بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (32)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)
پروژه های تحقیقاتی (2)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)
پایان نامه ها (15)
دروس تدریس شده (29)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • بهروز طوسی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی برق قدرت
  • درجه علمی
  • استاد
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-Ph.D, Electrical Power Engineering,Amirkabir university of technology, Tehran.

2-M.Sc, Electrical Power Engineering,Amirkabir university of technology, Tehran.

3-B.Sc, Electronic Engineering,University of Tabriz, Tabriz.
مقالات ژورنال (32)

1- 2018, PERFORMANCE EVALUATION OF SWITCHED-DIODE SYMMETRIC, ASYMMETRIC AND CASCADE MULTILEVEL CONVERTER TOPOLOGIES: A CASE STUDY,Journal of Engineering Science and Technology.

2- 2017, An Optimal Installation Strategy for Allocating Energy Storage Systems and Probabilistic-Based Distributed Generation in Active Distribution Networks,TRANSACTIONS ON ELECTRICAL AND ELECTRONIC MATERIALS.

3- 2018, Application of an Additive Self-tuning Controller for Static Synchronous Series Compensator for Damping of Sub-synchronous Resonance Oscillations,International Journal of Engineering.

4- 2018, APPLICATION OF AN ONLINE CONTROLLER FOR STATCOM TO MITIGATE THE SSR SCILLATIONS,Journal of Engineering Science and Technology.

5- 2018, A Novel Controller Based on Single-Phase Instantaneous p-q Power Theory for a Cascaded PWM Transformerless STATCOM for Voltage Regulation,Journal of Operation and Automation in Power Engineering.

6- 2018, Speed Control of Three‑Phase Induction Motor Employing a Modular Multilevel Inverter Under Normal and Fault Tolerant Conditions,Transactions on Electrical and Electronic Materials.

7- 2008, Studying of a Tunneling Accelerometer with Piezoelectric Actuation and Fuzzy Controller,Sensors & Transducers Journal.

8- 2008, Closed Form Solution to an Optimal Control Problem by Orthogonal Polynomial Expansion,Am. J. Eng. & Applied Sci.

9- 2012, DSTATCOM BASED FIVE-LEVEL CASCADE H-BRIDGE MULTILEVEL INVERTER FOR POWER QUALITY,IJTPE.

10- 2008، تخمين زوايای بهينه کليدزنی در اينورترهای چند سطحی توسط شبکه های عصبی برای بازهی مدولاسيون وسیع،مجله بين المللي علوم مهندسي ويژه مهندسي برق دانشگاه علم و صنعت .

11- 2001، مدل سازي تلفات ناشي از جريانهاي گردابي به منظور مطالعه حالت گذرا در سيم پيچ فشار قوي ترانسفورماتورهاي قدرت،مجله علمي پژوهشي اميركبير .

12- 2012, COMPARATIVE STUDY THD AND AMPLITUDE OUTPUT VOLTAGE VIA INVERTED SINUSOIDAL PULSE WIDTH MODULATION TECHNIQUES FOR NINE LEVEL DIODE CLAMPED MULTILEVEL INVERTER ,IJTPE.

13- A NOVEL DAMPING CONTROLLER FOR INTER-AREA OSCILLATION BY MEANS OF DFIG-BASED WIND FARM,IJTPE.

14- Optimal PV and FC Application in a Hybrid Power System with the Aim of Selling Electrical Energy to Distribution Network,IREMOS.

15- 2011, Sinusoidal voltage flicker elimination using new control method for series active filter,IREMOS.

16- 2013, On the modeling of capacitive angular speed measurement sensor,Measurement Elsevier.

17- 2014, Application of fuzzy subtractive clustering for optimal transient performance of automatic generation control in restructured power system,journal of intelligent and fuzzy systems IFS IOS Press.

18- 2013, Design robust controller for automatic generation control in restructured power system by imperialist competitive algorithm,IETE Journal of Research.

19- 2012, Mitigating of Sub-synchronous Resonance in a Series-Compensated Hybrid System with Steam and Wind Turbine Using FACTS Controllers,Majlesi Journal of Electrical Engineering.

20- 2016, Transformer-based Single-source Multilevel Inverter with Reduction in Number of Transformers ,International Journal of Engineering.

21- 2013, Damping of power system oscillations via quantum particle swarm optimization based distributed static series compensator,Electric power components and systems (taylor&francis).

22- 2002, Finite element technique for calculating the ac losses of transformer windings at high frequencies ,مجله علمي پژوهشي اميركبير.

23- 1996, Induction coil shape and size consideration in magnetic field measurement with spatially fast varying distribution,Review of progress in QNDE New York USA.

24- 2000, On the suitability of induction coils for crack detection and sizing in metals by the surface magnetic field measurement technique,ELSEVIER NDT&E International.

25- 2014, Application of fuzzy subtractiveclustring for optimal transient performance of automatic generation control in restructured power system,journal of intelligent and fuzzy systems.

26- 2017, A Novel Controller Based on Single-Phase Instantaneous p-q Power Theory for a Cascaded PWM Transformerless STATCOM for Voltage Regulation ,JOAPE.

27-.

28-.

29-.

30- 0, A Intelligent System for Grading Walnuts Based on Acoustic Emission and Neural Network,Journal of Food, Agriculture& Enviroment.

31- 0, Effect of Temperature on Pull- in Voltage and Natural Frequency of an Electrostatically Actuated Microplate,Mechatronics.

32- 0, Transient Stability Enhancement By DSSC with Fuzzy Supplementary Controller,Journa of Electrical Engineering& Technology.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

1- 1396، افزایش بهره وری سیستم توزیع شهرک صنعتی خوی با جهیابی همزمان توربین بادی و DSTATCOM با درنظرگرفتن بار متغیر،پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایزان.

2- Novel Controllers Based on Instantaneous p-q Power Theory for Transformerless SSSC and STATCOM,2017, EEEIC17, itly.

3- 2007, Analytical solution to optimal control by orthogonal polynomial expansion,WCECS Oct. 2007, USA .

4- 1998, Modeling of voltage-fed induction motor drive with P-Spice for device fault analysis ,ICEM’98, Istanbul.

5- 2007, Application of genetic algorithm with a self-tuning adaptive controller for design of power system stabilizer,PSC2007, Tehran .

6- 2011, Optimum Design of PSS and SVC Controller for Damping Low Frequency Oscillation 1102 , ,, شيراز, ICCIA 2011دومين كنفرانس بين المللي كنترل و اتوماسيون.

7- 2017, 1- Novel Controllers Based on Instantaneous p-q Power Theory for Transformerless SSSC and STATCOM,17th IEEE EEEIC .

8- 1393, A comprison between backsteping and clasical approach for design of power system stabilizer,کنفرانس ملی علوم مهندسی ایده های نو, مازندران-تنکابن,ایران.

9- 2010, A Fuzzy Logic Controller Design for Interline Dynamic Voltage Restorer,6th International Conference on Technical and Physical Problems of Power Engineering,Tabriz.

10- 2012, A New Topology for Shunt Active Filter without DClink Based on Direct ACIAC Converter,indian international conference on power electronics (IICPE 2012), دهلی,هند.

11- 1391, A Novel Method for Designing PSS-AVR by Imperialist Competitive Algorithm (ICA) for three-area AGC System,Majlesi Conference on Electrical Engineering, اصفهان,ایران.

12- 2011, ANFIS BASED POWER OSCILLATIONS DAMPING CONTROLLER FOR,ICTPE Conference, lefkosa,قبرس.

13- 1394, Design of Auxiliary controller for STATCOM to Mitigate subsynchronus resonance,کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق, تهران- دانشگاه تهران,ایران.

14- 1394, Improve damping of subsynchronous Resonance oscillations using static synchronous series compensator,کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق, تهران- دانشگاه تهران,ایران.

15- 1391, Mitigating SSR in Hybrid Wind-Steam Turbine with TCSC Based Fuzzy Logic Controller and Adaptive Neuro Fuzzy Inference System,Majlesi Conference on Electrical Engineering, اصفهان,ایران.

16- 1393، افزایش ظرفیت خطوط انتقال توسط SSSC بدون ترانسفورماتور،دهمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

17- 2009، انتخاب بهترین تابع Wavelet برای دنویز کردن سیگنال تخلیه جزیی مربوط به پدیده کرونا با تکیه بر دو عامل جدید،بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق.

18- 1392، بهینه سازی چند هدفه تعداد و جایابی کلیدهای کنترل از راه دور در شبکه های توزیع،اولین همایش برق و کامپیوتر، ارومیه،ایران.

19- 1393، پیشبینی تقاضای انرژی الکتریکی با روش شبکه عصبی GMDH و یافتن روز مشابه،دهمین همایش بین المللی انرژی، تهران،ایران.

20- 1389، روش های تست غی رمخرب جهت ارزیابی کیفیت و رسیدگی محصولات کشاورزی بر اساس پاسخ میئه به نیرو و ارتعاشات وارده،ششمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون.

21- 1393، طراحی و شبیه سازی یک جبران ساز سری سنکر نَ استاتیکی بدون تراوسف رُمات رُ،همایش ملی فن آوریهای نوین در مهندسی برق، فسا،ایران.

22- 1393، کنترل ولتاژ ریزشبکه DC توسط اینورتر quasi Z-source متصل به شبکه سیستم فتوولتاییک،کنفرانس کمیته ملی بهینه سازی انرژی در علوم مهندسی، بابل،ایران.

23- 1393، مکان یابی عملی TCSC با الگوریتم ژنتیک با استفاده از نمودار boost factor،همایش ملی فن آوریهای نوین در مهندسی برق، فسا،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1390، مانيتورينگ دما و فشار ايستگاههاي تقيل فشار گاز شهر اروميه(شركت گاز استان آذربايجان غربي) ،پژوهشی.

2- 1392، سیستم مونیتورینگ تست مقاومت و نشتی خطوط لوله شبکه و انتقال گاز شهری (شرکت گاز استان آذربایجان غربی)،ژوهشی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

1- 1393، سيستم مانيتورينگ تست مقاومت و نشتي خطوط لوله شبكه و انتقال گاز شهري،ایران.

2- 1383، نوعي ترانسفورماتور جريان بالا با توزيع جريان مساوي در سيم پيچهاي موازي،ایران.
پایان نامه ها (15)

1-هوشنگ مرادی، 1395، ارایه روشی جهت تشخیص اشباع ترانسفورماتور جریان و غلبه بر مشکلات ان برای رله های حفاظتی .

2-فاطمه محمود نژاد، 1394، بهبود پایداری سیستم های قدرت شامل توربین های بادی مبتنی بر خطوط انتقال HVDC.

3-وحید ولی زاده، 1395، استفاده از اینورتر چند سطحی تک منبعی آبشاری مبتنی بر ترانسفورماتور برای کنترل موتورهای القایی سه فاز.

4-مهدی شرفی میاب، 1395، بهره برداری بهینه از ظرفیت شبکه قدرت با استفاده از تعیین دینامیکی ظرفیت حرارتی به منظور افزایش نفوذپذیری انرژهای نو.

5-فرزاد عبداله پور، 1395، کنترل اینرسی مجازی ریز شبکه DCجزیره ای مبتنی بر باد-باتری.

6-هیوا ابراهیمی، 1395، کاهش تلفات ترانسفورماتور تکفاز با ارائه ی سیم پیچی متفاوت.

7-سارا خزایی، 1394، بررسی پدیده وقوع SSR در شبکه های قدرت و میراسازی نوسانات آن با استفاده از STATCOM.

8-حمید شایسته خواه، 1394، مطالعه و آنالیز نوسانات رزونانس زیر سنگرون ( SSR) در سیستم های قدرت و بهبود میرایی نوسانات با استفاده از SSSC.

9-سامان قايدي، 1393، تعيين عملي مكان TCSC در شبكه قدرت با در نظر گرفتن جريانهاي اتصالي و ديناميكي خطوط و شرايط نايقيني بار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-حميده حبيب نژاد، 1393، پيش بيني بار ساعتي با استفاده از روشهاي هوشمند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-توحيد قنبري، 1393، كنترل ولتاژ شبكه قدرت با شناسايي شين هاي ضعيف نصب STATCOM و كنترل توشط شبكه هاي عصبي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-ميثم عباسي، 1393، امكان سنجي طراحي ادوات FACTS بدون ترانسفورماتور براي سيستمهاي تجديد پذير و توليد پراكنده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-اكبر مهدي زاده، 1393، مدلسازي كنترل فركانس شبيه سازي سيستمهاي قدرت هايبريد فتوولتاييك سلول سوختي توربين بادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-امين گذراني اقتصاد، 1393، مطالعه و شبيه سازي مبدلهاي چند سطحه با ارايه الگوريتم كليد زني مناسب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مرتضي اسماعيلي، 1393، تحليل و مقايسه ميدان مغناصيسي و تلفات ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز سه ساق پنج ساق با المان محدود، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (29)

1-الکترومغناطیس مهندسی، کارشناسی،1398.

2-کیفیت توان در سیستم قدرت ، کارشناسی ارشد / دکتری،2017.

3-تئوری جامع ماشینهای الکتریکی ، کارشناسی ارشد،2018.

4-الکترونیک قدرت، کارشناسی ارشد.

5-الکترونیک صنعتی، کارشناسی.

6-ماشینهای الکتریکی مخصوص، کارشناسی.

7-ماشینهای الکتریکی 3، کارشناسی.

8-مباحث ويژه (طراحي ترانسفورماتور)، کارشناسی ارشد و دکتری .

9-محركه هاي الكتريكي ، کارشناسی ارشد و دکتری .

10-قابليت اطمينان ، کارشناسی ارشد و دکتری.

11-روش المان محدود ، کارشناسی ارشد و دکتری .

12-شناسايي سيستمها ، کارشناسی ارشد و دکتری .

13-ديناميک سيستمهاي قدرت غيرخطي ، کارشناسی ارشد و دکتری .

14-ديناميک سيستمهاي قدرت خطی، کارشناسی ارشد و دکتری .

15-كنترل توان راكتيو ، کارشناسی ارشد و دکتری.

16-بررسی سیستمهای قدرت، کارشناسی.

17-كنترل اتوماتيک ، کارشناسی.

18-كنترل سيستمهاي خطي ، کارشناسی.

19-ریاضیات مهندسی، کارشناسی.

20-فیلتر و سنتز مدار، کارشناسی.

21-اندازه گیری الکتریکی، کارشناسی.

22-مبانی برق2، کارشناسی.

23-مبانی برق1، کارشناسی.

24-مدارهای منطقی، کارشناسی.

25-مدارات الکترونیکی، کارشناسی.

26-ماشینهای الکتریکی 2، کارشناسی.

27-ماشینهای الکتریکی 1، کارشناسی.

28-مدارهای الکتریکی2، کارشناسی.

29-مدارهای الکتریکی1، کارشناسی.