• نام و نام خانوادگی
  • جواد علیزاده کاکلر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی مکانیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (28)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (9)
دروس تدریس شده (12)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جواد علیزاده کاکلر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی مکانیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری تخصصی، ۱۳۸۸-۱۳۹۳، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

2-کارشناسی ارشد، ۱۳۸۵-۱۳۸۸، مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

3-کارشناسی، ۱۳۸۰-۱۳۸۵، مهندسی مکانیک، طراحی جامدات،دانشگاه علم و صنعت ایران.
مقالات ژورنال (28)

1-H. Fakoor, J. Alizadeh Kaklar, 2023, A modification in Weibull parameters to achieve a more accurate probability distribution function in fatigue applications,Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-023-44907-9.

2-Akbar Ghazanfari Holagh, Javad Alizadeh Kaklar, 2023, The effect of material defect orientation on rolling contact fatigue of a ball bearing,Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-023-42677-y.

3-اورحان کریمی، جواد علیزاده کاکلر، 1401، تحلیل کمانش ساندویچ پانل کامپوزیتی مورد استفاده در سازه کلاهک محافظ ماهواره،مجله مهندسی مکانیک، 31 (5): 40-49.

4-J. Khezri, S. R. Ahmadi, J. Alizadeh Kaklar, 2021, Effect of the interphase properties on the fracture energy and fatigue behavior of thermoset resins containing spherical fillers,Journal of Applied Polymer Science, https://doi.org/10.1002/app.51293.

5-J. Khezri, S. R. Ahmadi, J. Alizadeh Kaklar, 2021, The effects of main toughening mechanisms and functionally interphase properties on fracture energy and fatigue characteristics of nanocomposites containing various fillers,Theoretical and Applied Fracture Mechanics.

6-F. Samadlou, J. Alizadeh Kaklar, 2020, Propagation pattern for a two-dimensional subsurface crack under a moving contact pressure,Engineering Fracture Mechanics, doi:10.1016/j.engfracmech.2020.107002.

7-A. Abdoli, J. Khezri, J. Alizadeh Kaklar, 2019, A new weight function for one‐dimensional subsurface cracks under general loading,Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, 43: 433-443.

8-J. Alizadeh Kaklar, H. Saeidi Googarchin, 2018, Approximate Stress Intensity Factors for a Semi-Circular Crack in an Arbitrary Structure under Arbitrary Mode I Loading,Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 94: 71-83.

9-J. Alizadeh Kaklar, R. Ghajar, H. Tavakkoli, 2016, Modelling of nonlinear hunting instability for a high-speed railway vehicle equipped by hollow worn wheels,Proc IMechE Part K: Journal of Multi-body Dynamics, 230: 553-567.

10-R. Ghajar, J. Alizadeh Kaklar, 2015, Mixed mode weight functions for an elliptical subsurface crack under shear loadings,Engineering Fracture Mechanics, 136: 58-75.

11-J. Alizadeh K., R. Ghajar, 2015, Calculation of Mixed Mode Stress Intensity Factors for an Elliptical Subsurface Crack under Arbitrary Normal Loading,Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 38: 700-713.

12-R. Ghajar, J. Alizadeh K., 2013, Mixed Mode Stress Intensity Factors for Elliptical Subsurface Cracks in an Elastic Half-Space Subjected to a Uniform Normal Loading,Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 34: 1199-1208.

13-R. Ghajar, N. Naserifar, H. Sadati, J. Alizadeh K., 2011, A Neural Network Approach for Predicting Steel Properties Characterizing Cyclic Ramberg-Osgood Equation,Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures, 34: 534-544.

14-J. Alizadeh K., 2012, Numerical analysis of fractured process in locomotive steel wheels,British Journal of Engineering & Technology, 1: 265-284.

15-J. Alizadeh K., B. Arab, 2012, Determination of the critical length of a subsurface crack in a monobloc R7T railway wheel using FEM analysis,British Journal of Engineering & Technology, 1: 340-350.

16-جواد علیزاده کاکلر، جمال خضری، علی عبدلی، اردیبهشت ۱۳۹۷، ضرایب شدت تنش مود ترکیبی در ترک موازی با لبه یک نیم صفحه، تحت بارگذاری یکنواخت،مهندسی مکانیک مدرس، 2: 219-224.

17-جواد علیزاده کاکلر، تابستان 95، تحلیل ترک زیرسطحی کاملاً بسته با استفاده از ماتریس تابع وزن دوبعدی،مجله علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، 46: 87-94.

18-جواد علیزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار، اسفند 93، کوپلینگ مودهای شکست در ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری برشی یکنواخت،ماهنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 15: 1-10.

19-رحمت‌ا... قاجار، جواد علیزاده کاکلر، دي 93، تابع وزن دوبعدی مود ترکیبی ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری کششی،ماهنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 10: 50-58.

20-رحمت‌ا... قاجار، فرهاد کریمی، جواد علیزاده کاکلر، پاییز 91، بررسی تماس چرخ و ریل در سامانه ریلی از دیدگاه خستگی و شکست،مجله علمي ترويجي جاده، 72: 253-262.

21-جواد عليزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار، حمید توکلی، زمستان 90، مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت بالا در سامانه ریلی ایران،فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، 10: 125-141.

22-رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده کاکلر، مهدی نعمتی، یونس عليزاده، بهار 90، تعیین چقرمگی شکست فولاد ریل UIC60 با استفاده از آزمایش ضربه شارپی در دماهای مختلف،فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، 7: 249-259.

23-رحمت‌ا... قاجار، صفا پیمان، جواد عليزاده کاکلر، تابستان 90، ارائه یک مدل کرنش پایه بهبود یافته برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره فلزات،فصلنامه علمی-پژوهشی مکانیک جامدات، 9: 17-26.

24-رحمت ا... قاجار، جواد عليزاده كاكلر، تابستان 90، بررسی پديده خستگي تماس غلتشي در ريل هاي راه آهن،مجله علمي ترويجي جاده، 67: 69-78.

25-جواد عليزاده كاكلر، رحمت ا.. قاجار، 1390، تحلیل تماس چرخ و ریل سامانه ریلی مسافری ایران،مجله علمي ترويجي انجمن مهندسان مکانیک ایران، 76: 46-55.

26-رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده كاكلر، پاییز 89، تخمین عمر رشد ترک زیرسطحی در چرخ واگن مسافری سیستم ریلی ایران،International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology، 13: 11-24.

27-جواد عليزاده كاكلر، علی اصغر جعفری، بهار 89، تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران،فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، 3: 55-65.

28-علی اسدی لاری، جواد علیزاده کاکلر، پاییز 88، تأثیر بهبود رفتار سایشی چرخ‌های فولادی بر ایمنی سیر قطار، مطالعه موردی: واگن مسافری مسیر تهران-میانه،فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، 1: 1-9.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1-مسعود کریمی، جواد علیزاده کاکلر، ولی علیمیرزالو، خرداد 1400، حل اجزامحدود نورد فویل با در نظر گرفتن تغییرشکل الاستیک غلتک ها،بیست و نهمین همایش سالانه بین‌المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME2021)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

2-جمال خضری، جواد علیزاده کاکلر، اسفند 97، تحلیل رولربیرینگ ترک دار با استفاده از مکانیک شکست الاستیک خطی،اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت انواع خودرو‌های برقی)، دانشگاه علم و صنعت ایران.

3-علی عبدلی، جواد علیزاده کاکلر، اردیبهشت 97، تابع وزن ترک داخلی موازی با لبه در یک نیم صفحه الاستیک،سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

4-جمال خضری، جواد علیزاده کاکلر، اردیبهشت 97، محاسبه ضرایب شدت تنش مود ترکیبی ترک زیرسطحی تحت بار برشی به روش تابع وزن،بیست و ششمین همايش سالانه بین المللی مهندسي مکانيک ايران (ISME2018)، دانشگاه سمنان.

5-شروین جودت نیا، جواد علیزاده کاکلر، آبان 96، مطالعه استحکام محور واگن هنگام عبور از قوس به روش اجزامحدود،چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه صنعتی اراک.

6-سجاد حیدرعلیزاده افشار، جواد علیزاده کاکلر، خرداد 96، خستگی فولاد ریلیR7T تحت بارهای مکانیکی و حرارتی،اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.

7-جواد علیزاده کاکلر، خرداد 96، تقریب ضریب استحکام و نمای کرنش سختی سیکلی آلیاژهای فولادی،اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران.

8-جواد علیزاده کاکلر، بهروز عرب، اردیبهشت 95، قابلیت اطمینان عمر خستگی چرخ فولادی سامانه ریلی ایران،چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

9-رحمت‌ا... قاجار، جواد علیزاده کاکلر، اسفند 92، استخراج تابع وزن دوبعدی مود II ترک‌های زیرسطحی بیضوی ناشی از کوپلینگ با مود کششی،سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ايران، دانشگاه تهران.

10-جواد علیزاده کاکلر، رحمت‌ا... قاجار، علیرضا شجری، اردیبهشت 93، استخراج تابع وزن دوبعدی ترک‌های زیرسطحی بیضوی تحت بارگذاری کششی،بیست و دومین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز.

11-جواد عليزاده كاكلر، رحمت‌ا... قاجار، هانی جاودان، آبان 90، بررسی تحلیلی و عددی سرعت بحرانی هانتینگ بوژی مسافری،سیزدهمین کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، تهران.

12-علیرضا باصحبت نوین زاده، صفا پیمان، جواد عليزاده كاكلر، اردیبهشت 90، تحلیل صفحه با ترک مرکزی تحت اثر تنش یکنواخت عمود بر صفحه در لبه‌های ترک با استفاده از روش گالرکین،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، بیرجند.

13-رحمت‌ا... قاجار، صفا پیمان، جواد عليزاده كاكلر، اردیبهشت 90، ارائه یک مدل جدید برای محاسبه عمر خستگی چندمحوره فلزات،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، بیرجند.

14-رحمت‌ا... قاجار، صفا پیمان، جواد عليزاده كاكلر، اسفند 89، مطالعه مقایسه‌ای معیارهای محاسبه عمر خستگی چندمحوره نامتناسب،دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ايران، دانشگاه تربیت مدرس.

15-حمید توکلی، رحمت‌ا... قاجار، جواد عليزاده كاكلر، آبان 89، مدل‌سازی 21 درجه آزادی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری ایران با چرخ‌های گود شده،دوازدهمین کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، تهران.

16-جواد عليزاده كاكلر، محمدرضا نوفرستی، آبان 89، تحلیل اجزا محدود تماس چرخ منوبلوک R7T و ریل UIC60،دوازدهمین کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، تهران.

17-جواد عليزاده كاكلر، علی اصغر جعفری، بهروز عرب، مهر 89، مطالعه تجربی الگوی سایش پروفیل چرخ،یازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه تبریز.

18-رحمت‌ا... قاجار، حامد سعیدی گوگرچینی، جواد عليزاده كاكلر، آبان88، محاسبه تاریخچه ضرایب شدت تنش ترک زیرسطحی در چرخ فولادی سامانه ریلی ایران،یازدهمين کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، تهران.

19-جواد عليزاده كاكلر، محمدرضا نوفرستي، آبان 87، بررسي میدانی گودی چرخ واگن‌های چینی با استفاده از معیارهای موجود در مراجع مختلف،دهمين کنفرانس بين‌المللي حمل‌ونقل ريلي ايران، تهران.

20-J. Alizadeh K., H. Tavakkoli and R. Ghajar, The influence of tread hollowing of the railway wheels on the ride comfort of a coach,ASME- IMECE2011 Conference, Denver, Colorado, USA.

21-H. Tavakkoli, R. Ghajar and J. Alizadeh K., 2010, The influence of tread hollowing of the railway wheels on the hunting of a coach,ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings 11, pp. 895-900.

22-R. Ghajar and J. Alizadeh K., 2009, An infield investigation of the reasons for the vibration experienced in the newly operated passenger coaches by the Iranian railway systems,ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings 13, pp. 781-787.

23-R. Ghajar, J. Alizadeh K., and N. Naserifar, 2008, Estimation of cyclic strain hardening exponent and cyclic strength coefficient of steels by artificial neural networks,ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings 12 , pp. 639-648.
کتاب های چاپ شده (3)

1-S. H. Sadati, J. Alizadeh K. and R. Ghajar, 2010, Application of Artificial Neural Networks in the Estimation of Mechanical Properties of Materials,fifth chapter of book titled “Artificial Neural Networks - Industrial and Control Engineering”, pp. 117-130, InTech publisher.

2-بهروز فرشی، جواد علیزاده کاکلر، قاسم خبازیان، 1387، مکانیک مواد مرکب (رفتار سازه های کامپوزیتی)،ترجمه، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

3-جواد علیزاده کاکلر، 1384، خلاصه مطالب و حل کامل مسائل فیزیک پایه (2)، الکترومغناطیس،تألیف، انتشارات پاریاب.
پایان نامه ها (9)

1-علی نصیرزاده، ارشد، 1401، تخمین عمر خستگی قالب اکستروژن گردابی، جواد علیزاده کاکلر، مهرداد شهباز.

2-اکبر غضنفری، ارشد، 1401، مطالعه اثر جهت گیری عیب مادی بر جوانه زنی ترک در یاتاقان های غلتشی.

3-جمال خضری، دکتری، 1400، مدل‌سازی تأثیر مکانیزم‌های اصلی آسیب بر چقرمگی شکست و خواص خستگی نانوکامپوزیت اپوکسی-نانولوله کربن به ‌روش چند مقیاسی با درنظر گرفتن اثر فاز میانی.

4-اورحان کریمی، ارشد، 1399، تحلیل کمانش ساندویچ پانل کامپوزیتی مورد استفاده در سازه کلاهک محافظ ماهواره.

5-محمد مکرمی، ارشد، 1399، تعیین تابع وزن ترک شعاعی در دیسک تحت بارگذاری مود I.

6-مسعود کریمی، ارشد، 1398، تحلیل نورد فویل با درنظر گرفتن تغییرشکل الاستیک غلتک ها، جواد علیزاده کاکلر، ولی علیمیرزالو.

7-علی عبدلی، ارشد، 1397، استخراج تابع وزن ترک موازی با لبه یک نیم صفحه الاستیک تحت بارگذاری عمودی، جواد علیزاده کاکلر.

8-جمال خضری، ارشد، 1397، تعیین ضرایب شدت تنش مود ترکیبی ترک زیرسطحی تحت بار برشی به روش تابع وزن یک بعدی، جواد علیزاده کاکلر.

9-فرامرز صمدلو، ارشد، 1396، تحلیل رشد خستگی ترک زیرسطحی بیضوی تحت فشار تماسی هرتز.
دروس تدریس شده (12)

1-فیزیک پایه 1، کارشناسی.

2-استاتیک، کارشناسی.

3-مقاومت مصالح 1، کارشناسی.

4-مقاومت مصالح 2، کار شناسی.

5-آزمایشگاه مقاومت مصالح، کارشناسی.

6-مکانیک محیط های پیوسته، کارشناسی ارشد.

7-خستگی، کارشناسی ارشد.

8-رفتار مکانیکی مواد، کارشناسی ارشد.

9-تئوری ورق و پوسته، کارشناسی ارشد.

10-مقاومت مصالح پیشرفته، دکتری.

11-مکانیک شکست، دکتری.

12-خستگی، دکتری.
جوایز و افتخارات (1)

1-.