بیوگرافی کوتاه           

یوسف رحیم سوری

استادیار زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

متولد: 1353/04/01

محل تولد: مهاباد

تاریخ شروع فعالیت در دانشگاه ارومیه: 1391/02/10

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (53)
دروس تدریس شده (25)
جوایز و افتخارات (2)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • یوسف رحیم سوری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه زمین شناسی
 
        بیوگرافی کوتاه

یوسف رحیم سوری

استادیار زمین شناسی اقتصادی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

متولد: 1353/04/01

محل تولد: مهاباد

تاریخ شروع فعالیت در دانشگاه ارومیه: 1391/02/10

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-دیپلم ، 1371، علوم تجربی- با رتبه دوم و معدل کل 18/30،دبیرستان شهید مطهری، مهاباد، آذربایجان غربی.

2-کارشناسی ، 1375، زمین شناسی1371 (دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل کل 16/30). ،دانشگاه بوعلی سینا - همدان.

3-کارشناسی ارشد، 1380، زمین شناسی- گرایش زمین شناسی اقتصادی از سال 1380-1376 (پذیرفته شده با رتبه 11 و دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل کل 17/42). عنوان پایان نامه: بررسی اکتشافی پتانسیل تیتانیم قره آغاج ارومیه (ارزیابی شده با درجه عالی). با راهنمایی پروفسور عبدالمجید یعقوب پور و مشاوره پروفسور حسین معین وزیری. ،دانشگاه خوارزمی تهران.

4-دکتری زمین شناسی، 1390، گرایش زمین شناسی اقتصادی از سال 1390-1382 (پذیرفته شده رتبه اول و دانش آموخته رتبه اول دوره با معدل 17/56 و نمره رساله 19/46). عنوان رساله : کانی شناسی و ژئوشیمی زیست محیطی محدوده معدنی آغ دره تکاب و بررسی تاثیر منابع زمین زاد و فعالیت های معدنکاری در ایجاد آلودگی آب، رسوبات و خاک منطقه (ارزیابی شده با درجه عالی). با راهنمایی پروفسور عبدالمجید یعقوب پور و مشاوره دکتر سروش مدبری و پروفسور محمد شهریاری (فرصت مطالعاتی در دانشگاه صنعتی چالمرز- شهر گوتنبرگ سوئد) ،دانشگاه دانشگاه خوارزمی تهران.
مقالات ژورنال (25)

1-براتی لک، ا.، رحیم سوری، ی. و بنیادی، ز.،، 1403 ، ژئوشیمی و میانبارهای سیال در کانسار آهن بالستان، واقع در جنوب شرق ارومیه، شمال‌ باختر ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، در نوبت چاپ.

2-معصومی، ر.، رحیم سوری، ی.، جمالی، ح. و عابدینی، ع، 1402، سیماهای زمین شیمیایی سامانه دگرسانی محدوده کمر-گوو، کمربند ماگمایی البرز باختری-آذربایجان، شمال باختر ایران. ،فصلنامه علوم زمین، دوره 33، شماره 2، پیاپی 128، صص 66-43..

3-معصومی، ر.، رحیم سوری، ی.، جمالی، ح. و عابدینی، ع ، 1401، صفحات 696-683، بررسی کانه زایی و میانبارهای سیال محدوده کمر-گوو، جنوب هشتجین، استان تردبیل، شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال سی ام، شماره 4.

4-موذن زاده، گ.، رحیم سوری، ی.، بهیاری، م.، ، 1401، صفحات 614-599 ، دگرسانی و کنترل کننده های ساختاری کانه زایی طلا و مس در ناحیه اهر، پهنه ارسباران، شمال غرب ایران،مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال سی ام، شماره 4.

5-Niromand، M.، Behyari، M. and Rahimsouri.، Y ، 2021، ، Strain geometry and structural analysis of the Oshnavieh ophiolite: A new segment of the Neo-Tethys puzzle،Iranian Journal of Earth Sciences، Vol 3، No 4، pp 266-278، DOI: 10.30495/ijes.2021.685394.

6-معصومی، ر.، رحیم سوری، ی.، جمالی، ح. و عابدینی، ع.،، 1400، کانی شناسی و زمین شیمی عناصر اصلی و جزئی پهنه دگرسانی آرژیلیک محدوده کمر، شمال باختر ایران،مجله علوم زمین، جلد (دوره) 31، شماره 2، پیاپی 120، صص 136-123.

7- 1398، تفکیک بازالت ها، تراکیت ها و تراکی آندزیت های جوان مهاباد از جنبه های ژئوشیمیایی و محیط تکتنوماگمایی؛ لزوم اصلاح ورقه 1:100000 مهاباد،پترولوژی، سال دهم، شماره 37، صص 124-97.

8- 2019، Evaluating of lithological and structural controls on the barite mineralization by using the remote sensing، Fry and fractal methods، Northwest Iran،Arabian Journal of Geosciences، 12(5): 167-179.

9- 1397، کانی شناسی، ژئوشیمی و میانبارهای سیال کانسار روی-سرب(±طلا) داغ دالی، شمال تکاب، آذربایجان غربی،پترولوژی، سال نهم، شماره 35، صص 244-217.

10- 1396، ارزیابی و تخمین ذخیره پلاسری تیتانیوم خانيك- غازان ارومیه، آذربايجان غربي ،مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، دوره 11، شماره 22، صص 79-65.

11- 1396، کانی شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل پلاسرهای غنی از تیتان در کانسار خانیک ارومیه، استان آذربایجان غربی،مجله رسوب شناسی کاربردی، دوره 5، شماره 9، صص 73-58..

12- 1395، بررسی زمین شناسی و کانی سازی پتانسیل تیتانیم خانیک- غازان، ارومیه، استان آذربایجان غربی،فصلنامه علوم زمین، سال 25، شماره 100، صص 78-67..

13- 1395، هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان غربی،مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان، دوره 10، شماره 20، صص 163-150.

14- 1394، زمین شیمی عناصر نادر خاکی و بازسازی فرمول ساختاری گارنت های بابانظر، شمال شرق تکاب، استان آذربایجان غربی،مجله پترولوژی، سال 6، شماره 23، صص 96-83..

15- 2011، Environmental impacts of natural contaminants and mining activities on the surface and agricultural soils in the Aq-Darreh River watershed، Takab، West Azerbaijan Province، NW Iran. ،IJST (Transaction A)، ، A2: 101-111.

16- 2010، Environmental effects of an abandoned antimony mine on the water basin of Aq-Darreh Mine Valley، Takab، Northwest Iran. ،Geochimica et Cosmochimica Acta.

17- Assessment of groundwater pollution in the central part of Borujen city، Chaharmahal-Bakhtiari province، west Iran، using GQI index in GIS environment،(submitted).

18- 2007، Mineralogy، geochemistry and genesis of titanium rich rocks of Qara Aqaj area، Urmia، Northwest Iran. ،Journal of Sciences، Islamic Republic of Iran، 18: 269-284..

19- 1394، مطالعات زمین شناسی، سنگ نگاری و میانبارهای سیال اندیس گارنت بابا نظر (تکاب، استان آذربایجان غربی)،علوم زمین، 25،1.

20- 2013, Geochemical distribution of arsenic, antimony and mercury in surface waters and bed sediments from Aq-Darreh river, Takab, northwest Iran-,Journal of Environmental Science and Water Resources, 1,3.

21- 2012, Environmental geochemistry of Aq-Darreh Bala abandoned Sb mine and its impacts pollution in the Aq-Darreh River Watershed, Takab, NW Iran on water, sediment, and soil,Global Advanced Research Journal of Environmental Science and Toxicology, 1,5.

22- 1394، زمین شیمی و کانی شناسی نهشته لاتریتی قرالی، بوکان، استان آذربایجان غربی،علوم زمین، 24،1.

23- 1392، بررسی زمین شناسی و کانه زایی طلای تیپ کارلین در کانسار طلای آق دره تکاب، آذربایجان غربی،علوم زمین-سازمان زمین شناسی کشور، ویژه نامه، 22،3.

24- 1391، آزادشدن عناصر بالقوه سمناک در طول هوازدگی از شیل های سیاه محدوده معدن متروکه،فصلنامه علوم زمین، 21،84.

25- 1390، هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب چشمه ها و آب های آشامیدنی روستاهای واقع در حوضه،فصلنامه علوم زمین، 21،82.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)

1-فرهادی کشتیبان، م.، عابدینی، ع. و رحیم سوری ، ی.،، 1402، کانی سازی و زمین شیمی کانسار باریت شکم دریده مهاباد، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران،بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین. دانشگاه ارومیه.، -.

2-خلیفه زاده، س.، عابدینی، ع. و رحیم سوری، ی.،، 1402، کانی سازی و ژئوشیمی باریت در محدوده قپی باباعلی، شمال شرق مهاباد، شمال‌غرب ایران ،بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین. دانشگاه ارومیه.، -.

3-محمدپژوهی، ر.، رحیم سوری، ی. و معصومی، ر.، 1402، دگرسانی های آرژیلیک پیشرفته در منطقه کجل، استان اردبیل، شمال غرب ایران،بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین. دانشگاه ارومیه.، -.

4-زیاد مرادی، یوسف رحیم سوری، علی عابدینی و بهروز آهین، 1401، بررسی کانی سازی و زمین شیمی ذخیره کرومیت روکی، شمال شرق سبزوار، استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، مجتمع عالی گناباد، صفحات 278-270.

5-معصومی، ر.، رحیم سوری، ی.، جمالی، ح. و عابدینی، ع ، 1400، دگرسانی های گرمابی در محدوده کمر-گوو، جنوب هشتجین، استان اردبیل، شمال غرب ایران،چهلمین گردهمایی علوم زمین .

6-اسمعیلی، س.، رحیم سوری، ی . فتح الله زاده، ف، 1400، بارزسازی و تفکیک واحدهای سنگ شناسی افیولیت ملانژ پیرانشهر، باختر ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست-8،سومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

7-اسمعیلی، س.، رحیم سوری، ی . فتح الله زاده، ف، 1400، پردازش تصاویر ماهواره ای به منظور بارزسازی و تفکیک واحدهای سنگی و ارزیابی توان کانی زایی کرومیت در مجموعه افیولیتی پیرانشهر، شمال غرب ایران ،بیست و چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ، 25 و 26 آبان.

8-Rahimsouri، Y.، Tavakkoly، H. and Abbasi Nasirkandi، R، 2020، Linear Spectral Unmixing model in ENVI ،Third International Conference on Development of Materials Engineering Technology، Mining and Geology، Lecture.

9-Rahimsouri، Y.، Tavakkoly، H. and Abbasi Nasirkandi، R، 2020، Minimum Noise Fraction & Pixel Purity Index in ENVI ،Third International Conference on Development of Materials Engineering Technology، Mining and Geology.

10-Rahimsouri، Y.، Tavakkoly، H. and Abbasi Nasirkandi، R، 2020، Spectral clustering by n-Dimensional Visualizer in ENVI،Third International Conference on Development of Materials Engineering Technology، Mining and Geology.

11-صفری، س. و رحیم سوری، ی.،، 1399، ارزیابی آلودگی خاک محدوده معدن طلا-باریت ربط (سردشت، استان آذربایجان غربی)،پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست- تهران.

12-عباسی نصیرکندی، ر. و رحیم سوری، ی.،، 1399، ژئوشیمی عناصر جزئی و نادر خاکی و موقعیت تکتونیکی تشکیل ذخیره تیتانیم خانیک- بهارآباد، ارومیه،دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران- دانشگاه بوعلی سینا همدان.

13-پاشازاده، ف.، رحیم سوری. ی. و بهیاری، م.، 1399، پی جویی منابع آهن در جنوب شهرستان مهاباد (استان آذربایجان غربی) با استفاده از روش های سنجش از دور، فرای و فرکتال،دومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناسی ایران- دانشگاه شیراز.

14-رقیه بهمنی، یوسف رحیم سوری و سمانه تربتی، 23 مرداد 1398 ، مطالعه آلودگی فلزات سنگین در محدوده معدن باریت شاخ سفیدمهاباد و جذب زیستی این عناصر توسط گیاهان بومی منطقه،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، با همکاری دانشگاه شیراز.

15-نعیمه عبادی، یوسف رحیم سوری و سمانه تربتی، 23 مرداد 1398، ارزیابی آلودگی خاک محدوده پایین دست معدن زرشوران و داغ دالی تکاب و بررسی توانایی برحی گونه های گیاهی موجود در منطقه در جذب برخی عناصر سمی،چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، با همکاری دانشگاه شیراز.

16-رسولی، س.، رحیم سوری، ی. و تربتی، س.، 1397، آلودگی خاک محدوده پایین دست معدن متروکه آنتیموان آغ دره بالا-تکاب (شمال باختر ایران) و بررسی توانایی گونه های گیاهی موجود در منطقه در جذب برخی عناصر سمی.،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه اصفهان.

17-فتحعلی زاده، ر.، رحیم سوری، ی. و تربتی، س.، 1397، بررسی توان جذب بیولوژیک عناصر سمی آرسنیک، آنتیموان و جیوه توسط دو گونه گیاهی کنگر وحشی (.Gundelia tournefortii L) و چمن بز (.Aegilops crassa L) رشد یافته در محدوده معدن متروکه زغال سنگ قطارداش میاندوآب.،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه اصفهان.

18-قلیزاده، پ.، عابدینی، ع. و رحیم سوری، ی،، 1397، ژئوشیمی عناصر اصلی، فرعی و جزئی زون کائولینیزه منطقه باباجان، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه اصفهان.

19-قلیزاده، پ.، عابدینی، ع. و رحیم سوری، ی.، 1397، سیماهای ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در زون کائولینیزه منطقه باباجان، اهر، استان آذربایجان شرقی، شمال غرب ایران،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه اصفهان.

20-عابدینی، ع.، رحیم سوری، ی. و رجب زاده، ر.، ، 1397، زمین شیمی عناصر نادرخاکی سامانه دگرسانی آرژیلیک منطقه سیاه کمر میانه، شمال‌غرب ایران،دهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران-دانشگاه اصفهان.

21- 1396، بررسی ساختاری و کانی زایی باریت در محدوده های جنوب باختر مهاباد، استان آذربایجان غربی. ،دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور.

22- 1395، بررسی نقش کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی کانی سازی باریت در معادن شمال شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی،سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور..

23- 2010، Environmental effects of an abandoned antimony mine on the water basin of Aq-Darreh Mine Valley، Takab، Northwest Iran. ،Goldschmidt Conference Abstracts، Tennessee University، USA، p. A1166.

24- 1395، بررسی مکانی تاثیرآبیاری با پساب تصفیه خانه بروجن بر آلودگی آب های زیرزمینی بخش مرکزی بروجن با تاکید بر آنیون های نیتریت و نیترات و عناصر سنگین سرب، روی، کادمیوم و مس. ،اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی.

25- 1395، مطالعات زمین شناسی و مغناطیس سنجی پتانسیل آهن- منگنزآغ بلاق، چالدران، استان آذربایجان غربی.،هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران. دانشگاه زنجان..

26- 1393، طبقه بندی کیفی آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد از نظر شرب، کشاورزی، صنعتی و دامی.،اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست ایران، دانشگاه اردبیل..

27- 1393، هیدروشیمی و بررسی کیفیت آب حوضه آبریز سد مخزنی مهاباد، استان آذربایجان¬غربی. ،همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاور میانه، شیراز..

28- 2011، Release calculation and total mass estimation of released toxic elements from black shales during weathering، Aq-Darreh Bala abandoned antimony mine area، Takab، NW Iran. ،7th Conference of Engineering Geology and Environment، Shahrood University of Technology، Shahrood، Iran،، p. 347.

29- 2011، Geochemical distribution of arsenic، antimony and mercury in surface waters and bed sediments from Aq-Darreh river and the impacts of mining activities on surface water quality in Takab-NW Iran.،7th Conference of Engineering Geology and Environment، Shahrood University of Technology، Shahrood، Iran.،، p. 345.

30- 1389، اثرات منابع زمین زاد (آلودگی طبیعی) و انسانزاد (فعالیت های معدنکاری) روی آلودگی گیاهان در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، تکاب، شمال غرب ایران. ،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین¬شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دانشگاه ارومیه.، -.

31- 1389، کانی ها و سنگ های منشاء عناصر بالقوه سمناک آرسنیک، آنتیموان و جیوه مرتبط با آلودگی آب، رسوبات و خاک در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، تکاب، شمال غرب ایران. ،چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، دانشگاه ارومیه،.

32- 1384، بررسی اکتشافی پتانسیل های نسوز و بوکسیت درزی ولی- داش آغل شرق بوکان (آذربایجان غربی). ،نهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه تربیت معلم تهران. .

33- 1383، بررسی اکتشافی پتانسيل تيتانيم قره آغاج اروميه. هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران.،هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه صنعتی شاهرود،، صص 58-47..

34- 1383، مطالعات كانه نگاري و نسل هاي كاني سازي در پتانسيل تيتانيم قره آغاج اروميه. ،هشتمين همايش انجمن زمين شناسي ايران. دانشگاه صنعتی شاهرود، ص 790.

35- 1381، بررسی اکتشافی پتانسیل تیتانیم قره آغاج ارومیه، شمال غرب ایران. ،بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران،، صص 478-476..

36- 1381، معرفی و بررسی معادن باریت استان آذربایجان¬غربی. ،بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، صص 475-474.

37- 1379، زمین شناسی اقتصادی اندیس منیزیت زیوکه- ماشکان پیرانشهر، آذربایجان غربی.،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز، ص 667.

38- 1379، بررسی پتانسیل باریت شرق گوگ تپه مهاباد، آذربایجان غربی،چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز، ص 666..

39- 1392، بافت،نسلهای کانی سازی و محیط تشکیل ذخیره لاتریتی قرالی،غرب بوکان، استان آذربایجان غربی،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

40- 1392، بررسی بافتی وکانی شناسی کانسار کائولن چپو-شمال شرق شاهیندژ، استان آذربایجان غربی،پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، مشهد،ایران.

41- 1393، بررسی عناصر نادر خاکی در ذخیره آهن قادرآباد، جنوب شرق مهاباد، آذربایجان غربی،ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، زاهدان،ایران.

42- 1392، بررسی های ژئوشیمیایی پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد با استفاده از عناصر نادر خاکی،نخستین همایش ملی مجازی علوم زمین، ارومیه،ایران.

43- 1393، کانی شناسی ذخیره تیتانیوم خانیک، شمال غرب ارومیه، آذربایجان غربی،ششمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، زاهدان،ایران.

44- 1393، کانی شناسی و پتروگرافی میانبارهای سیال گارنت بابانظر، شمال شرق تکاب، آذربایجان غربی،ششمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، زاهدان،ایران.

45- 1394، مطالعات زمین شناسی اقتصادی پتانسیل تیتانیم غازان ارومیه،هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دامغان،ایران.

46- 1392، مطالعات زمین شناسی اقتصادی کانسار آهن بهرام آباد مهاباد، آذربایجان غربی،هفتمین همایش هفته پژوهش، اصفهان،ایران.

47- 1391، مطالعات سنگ شناسی، کانی سازی و زمین شیمی کانسار باریت عبدا…آباد شماره ? مهاباد، آذربایجانغربی، شمالغرب ایران،سی یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

48- 1392، مطالعات سنگ نگاری سنگهای میزبان کانی سازی و کانه نگاری پتانسیل آهن بهرام آباد مهاباد، آذربایجان غربی،هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، تهران،ایران.

49- 1391، مطالعه سیالات درگیر و ژنز کانسار باریت عبدا… آباد شماره ? مهاباد،آذربایجانغربی، شمالغرب ایران،سی یکمین گردهمایی علوم زمین، تهران،ایران.

50- 1391، منابع آلاینده زیست محیطی در استخراج سنگهای تزئینی و نما و روشهای پیشگیری از آنها،همایش کاربردی معدن و صنایع معدنی استان آذربایجان غربی، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1379، معرفی و بررسی معادن باریت استان آذربایجان غربی (با مقدمه ای بر زمین شناسی اقتصادی چهارگوش مهاباد). ،تدوین و تالیف، 198 ص. ناشر : شرکت مهندسی- معدنی مهاباد بلور با همکاری معاونت امور معادن و اکتشافات معدنی سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی..
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-رحیم سوری، ی.، ، 1393، بررسی ویژگی ها و کیفیت کانسنگ بخش غربی کانسار تیتانیم (ایلمنیت) قره آغاج ارومیه، استان آذربایجان غربی. شرکت توسعه و سرمایه گذاری آتیه سپید آسیا. ،فنی.

2-رحیم سوری، ی. و پورقهرمانی، پ.،، 1394-1395، گزارش پایان عملیات اکتشافی (اکتشاف تکمیلی) کانسار تیتان خانیک، شمال غرب ارومیه، استان آذربایجان غربی. شرکت توسعه و سرمایه گذاری آتیه سپید آسیا. ،فنی.

3-رحیم سوری، ی.، ، 1382، گزارش طرح بهره برداری معدن باریت باریکا-ربط (شهرستان سردشت)، استان آذربایجان غربی.،فنی.

4-رحیم سوری، ی.،، 1379-1388، گزارش های طرح های بهره برداری معادن باریت واقع در محدوده شهرستان مهاباد شامل 11 کانسار: شاخ سفید، عبدالله آباد شماره 2 و 3، تیکانلوجه 1 و 2، زگدراو، قره بلاغ، برده میش، قپی بابا علی، سورخاب، مرانه و شکربیگ.،فنی.

5-رحیم سوری، ی.،، 1381، گزارش پایان عملیات اکتشافی (اکتشاف تکمیلی) کانسار باریت باریکا-ربط (شهرستان سردشت).،فنی.

6-رحیم سوری، ی.،، 1379-1387، گزارش های پایان عملیات اکتشافی (اکتشاف تکمیلی) کانسارهای باریت واقع در محدوده شهرستان مهاباد شامل 13 کانسار: شاخ سفید، عبدالله آباد شماره 1، 2و 3، تیکانلوجه 1 و 2، زگدراو، قره بلاغ، برده میش، قپی بابا علی، سورخاب، مرانه و شکربیگ.،فنی.

7-یعقوب پور، ع. و رحیم سوری، ی.و شهریاری، م.،، 1388، ژئوشیمی زیست محیطی محدوده معدنی آغ¬دره تکاب، یافتن منشاء آلودگی عناصر آرسنیک، آنتیموان و جیوه و بررسی تاثیر فعالیت¬های معدنکاری و صنایع معدنی در ایجاد آلودگی آب، رسوبات و خاک منطقه. ،مشترک بین معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت معلم تهران و معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست،، 256ص (قرارداد شماره 2-ط/268- 8006)..
پایان نامه ها (53)

1-اصغر براتی لک (دکتری)، 1401، ژئوشیمی، کانه زایی و بررسی تیپ های کانساری آهن استان آذربایجان غربی، شمالغرب ایران ، یوسف رحیم سوری (راهنمای اول) و زهرا بنیادی (راهنمای دوم).

2-زیاد مرادی، 1401، بررسی کانی سازی و زمین شیمی ذخیره کرومیت روکی، شمال شرق سبزوار، استان خراسان رضوی، شمال شرق ایران ، یوسف رحیم سوری (راهنمای اول) و علی عابدینی (راهنمای دوم).

3-رضوانه معلمی، 1401، کانی سازی و زمین شیمی ذخیره باریت خاتون باغ، شمال شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران ، یوسف رحیم سوری (راهنمای اول) و علی عابدینی (راهنمای دوم).

4-مهدیه فرهادی کشتیبان، 1401، بررسی کانی سازی، دگرسانی و ژئوشیمی کانسار باریت شکم دریده، شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی ، علی عابدینی (راهنمای اول) و یوسف رحیم سوری (راهنمای دوم).

5-سیما خلیفه زاده، 1401، سیماهای زمین‌شیمیایی رخداد کانه‌زایی باریت در منطقه قپی بابا علی مهاباد، استان آذربایجان‌غربی، شمال‌غرب ایران ، علی عابدینی (راهنمای اول) و یوسف رحیم سوری (راهنمای دوم).

6-دلنیا محمدیان، 1401، مطالعه زمین شناسی و بررسی آلودگی خاک در محدوده معدن باریت تکانلوجه شماره 2 مهاباد استان آذربایجان غربی، یوسف رحیم سوری (راهنمای اول) و علی عابدینی (راهنمای دوم).

7-مقصود تمرنژاد، 1401، زمین شناسی و کنترل کننده های ساختاری کانی سازی منیزیت در جنوب روستای گردی کاولان پیرانشهر، آذربایجان غربی، یوسف رحیم سوری (راهنما).

8-Shirwan Tahseen Hameed، 2022، Comparison of mineralization، geochemistry and alteration features in western and eastern parts of the Qezel-Dagh barite deposit، Mahabad، West Azerbaijan Province، NW Iran، یوسف رحیم سوری (راهنمای اول) و علی عابدینی (راهنمای دوم).

9-Sedra Shimal Mousa، 2022، Mineralization and Geochemistry of Sheikh Hasan Iron Deposit، East of Mahabad، West Azerbaijan Province، NW Iran، علی عابدینی (راهنمای اول) و یوسف رحیم سوری (راهنمای دوم).

10-Jawhar Faiq Tawfeeq، 2022، Investigation of alteration، ore microscopy، and ore mineralization potential in the Kapeh Kand barite deposit، East of Mahabad، West Azerbaijan Province، NW Iran، علی عابدینی (راهنمای اول) و یوسف رحیم سوری (راهنمای دوم).

11-گلناز موذن زاده (دکتری)، 1401، مطالعه سنگ شناسی، بافت و ساخت کانسنگ و بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی¬سازی طلا± مس در کمربند ولکانیکی اهر- ارسباران و کاربرد روشهای هندسی و سنجش از دور در تعیین مناطق مستعد و اولویت بندی اکتشافی، یوسف رحیم سوری (راهنمای اول) و مهدی بهیاری (راهنمای دوم).

12-ربابه معصومی (دکتری)، بهمن 1400، بررسی کانی سازی، دگرسانی، میانبارهای سیال و ژئوشیمی ذخیره چندفلزی (سرب، روی، مس، مولیبدن و طلا) گوو-کمر، جنوب هشتجین، استان اردبیل، یوسف رحیم سوری (راهنمای اول)، حمایت جمالی (راهنمای دوم) و علی عابدینی (مشاور).

13-سعید اسمعیلی، 1400، بررسی توان کانی سازی افیولیت پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) با استفاده از مطالعات سنجش از دور و کانه نگاری، یوسف رحیم سوری.

14-سهیلا علیپور، 1400، بررسی زمین شناسی و توزیع فلزات سنگین و عناصر بالقوه سمناک در خاک های سطحی محدوده معدن طلا- سرب و روی شوی، شمال غرب بانه، استان کردستان، یوسف رحیم سوری.

15-مصطفی حسن پور، 1400، پتروژنز و ژئوشیمی منیزیت پیرانشهر و سنگ درونگیر آن (شمال باختر ایران) ، یوسف رحیم سوری (استاد مشاور).

16-عباس حسینلو، 1399، بررسی کانی سازی، ژئوشیمی اندیس مس و طلای قره آغل، چالدران، استان آذربایجان غربی، ایران.

17-امیرعلی بهردین، 1399، کانی سازی و ژئوشیمی کانسار باریت تکانلوجه مهاباد، استان آذربایجان غربی ، یوسف رحیم سوری و علی عابدینی.

18-حبیب شهابی فر، 1399، بررسی سنگ شناسی و کنترل کننده های ساختاری کانه زایی طلا در محدوده اندیس طلای گندمان، سردشت، شمال باختر ایران، یوسف رحیم سوری و مهدی بهیاری.

19-خسرو قاسمی، 1399، پی جویی های ژئوبوتانی و زمین شناسی به منظور ارزیابی توان کانی سازی توده های گرانیتی واقع در شمال روستای کهریز - ارومیه ، یوسف رحیم سوری.

20-سمیه صفری، 1399، بررسی زمین شناسی و توزیع فلزات سنگین و عناصر بالقوه سمناک در خاک سطحی و پوشش گیاعی محدوده طلای معدن باریکا ربط-سرشت، استان آذربایجان غربی، یوسف رحیم سوری.

21-امید کاکازاده، 1398، بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی ذخیره تیتانیم پلاسری قونی- ارومیه..

22-مهدیه افشاری خامنه، 1398، مطالعه زمین شناسی معادن طلای بالادست رودخانه سقز (زیرحوضه جنوبی دریاچه ارومیه) و مطالعه توانایی گیاه پالایی برخی از گونه های گیاهی رشد یافته در پایین دست رودخانه..

23-رقیه بهمنی صومعه، 1398، بررسی آلودگی زیست محیطی معدن باریت کوه شاخ سفید مهاباد (آذربایجان غربی) و ارزیابی توان گیاه پالایی برخی گونه های گیاهی بومی رشدیافته در منطقه.

24-نعیمه عبادی، 1398، زمین شناسی زیست محیطی محیط پایین دست محدوده های معدنی داغ دالی و زرشوران تکاب (بخش های شمالی رودخانه ساروق، زیرحوضه جنوب شرقی دریاچه ارومیه).

25-رضا عباسی نصیرکندی، 1398، بررسی زمین شناسی اقتصادی و پتانسیل کانه زایی توده نفوذی خانیک ارومیه، آذربایجان غربی.

26-سامان رزق ده، 1398، کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره کائولن چالدران، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران.

27-مهدی جمشیدی مرنگلو، 1398، کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های لاتریت منطقه تز خراب، میاندوآب، استان آذربایجان¬غربی.

28-مجید نیرومند تولکی، 1397، جایگاه ژئودینامیکی افیولیت¬های اشنویه و ساختارهای موثر در فرارانش آن.

29-صالح غلامی کهریز،، 1397، کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمی اندیس باریت کهریز ارومیه، استان آذربایجان غربی، یوسف رحیم سوری.

30-پرستو قلیزاده،، 1397، کانی شناسی و ژئوشیمی زون های کائولینیزه منطقه باباجان، شمال شرق اهر، استان آذربایجان شرقی، علی عابدینی و یوسف رحیم سوری.

31-رباب رجب زاده،، 1397، سیماهای کانی شناسی و ژئوشیمیایی سامانه دگرسانی آرژیلیک منطقه سیاه کمر، غرب میانه، استان آذربایجان شرقی، علی عابدینی و یوسف رحیم سوری.

32-رویا فتحعلی زاده،، 1397، زمین شناسی محدوده معدن متروکه زغال سنگ قطار داش-میاندوآب و مطالعه توانایی گیاه پالایی آلودگی محیط پایین دست توسط برخی گونه های گیاهی منطقه، یوسف رحیم سوری و سمانه تربتی.

33-سمیه رسولی،، 1397، زمین‌شناسی محدوده معدن متروکه آنتیموان آغ‌دره بالا- تکاب و بررسی نقش گونه‌های گیاهی منطقه در حذف آلودگی عناصر سمناک، یوسف رحیم سوری و سمانه تربتی.

34-احسان حسین زاده، 1396، بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی باریت با استفاده از روش های هندسی در محدوده های شرق و شمال شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی،شمال غرب ایران، استاد راهنمای اول.

35-فاطمه پاشازاده، 1396، بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی آهن با استفاده از روش های هندسی در محدوده¬های معدنی جنوب شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران.، استاد راهنمای اول..

36-نظیر کرد، 1396، بررسی کنترل کننده های ساختاری و لیتولوژیکی مرتبط با کانی سازی باریت با استفاده از روش های هندسی در محدوده های معدنی جنوب غرب مهاباد، استان آذربایجان غربی،شمال غرب ایران.، استاد راهنمای اول..

37-حامد حسن زاده قندقلو، 1396، بررسی کانی شناسی، ویژگیهای کانسنگ و عوامل کنترل کننده کانی سازی در بخش غربی کانسار تیتانیم قره آغاج ارومیه، یوسف رحیم سوری.

38-رویا نوکام، 1396، پترولوژی سنگ های آتشفشانی پلیو-کواترنر کوه بادام، شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی.، استاد مشاور.

39-فاروق مولودی وند، 1395، پترولوژی سنگ های آتشفشانی پلیو-کواترنر کوه سلطان، شرق مهاباد، استان آذربایجان غربی.، استاد مشاور.

40-زهرا ملک محمدی فرادنبه، 1395، ارزیابی شاخص کیفیت آبهای زیرزمینی (GQI) بخش مرکزی بروجن از نظر آلودگی نیتریت، نیترات، فسفات و عناصر سنگین Cd، Zn، Pb و Cu با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی.، استاد راهنما.

41-سعید رمضان زاده، 1395، کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره آهن-منگنز آغ بلاغ میدان (شمال شرق چالدران، استان آذربایجان غربی).، استاد راهنما.

42-هه ژار محمد پور، 1394، هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب سد مخزنی مهاباد، شمال باختر ایران، استان آذربایجان غربی.، استاد راهنمای دوم.

43-سجاد قاسم نجف آباد، 1394، کانی شناسی و ژئوشیمی معدن باریت برده میش، شرق مهاباد، آذربایجان غربی.، استاد راهنما.

44-سجاد عابدینی قره داغلو، 1394، مطالعات کانی شناسی، سنگ شناسی و ژئوشیمی معدن باریت عبدالله آباد شماره 3 مهاباد، آذربایجان غربی.، استاد راهنما.

45-عبدالوهاب پريني، 1394، بررسي اكتشافي كانسار سنگي تيتانيم غازان اروميه، آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-شیرین علیپور (دانشگاه خوارزمی) ، 1393، کانی سازی، ژئوشیمی و منطقه بندی دگرسانی در کانسار پلی متال روی-سرب داغ دالی تکاب، استان آذربایجان غربی، بهزاد مهرابی و یوسف رحیم سوری .

47-بهنام احساسات وطن، ، 1393، بیواستراتیگرافی سازند روته شرق بوکان، آذربایجان غربی، علی اصغر ثیاب قدسی و یوسف رحیم سوری.

48-پريسا علي زاده نظام آباد، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي معدن باريت كوه شاخ سفيد، شمال شرق مهاباد، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-حنيفه دادوند، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قادرآباد، مهاباد، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنمای دوم.

50-بهناز حسين زاده، 1393، ژئوشيمي و كاني شناسي بخش پلاسري ذخيره تيتانيوم خانيك، اروميه، ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-پريوا شيرمحمدي، 1393، كاني شناسي و ژئوشيمي گارنت بابانظر (تكاب، آذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنمای دوم.

52-الميرا طلوعي، 1392، كاني شناسي و ژئوشيمي كانسار كائولن چپو، شمال شرق شاهيندژ، استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنمای دوم.

53-سيده نسرين موسوي دلدلبلاغي، 1392، بررسي كاني شناسي و ژئوشيمي سنگ آهن قرالي بوكان، آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنمای دوم.
دروس تدریس شده (25)

1-کانه زایی در سنگهای آذرین پتاسیم دار، دکتری زمین شناسی اقتصادی،از 1398 تاکنون.

2-مبانی کانه آرایی، کارشناسی زمین شناسی اقتصادی،از 1398 تاکنون.

3-تجزیه نمونه های معدنی، کارشناسی ارشد،1398-1397.

4-ذخایر چینه سان و چینه کران، دکتری زمین شناسی اقتصادی،از 1397 تاکنون.

5-اصول اکتشافات ذخایر معدنی، کارشناسی ارشد،از 1397 تاکنون.

6-مینرالوگرافی (رشته مهندسی معدن-فرآوری مواد معدنی)، کارشناسی مهندسی معدن،از 1395 تاکنون.

7-زمین شناسی ایزوتوپی ذخایر معدنی، دکتری (زمین شناسی اقتصادی)،از 1397 تاکنون.

8-کاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادی، کارشناسی ارشد،1397.

9-زمین ساخت ورقه ای و کانه زایی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،از 1395 تاکنون.

10-اجرای پروژه های اکتشافی، کارشناسی ارشد،از 1395 تاکنون.

11-زمین شناسی عمومی، کارشناسی ارشد ژئوفیزیک،از 1391 تاکنون.

12-اصول مینرالوگرافی، کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی،از 1393 تا 1397.

13-کانی ها و سنگ های صنعتی، کارشناسی ارشد،از 1395 تا کنون.

14-اصول اکتشافات ژئوفیزیکی، 1392، کارشناسی ارشد.

15- زمین شناسی صحرایی و تهیه نقشه های زمین شناسی،از 1392 تاکنون.

16- زمین شناسی (منابع طبیعی- گرایش های آبخیزداری و جنگلداری)،از 1391 تاکنون.

17- ژئوشیمی،از 1393 تا 1396.

18- تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی،از 1391 تاکنون.

19- خاک شناسی.

20- زمین شناسی زغالسنگ ها.

21- زمین شناسی فیزیکی (کارشناسی)،از 1391 تاکنون.

22- 1393-1385، زمین شناسی تاریخی.

23- 1393-1385، چینه شناسی.

24- 1386، پترولوژی.

25- 1385-1381، بلورشناسی هندسی.
جوایز و افتخارات (2)

1- 1379، مسئول فنی بهره برداری نمونه استانی،ارومیه - سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی.

2- بهمن 1392، رتبه اول کنکور دکتری زمین شناسی اقتصادی،دانشگاه خوارزمی تهران.