• نام و نام خانوادگی
  • کریم جباری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه معارف اسلامی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • کریم جباری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه معارف اسلامی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1-کریم جباری، 1396، الزامات وحدت و همگرایی مذاهب اسلامی،همایش فرهنگ تعایش و گفت و گو - دانشگاه ارومیه .

2- 1393، پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر با تاکید بر حفظ سلامت روان و کنترل ذهن،پیشگیری از اعتیاد و آسیب شناسی مواد مخدر، ارومیه،ایران.

3- 1391، مناسبات رفتاری زندگی زناشویی در قرآن کریم بر پایه آیه 187 سوره بقره،همایش ملی قرآن پژوهی و طب، ارومیه،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-کریم جباری، 1399، تبیین اسماء الهی در اسلام و مسیحیت ، 1.

2-کریم جباری(ویراستار)، 1390، روانشناسی سلامت، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،بررسی-نقد و ویرایش.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-کریم جباری، 1387، اسماء الهی در اسلام و مسیحیت .

2-کریم جباری، تحلیل و نقد و بررسی جاذبه ها و آسیبهای جریان های معنوی عرفانی معاصر .