• نام و نام خانوادگی
  • احسان عناصری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (16)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (8)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • احسان عناصری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکتری حرفه ای، 1377، دکتری حرفه ای دامپزشکی،دانشگاه ارومیه .

2-دكتراي تخصصي، 1383، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، گرایش تغذیه بالینی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (16)

1-.

2-V. MOHAMMADI*, E. ANASSORI, M. ZEYNALI, 2019, , Influence of different anticoagulants on plasma biochemical analytes of buffalo serum vs. plasma,Revue Méd. Vét.,.

3-هادي کشی پور ، احسان عناصري* ، قادر جلیلزاده امین ، 1397، بررسی تغییرات متابولیت های خونی مرتبط با وضعیت انرژی و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دوره آبستنی در میش‌های نژاد قزل،مجله دامپزشکی ایران.

4-حسین محمدی، احسان عناصری*، امیر توکمه چی، 1398، بررسی تأثیر پروبیوتیک‌های لاکتوباسیلوس جدا شده از مدفوع گاو و گاومیش بر کاهش غلظت کلسترول در شرایط آزمایشگاهی،نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 37:95-107.

5-Ehsan Anassoria,⁎, Bahram Dalir-Naghadeha, Mohammad Valizadeh-Keshmeshtappehb, Shoja Jafaric, 2017, A comparative study on the efficacy of Garlicon and monensin supplementation on blood metabolites and performance of fattening lambs,Livestock Science 199 74–78.

6-Ghader Jalilzadeh-Amin, Ehsan Anassori, Mohhamad-taghi Namvar, 2017, Effects of Artemisia dracunculus Essential Oil on Blood Lipid Profiles in Hyperlipidemic Rat,J Shahid Sadoughi Univ Med Sci, 25(6): 426-35.

7-Mohammadi, V., Anassori, E., Jafari S, 2016, Measure of energy related biochemical metabolites changes during peri-partum period in Makouei breed sheep,Veterinary Research Forum, 7 (1), pp. 35 – 39.

8-Jalilzadeh-Amin, G., Najarnezhad, V., Anassori, E., Mostafavi, M. and Keshipour, H, 2015, Antiulcer Properties of Glycyrrhiza Glabra L. Extract on Experimental Models of Gastric Ulcer in Mice,Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

9-Dalir-Naghadeh, B., Bahrami, Y., Rezaei, S., Anassori, E., Janalipour, A. and Khosravi, V, 2015, Platelet Indices of Selenium Status in Healthy and Selenium-Deficient Sheep: a Comparison with Selenium Indices in Plasma, Whole Blood, and Red Blood Cells,Biological Trace Element Research.

10-Najarnezhad, V., Jalilzadeh-Amin, G., Anassori, E. and Zeinali, V, 2015, Lead and cadmium in raw buffalo, cow and ewe milk from west Azerbaijan, Iran,Food Additives & Contaminants: Part B.

11-Pirmohammadi, R., Anassori, E., Zakeri, Z., and Tahmouzi M, 2014, Effects of garlic supplementation on energy status of pre-partum Mahabadi goats,Veterinary Research Forum.

12-Pirmohammadi, R., Zakeri, Z., Anassori, E. and Tahmouzi, M, 2014, Feeding Raw Garlic to Dairy Goats:Effects on Blood Metabolites and Lactation Performance,Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi.

13-Anassori, E., Dalir-Naghadeh, B., Pirmohammadi, R. and Hadian, M, 2014, Changes in blood profile in sheep receiving raw garlic, garlic oil or monensin,J Anim Physiol Anim Nutr.

14-Farahmand-Azar1, S., Ahmadi, M., Dastmalchi Saei, H., and Anassori, E, 2013, Identification of Toxic Shock Syndrome Toxin-1 (TSST-1) gene in Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis milk,Archives of Razi Institute.

15-Anassori, E., Dalir-Naghadeh, B., Pirmohammadi, R., Taghizadeh, A., Asri-Rezaei, S., Farahmand-Azar, S. Besharati, M., and Tahmoozi, M, 2012, In vitro assessment of the digestibility of forage based sheep diet, supplemented with raw garlic, garlic oil and monensin ,Veterinary Research Forum.

16-Anassori, E., Dalir-Naghadeh, B., Pirmohammadi, R., Taghizadeh, A., Asri-Rezaei, S., Maham, M., Farahmand-Azar, S. and Farhoomand, P., 2011, Garlic: A potential alternative for monensin as a rumen modifier,Livestock Science.
کتاب های چاپ شده (1)

1-سیامک میرزایی قرمیش، حمیدرضا غلام شاهدین پناه، محمد باصری ازغندی، احسان عناصری، 1397، اصول تغذیه سگسانان،تدوین و ترجمه.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-وحید محمدی، احسان عناصری، 1395، ارزیابی پارامترهای بیوشیمیایی مرتبط با انرژی و برخی پارامترهای دیگر خون طی دوره انتقالی در گوسفندان نژاد ماکویی.

2-احسان عناصری، بهرام دلیر نقده، 1393، بررسی اثر مقایسه ای موننسین و گارلیکون بر عملکرد متابولیت های خون و شکمبه در بره های نژاد ماکویی.

3-احسان عناصری، امیر توکمه چی، 1393، جستجو و جداسازی باکتری‌های جنس لاکتوباسیلوس از مدفوع گاو و گاومیش و ارزیابی خواص مهاری آن‌ها بر رشد +E. Coli k99.
پایان نامه ها (8)

1-مهلا نعمتی، 1397، ارزیابی ارتباط بین نمره وضعیت بدنی میش‌های آبستن و شاخص‌های التهابی در دوره انتقالی، احسان عناصری، علیقلی رامین.

2-میلاد هاشمی، 1397، مطالعه اثر استفاده از روی آلی بر متابولیسم گلوکز و شاخصه‌های مقاومت به انسولین در دوره انتقال شیرواری میش.

3-مجتبی صادق زاده، 1397، مطالعه اثر استفاده از روی آلی بر متابولیسم گلوکز و شاخصه های مقاومت به انسولین در میش های آبستن سنگین.

4-مهدی زینالی، 1397، مطالعه اثر مواد ضد انعقاد بر مقادیر برخی پارامترهای بیوشیمیایی پلاسمای گاومیش و مقایسه آنها با سرم.

5-محمد ولی زاده کشمش تپه، 1396، بررسی اثر مقایسه ای موننسین و گارلیکون بر عملکرد متابولیت های خون و شکمبه در بره های نژاد ماکویی.

6-محمد تقي نامور، 1393، بررسي اثرات اسانس گياه ترخون بر پروفايل هاي چربي خون در موش هاي رت هايپرليپيدميك، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-هادي كشي پور، 1393، بررسي وضعيت مس خون و ارتباط آن با پروفايل چربي در ميش‏هاي نژاد قزل در قبل از زايمان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

8-حسين محمدي، 1393، بررسي تاثير پروبيوتيكهاي لاكتوباسيلوس بر كاهش غلظت كلسترول در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-تغذیه اختصاصی دام، دکتری حرفه ای.

2-اصول تغذیه دام، دکتری حرفه ای.

3-بهداشت و پرورش دام، دکتری حرفه ای.