بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • زهرا اوروجی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه ریاضی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-کارشناسی، 80-84، ریاضی محض،تهران.

2-کارشناسی ارشد، 85-87، انالیز مختلط،ارومیه.

3-دکتری، 88-92، انالیز مختلط،ارومیه.
مقالات ژورنال (9)

1-Zahra Orouji ، Ali Ebadian and Nak Eun Cho ، 2023، On the Strong Starlikeness of the Bernardi Transform،axioms، 12.

2-Nak Eun Cho ، Zahra Oroujy ، Ebrahim Analouei Adegani ، and Ali Ebadian ، 2020، Majorization and Coefficient Problems for a General Class of Starlike Functions،symmetry.

3-Zahra Orouji and Ali Ebadian، 2020، Integral Operators on the Besov Spaces and Subclasses of Univalent Functions،. Sahand Communications in Mathematical Analysis .SCMA.

4-Z. Orouji and R. aghalary, 2019, SOME PROPERTIES OF LINEAR OPERATORS DEFINED BY HYPERGEOMETRIC FUNCTIONS,Indian Journal of Pure and Applied Mathematics.

5-Z. Orouji and R. aghalary, 2019, Neighborhood properties for k-uniformly starlike functions,Punjab University Journal of Mathematics.

6-Z. Orouji and R. aghalary, 2018, The norm estimates of pre-Schwarzian derivatives of spirallike functions and uniformly convex α-spirallike functions ,Sahand Communications in Mathematical Analysis.

7-R. aghalary and Z. Orouji , 2014, Norm Estimates of the Pre_Schwarzian Derivatives for \alpha _Spiral_Like Functions of Order \rho,Complex Analysis and Operator Theory.

8-Z. Orouji, R. Aghalary and A. Ebadian, 2014, Connections of Linear Operators defined by Analytic Functions with ???? Spaces,The Journal of mathematics and computer science.

9-R. Aghalary, A. Ebadian and z. Orouji, 2012, CERTAIN PROPERTIES OF RATIONAL FUNCTIONS INVOLVING BESSEL FUNCTIONS,TAMKANG JOURNAL OF MATHEMATICS.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (7)

1-Z. Orouji , 2018, Boundedness of Linear operators by hypergeometric functions,The 49th Annual Iranian Mathematics conference.

2-Z. Orouji , 2017, Connections of linear operators defined by analytic functions with α-Bloch spaces,The 22th Seminar on Mathematical analysis and Its Application.

3-Z. Orouji and R. aghalary, 2016, Norm estimates for the class of k-Uniformly convex and k-Starlike functions of order α,The 47th Annual Iranian Mathematics conference.

4-Z. Orouji and A. Ebadian, 2014, Coefficient Bounds and Neighborhood properties of some analytic functions,The 45th Annual Iranian Mathematics conference.

5- 2013, Norm estimates of the Alexander transforms for \alpha-spiral-like functions of order \rho,The 44th Annual Iranian Mathematics Conference, مشهد,ایران.

6- 2012, ON A CERTAIN SUBCLASSES OF ANALYTIC FUNCTIONS DEFINED BY GENERALIZED SALAGEAN OPERATOR AND RUSCHEWEYH DERIVATIVE,The 20th Seminar on Mathematical analysis and Its Applications, مراغه,ایران.

7- 2009, NORM ESTIMATES OF THE PRE-SCHWARZIAN DERIVATIVE FOR CERTAIN CLASSES OF UNIVALENT FUNCTIONS INVOLVING THE JUNG-KIM-SRIVASTAVA OPERATOR,The 18th Seminar on Mathematical Analysis and its Applications, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-زهرا اوروجی، 1395، برخي از خواص كلاس توابع به طور يكنواخت K- ستاره گون از مرتبه a،بنیادی.