• نام و نام خانوادگی
  • جعفر عبدالهی شریف
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (87)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (38)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • جعفر عبدالهی شریف
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1- عباس سلحشور، عطاالله بهرامی،جعفر عبدالهی شریف ، 1397، طراحی بهره برداری معادن روباز با نگرش کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در معدن مس سونگون،نشریه مهندسی منابع معدنی ، 3.

2- فاطمه کاظمی،عطاالله بهرامی،جعفر عبدالهی شریف ، 1397، مطالعه سینتیکی فلو تاسیون گیلسونیت های استان کرمانشاه ،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران .

3- امیر جعفر پور ،جعفر عبدالهی شریف،ساموئل یوسفی،مصطفی جهانگشای رضایی ، 1397، بررسی معیار های محیطی در کارایی فرایند گیاه پالایی پساب های معدنی با استفاده از روش نقشه شناختی (مطالعه موردی معدن مس سونگون)،نشریه علمی پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن .

4- Jafar Abdollahisharif Ezzeddin Bakhtavar , 2018, Using geostatistical simulation to determine optimal grout injection pressure in dam foundation based on geomechanical characteristics,Bulletin of Engineering Geology and the Environment.

5- E.Bakhtavar,J.Abdollaheisharif,A.Aminzadeh, 2017, Stochastic mathematical model for determination of transition time in the non-simultaneous case of surface and underground mining,journal of the southern African institute of mining and metallurgy.

6- F.Aliyari,P.Afzal,J.A.Sharif, 2017, Determination of geochemical anomalies and gold mineralized stages based on litho-geochemical data for Zarshuran Carlin-like gold deposit (NW Iran) utilizing multi-fractal modeling and stepwise factor analysis,Journal of Mining and Environment.

7- Amir Jafarpour, Jafar Abdollahi Sharif and Alireza Eivazi, 2017, Reducing destructive environmental impacts of Sungun copper mine effluents with using of phytoremediation processes,IJPAB.

8- Jafar Abdollahisharif Ezzeddin Bakhtavar , 2016, An integrated 3D simulation and MCDM for estimation of ore deposits,Arabian Journal of Geosciences .

9- جعفر عبدالهی شریف ،امیر جعفر پور ،ساموئل یوسفی ، 1394، تعیین مکانهای کارا برای تخلیه پساب صنعتی کارخانه تغلیظ معدن مس سونگون با رویکردی چند هدفه و بر اساس تحلیل پوششی داده های بازه ای ،نشریه علمی پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن .

10- M.Pourmahmood,J.Abdollahei sharif , 2016, Chaos and Complexity in Mine Grade Distribution Series detected by Nonlinear Approaches,complexity.

11-جعفر عبدالهی شریف-عزالدین بخت اور-هادی نوری زاده, 2016, Green biocompatible approach to reduce the toxic gases and dust caused by the blasting in surface mining,Envirom earth sci.

12-جعفر عبدالهی شریف-عزالدین بخت اور-هادی نوروزی, 2016, Monitoring and assessment of pollutants resulting from bench-blasting operations,Journal of Mining and Environment.

13-عزالدین بخت آور-جعفر عبدالهی شریف -محمد احمدی, 2016, Reduction of the undesirable bench-blasting consequences with emphasis on ground vibration using a developed multi-objective stochastic programming,INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING, RECLAMATION AND ENVIRONMENT.

14-جعفر عبدالهی شریف-ژاله اقاجری-سامان دیلمقانی زاده-باقریان, 2014, Evaluate the environmental benefits of increasing water recovery from effluent in Songun copper processing plant,Journal of Middle East Applied Science and Technology (JMEAST).

15-فرهنگ علیاری-ابراهیم راستاد-ریچارد گلد فرب-جعفر عبدالهی شریف, 2014, Geochemistry of hydrothermal alteration at the Qolqoleh gold deposit, northern Sanandaj–Sirjan metamorphic belt, northwestern Iran: Vectors to high-grade ore bodies,Journal of Geochemical Exploration.

16-جعفر عبدالهی شریف, 2014, Deep Cone Thickener: An Approach to Reducing Water Consumption and Environmental Complications in the Production Process: A Case Study of Songun Copper Complex, North Western Iran,International Bulletin of Water Resources and Development, 4,2.

17-فرهنگ علیاری - ابراهیم راستاد- ریچارد گلد فرب- جعفر عبدالهی شریف, 2012, Geochemistry of hydrothermal alteration at the Qolqoleh gold deposit in the northern part of the Sanandaj-Sirjan metamorphic belt, northwestern Iran,Journal of geochemical exploration.

18-جعفر عبدالهی شریف-عزالدین بخت اور-عارف علیپور-مجتبی مختاریان, 2012, Geological Modeling and Short-term Production Planning of Dimension Stone Quarries Based on Market Demand,JOURNAL GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA.

19-عارف علیپور- مجتبی مختاریان - جعفر عبدالهی شریف, 2012, Artificial neural network or empirical criteria? A comparative approach in evaluating maximum charge per delay in surface mining-sungun copper mine,Journal of the Geological Society of India.

20-جعفر عبدالهی شریف-عزالدین بخت آور-محمد انه منگلی, 2012, Optimal cut-off grade determination based on variable capacities in open-pit mining,The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy.

21-جعفر عبدالهی شریف-عزالدین بخت اور, 2010, An Intelligent Algorithm of Minimum Cutting Plane to Find the Optimal Size of Extractable- Blocks in Dimension Dtone Quarries,Arch. Min. Sci.

22- 2009, AN INTELLIGENT ALGORITHM OF MINIMUM CUTTING PLANE TO FIND THE OPTIMAL SIZE OF EXTRACTABLE-BLOCKS IN DIMENSION STONE QUARRIES,ماینینگ ارشیو.

23- 2007، واریوگرافی کانسنگ ماسیوسولفاید آکتای( به زبان روسی)،Becthnk.

24-جعفر عبدالهی شریف-علی امامعلی پور، 1393، مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن،نشریه زمین شناسی اقتصادی.

25-منصور رضایی -جعفر عبدالهی شریف، 1393، ارزیابی مناطق اسیب پذیر ناشی از سیلاب در شهر ارومیه،فصلنامه علمی و پژوهشی امداد و نجات.

26-منصور رضایی-صمد علیپور-جعفر عبدالهی شریف، 1393، استفاده از روش تصمیم گیری شباهت به گزینه ایده آل topsisجهت یافتن نقاط بهینه نمونه گیری زمین شناسی در کلسیت های قره قشلاق،مجله زمین شناسی اقتصادی.

27-جعفر عبدالهی شریف-رسول دروگری-عارف علیپور، 1393، معرفی رهیافت نوین مبتنی بر ویژگیهای ساختاری توده سنگ برای طراحی موقعیت بهینه?پرده آب‌بند (مطالعه موردی سد خرسان)،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز.

28-علی امامعلی پور- میر ابراهیم خاتمیان - رسول اسکویی -جعفر عبدالهی شریف، 1390، الکوی زمین شناسی ،دگر سانی وبی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجد داغی،مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته.

29-علی امامعلی پور- جعفر عبدالهی شریف، 1390، بررسی ژئوشیمیایی کانی سازی جیوه و تاثیر زیست محیطی آن برمنطقه طوره،باختر شهرستان خوی،مجله زمین شناسی اقتصادی.

30- 1389، جایگاه مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی دربررسی های زمین شناسی اقتصادی تعیین ذخیره و ژنز انها،نشریه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (87)

1- 2008, Open-Pit to Underground Mining - Where is the Optimum Transition Depth?,21st WMC &Expo.

2- 1388، ارایه الگویی برای مطالعات زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک نیرو گاههای برقابی کوجک،سومین همایش تخصصی زمین شناسی، میانه،ایران.

3- 1387، ارائه الگویی برای مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک نیروگاههای برقابی کوچک استان آذربایجان غربی بمنظور کاهش اثرات مخرب زیست محیطی آنها،سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

4- 1389، ارائه راهیافت مبتنی بر بررسی های زمین آماری برای طراحی موقعیت بهینه پرده آب بند سد خراسان،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی.

5- 1390، ارائه روش نوین مثلث به منظور تعیین عیار حد بهینه کانسارهای تک فلزی،سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

6- 1389، ارائه رهیافت مبتنی بربررسی ها ی زمین اماری برای طراحی موقعیت بهینه پرده اب بند سد خرسان،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی، ارومیه،ایران.

7- 1391، ارزیابی پایداری دیواره¬های معدن تیتانیوم قره¬آغاج ارومیه با تکیه بر مطالعات درزه نگاری و تحلیل¬های استریوگرافی،سی و یکمین گرد همایی علوم زمین، تهران،ایران.

8- 1389، اصول اندازه گیری ارزیابی و تخمین کمی لرزش ناشی از انفجارات معدنی و عمرانی،اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه ان در سازندگی کشور، تهران،ایران.

9- 1389، اصول اندازه گیری، ارزیابی و تخمین کمی لرزش ناشی از انفجارات معدنی و عمرانی،اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور.

10- 1393، انتخاب بلوک زمین شناسی بهینه جهت شروع استخراج در محدوده معدن ذغالسنگ پرورده 4 با استفاده از تکنیک های تصمیم گیریSAW و TOPSIS،دومین کنگره ملی ذغالسنگ ایران، کرمان،ایران.

11- 1388، انتخاب سطح مقطع تونل های شهری با توجه به نشست سازه های مجاور،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.

12- 1388، انتخاب سطح مقطع مناسب تونل های شهری با توجه به نشست سازه های مجاور،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی، تهران،ایران.

13- 1389، اندازه گیری گرد و غبار گازهای سمی حاصل از آتشباری معدن مس سونگون،اولین همایش ملی انرژی و محیط زیست.

14- 1389، اندازه گیری گرد و غبار و گازهای سمی حاصل از اتشباری معدن مس سونگون،اولین همایش ملی انرژی و محیط زیست، کرمان،ایران.

15- 1393، بررسی ابعاد پایه های زنجیری جبهه کار بلند معدن شماره یک ذغالسنگ پرورده طبس با روش های مختلف تجربی و مقایسه نتایج،کنفرانس ملی علوم معدنی(بیش از حد مجاز)، ساری،ایران.

16- 1389، بررسی اثرات مخرب اتشباریهای معدنی برفون و فلور گیاهی گستره کانسار سونگون،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی، ارومیه،ایران.

17- 1389، بررسی اثرات مخرب آتشباری های معدنی بر فون و فلور گیاهی گستره کانسار سونگون،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی.

18- 1392، بررسی امکان تصفیه¬ی زهاب¬های معدنی توسط گیاهان تالابی در گستره¬ی استان آذربایجان شرقی،نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین، ارومیه،ایران.

19- 1391، بررسی امکان سنجی اجرای روش جدید تهویه در معدن زغالسنگ هشونی کرمان براساس فرآیند جداسازی غشاها،دومین همایش صنایع معدنی، کرمان،ایران.

20- 1393، بررسی پتانسیل ناپایداری دیواره های مشرف به سد باراندوز ارومیه،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

21- 1393، بررسی تاثیر باد بر جابجایی ذرات حاصل از استخراج معادن پلاسری (مطالعه موردی مجموعه معادن پلاسری شهرستان خواف،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (بیش از حد مجاز)، تهران،ایران.

22- 1389، بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوزه ابریز دریاچه ارومیه طی دهه اخیر و تاثیر آن بر سطح آب دریاچه ارومیه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی.

23- 1389، بررسی تغییرات هیدرولوژیکی حوضه ابریز دریاچه ارومیه طی دهه اخیروتاثیر ان برسطح اب دریاچه،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی، ارومیه،ایران.

24- 1389، بررسی خطای ناشی از ویژگیهای تصویر و پردازش دیجیتال در حوزه انالیز تصویری خردایش سنگ ناشی از انفجار،اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه ان در سازندگی کشور، تهران،ایران.

25- 1389، بررسی خطای ناشی از ویژگیهای تصویر و پردازش دیجیتال در حوزه آنالیز تصویری خردایش سنگ ناشی از انفجار،اولین کنفرانس مهندسی انفجار و جایگاه آن در سازندگی کشور.

26- 1388، بررسی روند توسعه شهری شهر ارومیه و مشکلات زیست محیطی ناشی از ان،دومین همایش ملی علوم جغرافیایی، ارومیه،ایران.

27- 1388، بررسی روند توسعه شهری شهر ارومیه و مشکلات زیست محیطی ناشی از آن،دومین همایش ملی علوم جغرافیایی.

28- 1390، بررسی ریسک¬های اقتصادی ناشی از کاربرد روش پارس و گوه در معادن سنگ تزئینی استان آذربایجان غربی (مطالعه موردی: معدن گرانیت گچی قلعه سی 1 شاهین دژ)،سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

29- 1391، بررسی زونالیته ژئوشیمیایی سطحی وسطح تراز فرسایشی کانسار طلای زرشوران با استفاده ازداده های حفاری،شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شیراز،ایران.

30- 1392، بررسی علل و عوامل شیوع اعتیاد در محیط های معدنی و تاثیر آن بر راندمان کاری معدن،کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، زنجان،ایران.

31- 1391، بررسی فنی و اقتصادی آتشکاری با بالشتک هوایی در معدن مس سونگون اهر،چهارمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران،ایران.

32- 1387، بررسی گزینه های مختلف برای طراحی سامانه دفع پساب صنعتی معدن مس سونگون اهر و معرفی گزینه مناسب،هشتمین کنفرانس ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی.

33- 1390، بررسی مزایای استفاده از دستگاه معدن تراش در معدن کارخانه سیمان ارومیه،سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

34- 1390، بررسی مزایای فنی و اقتصادی جایگزینی روش آتشباری سنتی درمعدن سنگ آهک رشکان با استفاده از روش نوین آتشباری Power deck،چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران،ایران.

35- 1392، بررسی مزیت های زیست محیطی افزایش بازیابی آب از پساب کارخانه تغلیظ مس سونگون،اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی، تهران،ایران.

36- 1394، بررسی مزیت های فنی و اقتصادی استفاده از پساب های معدنی در تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی معدن مس سونگون)،کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز(بیش از حد مجاز)، با بلسر،ایران.

37- 1394، بررسی و ارایه راهکار برای مقابله با زون های گسله و جریان آب درحفاری مکانیزه،سی و چهارمین گرد همایی علوم زمین، تهران،ایران.

38- 1392، بهبود فرآیند دفع پساب معدن مس سونگون بمنظور افزایش حجم آب بازیافتی از باطله،نخستین همایش ملی بازیافت آب، تهران،ایران.

39- 1394، بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید کوتاه مدت کارخانه سیمان تهران با مدل برنامه ریزی آرمانی،سومین کنفرانس معادن روباز ایران، کرمان،ایران.

40- 1388، تحلیل لرزه ای تونل ها با نگرشی ویژه به خط دو قطار شهری تبریز،اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله.

41- 1388، تحلیل لرزه ای تونل هابانگرشی ویژه به خط دوقطار شهری تبریز،اولین همایش زلزله شناسی و ژئودینامیک زلزله، کرمان،ایران.

42- 1390، تخمین عمق مناسب پرده آب بند سد خرسان بااستفاده ازتجزیه وتحلیل موقعیت گمانه های آرتزین موجود در ساختگاه این سد،چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران،ایران.

43- 1393، تعیین ابعاد بهینه بلوک های معدن انگوران با استفاده از داده های ژئواستاتیستیکی و استخراجی با روش تصمیم گیری Topsis-AHP،پنجمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، تهران،ایران.

44- 1387، تعیین ابعاد بهینه کوپهای استخراجی در مدلسازی کامپیوتری ذخایر سنگ تزئینی،دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران.

45- 1393، تعیین بیشینه ابعاد بلوک های قابل استخراج ار ذخایر مرمریتی استان آذربایجان غربی،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

46- 1393، تعیین محدوده نهایی و طراحی معدن تیتانیوم قره آغاج در شرایط عدم قطعیت عیار،همایش ملی زمین شناسی و منابع اکتشاف، شیراز،ایران.

47- 1388، تغییرات به وقوع پیوسته در مدیریت راهبردی سامانه دفع پساب کارخانه فر آوری معدن طلای آق دره در گذر زمان،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE.

48- 1389، تغییرات به وقوع پیوسته در مدیریت راهبردی سامانه دفع پساب کارخانه فراوری معدن طلای اق دره در گذرزمان،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی ومدیریت، تهران،ایران.

49- 1393، تهیه مدل زمین شناسی و بلوکی کانسار زرشوران با تکیه بر داده های اکتشافی جدید،همایش ملی زمین شناسی و منابع اکتشاف، شیراز،ایران.

50- 1393، تهیه¬ی مدل زمین¬شناسی و طراحی کانسار تیتانیوم قره¬آغاج ارومیه در شرایط عدم¬قطعیت¬عیار،هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران(بیش از حد مجاز)، تهران،ایران.

51- 1392، جایگاه ویژگیهای کمی و کیفی ذخایر معدنی در تعیین عیار حد اقتصادی مس سونگون،سی ودومین گرد همایی علوم زمین، تهران،ایران.

52- 1394، رهیافتهای نوین زیست سازگاربرای رفع مشکل پساب مس سونگون،سومین کنفرانس معادن روباز ایران، کرمان،ایران.

53- 1390، رهیافتی برای بهبود رنگ سینیت های استان آذربایجان غربی با نگرشی ویژه به ترکیب شیمیایی آنها،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی، تهران،ایران.

54- 1388، طراحی ابعاد بلوک های استخراجی کانسار مس سونگون به منظور استفاده در برنامه ریزی تولید مس،سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران.

55- 1388، طراحی ابعاد بلوک های استخراجی کانسار مس سونگون به منظور استفاده در برنامه ریزی تولید معدن،سومین کنفرانس مهندسی معدن، یزد،ایران.

56- 1388، طراحی پوشش چند قطعه ای بتنی تونل ها با نگرشی ویژه به خط 3 متروی تهران،فستیوال سراسری بتن.

57- 1389، طراحی پوشش چند قطعه ای بتنی تونل هابانگرش ویژه به خط 3متروی تهران،فستیوال سراسری بتن، تهران،ایران.

58- 1394، طراحی محدوده بهینه نهایی معدن طلای زرشوران با استفاده از داده های اکتشافی جدید،سومین کنفرانس معادن روباز ایران، کرمان،ایران.

59- 1391، طراحی محدوده نهایی پیت بهینه کانسار تیتانیوم قره آغاج بر اساس مدل بلوک اقتصادی،چهارمین کنفرانس مهندسی معدن، تهران،ایران.

60- 1390، طراحی موقعیت و راستای بهینه پرده آب بندسد خرسان بااستفاده ازمقادیر RQD وتحلیل های زمین آماری،چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران، تهران،ایران.

61- 1394، طراحی و ساخت تراز لیزری دوار،سومین کنفرانس ملی و بین المللی پژوهش های کار بردی در مهندسی، اصفهان،ایران.

62- 1393، کاهش اثرات مخرب زیست محیطی استخراج سنگ آهن در مجموعه معدنی پلاسری سنگان خواف،اولین همایش ملی محیط زیست، اصفهان،ایران.

63- 1387، مبانی مدل سازی سه بعدی ذخایر سنگ تزئینی بمنظور افزایش بهره وری و کاهش ضایعات استخراجی (با بررسی موردی بر روی پنج ذخیره استان آذربایجان غربی)،دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران.

64- 1390، مدل زمین شناسی کانسار تیتانیوم قره آغاج ارومیه با تکیه بر نتایج اکتشافات عمقی،سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

65- 1387، مدل سازی زمین شناسی ذخایر سنگ تزیینی بوسیله کامپیوتر،سومین همایش تخصصی زمین شناسی، میانه،ایران.

66- 1390، مدل سازی سه بعدی کامپیوتری و نقش آن در بررسی های زمین شناسی ذخایر سنگ تزیینی (مطالعه موردی معدن مرمر قره قشلاق)،سومین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، اهواز،ایران.

67- 1387، مدل سلزی زمین شناسی ذخایر سنگ تزئینی بوسیله کامپیوتر(با بررسی موردی بر روی یکی از ذخایر سنگ تزئینی استان آذربایجان غربی)،سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

68- 1388، مدیریت ریسک در تونل های شهری حفاری شده به روش مکانیزه تمام مقطع،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت.

69- 1388، مدیریت ریسک در تونل های شهری حفاری شده به روش مکانیزه تمام مقطع،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت، تهران،ایران.

70- 1388، مروری بر جایگاه و نحوه اجرای طرح های برق آبی ایران،هشتمین کنفرانس تونل.

71- 1388، مروری بر فرایند مدیریت ریسک در پروژه های قطار شهری،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت.

72- 1388، مروری بر فرایند مدیریت ریسک در پروژه های قطار شهری،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت، تهران،ایران.

73- 1388، مروری بر معیارهای ارزیابی شدت لرزش ناشی از انفجارات معدنی و عمرانی،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت.

74- 1388، مروری برمعیار های ارزیابی شدت لرزش ناشی از انفجارات معدنی و عمرانی،سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت، تهران،ایران.

75- 1389، معرفی روش نوین مبتنی بر ویژگیهای نانو ساختار ها برای قواره کردن سنگ های تریینی،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی، ارومیه،ایران.

76- 1389، معرفی روش نوین مبتنی بر ویژگیهای نانو ساختارها برای قواره کردن سنگ های تزئینی،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی.

77- 1390، معرفی روش نوین مبتنی بر ویژگیهای نانو لوله کربنی برای قواره کردن سنگ های تزیینی،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی، تهران،ایران.

78- 1387، معرفی روشهای مختلف بلوک بندی مورد استفاده در روش کریگینگ و مقایسه نتایج حاصل از کابرد این روشها در تعیین ذخیره کامپیوتری (با بررسی موردی برروی کانسار آلتای)،دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران.

79- 1387، معرفی سامانه جمع آوری و بازیافت پساب صنعتی کارخانه آرایش طلای آق دره تکاب و مزایای زیست محیطی و اقتصادی آن،اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی.

80- 1390، معرفی مواد انبساطی زیست سازگار جدید برای قواره نمودن سنگ های تزیینی،پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی، تهران،ایران.

81- 1388، مقایسه روش های تعیین فشار نگهداری سینه کار تونل با نگاهی ویژه به تونل های مترو خط 2 تبریز،ششمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران.

82- 1388، مقایسه روشهای تعیین فشار نگهداری سینه کار تونل با نگاهی ویژه به تونل های مترو خط 2 تبریز،ششمین کنفرانس رمین شناسی مهندسی، تهران،ایران.

83- 1386، مقایسه نتایج حاصل از روشهای مختلف بلوک بندی مورد استفاده در روش کریگینگ با بررسی موردی بر روی کانسار آلتای،همایش ملی معدن.

84- 1389، مقایسه ویژگیهای کمی و کیفی نهشته سولفید توده ای قزل داش خوی با نهشته های هم تیپ ان در دنیا،سومین همایش تخصصی زمین شناسی، میانه،ایران.

85- 1387، مقایسه ویژگیهای کمی و کیفی نهشته سولفید توده ای قزل داش خوی با نهشته های هم تیپ آن در دنیا،سومین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

86- 1393، واریو گرافی داده های اکتشافی ذخیره آهن کورکورا2 بمنظور تعیین پارامتر های مورد نیاز برای تعیین ذخیره کانسار،سی و سومین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

87- 1378، یررسی زمین شناسی اقتصادی و کانی آرائی مقدماتی کانسار ایلمنیت-آپاتیت قره آغاج ارومیه،سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- جعفر عبدالهی شریف ،امیر جعفر پور ، 1397،  کاربرد های فناوری گیاه پالایی در تصفیه پساب های معدنی ،تصنیف.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1393، استفاده از ویژگیهای تپوگرافی و زمین شناسی گستره شهر ارومیه برای تدوین الگویی برای مدیریت جمع آوری و استحصال روان آبهای این شهر،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1387، مدلسازی زمین شناسی ذخایر سنگ ساختمانی بوسیله کامپیوتر به منظور کاهش ضایعات و افزایش بهره وری،دانشگاه ارومیه.

3-جعفر عبدالهی شریف،جعفر عبدالهی شریف -عطاالله بهرامی، 1391، دستیابی به دانش خالص سازی میکای زیر دو میلیمتر با تاکید بر ضایعات معادن فراوری میکا،جهاد دانشگاهی ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1-جعفر عبدالهی شریف، 1391، ارایه الگویی نوین برای کاهش الودگیهای زیست محیطی ناشی از اتشباری در معادن روباز،دانشگاه اروميه، اداره كل مالكيت صنعتي،ايران.

2-جعفر عبدالهی شریف، 1392، فرایند بازیافت پلیمری باطله های معادن سنگ تزیینی،دانشگاه اروميه، اداره كل مالكيت صنعتي،ايران.
پایان نامه ها (38)

1-عالیه امین زاده، 1393، بهینه سازی تغییر روش از روباز به زیر زمینی با استفاده از مدل سازی کامپیوتری و تکنیک های تحقیق در عملیات، عزالدین بخت آور، جعفر عبدالهی شریف.

2-نیما فجری، 1393، برآورد فشار دوغاب سیمان بمنظور تحکیم زمین در گستره خرسان با بهره گیری از ویژگیهای ژئو مکانیکی توده سنگ.

3-محمد رضا ساعی، 1393، ارزیابی حفاظت تشعشعاتی،خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سنگین با سنگدانه های ذخایر فلزی و باطله های همراه مواد معدنی استان آذربایجان غربی.

4-لعیا شهداد، 1393، طراحی و تدوین الگوریتمی بمنظور کمینه سازی تعداد چالهای عمود برهم در فرایند استخراج ذخایر سنگ تزیینی بروش سیم برش الماسه.

5-داود محمدی، 1393، بهینه سازی عملیات آتشباری معدن مس سونگون با تاکید بر بهبود بحرانی ترین پیامد های ناشی از آتشباری.

6-محمد حسین خانی، 1393، بهینه سازی برنامه ریزی تولید بلند مدت استخراج کانسار سرب و روی انگوران با تکیه بر داده های اکتشافی.

7-محمد احمدی، 1394، بهینه سازی عملیات آتشباری معادن سطحی سنگ آهک (مطالعه موردی معدن عسگر آباد2).

8-امین معالی اهری، 1394، بهینه سازی کارایی آسیای نیمه خود شکن کار خانه تغلیظ مجتمع مس سونگون با دااستفاده ازپردازش تصویری.

9-وحید کریم زاده، 1395، طراحی روش استخراج زیر زمینی چند کار گاهه باز با استفاده از نرم افزار سورپک.

10-یعقوب شیروند، 1396، طراحی تاخیر انداز های الکترونیکی برای استفاده در آتش باری الکتریکی.

11-امیر جعفر پور، 1396، کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پساب معدن مس سونگون با استفاده از فرایند های گیاه پالایی و تاثیر آن در برنامه ریزی تولید.

12-عباس سلحشور، 1396، برنامه ریزی تولید معدن مس سونگون بر اساس کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پساب.

13-امین بهروزی، 1396، مدیریت باطله در معدن مس سونگون.

14-وحید زارعیان جهرمی، 1394، طراحی الگوی بهینه باطله برداری به منظور تضمین پایداری تولید معدن طلای زرشوران.

15-حمید معصوم زاد، 1395، طراحی محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید معدن طلای زرشوران با تکیه بر داده های اکتشافی جدید.

16-میلاد لعل عالی، 1394، بررسی استفاده از فناوری های نوین و مکانیزاسیون جهت بهبود شاخص های تولیدی و اقتصادی در معادن ذغال سنگ پرورده طبس.

17-سمانه خیری، 1395، برنامه ریزی تولید معدن مس مسجد داغی.

18-فاطمه کاظمی، 1395، مکان یابی واحد صنعتی و معدنی تولید گیلسونیت با در نظر گرفتن ملاحظات استخراجی و فراوری در استان کرمانشاه.

19-پریسا فرهودی نیری، 1395، برنامه ریزی تولید ذخایر آهک کارخانه سیمان تهران با دیدگاه تنظیم مدول های صنعت سیمان.

20-محمد صديق خوش سليقه، 1393، بررسي تاثير نتايج آتشكاري و خردايش كانسنگ معدني در راندمان سيستم حمل و نقل معدن سنگ آهن سنگان خواف، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-رضا حسيني محمد شاهي، 1393، بهينه¬سازي محدوده¬نهايي معدن با استفاده از الگوريتم¬هاي فراابتكاري در شرايط عدم¬قطعيت عيار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-رضا حسيني محمد شاهي، 1393، بهينه سازي محدوده نهايي معدن با استفاده از الگوريتم هاي فراابتكاري در شرايط عدم¬قطعيت عيار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-عبدالمجيد عليزاده، 1392، مدلسازي و طراحي محدوده نهايي پيت كانسار تيتان قره اغاج با بهره گيري از روشهاي مختلف طراحي و انتخاب گزينه برتر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-ژاله اقاجري، 1392، بررسي امكان سنجي تغيير روش دفع پساب كارخانه فراوري مس سونگون از سامانه فعلي به روش ppsm، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-رضا طائبي، 1392، مدلسازي سه بعدي زمين شناسي و ژئو شيميايي و ارزيابي ذخيره كانسار طلاي زرشوران و بررسي منطقه بندي ليتو ژئو شيميايي ان با استفاده از داده هاي حفاري جديد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-سيد جمال حسيني، 1389، بررسي مزيت هاي فني اقتصادي جايگزيني شيوه ي آتشباري سنتي معدن كارخانه سيمان اروميه با روش نوين خرج گذاري منقطع، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-هادي نوري زاده، 1389، ارائه الگوي نوين زيست سازگار براي اتشباري كانسنگ مس سونگون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-هادي نوروزي كوچكسرايي، 1388، تدوين نرم افزاري براي طراحي كامپيوتري ذخاير سنگ تزييني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سعيد ياورزاده، 1388، ارايه مدل ديناميكي براي برنامه ريزي توليد مس سونگون با هدف تنظيم عيار ورودي به كارخانه فراوري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-رسول دروگري، 1389، تعيين موقعيت بهينه پرده اب بند سد خرسان برمبناي تحليل هاي اماري داده هاي ژئواستاتيستيكي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-سعيد حاجي لو، 1390، ارايه كاربردي براي نانو ساختار ها در استخراج و برنامه ريزي ذخاير سنگ تزييني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-محمد انه منگلي، 1390، بهينه سازي الگوريتم لين جهت تعيين عيار حد اپتيمم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-الهام لطفي، 1390، ارزيابي و مديريت ريسكهاي اقتصادي ناشي از جايگزيني روشهاي مكانيزه به جاي سنتي در معادن سنگ تزييني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-مسعود برازنده، 1391، امكان سنجي اجراي تهويه در معادن زيرزميني بوسيله فرايندغشايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-احمد حسين پور شيخ رجب، 1391، ارزيابي فني و اقتصادي توليد سنگ تزييني مصنوعي از ذخاير معادن استان و تدوين برنامه ريزي توليد اين ذخاير با ديدگاه نياز بازار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-رضا شكري حبشي، 1391، طراحي استخراج و ارزيابي فني و اقتصادي معدن تيتانيوم قره آعاج اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-منصور رضايي عزيزي، 1391، مدل سازي زمين شناسي وبلوكي كانسار قره قشلاق مهاباد وشناسايي عوامل موثر در شكل گيري و‍ ‍ژنز آن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-مهدي مخبر دوران، 1391، برنامه ريزي توليد وتعيين تعداد بهينه كارگاه هاي استخراج معدن تيتانيوم قره آغاج، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.