگاه ارومیه هستم در جلسات فرهنگی دانشکده ی ادبیات شرکت نموده ام و سعی نموده ام از اساتید با وجدان کاری و وظیفه شناس این دانشگاه باشم.

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، 1386-1390، آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه تهران.

2-کارشناسی ارشد، 1384-1386، آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه تهران.

3-کارشناسی, 1380-1384, زبان و ادبیات انگلیسی ,دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (20)

1-Sarkhosh M (PhD) 1* Farokheslamloo N (PhD) 2، 2020، Frequency and Types of Hedges and Boosters in Academic Medical and Teaching Research Articles،Babol Univ Med Sci Original Article Caspian Journal of Scientometrics.

2-Mehdi Sarkhosh 1، Hassan Ali Lotfi، 2018، Do Perceived Communication Behavior and International Posture Impact Iranian English Learners’ Communication in English?،Applied Research on English Language.

3-Nazila Farrokh Eslamloo1 ، Mehdi Sarkhosh2، Javad Gholami3، 2017، The Differential Effects of Three Different Approaches to the Teaching of English for Medical Purposes،The Journal of Urmia University of Medical Sciences.

4-Zahra Aghazadeh ∗ Mohammad Mohammadi ** Mehdi Sarkhosh ***، 2019، The Effect of Summary Training on Intermediate EFL Learners’ Reading Comprehension in Individual and Collaborative Conditions،Journal of Teaching Language Skills (JTLS).

5-Mehdi Sarkhosh University of Urmia، Iran Abbas Ali Rezaee University of Tehran، Iran، 2014، How Does University Teachers’ Emotional Intelligence Relate To Their Self-Efficacy Beliefs?،Porta Linguarum.

6-Mehdi Sarkhosh Urmia University Shiva Najafi Urmia Azad University، 2020، Collaborative and Individual Writing: Effects on Accuracy and Fluency Development،Porta Linguarum .

7-Mehdi Sarkhosh and Ali Alizadeh، 2017، Compliment Response Patterns between the Younger and Older Generations of Persian Speakers.،Pragmatics and Society.

8-.

9-Hamzeh Pazhoman Urmia University، Urmia، Iran، h.pazhoman@gmail.com Mehdi Sarkhosh Urmia University، Urmia، Iran، 2019، The Relationship between Iranian English High School Teachers’ Reflective Practices، Their Self-Regulation and Teaching Experience،International Journal of Instruction.

10-Ahmad Mohammadzadeh PhD Candidate، Urmia University، Iran، ah.mohamadzadeh64@gmail.com Mehdi Sarkhosh Asst. Prof.، Urmia University، Iran، mdsarkhosh@gmail.com، 2018، The Effects of Self-Regulatory Learning through Computer-Assisted Intelligent Tutoring System on the Improvement of EFL Learners Speaking Ability،International Journal of Instruction.

11-Farid Khanahmadi PhD، University of Urmia، Iran، khanahmadi.farid@gmail.com Mehdi Sarkhosh Asst. Prof.، University of Urmia، Iran، mdsarkhosh@gmail.com، 2018، Teacher-vs. Peer-mediated Learning of Grammar through Dynamic Assessment: A Sociocultural Perspective،International Journal of Instruction.

12-Zahra Jalilzadeh-Mohammadi and Mehdi Sarkhosh، 2016، COMPLIMENT RESPONSE PATTERNS BETWEEN PERSIAN MALE AND FEMALE ENGLISH AND NON-ENGLISH TEACHERS،DISCOURSE and INTERACTION.

13-Seyyed Hossein Mousavi Urmia University، Urmia، Iran، mhossei@gmail.com Javad Gholami Corresponding author، Department of English، Faculty of Humanities، Urmia University، Urmia، Iran، j.gholami@urmia، 2019، Key Stakeholders Attitudes in ESP Courses on the Right Teachers،International Journal of Instruction.

14-Farzaneh Emadian، Javad Gholami، and Mehdi Sarkhosh، 2018، Towards a Sustainable Curriculum for ESAP Teacher Training Program: A Profile of ESAP Content Specialistsí vs. Language Instructorsí Needs،Journal of Teacher Education for Sustainability.

15-Heidar Abdi، Javad Gholami، and Mehdi Sarkhosh، 2016، An Exploration of Teaching Practices of Private، Public، and Public-Private EFL Teachers in Iran،Journal of Teacher Education for Sustainability.

16-مهدی سرخوش , کریم صادقی, 2014, Narrative Inquiry in Language Teaching and Research, Gary Barkhuizen, Phil Benson and Alice Chik. New York, Routledge (2014),Iranian Journal of Language Teaching Research.

17-.

18-مهدی سرخوش , عباس علی رضایی, 2013, How Does University Teachers’ Emotional Intelligence Relate To Their Self-Efficacy Beliefs?,Portalinguarum.

19-.

20-.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1-.

2- 1393, Examining Spoken Genre: A Case of TEFL Vivas,3rd International Conference on Language, Discourse and Pragmatics, Ahvaz,Iran.
کتاب های چاپ شده (2)

1-مهدی سرخوش, 1391, Essential Roots, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-مهدی سرخوش، 1391، مهاجرت باز نشستگان به مناطق روستایی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.
پایان نامه ها (1)

1-محدثه سليم پور اقدم، 1394، پاسخ تعارف از روي فاصله جسم، جنسيت، اموزش صريح و انتقال عمل گرا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.