• نام و نام خانوادگی
  • سیامک جعفرزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فقه و حقوق اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

اینجانب سیامک جعفرزاده فرزند بایرام در یک خانواده مذهبی در شهرستان ماکو دیده به جهان گشوده  و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در آن شهرستان و دبیرستان را در شهرستان خوی به اتمام رسانده و وارد حوزه علمیه شدم  و بعد از اتمام تحصیلات در حوزه و اتمام سطح وارد درس خارج شدم و بعد از اتمام سطح چهار و دکتری وارد تدریس در دانشگاههای آزاد شهری ری و ماکو شدم ودر سال 93 در دانشگاه ارومیه مشغول فعالیت هستم .

 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (38)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (17)
دروس تدریس شده (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سیامک جعفرزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فقه و حقوق اسلامی
 
        بیوگرافی کوتاه

اینجانب سیامک جعفرزاده فرزند بایرام در یک خانواده مذهبی در شهرستان ماکو دیده به جهان گشوده  و تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در آن شهرستان و دبیرستان را در شهرستان خوی به اتمام رسانده و وارد حوزه علمیه شدم  و بعد از اتمام تحصیلات در حوزه و اتمام سطح وارد درس خارج شدم و بعد از اتمام سطح چهار و دکتری وارد تدریس در دانشگاههای آزاد شهری ری و ماکو شدم ودر سال 93 در دانشگاه ارومیه مشغول فعالیت هستم .

 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری، 1393، فقه و اصول،حوزه قم.

2-فوق لیسانس، 1384، فقه و اصول،حوزه قم.

3-لیسانس ، 1381، حقوق،موسسه امام.
مقالات ژورنال (38)

1-1-سیامک جعفرزاده*،2-صفدر محمدی،، بحرانهای معرفتی و درونی و تاثیر آنها بر گرایش جوانان به جرایم منافی عفت ،مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی.

2-1-منصور اکبری آرایی*،2-رضا نیکخواه سرنقی،3-سیامک جعفرزاده،، عذرخواهی به‌عنوان یکی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در مسئولیت مدنی ،مجله حقوقی دادگستری.

3-سیامک جعفرزاده، بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت اعسار متاخر زوج از پرداخت نفقه ،پژوهش های فقه و حقوق اسلامی.

4-1-آزیتا امینی*،2-سیامک جعفرزاده،3-رضا نیکخواه سرنقی،4-سلمان علیپور،، شرایط و آثار انتقال قرارداد اجاره به مستاجر جدید در فقه و حقوق ایران ،آموزه های فقه مدنی.

5-1-معصومه قادری،2-محمدحسن جوادی*،3-سیامک جعفرزاده،، انطباق مسئولیت مدنی و عدالت اجتماعی: توجه به مولفه تقصیر عمدی ،اخلاق در علوم و فناوری.

6-1-سعید اکرادی*،2-رضا نیکخواه سرنقی،3-سیامک جعفرزاده،، حریم خصوصی تابعان و پیوند آن با قضا، فقه، اخلاق و سیاست جنائی ،مطالعات فقه و حقوق اسلامی.

7-1-سجاد عباسی،2-سیامک جعفرزاده*،3-سیدمهدی صالحی،، عوامل خطر و رهکارهای حمایتی از کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ،آموزه های حقوق کیفری ـ دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

8-محمد مدبر*(نویسنده مسول)**،2-سیامک جعفرزاده،3-یولیا آبسالیاموا/،، بررسی تطبیقی سنت‌های به‌جامانده از ادیان و باورهای ابتدایی در مسئله مرگ، در میان تاتارهای مسلمان و مسیحی ،معرفت ادیان.

9-اشکان فامیل مدبران،2-رضا نیکخواه سرنقی*،3-سیامک جعفرزاده،، اخلاق و عدالت کیفری در دادگاه ویژه کیفری بین المللی نورنبرگ ،فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی آزاد.

10-1-سیامک جعفرزاده*،2-جواد فرازمهر،، اعتبارسنجی قاعده مرور زمان در بیمه‌های مربوط به وسایل نقلیه(با بررسی فقهی) ،پژوهشنامه بیمه.

11-سیامک جعفرزاده - حمید علیزاده - علی جان نثار کهنه شهری، جرائم قابل‌گذشت و غیرقابل‌گذشت در نظام کیفری ایران ،پژوهشنامه حقوق کیفری.

12-سید غنی نظری - سیامک جعفرزاده - رضا نیکخواه، نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرایم سایبری در ایران ،پژوهشهای سیاسی جهان اسلام.

13-عبدالله احمد حسین - سید مهدی صالحی - سیامک جعفرزاده، Marital Discords and Treatment Methods in Islamic Jurisprudence and Iraqi Law ،Journal of Positive School Psychology.

14-Seyed Hosein Mosavi Natanzi، Siamak Jafarzadeh، Reza Nikkhah Sarnaghi، Examining subordinate appeal in Iranian law and comparing to French law ،Tobacco Regulatory Science.

15-Siamak Jafarzadeh، Ali Zare، Farhad Edrisi، The Role of Spiritual Lifestyle in Preventing Social Harm from the Perspective of Quran ،Tobacco Regulatory Science.

16-زهرا احمدی ناطور سیامک جعفرزاده، راهبردهای پیشگیرانه اجتماعی در خصوص شرط بندی ورزشی با نگاهی بر رویکردهای بین المللی ،فصلنامه علمی مطالعات بین المللی پلیس.

17-.

18-سیامک جعفرزاده، قواعد حاکم بر تداخل دیات در حقوق ایران و فقه اسلام ،پژوهش های فقه و حقوق اسلامی.

19-نیما شاه کرمی - رضا نیکخواه - سیامک جعفرزاده، اختیارات ویژه پلیس در نقض حریم خصوصی و بازداشت مظنونان جرایم تروریستی )مطالعه تطبیقی نظام حقوقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران،پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی.

20-دکتر کریم مهری-دکتر جعفر زاده -دکتر صالحی، ذخیره معنوی مقابله با کرونا بر اساس آیات قرآنی و روایات اسلامی ،فرهنگ در دانشگاه اسلامی.

21-MILAD RAHMATIVAND1، REZA NIKKHAH SARNAGHI 2، SIAMAK JAFARZADEH، POLITICAL AND SECURITY CRIMES BASED ON HUMAN RIGHTS ،Russian Law Journal.

22-SIAMAK JAFARZADEH*1، MASOMEH MORADI ، TRICKS TO ESCAPE FROM USURY AND TRANSACTIONS IN ISLAMIC ECONOMY AND THEIR CRITICISM ،Russian Law Journal.

23-سیامک جعفرزاده رضا نیکخواه سرنقی حمید علیزاده، تحولات بنیادین قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در فرآیند تحقیقات مقدماتی.

24-وحید هاشمی، محمد حسن جوادی، سیامک جعفرزاده، حقوق آسیب دیدگان غیرنظامی در جنگ از منظر اخلاق اسلامی و اسناد بین المللی،اخلاق در علوم و فناوری.

25-سیامک جعفرزاده- علی سلیم نوری - رضا نیکخواه، تاثیر اختلالات رفتاری ترانس سکشوال ها بر مسئولیت کیفری آنها نسبت به جرائم جنسی،حقوق پرشکی.

26-نادر علیزاده- رضا نیکخواه - سیامک جعفرزاده، بررسی رابطه میان توصیف قضایی پدیده مجرمانه و تاثیر آن بر ایجاد عدالت در حرکت به سمت حکمرانی خوب،سیاست متعالیه.

27-سیامک جعفرزاده - حمید علیزاده، بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه‌ی اقارب در حقوق ایران و انگلستان،فقه و حقوق خانواده.

28-سیامک جعفرزاده، تحلیلی بر اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شوئی برای استقرار بازار اخلاقی مبتنی برحقوق ایران و بین الملل،اخلاق در علوم و فناوری.

29-دکتر سیامک جعفرزاده، رضا نیکخواه سرنقی،سیف اللّه عثمان حسن الخورانی، نقش حسن نیت و اخلاق در قراردادهای تجاری بین المللی و اجرای آنها از منظر قانون مدنی.

30-سیامک جعفرزاده و حسن طالبی و دکتر رضا نیکخواه، 2019، Peremptory and topical distinguishing of accessory (conditional) commitments ‎and the ‎outcomes of their violation with an emphasis on the condition of ‎performance in medical ‎obligations،هند، https://japer.in/en/article/search-special?y=2019&q=Peremptory+and+topical+distinguishing+of+accessory+%28conditional%29+commitments+%E2%80%8Eand+the+%E2%80%8Eoutcomes+of+their+violation+with+an+emphasis+on+the+condition+of+%E2%80%8Eperformance+in+medical+%E2%80%8Eobligations.

31-دکتر سیامک جعفرزاده - دکتر رضا نیکخواه- روناک شریفی، 1398، نقش قاعده تحذیر در رفع مسئولیت مدنی تولیدکنندگان،ایران، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی - ص51-69 شماره2.

32-سیامک جعفرزاده و محمذحسن حجاریان و دکتر محمد حسن جوادی، 2019، Exploring the repentance construct in medical mistake and its effect on Haddi punishment،هند، https://japer.in/en/article/search-special?y=2019&q=Exploring+the+repentance+construct+in+medical+mistake+and+its+effect+on+Haddi+%E2%80%8Epunishment.

33-سیامک جعفرزاده و مسعود پالیزبان و دکتر رضا نیکخواه، 2019، Investigation and criticism of arbitration in settle disputes and family emotional emotions،India، https://japer.in/en/article/search-special?y=2019&q=Investigation+and+criticism+of+arbitration+in+settle+disputes+and+family+emotional+%E2%80%8Eemotions.

34-محمدحسن جوادی (نویسنده مسئول) سید مهدی قریشی ام البنين اله مرادي سیامک جعفرزاده، 1397، بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف و تسریح به احسان» بر طلاق در صورت امتناع و یا عجز زوج از ادای حقوق زوجیت،مجله فقه و اصول.

35-دکتر سیامک جعفرزاده و ابراهیم عسگری و سید حسن ابوصالح و نجمه ضرابیان، 1397، جايگاه آزادي انديشه در مكتب اصول فقه امام خميني،سیاست متعالیه.

36-دکتر سیامک جعفرزاده، 1396، کنکاشی فقهی و حقوقی در ماده ١١٣٠ قانون مدنی،فصلنامه مطالعات حقوق.

37-دکتر سیامک جعفرزاده و دکتر سید مهدی صالحی و ابراهیم عسگری، 1396، بررسی مسؤولیت ناشی از اخفای مضرات دارو و نقش قاعده تحذیر،فصلنامه حقوق پزشکی.

38-دکتر سیامک جعفرزاده، 1395، تحلیل فقهی و روانشناختی تاثیر هیجان خشم در قضاوت قضات دادگاهها،مجله علمی تخصصی حقوق و علوم قضایی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (11)

1-سیامک جعفرزاده- رضا نیکخواه - اشکال مدبران، بررسی و تبیین مفهوم صلاحیت جهانی در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین دولت ها ،پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران.

2-سیامک جعفرزاده، توسعه توان اثباتی سند رسمی در رویکرد قانون و رویه قضایی ،سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه (بامحوریت اخلاق زیستی).

3-سیامک جعفرزاده ، مفهوم خطای پزشکی در نظام حقوقی ایران و آمریکا و مسئولیت ناشی از آن ،اولین همایش ملی سلامت، فقه، حقوق.

4-دکتر سیامک جعفرزاده و دکتر سید جواد میر مهدی پور، 1397، حقوق شهروندی در صحیفه سجادیه،اولین کنفرانس حقوق شهروندی.

5-دکتر سیامک جعفرزاده و محمد راثی، 1395، اخلاق و رفتار حرفه ای و مکانیزم نهادینه کردن آن در نهادهای دولتی،کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21.

6-دکتر سیامک جعفرزاده و مجید عابدی کیا، 1395، بررسی جایگاه شهود و مطلعین در حقوق ایران،کنفرانس حقوق و مطالعات قضایی.

7-دکتر سیامک جعفرزاده، 1395، بررسی تطبیقی جایگاه شروط غیر صریح قراردادها در حقوق ایران و انگلیس،اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی- اسلامی با تاکید بر پژوهش های نوین.

8-دکتر سیامک جعفرزاده و دکتر رضا نیک خواه، Lack of universal jurisdiction in ICC، without punishment Increased(فقدان صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی؛ بی کیفر مانی)،دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری اجتماعی.

9- 1394، بنیادهای توسعه اقتصادی پایدار،کنفرانس ملی آینده پژوهی ، علوم انسانی و توسعه، شیراز،ایران.

10- 1394، بنیادهای توسعه اقتصادی عادلانه در فقه اسلامی،کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز،ایران.

11- 1394، نقش وقف در توسعه اقتصادی پایدار،کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و توسعه، شیراز،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سيامک جعفرزاده، 1398، قواعد فقه مدنی،تالیف، ص310.

2-دکتر سیامک جعفرزاده، 1397، حل اختلافات مالکانه در فقه امامیه و حقوق مدنی،تدوین.
پایان نامه ها (17)

1-حیدر فتحی، -معامله معارض با تاکید بر جنبه حقوقی .

2- بررسی فقهی تطفیف با تاکید بر مصادیق جدید.

3- ررسی مبانی فقهی و حقوقی شروط ایجابی و سلبی ضمن عقد نکاح.

4- بررسی محیط زیست از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و تاثیرات تربیتی آن در جامعه.

5- اثیر شخصیت مرتکب و بزه دیده در تحقق جرم و میزان مجازات.

6- بررسی فقهی و حقوقی قاعده اضطرار.

7- بررسی فقهی و حقوقی قسم به طلاق.

8- بررسی تطبیقی منع شکنجه در حقوق ایران و حقوق بین الملل بشر.

9- ررسی فقهی و حقوقی خسارات مازاد بر دیه.

10- بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه.

11- تحلیل ماهیت تعدد جرم و سازو کارهای آن در قانون مجازات اسلامی.

12- بررسی فقهی و حقوقی اعسار با نقد قانون جدید نحوه محکومیت های مالی.

13- بررسی مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل و اسلام.

14- نقش هلال احمر در توسعه حقوق بشر دوستانه اسلامي.

15- بررسي فقهي و حقوقي حق بر آزادي هاي مذهبي.

16- بررسی جایگاه شهود و مطلعین در حقوق ایران.

17- بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین از دیدگاه حقوق ایران و فقه شافعیه.
دروس تدریس شده (7)

1-حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، لیسانس.

2-عرفان عملی در اسلام، لیسانس.

3-اندیشه اسلامی 2، لیسانس.

4-اندیشه اسلامی 1، لیسانس.

5-مقدمه علم حقوق ، لیسانس.

6-اصول ، لیسانس و فوق لیسانس و دکتری.

7-فقه، لیسانس و فوق لیسانس و دکتری.