• نام و نام خانوادگی
  • سید محمد هاشمی اصل
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری رادیولوژی دامپزشکی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

بیوگرافی

نام و نام خانوادگي: سید محمد هاشمی اصل    

 متولد 1347 در خانواده کشاورز از سادات معروف شهرستان شوط شهر ماکو، تحصیلات ابتدایی راهنمایی و دبیرستان در همانجا، قبولی کنکور 1366 در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه، فارغ التحصیل 1372، جذب به عنوان طرح سربازی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه بعنوان مربی بخش تغذیه و اصلاح نژاد دام، تدریس دروس بخش شامل اصول تغذیه دام تغذیه اختصاصی دام و اصول پرورش دام تا سال 1376، تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی و قبولی در رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1377، شروع تحصیلات تکمیلی از بهمن 1377، دفاع از پایان  نامه تخصصی در 1383 و فارغ التحصیل رادیولوژی دامپزشکی، تدریس دروس بخش رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه از 1381 تا بحال.

عمده فعالیت بنده از 1383 تا 1401 : تجهیز بخش رادیولوژی با 3 دستگاه رادیولوژی جدید و تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال، تاسیس بخش سونوگرافی با خرید 3 دستگاه جدید، توسعه زمینه های تشخیصی در رادیولوژی و سونوگرافی دامپرشکی از جمله رادیولوژی و سونوگرافی نشخوارکنندگان، سونوگرافی دام های کوچک و اکوکاردیوگرافی با انجام پایان نامه های دانشجویی در این زمینه ها، تبدیل بخش رادیولوژی بیمارستان به مرکز تخصصی تصویربرداری تشخیصی شمال غرب کشور، توسعه گروه علوم درمانگاهی، بهبود خدمات بیمارستان و آموزش علوم بالینی در طول 10 سال مدیریت بیمارستان.

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

دانشیار گروه جراحي و تصویربرداری تشخیصی دانشکده دامپرشکی دانشگاه ارومیه(رسمي قطعي) ، شخص مسئول فيزيك بهداشت كلينيك تخصصي از 1385 ، معاون آموزشی گروه علوم درمانگاهی 1386-1388،  معاون مدیر گروه علوم درمانگاهی 1388-1391، مدیر گروه علوم درمانگاهی 1391-1393، مدیر گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی 1 دوره 2 ساله ، رئیس بیمارستان و درمانگاه تخصصی دامپزشکی دانشگاه ارومیه از 1391 تا 1401

شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مرکز کار با اشعه کلینیک دامپزشکی از سال 1385

مرتبه علمی     دانشیار 

عضویت در انجمن های علمی     عضو جامعه جراحی دامپزشكي ايران 

محل كار: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه (تلفن:32770508-044  نمابر: 27719263-044)، بیمارستان و درمانگاه تخصصي دامپزشكي دانشگاه اروميه (تلفن: 32774737-044  و 27721933-044 نمابر: 32777099-044)

تلفن همراه: 7249 448 0914

نشاني پستي براي مكاتبه: اروميه، صندوق پستي 1177-57153

پست الكترونيكي و اينترنت:

E-Mail: mm.hashemi@urmia.ac.ir      mmhashemy@gmail.com

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (27)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)
پایان نامه ها (38)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید محمد هاشمی اصل
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری رادیولوژی دامپزشکی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
        بیوگرافی کوتاه

بیوگرافی

نام و نام خانوادگي: سید محمد هاشمی اصل    

 متولد 1347 در خانواده کشاورز از سادات معروف شهرستان شوط شهر ماکو، تحصیلات ابتدایی راهنمایی و دبیرستان در همانجا، قبولی کنکور 1366 در رشته دامپزشکی دانشگاه ارومیه، فارغ التحصیل 1372، جذب به عنوان طرح سربازی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه بعنوان مربی بخش تغذیه و اصلاح نژاد دام، تدریس دروس بخش شامل اصول تغذیه دام تغذیه اختصاصی دام و اصول پرورش دام تا سال 1376، تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی و قبولی در رشته تخصصی رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1377، شروع تحصیلات تکمیلی از بهمن 1377، دفاع از پایان  نامه تخصصی در 1383 و فارغ التحصیل رادیولوژی دامپزشکی، تدریس دروس بخش رادیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه از 1381 تا بحال.

عمده فعالیت بنده از 1383 تا 1401 : تجهیز بخش رادیولوژی با 3 دستگاه رادیولوژی جدید و تبدیل سیستم آنالوگ به دیجیتال، تاسیس بخش سونوگرافی با خرید 3 دستگاه جدید، توسعه زمینه های تشخیصی در رادیولوژی و سونوگرافی دامپرشکی از جمله رادیولوژی و سونوگرافی نشخوارکنندگان، سونوگرافی دام های کوچک و اکوکاردیوگرافی با انجام پایان نامه های دانشجویی در این زمینه ها، تبدیل بخش رادیولوژی بیمارستان به مرکز تخصصی تصویربرداری تشخیصی شمال غرب کشور، توسعه گروه علوم درمانگاهی، بهبود خدمات بیمارستان و آموزش علوم بالینی در طول 10 سال مدیریت بیمارستان.

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

دانشیار گروه جراحي و تصویربرداری تشخیصی دانشکده دامپرشکی دانشگاه ارومیه(رسمي قطعي) ، شخص مسئول فيزيك بهداشت كلينيك تخصصي از 1385 ، معاون آموزشی گروه علوم درمانگاهی 1386-1388،  معاون مدیر گروه علوم درمانگاهی 1388-1391، مدیر گروه علوم درمانگاهی 1391-1393، مدیر گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی 1 دوره 2 ساله ، رئیس بیمارستان و درمانگاه تخصصی دامپزشکی دانشگاه ارومیه از 1391 تا 1401

شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مرکز کار با اشعه کلینیک دامپزشکی از سال 1385

مرتبه علمی     دانشیار 

عضویت در انجمن های علمی     عضو جامعه جراحی دامپزشكي ايران 

محل كار: دانشكده دامپزشكي دانشگاه اروميه (تلفن:32770508-044  نمابر: 27719263-044)، بیمارستان و درمانگاه تخصصي دامپزشكي دانشگاه اروميه (تلفن: 32774737-044  و 27721933-044 نمابر: 32777099-044)

تلفن همراه: 7249 448 0914

نشاني پستي براي مكاتبه: اروميه، صندوق پستي 1177-57153

پست الكترونيكي و اينترنت:

E-Mail: mm.hashemi@urmia.ac.ir      mmhashemy@gmail.com

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکترای تخصصی دامپزشکی، 1377-1383، رادیولوژی دامپزشکی،دانشگاه تهران.

2-دکترای عمومی دامپزشکی، 1366-1372، دکترای دامپزشکی عمومی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (27)

1-Pegah Parhizkar، Rahim Mohammadi، Seyed Mohammad Hashemi-Asl، Ghader Jalilzadeh-Amin، Farshid Sarrafzadeh-Rezaei، 2024، Comparison of the sedative and cardiovascular effects of the combination of acepromazine-clonidine versus acepromazine-xylazine in horses،Veterinary Research Forum، 15 (1): pp 21 - 26.

2-Ghader Jalilzadeh-Amin، Bahram Dalir-Naghadeh، Seyed Mohammad Hashemi-Asl Yaser Nozohour، 2023، Sperm cells in peritoneal fluid of a ram with obstructive urolithiasis: First report،ranian Journal of Veterinary Science and Technology، 15(4)، pp 68-72.

3-Etemadi، S.، Hashemi-Asl، S.M. and Rakhshanpour، A، 2023، Clinical and Radiological Report of a Soft Shell in a Tortoise (Testudo graeca)،Iranian Journal of Veterinary Surgery، 18(2)، pp.161-164.

4-Azargoun، R.، Hashemi-Asl، S.M. and Asri-Rezaei، S، 2023، Ultrasonographic Findings of Unilateral Clinical Anophthalmia in a Puppy،Iranian Journal of Veterinary Surgery، 18(1)، pp.74-77.

5-Minas، A.، Razi، M.، Nasr-Esfahani، M.H.، Hashemi-Asl، S.M. and Tavalaee، M، 2023، Oxidative Stress and Cell Cycle Arrest in Seminiferous Tubules nearby Varicose Vessels: New Perspectives from Experimental Varicocele،Reproductive Sciences، pp.1-15.

6-Etemadi، S.، Abtahi Froushani، S.M.، Hashemi Asl، S.M. and Mahmoudian، A، 2022، Combined atorvastatin and pentoxifylline in ameliorating inflammation induced by complete Freund’s adjuvant،Inflammopharmacology، 30(3)، pp.935-944.

7-Saadi، A.، Dalir‐Naghadeh، B.، Asri‐Rezaei، S.، Hashemi‐Asl، S.M. and Mohammadi، R، 2022، Dorsal scapular displacement (flying scapula) in a heifer،Veterinary Record Case Reports، 10(2)، p.e335.

8-Ahmadnejad، M.، Najarnezhad، V.، Hashemi-Asl، S.M. and Mohammadi، R، 2022، Cranium Bifidum and Meningocele in the Caudal Aspect of a Lamb Head،Iranian Journal of Veterinary Surgery، 17(1)، pp.62-65.

9-Erfani، N.، Kazemi-Darabadi، S.، Hashemi-Asl، S.M. and Shahbazfar، A.A، 2022، Radiographic and Histopathologic Evidences of Movement versus Immobilization Effects on Enthesis Formation in Rabbits،Iranian Journal of Veterinary Surgery، 17(1)، pp.7-15.

10-Ahmadnejad، M.، Jalilzadeh-Amin، G. and Hashemi-Asl، S.M، 2021، Idiopathic Congenital Cervical Megaesophagus in a Goat Kid،Iranian Journal of Veterinary Surgery، 16(2)، pp.152-155.

11-Roustaei، A.، Hashemi-Asl، S.M.، Dalir-Naghadeh، B. and Masoudifard، M، 2021، Two-dimensional and M-mode echocardiographic parameters in Ghezel sheep،Veterinary Research Forum ، 12(3)، pp.349-355.

12-Alaei، M.H.، Mohammadi، R.، Hashemi-Asl، S.M.، Asri-Rezaei، S.، Behfar، M. and Tehrani، A.A، 2021، Collagenase Induced Tendinitis in Forelimb Superficial Digital Flexor Tendon in Donkey (Equus asinus): Long Term Ultrasonographic and Biomechanical Assessments،Iranian Journal of Veterinary Surgery، 16(1)، pp.47-55.

13-Nikpasand، A.، Behfar، M.، Hashemi-Asl، M.، Tehrani، A.A. and Mohammadi، V، 2020، Evaluation of bilateral vasocystostomy for canine sterilization،Theriogenology، 156، pp.253-261.

14-Saadi، A.، Dalir‐Naghadeh، B.، Hashemi‐Asl، S.M.، Tehrani، A.A.، Hobbenaghi، R.، Mahmoudi، S.S. and Shalizar‐Jalali، A، 2020، Right to left patent ductus arteriosus، acute bronchointerstitial pneumonia، pulmonary hypertension and cor pulmonale in a foal،Equine Veterinary Education، 32(9)، pp.e152-e158.

15-Mohammadi، R. and Hashemi-Asl، S.M، 2018، Management of Olecranon Fracture in a Horse،Iranian Journal of Veterinary Surgery، 13(1)، pp.67-72.

16-Hashemiasl، S.M.، Azizi، S. and Torkamani، D، 2016، Radiographic findings in sheep with abomasal phytobezoariasis،Veterinarni Medicina، (8) 61.

17-Azizi، S.، Hashemi‐Asl، S.M. and Torabi، E، 2016، Early herniorrhaphy of large traumatic abdominal wounds in horses and mules،Equine Veterinary Journal، 48(4)، pp.434-437.

18-Jalilzadeh-Amin، G. and Hashemiasl، S، 2015، Megaoesophagus in the upper cervical oesophagus in a steer: a case report،Veterinarni Medicina، 60(1)، pp.48-51.

19-Ramin، A.G.، Asl، H.M.، Asri-Rezaie، S.، Batebi، E.، Tamadon، A. and Ramin، S، 2011، PREDICTION OF TRAUMATIC PERICARDITIS IN COWS USING SOME SERUM BIOCHEMICAL AND ENZYME PARAMETERS،Acta Veterinaria (Beograd)، 61(4)، pp.383-390.

20-Aghaei-Borashan، F.، Ilkhanipoor، M.، Hashemi، M. and Farrokhi، F، 2009، Investigation of the effect of Curcumin on Inflammatory Biomarkers in Arthritic Rats،Ferdowsi University International Journal of Biological Sciences (Now، Journal of Cell and Molecular Research)، 1(1)، pp.35-40.

21-Hashemi، M.، Javadi، S.، Hadian، M.، Pourreza، B. and Behfar، M، 2009، RADIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE HEDGEHOG (ERINACEUS CONCOLOR) APPENDICULAR SKELETON،Journal of Zoo and Wildlife Medicine، 40(1)، pp.1-7.

22-Saifzadeh، S.، Derakhshanfar، A.، Shokouhi، F.، Hashemi، M. and Mazaheri، R، 2006، Vascular Hamartoma as the Cause of Hind Limb Lameness in a Horse،J. Vet. Med. A، 53(4)، pp.202-204.

23-سيدمحمد هاشمي اصل ،عليقلي رامين و ليلا كلانتري، 1390، ارزش تشخيصي يافتههاي راديوگرافي تورم ضربهاي نگاري و صفاق در گاو،مجله دامپزشکی ایران، (4)7، ص 62-72.

24-عليقلي رامين ،محمد هاشمي اصل ،سيامك عصري رضائي ،احسان باطبي ،سينا رامين، 1388، ارزيابي تغييرات بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي و آنزيمي خون در رتيكولوپريكارديت ضربهاي گاو،مجله دامپزشکی ایران، 5 (4)، 9-16.

25-فاطمه آقایی، مینو ایلخانی پور، سید محمد هاشمی، فرح فرخی، 1387، بررسی اثر کورکومین بر التهاب و تغییرات سطح سرمی پروتئین های فاز حاد در موش های مبتلا به آرتریت ،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 2(3)، 15-9 .

26-24- جواد اشرفي هلان، مير محمد هاشمي اصل، عليرضا وجهي، داريوش شيراني، حميد رضا فتاحيان، سروش محيط مافي، آرزو علي‌نژاد، 1382، گزارش درمانگاهي يك مورد كمپلكس هيپرپلازي كيستيك آندومتر/ پيومتر درجه IIIدر سگ،مجله تحقيقات دامپزشكي ايران، (1)4، ص 101-94.

27-ناصر علیدادی، موسی توسلی، امیرعباس فرشید، اسمعیل مرتاض، میر محمد هاشمی اصل، 1380، گزارش یک مورد دل درد راجعه ترومبوآمبولیک اسب در ارومیه،مجله تحقیقات دامپزشکی ایران، (2)1، ص 85-77.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (57)

1-Seyed Mohammad Hashemi Asl ، Zoha Mahmoudi ، Narges Sufian* ، Fateme Azadi ، Vahid Najarnezhad، 2017، Venous Aneurysm in A Sheep: A Case Report،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 13th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، Tehran، Iran، pp 44.

2-Ramin MazaheriKhamene ، Fateme azadi ، Alireza GeranQarakheyli*، Seyed Mohammad Hashemi asl ، Amin Nikpasand،، 2017، Review of Gunshot Injuries in Veterinary Cases: 15 Cases (2015-2017)،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 13th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، Tehran، Iran، pp 81.

3-Fateme azadi*، Narges Sufian، Alireza GeranQarakheyli، Mahdi Behfar، Seyed Mohammad Hashemi asl، 2017، Renal Cyst in Dog: A Case Report،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 13th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، Tehran، Iran، pp 61.

4-Ramin Mazaheri-Khameneh، Amin Nikpasand* ، Mohammad Hashemi-Asl، 2017، Repair of Bilateral Severe Femoral Head، Neck، Trochanter Major and Short Oblique Diaphyseal Fracture in a DSH Tomcat،،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 13th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، Tehran، Iran، pp 6.

5-Seyed Mohammad Hashemiasl* ، Bahram Dalirnagadeh ، Majid Masoudifard ، Ali Roustaei ، Mohammad honarjoo، 2017، Two-Dimensional Echocardiographic Normal Values in Clinically healthy Ghezel Sheep،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 13th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، Tehran، Iran، pp 147.

6-Seyedmohammad Hashemi asl، Siamak Asri، Mojtaba Mohseni، 2014، Radiographic aspect of rickets in lamb: case report،the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Radiology (ISVSAR)، Mashhad، Iran، pp 141-142.

7-Mostafa Araghi، Seyedmohammad Hashemiasl، Vahid Mohammadi، 2014، Unilateral Split-Forelimb Malformation in a Puppy: A case report،the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Radiology (ISVSAR)، Mashhad، Iran، pp 174.

8-Seyedmohammad Hashemi asl، Sajad alizadeh، 2014، Radiographic and Ultrasonographic findings of space-occupying masses in the bovine lungs،the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Radiology (ISVSAR)، Mashhad، Iran، pp 115-116.

9-Ramin AG، Hashemi Asl M، Asri-Rezaie S، Batebi E، Tamadon A، Ramin S، 2010، Prediction of cow traumatic pericarditis using some serum biochemical and Enzyme parameters،XXVI Bauitrics Congress، Chili .

10-Saeid Azizi، Ramin Mazaheri-khameneh، Mohammad Hashemi asl، amir Abbas Farshid، Esmail Bartafteh، 2014، First report of equine juvenile mandibular ossifying fibroma (EJMOF) in a filly treated with rostral mandibulectomy in iran،the 4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS) and the 11th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Radiology (ISVSAR)، Mashhad، Iran، pp 109.

11-Borashan F، Ilkhanipoor M، Hashemi M، Farrokhi F ، 2008، Evaluation of Anxiety-Like Behavior Due to Experimental Arthritis in Rat،15th National & Third International Conference of Biology، Teheran، Iran، pp 140.

12-Aghaei F، Ilkhanipoor M، Hashemi M، Farrokhi F، 2008، Evaluation of Antinociceptive Effect of Curcumin on Experimental Arthritis in Rat،15th National & Third International Conference of Biology، Teheran، Iran، pp 140.

13-Azizi، S. Sarafzadeh، F. Hashemi، M. M، 2005، DIAGNOSIS AND SURGICAL TRATMENT OF COLONIC ATRESIA IN 32 NEWBORN CALVES،The 1th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 5th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، sharkord، Iran، pp 35.

14-Hashemi، M. Nowrouzian، I. Veshkini، A. Azizi، S، 2005، Sole Ulcer Treatment Prognosis by Radiography in Dairy Cattle is it Possible،The 1th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 5th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، sharkord، Iran، pp 5.

15-Hashemi، M. Veshkini، A. Nowrouzian، I، 2005، RADIOGRAPHIC FEATURE OF SOLE ULCER IN DAIRY CATTLE،The 1th International Symposium of Veterinary Surgery (IVSA) and 5th Iranian Symposium of Veterinary Surgery، Anesthesia and Diagnostic Imaging (ISVSAD)، sharkord، Iran، pp 7.

16-سحر اعتمادی، سید محمد هاشمی اصل، 1402، کاربردپزشکی هسته ايدر تصویربرداري تشخیصی دامپزشکی،سومین کنفرانس بینالمللی فناوريهاي نوین در علوم، آمل، ایران، ص 1-8.

17-قادر جلیل زاده، علی روستایی، سيدمحمد هاشمي اصل، مهدی کیان، علیقلی رامین، محمد هنرجو، 1396، گزارش اولین مورد وقوع عفونت مثانه ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در یک رأس اسب در ایران ،اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ، تهران، ایران، ص ۱۶۲.

18-سيدمحمد هاشمي اصل ، علیرضا رستم زاده، محمد هنرجو، علی روستایی، 1396، ارزیابی عملکرد قلب بر اساس اکوکاردیوگرافی موجی-ضربانی ( PW ) شریان ریوی در گوسفند،اولین همایش بین المللی انجمن علمی بیماری های داخلی دام های بزرگ، تهران، ایران، ص ۱۷۷.

19-سيدمحمد هاشمي اصل، 1395، اولتراسونوگرافی دستگاه گوارش در گاو،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران، ارومیه، ایران، ص ۲۳-۲۷.

20-سيدمحمد هاشمي اصل، شهرام جوادی، مجتبی هادیان، محسن خزایی، 1390، گزارش یک مورد لنگش در ایگوانای سبز (Green Iguana)،پنجمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک، تهران، ایران، ص ۷۷-۷۹.

21-سيدمحمد هاشمي اصل، شهرام جوادی، 1390، گزارش یک مورد عدم تقارن حرکتی در اندامهای خلفی یک قلاده گربه وحشی،پنجمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک، تهران، ایران، ص ۷۴-۷۶.

22-سيدمحمد هاشمي اصل، شهرام جوادی، 1390، گزارش اولین مورد کاهش مادرزادی هورمون تیروئید(Congenital hypothyroidism) در یک توله سگ در ایران،پنجمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک، تهران، ایران، ص ۳۹-۴۰.

23-سید محمد هاشمی، سیاوش احمدی نوربخش، 1387، اهميت سونوگرافي در تشخيص يك مورد ديروفيلاريازيس مزمن در سگ،چهارمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك، تهران، ایران ، ص 258-254.

24-سید محمد هاشمی، شهرام جوادی، بهرام دلیر نقده، موسی توسلی، ایمان لباف، 1387، گزارش يك مورد بيماري هايپرتروفيك استئوپاتي (Hypertrophic osteopathy) پيشرفته در سگ،چهارمين كنگره ملي دامپزشكي حيوانات كوچك، تهران، ایران، ص 262-259.

25-سيدمحمد هاشمي اصل ، محمد هنرجو، علی حیات روحی، علی روستایی، 1396، چهره رادیوگرافی و اولتراسونوگرافی سیستیت و پیومترای همزمان در یک قلاده گربه نژاد پرشین،دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه، تهران، ایران، ص 188.

26-رامین مظاهری، سعید عزیزی، سيدمحمد هاشمي اصل ، علی روستایی، 1395، گزارش موردی تثبیت دررفتگی مفصل آرنج در یک نریان هفت ساله،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران، ارومیه، ایران، ص 62.

27-رامین مظاهری، محمد هاشمی اصل، مصطفی عراقی، 1394، گزارش موردی لنگش شدید ناشی از عدم تشکیل یک طرفی استخوان ران در یک سگ نژاد تریر،نهمین گردههایی دام پزشکان علوم بالینی ایران و سومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان، تبریز، ایران، ص 455.

28-سیامک کاظمی درآبادی ، سيدمحمد هاشمي اصل، 1394، درمان جراحی سنگهای چندگانه پیشابراه از طریق سیستوتومی در سگ نر،نهمین گردههایی دام پزشکان علوم بالینی ایران و سومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان، تبریز، ایران، ص 512.

29-رحیم محمدی، سيدمحمد هاشمي اصل، 1394، درمان غیر جراحی یک مورد شکستگی الکرانون در اسب کرد،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، شیراز، ایران، ص 298.

30-نوشین قیمی، سيدمحمد هاشمي اصل ، مجتبی هادیان، 1391، شکستگی مهره محور در یک قلاده سگ،دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز، ایران، ص 111.

31-منوچهر علی مهر ، سيدمحمد هاشمي اصل، 1391، گزارش یک مورد استئومیلیت در خروس لاری،دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز، ایران، ص ۱۳۱.

32-سيدمحمد هاشمي اصل ، سید علی سید مجیدی، 1391، يافته‌هاي اولتراسونوگرافي شيردان در گاوهاي هلشتاين ایرانی،دهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز، ایران، ص ۱۰۲.

33-شهرام جوادی، رامین مظاهری خامنه، سيدمحمد هاشمي اصل، سیامک عصری رضایی، یوسف خلیلی، مجتبی هادیان، 1390، گزارش یک مورد توده تحت فکی ناشی از نفوذ جسم خارجی (Burr) در یک قلاده بولداگ،پنجمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک، تهران، ایران، ص ۳۶.

34-حمید اکبری، سيدمحمد هاشمي ، سیامک کاظمی، 1390، گزارش یک مورد آبسه عقب حلقی (retropharyngeal abscess) در یک راس گاو هولشتاین 3 ساله،هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تهران، ایران، ص 89.

35-وریا خوسروی، عبدالرحمان خضری، یعقوب حسینی، عبدالباسط پیریونسی، هیمن امین زاده، محمد هاشمی، مجتبی هادیان، 1389، گزارش ابتلاء دو مورد سگ نژاد ژرمن شپرد به ائوزینوفیلیک پانوستایتیس،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، ایران، ص 267 .

36-مهدی بهفر، سید محمد هاشمی، 1388، گزارش اولین مورد استئوکندروزیس دو طرفه مفصل شانه در یک قلاده گربه در ایران ،ششمین سمپوزیوم جراحی بیهوشی و رادیولوژی ایران، تهران، ایران ، ص 187.

37-سید محمد هاشمی اصل، سید علی سید مجیدی، 1388، اولتراسونوگرافی نگاری در گاو هلشتاین ایرانی،ششمین سمپوزیوم جراحی بیهوشی و رادیولوژی ایران، تهران، ایران ، ص 152 .

38-سید محمد هاشمی اصل، سید علی سید مجیدی، 1388، اولتراسونوگرافی هزارلا در گاو هلشتاین ایرانی،ششمین سمپوزیوم جراحی بیهوشی و رادیولوژی ایران، تهران، ایران ، ص 114 .

39-فاطمه آقایی، مینو ایلخانی پور، سید محمد هاشمی، فرح فرخی، قائم علی برزی، 1388، بررسی اثرات درمانی گیاه زردچوبه بر روی آرتریت ناشی از تزریق اجوانت در موش صحرایی،نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران.

40-مهسا عربی، جواد صادقی نژاد، سید محمد هاشمی، 1387، تعيين دقيق موقعيت توپوگرافي طحال گاو با استفاده از يافته هاي اولتراسونوگرافي،پانزدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، ص 121.

41-مهدی فتاحی، میرمحمد هاشمی و سعید عزیزی، 1387، یافته های رادیولوژیک نکروز غیرعفونی تجربی سر استخوان ران در رت،پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران، ایران، ص 122.

42-رامین مظاهری خامنه، سید محمد هاشمی اصل، 1386، رخداد همزمان بيماري پان اوستايتيس و غضروفي ماندن صفحه رشد پاييني اولنا در يك قلاده سگ،پنجمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، اهواز، ایران، ص 322.

43-سيد محمد هاشمي اصل، سعيد عزيزي و داريوش تركماني، 1385، ارزيابي ارزش راديوگرافي در تشخيص توپي‌هاي گياهي شيردان در گوسفند،خلاصه مقالات ششمين همايش جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، مشهد، ص 150.

44-سید محمد هاشمي اصل، عليقلي رامين و ليلا كلانتري، 1385، يافته‌هاي راديوگرافي و سونوگرافي دو مورد گاو و گوساله مشكوك به تورم ضربه‌اي نگاري،خلاصه مقالات ششمين همايش جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، مشهد، ص 152.

45-سيد محمد هاشمي اصل، بهنام رستمي، كريم بوداغي، مهرداد صنعتي و مهدي فتاهي، 1384، چهره راديوگرافي آپلازي سگمنتال كولون در گوساله،خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، ص 550.

46-سید محمد هاشمی، بهزاد پوررضا، مهدی بهفر، شهرام جوادی، 1384، رادیولوژی نرمال سیستم اسکلتی جوجه تیغی،دومین کنگره دامهای ملي بهداشت و بيماريهاي حيوانات كوچك ، تهران، ایران، ص 10.

47-سيد محمد هاشمي اصل و عليقلي رامين، 1384، گزارش راديوگرافي يك مورد اكتينومايكوز در گاو،خلاصه مقالات چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، اروميه، ص 211 .

48-سيد محمد هاشمي اصل، مسعود مهام و سيامك عصري رضايي، 1394، گزارش راديوگرافي دو مورد ريكتز در بره،خلاصه مقالات چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، اروميه، ص 212.

49-سيد محمد هاشمي اصل، عباس وشكيني و ايرج نوروزيان، 1384، چهره راديوگرافي بيماري خط سفيد در گاو شيري،خلاصه مقالات چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، اروميه، ص 175 .

50-سيد محمد هاشمي اصل، عباس وشكيني و ايرج نوروزيان، 1384، ارزيابي راديوگرافي درمان پذيري لنگش در موارد بيماري خط سفيد در گاو شيري،خلاصه مقالات چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، اروميه، ص 210.

51-سیامک سیف زاده ، فرنود شکوهی ثابت جلالی ، امیر عباس فرشید ، سید محمد هاشمی ، رامین مظاهری خامنه، 1384، بروز لنگش مکانیکی ناشی از توده حجیم بافتی در مفصل بخلق یک راس تک سمی،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران، دانشگاه ارومیه، ایران، ص 195.

52-عباس وشكيني، مير محمد هاشمي، 1382، مطالعة اوليه ارزيابي حداكثر اتساع روده باريك سگ،خلاصه مقالات اولين گنگرة دامپزشكي حيوانات خانگي ايران، تهران ، ص 78.

53-مير محمد هاشمي، عباس وشكيني، 1382، استفاده از تصويربرداري اولتراسونوگرافي جهت ارزيابي غده‌ي پستان گاو،خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره دامپزشكي ايران، تهران، ص273.

54-حميد رضا فتاحيان، سيد رضا جعفر زاده، مير محمد هاشمي، داود شريفي ، 1381، مطالعه گذشته نگر 90 مورد شكستگي استخوان ران در سگ و گربه و طبقه بندي آن با سيستم آنجر (Unger System)،خلاصه مقالات چهارمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، اهواز ، ص 100.

55-جواد اشرفي هلان، عليرضا وجهي، مير محمد هاشمي اصل، داريوش شيراني، حميد رضا فتاحيان، سروش محيط مافي، آرزو علي‌نژاد، 1381، گزارش درمانگاهي يك مورد كمپلكس هيپرپلازي كيستيك آندومتر/ پيومتر درجه IIIدر سگ،خلاصه مقالات چهارمين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، اهواز ، ص 40.

56-مير محمد هاشمي، عباس وشكيني، 1380، ارزيابي نماي طبيعي اولتراسونوگرافي معده سگ،خلاصه مقالات سومين سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، اروميه، ص 93.

57-ناصر علیدادی، موسی توسلی، امیر عباس فرشید، اسماعیل مرتاض، میر محمد هاشمی اصل، 1375، گزارش یک مورد دل درد مزمن متناوب در یک مادیان 13 ساله،اولین کنگره بهداشت و بیماریهای اسب، تهران ، ایران.
پایان نامه ها (38)

1-پگاه پرهیزکار ، 1402، مقایسه اثرات آرامبخشی و قلبی-عروقی ترکیب آسپرومازین–کلونیدین و آسپرومازین-زایلازین در اسب، رحیم محمدی‏‏، سید محمد هاشمی اصل، قادر جلیل زاده، فرشید صراف زاده رضایی.

2-محمد هژیر اعلایی، 1399، تأثير تجويز داخل ضايعهای نانوذرات اكسيد روي بر روي ترميم تاندونيت تجربي تاندون خم كننده سطحي انگشتان در الاغ، رحیم محمدی، سید محد هاشمی اصل، سیامک عصری رضایی.

3-امین نیک پسند، 1399، عقیم سازی آناتومیک با پیوند دوطرفه مجرای دفران به مثانه در سگ، مهدی بهفر، سید محمد هاشمی اصل.

4-سروش قدسی، 1402، بررسی پرتونگاری آناتومی طبیعی اندام خلفی در گوسفند، سید محمد هاشمی اصل، فرهاد سلطانعلی نژاد.

5-علیرضا مرادیان، 1400، بررسی رادیوگرافیکی آناتومی اندام قدامی در گوسفند، سید محمد هاشمی اصل، فرهاد سلطانعلی نژاد.

6-نگین اخوان، 1400، یافته های رادیولوژی و بالینی در گوساله های ارجاعی با مشکلات تنفسی: مطالعه گذشته نگر، سید محمد هاشمی اصل، قادر جلیل زاده.

7-سیده حانیه حسینی، 1400، مطالعه راديوگرافي بيماري تورم ضربهاي نگاری (TRP) در گاوهاي با نشانه مثبت باليني ارجاعي: يك مطالعه گذشته نگر، سید محمد هاشمی اصل، سارنگ سروری (مشاور).

8-هیمن خوش بیان، 1398، بررسی اولتراسونوگرافیکی تاندون ها و لیگامان های سطح کف پایی اندام خلفی در الاغ، سید محمد هاشمی اصل، رحیم محمدی.

9-فاطمه آزادی، 1397، ارزیابی برون دهی قلبی با سه روش سیمپسون اصلاح شده (بای پلن)، سینگل پلن و مد حرکت (تیک هولز) در گوسفند، سید محمد هاشمی اصل، علیرضا رستم زاده.

10-ضحی محمودی، 1397، اندازه گیری پارامترهای نرمال اکوکاردیوگرافی مد حرکت دریچه میترال و آئورت در گوسفند، سید محمد هاشمی اصل، بهرام دلیر نقده.

11-محمد هنرجو، 1397، مقادیر اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی و پالس ویو در گوسفند قزل سالم از نظر بالینی، سید محمد هاشمی اصل. علیرضا رستم زاده.

12-علی روستایی، 1396، مقادیر طبیعی اکوکاردیوگرافی دوبعدی و مد حرکت در گوسفند قزل سالم از نظر بالینی، سید محمد هاشمی اصل، بهرام دلیر نقده (مشاور).

13-مهسا بابایی، 1394، يافته های راديوگرافيکی موارد آترزی روده ای در گوساله های نوزاد، سید محمد هاشمی اصل، سعید عزیزی.

14-سجاد علیزاده، 1390، یافته هاي رادیوگرافیکی و اولتراسونوگرافیکی تودههاي فضاگیر در ریه گاو، سید محمد هاشمی اصل، رحیم حب نقی (مشاور).

15-میرداود حسینی، 1389، تعیین نمای اولتراسونوگرافی دیواره پیش معده ها، شیردان و روده هاي کوچک در گاو، سید محمد هاشمی اصل.

16-مهسا عربی، 1388، یافته هاي اولتراسونوگرافي طحال در گاوهاي ارجاعي به درمانگاه دانشكده دامپزشكي، سید محمد هاشمی اصل، بهرام دلیر نقده (مشاور).

17-سید علی سید مجیدی، 1386، ارزيابي يافته های اولتراسونوگرافي نگاری، هزارلا و شيردان در گاوهاي هلشتاين، سید محمد هاشمی اصل، علیقلی رامین.

18-فرید یعقوبی، 1386، مطالعه معیارهای اکوکاردیوگرافیک گاوهای هلشتاین، سید محمد هاشمی اصل، بهرام دلیر نقده (مشاور).

19-لیلا کلانتری، 1386، ارزیابی رادیولوژی موارد درمانگاهی گاوهای مشکوک به رتیکولوپریتونیت ضربه ای (trp)، سید محمدذ هاشمی اصل، علیقلی رامین (مشاور).

20-سینا بیات، 1401، بررسي اثرات تركيب زايلازين- آسپرومازين- ويتامين C بر روي آرام بخشي و پارامترهاي اكوكارديوگرافي در اسب، رحیم محمدی، سید محمد هاشمی اصل.

21-فوژان حمیدپور، 1399، اثر ترنس فرولیک اسید بر لیپوتوکسیسیتی ناشی از اسید استئاریک در کبد موش کوچک آزمایشگاهی و ظاهر اولتراسونوگرافیکی آن، الهام زاده هاشم، سید محمد هاشمی اصل.

22-نگین محمدپور، 1399، مقايسه بين اثرات تركيب پلاسماي غني از پلاكت (PRP) و مايع رويي سلولهاي بنيادي مزانشيمال در مدل رتي آرتريت روماتوئيد، سید میثم ابطحی، سید محمد هاشمی اصل.

23-محمد دیوان، 1399، تأثير تجويز داخل ضايعه اي كوركومين بر روي ترميم تاندونيت تجربي تاندون خم كننده سطحي انگشتان در الاغ، رحیم محمدی، سید محمد هاشمی.

24-سحر اعتمادی، 1398، اثرات ترکیب پنتوکسی فیلین و آتورواستاتین در آرتریت روماتوئید القاء شده با ادجوانت کامل فروند، سید میثم ابطحی، سید محمد هاشمی اصل.

25-سیما قریشی، 1397، مدیریت جراحی یا درمانی (محافظه کارانه) تورم ضربه ای نگاری و صفاق مبتنی بر یافته های رادیوگرافیکی و آزمایشگاهی در گاوها: مطالعه گذشته نگر، رحیم محمدی، سید محمد هاشمی.

26-آزاده ذاکری، 1389، ارزیابی رادیوگرافیکی تاثیر پوشش چادرینه در ترمیم استئونکروز تجربی سر استخوان ران رت، سعید عزیزی، سید محمد هاشمی اصل.

27-سریرا حبیبی، 1387، فتومتری سونوگرافی در خرگوش، روزعلی باتوانی ، سید محمد هاشمی اصل.

28-محسن مشفقی، 1387، ارزیابی مقایسه ای تشخیص بیماری های اعضای تناسلی گاو با ملامسه راست روده ای و سونوگرافی ، روزعلی باتوانی ، سید محمد هاشمی اصل.

29-مهدی تبسمی، 1387، ارزیابی مقایسه ای ساختارهای تخمدانی در گاو با ملامسه از طریق راست روده با سونوگرافی، روزعلی باتوانی، سید محمد هاشمی اصل.

30-فاطمه آقایی، 1387، بررسی اثرات درمانی کورکومین بر روی آرتریت ناشی از تزریق اجوانت کامل فروند در موشهای صحرایی نر، مینو ایلخانی، سید محمد هاشمی اصل، فرح فرخی.

31-زهره افتخاری، 1386، کاربرد زبانه ماهیچه ای -0 صفاقی دیواره بر پایه چادرینه ای در سیستوپلاستی افزایشی در سگ: مطالعات ارودینامیک، رادیوگرافیک و سونوگرافیک، سیامک سیف زاده، سید محمد هاشمی.

32-سیاوش کلانتری، 1400، اثرات تزریق پیوسته دتومیدین همراه با پیش درمانی ویتامین C بر روی آرام بخشی (Sedation)، بی دردی (Analgesia)، نشانه های بالینی و اکوکاردیوگرافی درگوسفند ، رحیم محمدی، قادر جلیل زاده، سید محمد هاشمی اصل (مشاور).

33-المیرا جوان شرق، 1400، بررسی اثر داربست نانوکامپوزیتی بر پایه هیدروکسی اپاتیت / کوپلیمرنیپم-پلی‌لاکتیک اسید همراه با نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در التیام نواقص استخوانی در استخوان زند زبرین خرگوش، سارا جوانمردی ، سید محمد هاشمی اصل (مشاور).

34-ندا عرفانی، 1399، بررسی پرتونگاری و آسیب شناسی تاثیر حرکت بر میزان تشکیل انتسوفیت در محل اتصال تاندون به استخوان در خرگوش، سیامک کاظمی، سید محمد هاشمی اصل (مشاور).

35-آرام میناس، 1399، بررسي تغييرات مربوط به بيان آنزيم هاي DNA گليكولاز MPG و UNG در اطراف عروق واریكوزه متعاقب القا واريكوسل تجربي در موش صحرايي بالغ، مزدک رازی، محمد حسین نصر اصفهانی، سید محمد هاشمی اصل (مشاور).

36-سپیده تولایی، 1399، مطالعه گذشته نگر موارد اگزوستوزهای ضربه ای اندام های حرکتی در تک سمی، رحیم محمدی، سعید عزیزی، سید محمد هاشمی اصل (مشاور).

37-نرگس شاهسوارانی، 1384، ارزیابی کاربرد اوتوگرافت مهره دمی در ترمیم نقیصه تجربی استخوانهای بلند در سگ، سیامک سیف زاده، سید محمد هاشمی (مشاور).

38-داریوش ترکمانی، 1383، ارزیابی ارزش رادیوگرافی در تشخیص توپی های گیاهی شیردان گوسفند، سعید عزیزی، سید محمد هاشمی اصل (مشاور).
دروس تدریس شده (11)

1-فیزیک پزشکی، دکترای دامپزشکی عمومی،1381-1397.

2-فیزیک پزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی،1381-1388.

3-فیزیک پزشکی، رادیوایزوتوپها و کاربرد آنها، ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی،1391-1401.

4-آناتومی رادیولوژیک، دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای ،1391-1393.

5-سونوگرافی و رادیولوژی تشخیصی ، دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی،1388-195.

6-عملیات رادیولوژی دامپزشکی، دکترای دامپزشکی عمومی،1381-1400.

7-تصویربرداری پیشرفته، دکترای تخصصی داخلی دام بزرگ،1388-1401.

8-تکنیکهای پیشرفته تشخیصی، دکترای تخصصی داخلی دام بزرگ،1388-1393.

9-تصویربرداری تشخیصی (رادیولوژی و سونوگرافی)، دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی،1396-1401.

10-تصویربرداری تشخیصی، دکترای دامپزشکی عمومی،1401.

11-رادیولوژی دامپزشکی، دکترای دامپزشکی عمومی،1381-1400.