• نام و نام خانوادگی
  • سعید افرنگ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی برق الکترونیک
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (28)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (18)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید افرنگ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مهندسی برق الکترونیک
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 1364، مهندسی برق-الکترونیک،دانشگاه تبریز.

2-کارشناسی ارشد، 1382، مهندسی برق-الکترونیک،دانشگاه ارومیه.

3-دکترای تخصصی، 1386، مهندسی برق-نانو الکترونیک،دانشگاه UKM مالزی.
مقالات ژورنال (28)

1- O. R. Afrang S. Afrang "6-Bit Ka-Band DMTL Phase Shifter Using Parallel LC Circuits", Circuits, Systems, and Signal Processing, doi.org/10.1007/s00034-022-02150-z, (2022)..

2- O. R. Afrang S. Afrang A. A. Hamzah "Very small size capacitive DMTL phase shifters using a new approach" Microsystem Technologies, doi.org/10.1007/s00542-022-05354-0, (2022)..

3- M. M. Teymoori, M. Dousti, S. Afrang "A Compact Low-Loss 6-bit DMTL Phase Shifter Using a Novel Three-State Unit Cell" , Circuits, Systems, and Signal Processing DOI: 10.1007/s00034-022-01985-w, (2022)..

4- M. Ghalandarzadeh, S. Afrang "A New Wide Tunability MEMS Based Variable Capacitor using Two Separate Electrostatic Vertical Comb Drive Actuators", IJE TRANSACTIONS B: Applications, Vol. 34, No. 11, 2534-2544 (2021).

5- M. M. Teymoori, M. Dousti, S. Afrang "Ka-band distributed microelectromechanical systems transmission line phase shifter using metal air metal switch, International journal of circuits theory and applications, Volume49, Issue5, P: 1358-1377, https://doi.org/10.1002/cta.2949, (2021) .

6- S. M. Mirebrahimi, M. Dousti, S. Afrang "MEMS tunable filters based on DGS and waveguide structures: a literature review", Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 108:141–164, https://doi.org/10.1007/s10470-021-01862-7, (2021).

7- M. M. Teymoori, M. Dousti, S. Afrang " A low-loss compact six-bit DMTL phase shifter for phased array antenna applications" International journal of circuits theory and applications, DOI: 10.1002/cta.2871(2020)..

8- S. M. Mirebrahimi, M. Dousti, S. Afrang "High-quality coplanar waveguide tunable band-stop filter using defected ground structure and comb-line resonator with radio frequency microelectromechanical system varactors" International journal of circuits theory and applications, DOI: 10.1002/cta.2828 (2020)..

9- S. Ghasemi, S. Afrang, G. Rezazadeh, S Darbasi, B. Sotoudeh " On the mechanical behavior of a wide tunable capacitive MEMS resonator for low frequency energy harvesting applications" Microsystem Technologies, https://doi.org/10.1007/s00542-020-04779-9 (2020)..

10- M. Rahmani, H. Ghafoorifard, S. Afrang, M. T. Ahmadi, K. Rahmani, R. Ismail "Effect of solution pH adsorbent concentration on the sensing parameters of the TGN-based electrochemical sensor", IET Nanobiotechnology , 13(6), 584-592, August 2019..

11- - S. Afrang, N. Nematkhah " A new MEMS based variable capacitor using electrostatic vertical comb drive actuator and auxiliary cantilever beams" , Microsystem Technologies, https://doi.org/10.1007/s00542-019-04293-7, (2019)..

12- - S. Afrang, H Mobki, M Hassanzadeh, G Rezazadeh " Design and simulation of a MEMS analog micro-mirror with improved rotation angle" , Microsystem Technologies, vol.25 No.3 pp. 1099-1109 (2019)..

13- B. alizadeh, M. T. Ahmadi, S. Afrang "The band energy engineering on high epoxy (or hydroxyl) content graphene oxide" DOI: 10.1142/S0218625X18501354 (2018)..

14- A. Yousefvand, M. T. Ahmadi, B. Meshginqalam, S. Afrang " The Analytical Modeling of the Uniaxial Strain Effect on the Carrier Statistic of Graphene Nanoribbon" , Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, vol.13 No. 3 pp. 394-398 (2018)..

15- S. Afrang, K. Samandari, G. Rezazadeh “A small size Ka band six-bit DMTL phase shifter using new design of MEMS switch”, Microsystem Technologies, vol. 23 No. 6 pp. 1853-1866 (2017)..

16- V. K. Hosseini, M.T. Ahmadi, S. Afrang, R. Ismail " Current analysis and modeling of fullerene single- electron transistor at room temperature ", journal of electronic materials, vol. 46 No. 7 pp. 4294-4298 (2017)..

17- S. Dowlati, G. Rezazadeh, S. Afrang, M. Sheikhloo, A. Madanpasandi “An accurate study on capacitive microphone with circular diaphragm using a higher order elasticity theory” , Latin American Journal of Solids and Structures, vol. 13 No.4 pp. 590-609 (2016)..

18- S. Afrang , H. Mobki, M. Sadeghi, G. Rezazadeh " A new MEMS based variable capacitor with wide tunability, high linearity and low actuation voltage", Microelectronics Journal, vol.46 pp.191-197 (2015). .

19- H. Mobki, K. Rashvand, S. Afrang, M. H. Sadegh, G. Rezazadeh " Design, simulation and bifurcation analayis of a novel micromachined tunable capacitor with extended tenability", Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, vol. 38 Issue 1 pp. 15-29 (2014)..

20- S. Afrang, “Small size and low loss resonator type DMTL phase shifter", Microelectronics Journal, vol.44 pp.442-453 (2013)..

21- S. Behnia, S. Afrang, A. Akhshani, Kh. Mabhouti " A novel method for controlling chaos in external cavity semiconductor laser", Optik-International journal for light and electron optics, vol. 8 pp. 757-764 (2013)..

22- A. Jafari, Kh.Mabhouti, S.Afrang, A.Siahcheshm " Control of instability in a semiconductor laser using a functional pump current generator with a dynamical parameter", Optics & Laser Technology, vol. 44 pp. 1398–1405 (2012)..

23- A. Vahdat, G. Rezazadeh, S. Afrang "Improving response of a MEMS capacitive microphone filtering shock noise,"Microelectronics Journal, vol. 42, pp. 614-621 May (2011)..

24- H. Mobki, M. Sadeghi, S. Afrang, G. Rezazadeh "on the tunability of a MEMS based variable capacitor with a novel structure" Microsystem technologies, vol. 17, pp. 1447- 1452, Aug. (2011). .

25- H. Mobki, M. Sadeghi, S. Afrang, G. Rezazadeh "on the tunability of a MEMS based variable capacitor with a novel structure" Microsystem technologies, vol. 17, pp. 1447- 1452, Aug. (2011). .

26- S. Afrang, B. Yeop Majlis "Small size Ka-band distributed MEMS phase shifters using inductors," Progress In Electromagnetics Research (PIERB), vol. 1, pp. 95-113, (2008)..

27- S. Afrang, B. Yeop Majlis "Distributed transmission line phase shifter using MEMS switches and inductors," Microsystem Technologies, vol. 14, pp.1173-1183, Aug. (2008)..

28- S. Afrang, E. Abbaspour-Sani "A low voltage MEMS structure for RF capacitive switches ," Progress In Electromagnetics Research (PIER), vol. 65, pp. 157-167, (2006)..
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سعید افرنگ،سعید افرنگ، 1389، طراحی و ساخت تراشه های فرکانس بالای پسیو MEMS،شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (18)

1-هارون قبادی، 1398، طراحی و شبیه سازی ژیروسکوپ با رنج 300 درجه، استاد راهنما.

2-حسن عهدی، 1398، طراحي و شبيه سازي ژيروسكوپ با حداكثر چرخش ٢٥٠ ±درجه بر اساس تكنولوژي MEMS، استاد راهنما.

3-علی یوسف وند، 1396، مدل سازی و شبیه سازی ترانزیستور های اثر میدان با کانال نانو نوار گرافنی تحت کشش، استاد راهنما.

4-بنفشه علیزاده عرشلو، 1396، شبیه سازی و مدلینگ ممریستور بر اساس گرافن اکساید، استاد راهنما.

5-وحیده خادم حسینی قاسمی، 1396، مدل سازی و شبیه سازی ترانزیستور تک الکترونی پایه گرافنی، استاد راهنما.

6-بهزاد ستوده، 1397، طراحی و شبیه سازی خازن متغیر با تغییرات زیاد با استفاده از دو تحریک الکترواستاتیک و پیزوالکتریک، استاد راهنما.

7-سالار قاسمي، 1397، طراحی و شبیه سازی رزوناتور میکروماشینی درفرکانس های خیلی پایین و متوسط، استاد راهنما.

8-پویا الملکی، 1397، طراحی و شبیه سازی رزوناتور الکتریکی باریک باند قابل تنظیم در رنج وسیع با استفاده از تکنولوژی MEMS، استاد راهنما.

9-سجاد حبشی یوالاری، 1397، طراحی و شبیه سازی میکروپمپ برای کاربری دارورسانی، استاد راهنما.

10-نوشین نعمت خواه، 1396، طراحي و شبيهسازي خازن متغيير با تحريك شانهاي در جهت افزايش دامنه تنظيم براساس تكنولوژي MEMS، استاد راهنما.

11-لقمان مولودزاده، 1396، طراحي و شبيه سازي سويچ عمل كننده با شتاب براي شتاب هاي كم با استفاده از تكنولوژي MEMS، استاد راهنما.

12-مریم مهربانو، 1396، بررسي رفتار مكانيكي ميكروفون خازني با قابليت تشخيص جهت صوت با در نظر گرفتن اثرات اندازه، استاد راهنما.

13-عرفان چشمه، 1396، طراحي و شبيه سازي تاخير دهنده فاز ٦ بيتي با ابعاد كوچك در محدوده امواج راديوئي و با استفاده از تكنولوژي MEMS، استاد راهنما.

14-شهاب دیندار شورچه، 1395، طراحی میکرودبی سنج اولترا سونیک با اثر داپلر، استاد راهنما.

15-مالک حسن زاده، 1395، طراحي و شبيه سازي ساختار جديد جهت افزايش درجهي چرخش آينه ميكروني بر اساس تكنولوژي ممز ، استاد راهنما.

16-شكيبا دولتي ميله سرا، 1394، مطالعه رفتار مكانيكي ميكروفون خازني با ديافراگم دايره اي با استفاده از تئوري تنش-كوپل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-آيسان معدن پسندي، 1394، مطالعه رفتار مكانيكي ميكروپمپ تزريق دارو با ديافراگم دايره¬اي با استفاده از تئوري كوپل تنش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-كيوان سمندري اجيرلو، 1394، طراحي و شبيه سازي يك تغيير دهنده فاز در باندka با استفاده از تكنولوژي ميكروماشين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.