• نام و نام خانوادگی
  • حسین غلامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (24)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین غلامی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکترا، 2008، ریاضی کاربردی(ریاضی-آمار)،دانشگاه دوفین پاریس-فرانسه.

2-کارشناسی ارشد، 1378، آمار ریاضی،دانشگاه امیرکبیر.

3-کارشناسی، 1376، آمار ،دانشگاه علامه طباطبایی.
مقالات ژورنال (14)

1-Abdi، S.، Bagherzadeh، J.، Gholami، G. et al.، 2021، Using an auxiliary dataset to improve emotion estimation in users’ opinions،Journal of Intelligent Information Systems volume ، https://doi.org/10.1007/s10844-021-00643-y.

2-Naghmeh PakGhohar, Javad Eshaghi Rad, Gholamhossein Gholami,Ahmad Alijanpour and David W. Roberts, 2021, A Comparative Study of Hard Clustering Algorithms for Vegetation Data,{Journal of Vegetation Science, Volume32, Issue3.

3-Gholamhossein Gholami, Ahmad Pourdarvish, Seyed Mohammad Taghi MirMostafaee, Morad Alizadeh∥ and Ali Najibpoor Nashi, 2020, On The Gamma Gumbel Distribution ,Applied Mathematics E-Notes, 20.

4-مرسلی، فریبا؛ رضا درویش زاده و غلامحسین غلامی،، 1399، تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و الگوی الکتروفورزی پروتئین های رگه های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان روغنی حاصل از تلاقی PAC2 × RHA266،فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی.، https://escs.birjand.ac.ir/article_1326.html.

5-نغمه پاک گهر- ج.اد اسحاقی راد- غلامحسین غلامی-احمد علیجانپور و دیوید رابرتز، 1398، مقايسه روش‌‌هاي مختلف تجزيه‌ و تحليل خوشه‌‌اي (مطالعه موردي: جنگل‌‌هاي بلوط كرمانشاه)،نشریه علمی تحقیقات جنگل صنوبر ایران، جلد 27 شماره 2.

6-Reza Sazeedeh, Fatemeh Savoji and Gholamhossein Gholami, 2018, Probability and Measurable Spaces on Modules Category,Journal of Mathematics and Statistics.

7-Gholamhossein Gholami, 2017, On the Bayesian Sequential Change-Point Detection,Journal of the Iranian Statistical Society, http://jirss.irstat.ir/article-1-381-en.html.

8-Gholamhossein Gholami , 2017, Bayesian Estimation of Parameters in the Exponentiated Gumbel Distribution,Journal of Statistical Research of Iran, http://jsri.srtc.ac.ir/article-1-236-en.html.

9-Gholamhossein Gholami, 2014, Prior selection‎ : ‎ a review,Scientific Journal of Review.

10-Gholamhossein Gholami, 2014, The fundamental problem of gibbs sampler in mixture models,Scientific Journal of Pure and Applied Sciences.

11-Gholamhossein Gholami, 2014, The label switching problem in mixture models,Scientific Journal of Pure and Applied Sciences.

12-Gholamhossein Gholami, 2012, Fundamental Concepts of MCMC Methods Proved on Metropolis-Hastings Alghorithm,International Journal of Advanced Research in Computer Science.

13-Gholamhossein Gholami, 2012, Review of Relationship Between Increase of Capital and Shares Return in Automotive and Cement Industries at Tehran Stock Exchanges,Acta Universitatis Danubius. Œconomica.

14-Gholamhossein Gholami, 2010, On The Bayesian Change-Point Problem in Regression Analysis,Journal of Statistical Theory and Applications.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1-سلمان بابایی- محمد سید پیشه و غلامحسین غلامی، 1400، Estimation of for skew-normal distribution under progressive type II censored samples،هفتمين كنفرانس تخصصي قابليت اعتماد و كاربردهاي آن.

2-سلمان بابایی- غلامحسین غلامی، 1399، Inference on the parameters of the generalized Logistic distribution based on left censored data،ششمين سمينار تخصصي نظريه قابليت اعتماد و كاربردهاي آن.

3- 1391، انتخاب الگوی تخصیص بهینه منابع به مصارف در بانک مسکن،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ابران.

4- 1391، بررسی ویژگی های مونت کارلوی جمعیتی،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

5- 1391، روش های کاهش واریانس در روش مونت کارلو،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

6- 1391، پیش بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از مدل های شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک،سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، سمنان،ایران.

7- 1390, Bayesian Approach of Identifiability of Finite Mixture Models,هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی, رشت,ایران.

8- 1390, Why MCMC Works?,هشتمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی, رشت,ایران.

9- 1390، الگوریتم‌های آنلاین برای مدل‌های نقطه تغییر،نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش‌ و نوآوریها، تبریز،ایران.

10- 1390، شبکه‌های عصبی بازگشتی برای مسائل تعادل و مقادیر ویژه،چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، رفسنجان،ایران.

11- 1390، محاسبه دقیق پسین در مدلهای آمیخته،نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش‌ و نوآوریها، تبریز،ایران.

12- 1389, Iterated Importance Sampling Algorithm for Estimating Order of Autoregressive Process in the Poisson Stochastic Volatility Models,چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران, ارومیه,ایران.

13- 1387, A Poisson Stochastic Volatility Model, Bayesian Approach,نهمین کنفرانس آمار ایران, اصفهان,ایران.

14- 1385, Bayesian Change-Point Problem in Stochas Volatility Models,The 8th Iranian Sytatistical Conference.
پایان نامه ها (11)

1-آیدا بخت آور، 1396، یک خانواده از مفصل های ارشمیدسی با مولد کتانژانت هذلولوی، غلامحسین غلامی.

2-Alireza Ahmadabadi, 2017, A New Approximation to Dependence Function in Bivariate Exterem Value Distributions.

3-دلشاد جعفری دستجردی، 1395، ساختار جدید پل براونی در روش‌های شبه‌مونت‌کارلو برای محاسبات مالی.

4-حسن شاهکوئی، 1395، برآوردگرهای تصویری تابع وابستگی پیکاندز.

5-مینا اسفندیاری، 1394، شبیه‌سازی مونت‌کارلو کارا برای انتگرال تابعی حرکت براونی.

6-سید کمال حسینی، 1395، روش حل معادلات انتگرال با استفاده از مونت کارلوی زنجیر مارکفی.

7-زهرا علی زاده کلشانی، 1394، توابع چند جمله ای پیکاندز.

8-ثریا محمدی، 1394، حرکت براونی هندسی تاخیری در ارزیابی اختیار مالی.

9-پریدخت حسنوند، 1394، برآورد یک رگرسیون اسپلاین برای مدل انتخاب نمونه ای.

10-ریحانه منصوری، 1394، استفاده از موجکها برای تجزیه ی اثرات زمان-فرکانس سیاست های پولی.

11-علي اعتمادي، 1390، استنباط بيزي براي مدل‌هاي آميخته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.
دروس تدریس شده (24)

1-آمار پیشرفته، دکترا.

2-استنباط آماری، دکترا.

3-آمار زیستی، کارشناسی ارشد.

4-استنباط آماری، کارشناسی ارشد.

5-آمار پیشرفته، کارشناسی ارشد.

6-مبانی مدل سازی، کارشناسی ارشد.

7-آمار استنباطی، کارشناسی ارشد.

8-ریاضی مالی، کارشناسی ارشد.

9-حسابان تصادفی، کارشناسی ارشد.

10-آمار توصیفی، کارشناسی.

11-آمار و احتمالات، کارشناسی.

12-مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی، کارشناسی.

13-آمار و کاربرد آن، کارشناسی.

14-معادلات دیفرانسیل، کارشناسی.

15-مبانی ریاضی، کارشناسی.

16-مبانی ماتریس، کارشناسی.

17-روش های آماری، کارشناس.

18-سریهای زمانی، کارشناسی.

19-فرایندهای تصادفی، کارشناسی.

20-احتمال 2، کارشناسی.

21-احتمال 1، کارشناسی.

22-مبانی احتمال، کارشناسی.

23-ریاضیات عمومی 2، کارشناسی.

24-ریاضیات عمومی 1، کارشناسی.