• نام و نام خانوادگی
  • فرناز صباحی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق قدرت
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (7)
دروس تدریس شده (9)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرناز صباحی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق قدرت
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1- برق گرایش کنترل.
مقالات ژورنال (20)

1-Farnaz Sabahi, 2022, Adaptive Emotion-Centered Fuzzy Tracking Controller With Robust Outer Feedback,IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, Volume_52, Issue_ 10.

2-Mahnaz Kadkhoda , Mohammad-R. Akbarzadeh-T.,Farnaz Sabahi , 2022, FLeAC: A Human-Centered Associative Classifier Using the Validity Concept,IEEE Transactions on Cybernetics, Volume: 52, Issue: 6.

3-Aboozar Mohammad Nezhad, Behrouz Tousi, Farnaz Sabahi, 2022, Power Control of a Grid-Connected Doubly Fed Induction Generator Using H∞ Control and Kalman Filter,International Transactions on Electrical Energy Systems.

4-Farnaz Sabahi, 2021, Risk assessment of COVID-19 based on a new structure of neural fuzzy probabilistic model,Transactions of the Institute of Measurement and Control, Volume: 43, Issue: 16.

5-Farnaz Sabahi , Mohammad-R. Akbarzadeh-T., 2021, A human-intuitive fuzzy ranking approach with spread and skewness factors,Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Volume: 40, Issue: 6.

6-Farnaz Sabahi, 2020, Fuzzy Adaptive Granulation Multi-Objective Multi-microgrid Energy Management, vol. 8, pp. 481-489.

7-Farnaz Sabahi, 2020, Interval Type-II Fuzzy H∞ Frequency Control for an Island Microgrid , vol. 8, pp. 39-48.

8-Farnaz Sabahi, 2020, Quantum Genetic LMI-based H∞ Control with Time Delay, vol. 3, pp. 1-10.

9-Farnaz Sabahi, 2019, Robot Action Space of Tractable Subsumption Architecture, vol. 2, pp. 297-304.

10-مهناز کدخدا؛ محمد رضا اکبرزاده توتونچی؛ فرناز صباحی، زمستان 1399، طبقه‌بند همباشی ادراکی مبتنی بر منطق فازی توسعه یافته،مجله مهندسی برق تبریز، دوره 50، شماره 4 - شماره پیاپی 94،1773-1784.

11-فرناز صباحی، محمد رضا اکبرزاده توتونچی، 1393، ارزیابی مقایسه‌ای عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلبی بر اساس مدل احتمالاتی فازی،مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، جلد ۲۲ شماره ۹۱ صفحات ۷۳-۸۳ .

12-فرناز صباحی، محمد رضا اکبرزاده توتونچی، 1393، شناسایی سیستم‌های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، دوره 44، شماره 1، صفحه 23-32.

13-Farnaz Sabahi, 2018, Bimodal fuzzy analytic hierarchy process (BFAHP) for coronary heart disease risk assessment. ,Journal of Biomedical Informatics, 83: 204-216.

14-Farnaz Sabahi,, 2018, Introducing validity into self-organizing fuzzy neural network applied to impedance force control. ,Fuzzy Sets and Systems , 337: 113-127.

15-Farnaz Sabahi,, 2016, A novel generalized belief structure comprising unprecisiated uncertainty applied to aphasia diagnosis. ,Journal of Biomedical Informatics .

16-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2016, Extended Fuzzy Logic: Sets and Systems. ,IEEE Transaction on Fuzzy Systems , Volume: 24, Issue: 3.

17-Farnaz Sabahi,, 2014, Trends of Inference Considering Extended Fuzzy Logic.,Advances in Robotics & Automation, Editorial: Adv Robot Autom 2014, 3: e124.

18-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2014, Introducing validity in fuzzy probability for judicial decision-making. ,Int. J. Approx. Reasoning.

19-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2014, A framework for analysis of extended fuzzy logic.,Journal of Zhejiang University - Science C , 15(7): 584-591.

20-Farnaz Sabahi, M.-R. Akbarzadeh-T:, 2013, A qualified description of extended fuzzy logic,Information Science , 244: 60-74 (2013).
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (9)

1-Farnaz Sabahi, Sharif University of Technology, 2022, Distributed Constraint Programming based on Fuzzy Probability Applied to Aphasia Diagnosis,2022 27th International Computer Conference, Computer Society of Iran (CSICC).

2-فرناز صباحی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1399، مفهوم تعادل در تفکر فازی توسعه یافته،چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی.

3-فرناز صباحی، 1389.، کارآيي روشهاي تشخيص نفوذ در شبکه هاي بي سيم در برابر حملات انکار سرويس توزيعي ،کنفرانس ملی امنیت اطلاعات و ارتباطات ، مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان ، اهواز،.، CICS 2010 11-10.

4-فرناز صباحی، 1394، رهیافت الگوریتم تکاملی کوانتومی برای بهینه سازی کنترل کننده فازی" ،نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم ،دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسي شرق گیلان، صفحات 218-211.، ، 27-28 .

5-مهدی احمدی اصل، فرناز صباحی، 1996، کاهش تلفات و افزایش بهبود و اصلاح ضریب توان با کنترل کننده منطق فازی نوع 2،ششمین کنفرانس بین الملی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی .

6-Farnaz Sabahi,, 26-27 Oct. 2017., A Novel Platform of Validity Concept and Fuzzy Kalman Filter Applied to Conservation Voltage Reduction Assessment ,", 2017 7th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), Mashhad, 2017, pp. 148-153, Ferdowsi University of Mashad, Mashhad, Iran. .

7-فرناز صباحی، محمد رضا اکبرزاده توتونچی، 2013-02-27، اثبات پایداری کنترلر ناایستا و خاکستریِ موقعیّت بازوی مکانیکی،یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند، دانشگاه خوارزمی.

8-Farnaz Sabahi , F.Rookhosh , F. Sabahi , 2018, A Novel Defuzzification Method for Type-II Fuzzy Set,2018 IEEE 61st International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), 2018: 484-487.

9-Farnaz Sabahi,, 18-19 Nov. 2015., "On the Grey Dynamics of Type 2 Fuzzy Neural Hybrid Force Control",,1st National Conference on Soft Computing (2015), pp: 1346-1350, University of Gillan, .
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-فرناز صباحی، 1395، کنترل موقعیت ژنتیک کوانتومی مقاوم ربات اسکارا.
پایان نامه ها (7)

1-علی اصغر جلیل زاده چورسی، 1401، مدل آمیخته با اعداد صحیح برای مکان یابی کلیدهای شبکه های توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم.

2-عرفان جباری قوجار، 1401، توزیع بهینه توان راکتیو چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شعله و پروانه ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم.

3-علی رستم زاده، 1400، ردیابی مسیر ربات اسکارا بر اساس مدلسازی خاکستری با استفاده از منطق فازی نوع دو، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم.

4-مهناز کدخدا، 1398، طبقه بند همباشی ادراکی مبتنی بر منطق فازی توسعه یافته ، رساله دکتری،استاد مشاور.

5-احد جواندوست قره باغ، 1398، بهینه سازی مساله مکان دهی برای خودروهای الکتریکی در جایگاهای شارژ با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای اول.

6-آرش ذبیحی بیگی، 1396، طراحی و ساخت سيستم هوشمند صوتی در خانه¬های هوشمند با استفاده از اینترنت اشیا، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنمای دوم.

7-مهدی احمدی اصل، 1396، مدیریت اصلاح ضریب توان با روش منطق فازی نوع-2 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-کنترل غیر خطی مقطع کارشناسی ارشد.

2-شبکه های عصبی و یادگیری عمیق در پزشکی ، مقطع کارشناسی ارشد.

3-کنترل مدرن، مقطع کارشناسی ارشد.

4-سیستم های هوشمند ، مقطع کارشناسی ارشد.

5-سیستمهای کنترل خطی ، مقطع کارشناسی.

6-ریاضی مهندسی ، مقطع کارشناسی.

7-الکترونیک 1، مقطع کارشناسی.

8-مدارهای الکتریکی ، مقطع کارشناسی.

9-آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی ، مقطع کارشناسی.