• نام و نام خانوادگی
  • مسعود مهام
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (12)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)
پروژه های تحقیقاتی (4)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مسعود مهام
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (12)

1- 2015.

2- 2014, Cardiovascular effects of Adonis aestivalis in anesthetized sheep,Veterinary Research Forum.

3- 2014, Antinociceptive effect of the essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus),Pharm Biol, 2014; 52(2): 208–212, 52,2.

4- 2013, Evaluation of Pulegone on Transit Time and Castor-Oil Induced Diarrhea in Rat,Pharmaceutical sciences.

5- 2013, Chemical Composition and Antinociceptive Effect of the Essential Oil of Dracocephalum moldavica L.,Pharmaceutical sciences, 18,4.

6- 1393، بررسی اثر مهاری اسانس زیره کوهی ( Bunium persicum Boiss ) بر اسهال ایجاد شده با روغن کرچک،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

7- 1392، بررسی تاثیر تجویز وریدی عصاره پره گردو بر تغییرات فشار خون و سطح رنین و آلدسترون،مجله پزشکی ارومیه، 24،1.

8- 1390، ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد کنه ای عصاره کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و نوزاد ریپی سفالوس بورسا و هیالوما آناتولیکوم آناتولیکوم،فصلنامه گیاهان دارویی، 11،8.

9- 1382، ریتم قلبی اسب ترکمن (سکایی)،مجله تحقیقات دامپزشکی ایران.

10- 1382، تظاهرات الکتروکاردیوگرافیک مسمومیت تجربی با دیگوکسین در سگ،مجله علوم دارویی دانشکده داروسازی تبریز.

11- 1382، ایجاد مسمومیت تجربی با گل افعی در گوساله های بومی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

12- 1379، نقش احتمالی هیپوفسفاتمی در زمینگیری آنزونوتیک گاوها در منطقه ارومیه،مجله دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (15)

1- 2008, Antinociceptive activites of Galium aparine L.,11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference.

2- 1393، اثرات كارديوتوكسيك ساپونين گل ماهور در سگ،همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي، تهران،ايران.

3- 1386، اثرات هيستوپاتولوژيك حاصل از تغذيه با گياه تاج خروس (Amaranthus Retroflexus) در گوساله،پنجمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

4- 1386، اثرات هيستوپاتولوژيك حاصل از تغذيه با گياه گل ماهور Verbascum در گوساله ها،سومين همايش گياهان دارويي.

5- 1384، استخراج آلكالوئيدهاي زبان در قفا (Consolida Orientalis) و بررسي اثرات دارويي و سمي آنها در موش سوري،همايش علمي گياهان دارويي و عسل.

6- 1384، استخراج ساپونين هاي گل ماهور و بررسي اثرات سمي آن در موش رت،چهارمين گردهمايى دامپزشكان علوم بالينى ايران.

7- 1384، اولين گزارش مسموميت با جاشير در گوسفند،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

8- 1388، بررسي اثر ضد كنه اي عصاره دو گياه كانسوليدا و آدونيس برتخم و نوزاد ريپي سفالوس بورسا،دومين همايش ملي كنه، سمنان،ايران.

9- 1388، بررسي اثرات ضد درد اسانس بادرشبي (Dracocephalum moldavica)،همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران، تهران،ايران.

10- 1388، بررسي اثرات ضددرد و ضدتشنج عرق بيدمشك (Salix aegyptiaca)،همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران، تهران،ايران.

11- 1388، بررسي اثرات هيستوپاتولوژيكي مصرف عصاره هيدروالكلي آدونيس در بافتهاي مختلف خرگوش،همايش علمي توسعه صنعت گياهان دارويي ايران، تهران،ايران.

12- 1384، بررسي تغييرات برخي از مواد معدني و آنزيم ها در سرم گاوهاي از پا افتاده روستاهاي اطراف ارومیه ،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.

13- 1384، بررسي وجود آلكالوئيدهاي پيروليزيديني در گياهان مرتعي شهرستان اروميه،چهارمين گردهمايى دامپزشكان علوم بالينى ايران.

14- 1381، شناسايي گياهان نوروتوكسيك در مراتع شهرستان اروميه،سومين گردهمايى دامپزشكان علوم بالينى ايران.

15- 1384، گزارش راديوگرافي دو مورد ريكتز در بره،چهارمين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1382، شناسایی گیاهان سمی مراتع ارومیه و حومه (و تهیه اطلاعات لازم جهت راه اندازی سایت اینترنت گیاهان سمی)،دانشگاه ارومیه.

2- 1384، بررسی تغییرات برخی از مواد معدنی و آنزیمها در سرم گاوهای از پا افتاده روستاهای اطراف ارومیه،دانشگاه ارومیه.

3-مسعود مهام، - 2.فرشید صراف زاده رضائی 30%، 1387، بررسی تظاهرات قلبی تجویز عصاره آدونیس در گوسفند،دانشگاه ارومیه.

4-مسعود مهام، - 2.رحیم حب نقی - 3.پیمان نجفی مقدم 25%، 1385، بررسی اثرات سمی گیاه ورباسکوم در ماهی کپور،دانشگاه ارومیه.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-مسعود مهام، 1388، دستگاه حمام بافتی 4 کاناله (ساخته شده در پایان نامه دوره دکترای آقای دکتر جلیل زاده)،دانشگاه اروميه، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-مهدي فتاحي، 1392، بررسي اثرات پروفيلاكتيك و درماني عصاره هيدروالكلي سير در مسموميت با گياه خرزهره در گوسفند، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

2-امين ممقاني، 1392، بررسي اثرات زنجبيل و سير بر روي حركات شكمبه و نگاري گوسفند، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

3-دكتر قادر جليل زاده امين، 1390، بررسي اثرات عصاره هاي نعناع، ترخون و زيره سياه بر روي پاسخ انقباضي عضلات صاف شكمبه و شيردان گوسفند در خارج از بدن، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.