بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
پایان نامه ها (3)
دروس تدریس شده (9)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • بهدیس اسلام نور
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی کامپیوتر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-Ph.D., Computer Engineering,Missouri S&T, Rolla, MO, USA.

2-M.Sc., Computer Engineering,Missouri S&T (formerly UMR), Rolla, MO, USA.

3-M.Sc., Electrical Engineering,Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.

4-B.Sc., Electrical Engineering,Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
مقالات ژورنال (5)

1-Shavbo Salehi, Behdis Eslamnour, 2021, Improving UAV Base Station Energy Efficiency for Industrial IoT URLLC Services by Irregular Repetition Slotted-ALOHA,Computer Networks, Volume 199, 108415, ISSN 1389-1286.

2-Farzi, S., Yousefi, S., Bagherzadeh, J. Eslamnour, B., 2019, Zone-Based Load Balancing in Two-Tier Heterogeneous Cellular Networks: A Game Theoretic Approach,Telecommunication Systems.

3-B. Eslamnour, S. Jagannathan and M. J. Zawodniok, 2011, Dynamic Channel Allocation in Wireless Networks Using Adaptive Learning Automata,International Journal of Wireless Information Networks.

4-S. Ali, B. Eslamnour and Z. Shah, 2010, A Case for On-Machine Load Balancing,Journal of Parallel and Distributed Computing, Volume 71, Issue 4, PP: 556-564.

5-B. Eslamnour and S. Ali, 2009, Measuring Robustness of Computing Systems,Simulation Modelling Practice and Theory, Volume 17, Issue 9, PP: 1457-1467.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1-Shavbo Salehi, Behdis Eslamnour, 2022, Single- and Multi-UAV Trajectory Design Inspired by Head of Disk Scheduling,27th International Computer Conference, the Computer Society of Iran (CSICC 2022), Tehran.

2-شه وبو صالحی، بهدیس اسلام نور، 1399، روش وفقی کاهش تداخل در شبکه های ناهمگن LTE-A با الگوریتم گرادیان افزایشی تصادفی با بهره گیری از تکنیک eICIC،اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری، تبریز.

3-Davoud Mostafavi Amjad, Behdis Eslamnour, 2021, Coflow Scheduling Based on Line Graph Theory,6th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing.

4-علی دهقانی، بهدیس اسلام نور، بابک قالبساز جدی، 1398، طراحی و پیاده سازی سامانه خودکار پایش وضعیت سلامتی در بستر اینترنت اشیا با رویکرد کاهش مصرف انرژی و اندازه سخت افزار،اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت، بیرجند.

5-حامد محسنی، بهدیس اسلام نور، 1397، مدیریت تحرک در شبکه های سازمانی مبتنی نرم افزار،کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تهران.

6-حامد نظری، بهدیس اسلام نور، 1396، رویکردی نوین برای مهندسی ترافیک در شبکه های بی سیم نرم افزار محور،دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، تهران.

7-مینو حسین زاده، بهدیس اسلام نور، صالح یوسفی، 1395، مکان یابی کنترلگرها در شبکه های مبتنی بر نرم افزار،کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، تبریز.

8-نسرین سیفی، مینو حسین زاده، بهدیس اسلام نور، 1395، بهبود کیفیت سرویس در شبکه های SDN بی سیم موبایل با استفاده از پیش بینی نقاط دسترسی،کنفرانس بین المللی چشم انداز 2020 و پیشرفت های تکنولوژیک مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، اهر.

9-ثریا فرضی، صالح یوسفی، جمشید باقرزاده، بهدیس اسلام نور، 1394، ارائه یک مکانیسم تعادل بار در شبکه ناهمگن دولایه با استفاده از تئوری بازی ها،هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، ارومیه.

10-Behdis Eslamnour, S. Jagannathan, 2010, Adaptive Routing Scheme for Emerging Wireless Ad Hoc Networks,29th IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems, New Delhi.

11-Behdis Eslamnour, S. Jagannathan, Maciej J. Zawodniok, 2009, Dynamic Channel Allocation in Wireless Networks using Adaptive Learning Automata,IEEE Wireless Communications and Networking Conference, Budapest.

12-Behdis Eslamnour, Shoukat Ali, 2007, A Probabilistic Approach to Measuring Robustness in Computing Systems,21st IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, Long Beach .

13-Behdis Eslamnour, Shoukat Ali, 2005, A Measure of Robustness Against Multiple Kinds of Perturbations,19th IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, Denver.
پایان نامه ها (3)

1-Hamed Mohseni, 2018, Mobility management in Software Defined Wireless Networks, Behdis Eslamnour.

2-Hamed Nazari, 2017, Traffic Engineering in Software-defined Wireless Networks.

3-Minoo Hosseinzadeh, 2015, A Novel Algorithm for Controller Placement in SDN-based Dense Networks.
دروس تدریس شده (9)

1-Signals and Systems.

2-Advanced Computer Networks.

3-Broadband Networks.

4-Fault-tolerant Systems Design.

5-Data Communication Networks.

6-Computer Networks.

7-Digital Design.

8-Computer Architecture.

9-Computer-aided Design of Digital Systems.